Dosje javnega naročila 000612/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Izgradnja lokalne ceste odsek Veliki Podlog - Jelše
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.741,82 EUR

JN000612/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.02.2022
JN000612/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2022
JN000612/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2022
JN000612/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.03.2022
JN000612/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000612/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434654/RD_MOKK_CestaJelse_VelikiPodlog_final.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434654/espd/Narocnik_ESPD_MOKK_CestaJelse.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10645
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja lokalne ceste odsek Veliki Podlog - Jelše
Referenčna številka dokumenta: NMV-JNES-0003/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja lokalne ceste odsek Veliki Podlog - Jelše
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja lokalne ceste odsek Veliki Podlog - Jelše
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2022   11:05
Kraj: Avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2022   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kaj je mišljeno s postavko?
X. ZAŠČITA OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV

1 "Zaščita in eventuelna prestavitev obstoječih komunalnih vodov (TK,ŠOEK, NN in SN elektro, tlačni vod fekalne kanalizacije) po predhodni uskladitvi in potrditvi upravljalca in nadzora, ocena.
ŠOEK 1000
Elektro 500
Vodovod 1000
kanalizacija 500
TK 2000 "
kpl 1,00 0,00 0,00

Ponudniki seštejemo vrednosti in vpišemo ceno na kpl 5.000,00 EUR?
Hvala na odgovoru.

ODGOVOR
Da. Obračun se vrši po dejansko nastalih stroških po potrditvi nadzora.