Dosje javnega naročila 000642/2022
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče
Blago: Sukcesivna dobava krmil za svinje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000642/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2022
JN000642/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000642/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10
2311
SI
Hoče
Slovenija
UM FKBV, UKC, Pivola 11, 2311 Hoče, Boris Žnidarič
boris.znidaric@um.si
+386 26130851
+386 26130855

Internetni naslovi
http://fk.uni-mb.si/fkbv/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434557/Krmila_za_svinje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10612
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava krmil za svinje
Referenčna številka dokumenta: JN-10612
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Odzivni čas dobave naročenega blaga za sklop, na katerega se prijavljamo, maksimalno tri (3) delovne dni od dneva prejema pisnega naročila (po pošti, faksu ali elektronski pošti),
Ponudnik mora kupcu nuditi brezplačno strokovno pomoč (redni mesečni obiski farme in po potrebi) in se zaveže, da bo naročnika sproti obveščal o priporočljivih spremembah in dopolnitvah krmnih mešanic glede na obseg in specifiko proizvodnje.
Ponudnik krmil za sklop 2 nudi naročniku za čas trajanja pogodbe dva mobilna stolpna silosa kapacitete minimalno 6.000 kg v brezplačno uporabo. Ponudnik krmil bo dostavil in postavil stolpne silose najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe na lastne stroške.
Lokacija dostave: Pivola 11, 2311 Hoče
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Krmila z ribjo moko
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: FKBV, Pivola 11, 2311 Hoče-hlev
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Odzivni čas dobave naročenega blaga za sklop, na katerega se prijavljamo, maksimalno tri (3) delovne dni od dneva prejema pisnega naročila (po pošti, faksu ali elektronski pošti),
Ponudnik mora kupcu nuditi brezplačno strokovno pomoč (redni mesečni obiski farme in po potrebi) in se zaveže, da bo naročnika sproti obveščal o priporočljivih spremembah in dopolnitvah krmnih mešanic glede na obseg in specifiko proizvodnje.
Ponudnik krmil za sklop 2 nudi naročniku za čas trajanja pogodbe dva mobilna stolpna silosa kapacitete minimalno 6.000 kg v brezplačno uporabo. Ponudnik krmil bo dostavil in postavil stolpne silose najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe na lastne stroške.
Lokacija dostave: Pivola 11, 2311 Hoče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Krmila brez ribje moke
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: FKBV, Pivola 11, 2311 Hoče-hlev
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Odzivni čas dobave naročenega blaga za sklop, na katerega se prijavljamo, maksimalno tri (3) delovne dni od dneva prejema pisnega naročila (po pošti, faksu ali elektronski pošti),
Ponudnik mora kupcu nuditi brezplačno strokovno pomoč (redni mesečni obiski farme in po potrebi) in se zaveže, da bo naročnika sproti obveščal o priporočljivih spremembah in dopolnitvah krmnih mešanic glede na obseg in specifiko proizvodnje.
Ponudnik krmil za sklop 2 nudi naročniku za čas trajanja pogodbe dva mobilna stolpna silosa kapacitete minimalno 6.000 kg v brezplačno uporabo. Ponudnik krmil bo dostavil in postavil stolpne silose najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe na lastne stroške.
Lokacija dostave: Pivola 11, 2311 Hoče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2022