Dosje javnega naročila 000587/2022
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Gradnje: UMESTITEV DVIGALA IN UREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 320.413,71 EUR

JN000587/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2022
JN000587/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2022
JN000587/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2022
JN000587/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.05.2022
JN000587/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000587/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Ratković
Dejan.Ratkovic@ijs.si
+386 14773838

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434507/DOKUMENTACIJA_JN7_22.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10599
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UMESTITEV DVIGALA IN UREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV
Referenčna številka dokumenta: JN-10599
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
UMESTITEV DVIGALA IN UREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
UMESTITEV DVIGALA IN UREDITEV SPREMLJAJOČIH PROSTOROV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V PRIMERU NEPREDVIDENIH OKOLIŠČIN
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2022   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo naročnika, da v navede referenčni produkt za postavko:
GO dela - OBLOGE 7.09 Naprava, dobava in montaža spuščenega stropa v osrednjem razstavnem prostoru. V osrednjem razstavnem prostoru je predvidena spuščena kovinska rešetka za potrebe razvoda električnih kablov, ki bodo napajali svetila in eksponate, ki so vezani na električno napajanje.
Kovinska rešetka je izdelana iz ALU barvanih profilov (barva po izboru projektanta). Izvdena bo iz modularnih šestkotnikov iz ALU L profilov 30/60 mm. Štiri nasprotna ogljišča bodo povezana z ALU trakom višine 60 mm po aksonometrični predlogi. Velikost modularnega šestkotnika je 173 cm, obešeni so na višino 3,93 m oz. na višino določeno na licu mesta usklajeno z izvajalcem in projektantom, odvisno od pozicije inštalacijskih vodov.
Izdelava po detajlu oziroma po navodilih projektanta

Postavka predstavlja pretežni/velik del obrtniških del, zato prosimo, da naročnik navede referenčni produkt. Prav tako prosimo za pojasnilo kako bo naročnik preveril ustreznost ponujenega?
Ali je potrebno vpisati kaj ponujamo?


ODGOVOR
Naročnik je postavke, na katere se nanaša vprašanje izločil iz popisa oz. ponudbenega predračuna.Datum objave: 10.02.2022   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, upoštevaje dejstvo, da gre za ponovljen razpis, prosimo za podatek, če je naročnik zvišal višino zagotovljenih sredstev in v kolikšni meri, saj je popis enak kot v prvotnem razpisu, obe oddani ponudbi pa sta bili nezanemarljivo višji od sredstev naročnika. Hvala

ODGOVOR
Zaradi korekcije ponudbenega predračuna se bo vrednost ponudb znižala. Naročnik je zagotovil ustrezno višino sredstev za izvedbo javnega naročila.Datum objave: 10.02.2022   11:40
VPRAŠANJE
V popisu del je zapisano sledeče:
"Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela"
Pozivamo naročnika, da nemudoma umakne navedeno zahtevo, saj ponudnik ni revident (projekta) in ne more in ne sme posegati v popis del, ki je pripravljen za oddajo. Naročnik je naročil in plačal projekt pred objavo javnega naročila in projektant je tisti, ki odgovarja za ustreznost projektov in posledično popisa del.
Umaknite zahtevo, saj bomo v nasprotnem primeru vložili revizijski zahtevek.


ODGOVOR
Naročnik je v dopolnitvi popisa oz. ponudbenega predračuna umaknil navedeno zahtevo.Datum objave: 10.02.2022   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v popisih del je predvidena vgradnja dvigala. Ali moramo priložiti dokazilo/tehnično dokumentacijo za ponujeno dvigalo iz katere je razvidno, da je dvigalo tehnično ustrezno glede na zahteve projektanta??

ODGOVOR
Ponudniki morajo predložiti dokazilo/tehnično dokumentacijo za ponujeno dvigalo.Datum objave: 10.02.2022   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v popisu del - strojne instalacije so pri ogrevanju (pozicije 22, 23, 24) in hlajenju (pozicije 30, 31, 32) napačno prednastavljene formule. Prosimo za popravek oz navodilo kako/če sploh lahko/ te formule popravimo?!

ODGOVOR
Naročnik je v dopolnitvi popisa oz. ponudbenega predračuna korigiral omenjene postavke.Datum objave: 10.02.2022   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je potrebno za ponujeno dvigalo vpisati katero dvigalo nudimo oz. priložiti tehnično dokumentacijo?

ODGOVOR
Ponudniki morajo predložiti dokazilo/tehnično dokumentacijo za ponujeno dvigalo ter navesti katero dvigalo ponujate.Datum objave: 10.02.2022   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, gre za ponovljeno naročilo, za katerega so bile ponudbe v prvotnem naročilu občutno višje kot ocenjena sredstva. Ali ste zagotovili višja sredstva (v popisu ni videti sprememb)?

ODGOVOR
Zaradi korekcije ponudbenega predračuna se bo vrednost ponudb znižala. Naročnik je zagotovil ustrezno višino sredstev za izvedbo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,, ali je naročnik na novo ocenil projekt in posledično zagotovil višja sredstva za izvedbo javnega naročila?

ODGOVOR
Zaradi korekcije ponudbenega predračuna se bo vrednost ponudb znižala. Naročnik je zagotovil ustrezno višino sredstev za izvedbo javnega naročila.