Dosje javnega naročila 000615/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Gradnje: KANALIZACIJSKI KOLEKTORJI GREGORČIČEVA IN SLOMŠKOVA ULICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.198.062,83 EUR

JN000615/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.02.2022
JN000615/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2022
JN000615/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.04.2022
JN000615/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2022
JN000615/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.06.2022
JN000615/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.06.2022
JN000615/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000615/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Petra Fartek, Uroš Bencak
mestna.obcina@murska-sobota.si
+386 25251677
+386 25251615

Internetni naslovi
http://www.murska-sobota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434509/Dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9816
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KANALIZACIJSKI KOLEKTORJI GREGORČIČEVA IN SLOMŠKOVA ULICA
Referenčna številka dokumenta: JN-9816
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvedbo del na objektu »KANALIZACIJSKI KOLEKTORJI GREGORČIČEVA IN SLOMŠKOVA ULICA« na območju Mestne občine Murska Sobota.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v projektni dokumentaciji:
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta trajnostna mobilnost - II. faza - Staneta Rozmana - Gregorčičeva ulica, kanal GK-S (USR, GU)
DGD in PZI, št. projekta 4042/20-D-2, izdelal VGB MB d.o.o. (v nadaljevanju: projekt 2. faza)
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta trajnostna mobilnost - I. faza - Slomškova ulica, kanal GK-J (SU) in del kanal GK-S (USR,GU)
DGD in PZI, št. projekta 4042/20-D-1, izdelal VGB MB d.o.o. (v nadaljevanju: projekt 1. faza)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvedbo del na objektu »KANALIZACIJSKI KOLEKTORJI GREGORČIČEVA IN SLOMŠKOVA ULICA« na območju Mestne občine Murska Sobota.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v projektni dokumentaciji:
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta trajnostna mobilnost - II. faza - Staneta Rozmana - Gregorčičeva ulica, kanal GK-S (USR, GU)
DGD in PZI, št. projekta 4042/20-D-2, izdelal VGB MB d.o.o. (v nadaljevanju: projekt 2. faza)
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v sklopu projekta trajnostna mobilnost - I. faza - Slomškova ulica, kanal GK-J (SU) in del kanal GK-S (USR,GU)
DGD in PZI, št. projekta 4042/20-D-1, izdelal VGB MB d.o.o. (v nadaljevanju: projekt 1. faza)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z RD
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.03.2022   11:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2022   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas, da referenčni posel, ki ga iz tč. 1. Pogoj (Referenčni posel)

"Ponudnik mora izkazati reference, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj naslednje referenčne posle:

b) en (1) istovrstni posel, (izgradnja komunalne infrastrukture (kanalizacijski cevovodi nazivnega premera najmanj 500 mm)), kot je predmet tega naročila, katerega vrednost znaša najmanj 500.000,00 EUR brez DDV." in

2. Pogoj (Kadrovski pogoj) za vodjo del "en (1) istovrstni posel, (izgradnja komunalne infrastrukture (kanalizacijski cevovodi nazivnega premera najmanj 500 mm)), kot je predmet tega naročila, katerega vrednost znaša najmanj 500.000,00 EUR brez DDV."

spremeni iz 5 let na najmanj 8 let oziroma 10 let.
Slednje utemeljujemo s tem, da se kanalizacija v zahtevanem obdobju zadnjih 5 let ne izvaja pogosto.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani
naročnik spreminja pogoja po točko 1. Pogoj (Referenčni posel) ter točko 2. Pogoj (Kadrovski pogoj) in se glasita

"1. Pogoj (Referenčni posel)

Ponudnik mora izkazati reference, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj naslednje referenčne posle:

b) en (1) istovrstni posel, (izgradnja komunalne infrastrukture (kanalizacijski cevovodi nazivnega premera najmanj 500 mm)), kot je predmet tega naročila, katerega vrednost znaša najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.
Referenčni posel je moral biti zaključen do roka za oddajo ponudb.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev ali podizvajalcev, pod pogojem, da bodo slednji izvajali te storitve (obseg del in vrsta del, ki jih prevzemajo partnerji ali podizvajalci morajo biti iz ponudbe nedvoumno razvidne).

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. V fazi oddaje ponudbe ni nujno, da so referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregleda ponudbe od ponudnika zahteva predložitev potrjenih referenčnih potrdil.
Ponudnik pa lahko, če želi že v fazi oddaje ponudbe predloži referenčna dela potrjena s strani naročnika referenčnega posla z namenom hitrejše izvedbe javnega naročila.

2. Pogoj (Kadrovski pogoj)

Vodja del:
Ponudnik v ponudbi imenuje vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena Gradbenega zakona in je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb kot odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del ali vodja gradbišča (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (naziv po GZ) vsaj enkrat vodil izgradnjo komunalne infrastrukture (kanalizacijski cevovodi nazivnega premera najmanj 500 mm) v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.

Vodja del mora biti zaposlen pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner), ki nastopa v ponudbi, ali biti kot fizična oseba vključen kot partner.

Vodja del mora biti na gradbišču prisoten najmanj 2x tedensko po najmanj 2 uri dnevno.

Kader ne sme nastopati v isti vlogi kot vodja del in vodja gradnje. "


Ponudnike pozivamo, da upoštevajo spremembe.