Dosje javnega naročila 000638/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-19/22; Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 540.109,98 EUR

JN000638/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2022
JN000638/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2022
JN000638/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2022
JN000638/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2022
JN000638/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2022
JN000638/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2022
JN000638/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000638/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000041/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434683/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10651
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-19/22; Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
Referenčna številka dokumenta: 43001-528/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestna gradnja podvoza v Stanežičah (LJ0005) na R1-211/0212 v km 6,930
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 200
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.02.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2022   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnika naprošamo, da se pri cestnem AB premostitvenem objektu poleg novogradnje prav tako kot izpolnjeno zahtevo upošteva tudi rekonstrukcijo cestnega AB premostitvenega objekta v varovalnem progovnem pasu svetle pravokotne razdalje med krajnimi oporniki vsaj 5 metrov.

Hvala


ODGOVOR
Zahtevane reference so skladne s projektno dokumentacijo in primerne zahtevnosti izvedbe predmetnega naročila. Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz točk 3.2.3 in 3.2.4 Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 18.02.2022   13:25
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da poenoti refrenčne zahteve za gospodarski subjekt in vodjo del na način, da prizna kot ustrezne vse refrence v obdobju 10 let (tako za gospodarski subjekt kot za vodjo del).Hvala!

ODGOVOR


Referenca za vodjo del je vezana na osebo, ki svoje strokovne sposobnosti in veščine nedvomno ohranja tudi daljše časovno obdobje, zato je zanj (zanjo) referenčno obdobje dolgo deset (10) let.

Pri gospodarskih subjektih-ponudnikih pa so spremembe v zasedbi in usposobljenosti strokovnih podpornih služb in stanje potrebne opreme tudi zaradi sprememb na tržišču bolj dinamične, obsežne in odločujoče, zato je primernejše referenčno obdobje pet (5) let.Datum objave: 18.02.2022   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za objavo detajlov jaškov in lovilca olj.
Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Na spodnji povezavi so objavljeni dokumenti:
- Jaški_LO_objekt.pdfhttps://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436325/JaĹki_LO_objekt.zipDatum objave: 23.02.2022   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri gospodarskih subjektih-ponudnikih so spremembe v zasedbi in usposobljenosti strokovnih podpornih služb in stanje potrebne opreme zaradi sprememb na tržišču bolj dinamične, obsežne in odločujoče, kot ste odgovorili ponudniku na portalu, pri običajnih AB objektih, ki se gradijo na državnih ali lokalnih cestah. Podvozi, ki se gradijo v varovalnem pragovnem pasu, pa niso tako pogosti in jih izvajajo pogosteje le redki ponudniki. S tem ste omejili nabor ponudnikov na minimum. Morda pa to želite? Prosimo, da popravite razpisno dokumentacijo tako, da bo enakopravna za vse ponudnike in podaljšajte referenčni rok za gospodarske subjekte na 10 let.
Hvala.

ODGOVOR
Kot že rečeno so spremembe v zasedbi in usposobljenosti strokovnih podpornih služb ter stanje potrebne opreme pri gospodarskih subjektih-ponudnikih zaradi sprememb na tržišču bolj dinamične, obsežne in odločujoče. Pri predmetnem naročilu se odstrani in izvede nov AB premostitveni objekt, ki je na odmiku 7,17 m od osi najbližjega železniškega tira elektrificirane proge. To je bolj zahtevno, kot če bi se AB premostitveni objekt izvajal izven varovalnega progovnega pasu. Zato je tu tudi toliko bolj pomembno, da je sprememb, ki so omenjene v prvem stavku tega odgovora, čim manj. Referenčno obdobje pet (5) let je tako primernejše in ga naročnik ne bo podaljševal.
Bo pa naročnik spremenil referenčne pogoje v točki 3.2.3 in 3.2.4 Navodil za pripravo ponudbe in s tem razširil nabor ponudnikov ter podaljšal rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 28.02.2022   06:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za pojasnilo. Gre za izkopan material ali nov?
2.3. Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.3.1. 24 214 Zasip z vezljivo zemljino/zrnato kamnino - 3. kategorije; utrjeni zasip, zunanja stran opornikov, kril in krilnih zidov 221,00 m3

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Pri vrednotenju omenjene postavke se upošteva vgradnja materiala, ki je skladen z aktualnimi tehničnimi specifikacijami za ceste in kot je predvideno s projektno dokumentacijo. Naročnik meni, da imajo ponudniki na razpolago dovolj podatkov (objavljena dokumentacija, terenski ogled), da lahko ovrednotijo navedeno postavko. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi projektna dokumentacija, ki je na voljo za ogled pri naročniku.


Datum objave: 28.02.2022   06:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
prosimo, da za zaporo ceste podate fiksno ceno, kar bo za vse ponudnike najbolj pošteno.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik pri postavki »Zavarovanje gradbišča v času gradnje z zaporo prometa. Postavitev, kontrola in vzdrževanje zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo, za vse faze del, ki se po končanih delih odstrani. Upoštevati vsa dela potrebna za izvedbo zapore za vse faze del in ves čas trajanja.' za zaporo ceste« ne bo podal fiksne cene.
Vrednost postavke je odvisna od trajanja začasne prometne ureditve, trajanje le te pa od izbrane tehnologije gradnje in organizacije del. Ponudnik, ki bo v fazi ponudbe predvidel optimalnejšo tehnologijo gradnje ter boljšo organizacijo gradbišča, si bo lahko, ne glede na podroben popis del, znižal stroške začasnih cestnih zapor in s tem pridobil glede na ostale ponudnike upravičeno konkurenčnejšo prednost.


Datum objave: 28.02.2022   06:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Postavka/7.2.9. - Strokovni nadzor zaščite TK; 20,00 kos
-Prosimo za pojasnilo kaj predstavlja enota mere kos, ali je mogoče napaka in bi moralo bita ur?

-Ali je potrebno predvideti progovnega čuvaja in kje v popisu ga je potrebno vključiti ali boste dopolnili popis ?

-Ali je potrebno predvideti tudi katere druge stroške SŽ kot so zapore proge, zamude vlakov, itd....če je ali boste dopolnili popise?

ODGOVOR

Naročnik bo v popisu del v .xls obliki v zavihku MOST popravil enoto mere pri postavki 7.2.9. »Strokovni nadzor zaščite TK« in objavil čistopis popisa del.

Za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za izvedbo predmetnega naročila so bili pridobljeni projektni pogoji vseh deležnikov znotraj načrtovanih posegov, tudi s strani SŽ-Infrastruktura, d. o. o. Na podlagi upoštevanja omenjenih projektnih pogojev je bilo nato s srani SŽ-Infrastruktura, d. o. o. k PZI projektni dokumentaciji za izvedbo predmetnega naročila izdano tudi pozitivno mnenje. To pomeni, da projekta dokumentacija, ki je tudi sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega naročila, vsebuje in upošteva vse pogoje, ki jih SŽ-Infrastruktura, d. o. o. zahteva za izvedbo predmetnega naročila. V skladu s tem naj se stroške progovnega čuvaja v popisu del v .xls obliki smiselno upošteva pri postavki 7.2.7. »Nadzor - SŽ, Infrastruktura, d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljubljana, Masarykova ul. 15 tel. 01/2913350«. Zapore prog in s tem zamude vlakov s projektom niso predvidene.Datum objave: 28.02.2022   06:52
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik.

Na Elektro Ljubljana smo poslali povpraševanje za sklop del SN zaščita in prestavitev.
Prejeli smo odgovor, kot sledi v nadaljevanju.

Prosimo, da uredite medsebojno razmerje, kot je navedeno, ter iz popisa del izločite navedena dela, saj ponudniki ne moremo oceniti del, ki jih ne poznamo oz. sami ne moremo izvesti, od ekskluzivnih izvajalcev le-teh pa ne dobimo ponudbe. Nihče drug namreč ne more izvesti navedenih del.

Hvala.
Spoštovani,

Opozarjamo na dejstvo, da gre pri predmetni ponudbi za umik obstoječega omrežja, ki je v lasti Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana si pridružuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitev, preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi, ki mora biti sklenjena pred načrtovanim posegom. Za dodatne informacije o sklenitvi posebne pogodbe o medsebojnih razmerjih naj se investitor obrne na g. Ivana Ramuto, gsm: 030 450 850, e-mail: ivan.ramuta@elektro-ljubljana.si ali g. Damijana Mikliča, gsm: 041 682 746, e-mail: damijan.miklic@elektro-ljubljana.si ..
Na podlagi navedenega vam zaprošene ponudbe ne moremo posredovati.
Hvala za razumevanje.Elektro Ljubljana
Janez Pančur
Služba za tržne dejavnosti
T + 386 1 230 42 65
M + 386 51 639 246

janez.pancur@elektro-ljubljana.si
Elektro Ljubljana, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana
www.elektro-ljubljana.si


ODGOVOR

Za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za izvedbo predmetnega naročila so bili pridobljeni projektni pogoji vseh deležnikov znotraj načrtovanih posegov, tudi s strani Elektro Ljubljana d.d. Na podlagi upoštevanja omenjenih projektnih pogojev je bilo nato s strani Elektro Ljubljana d.d. pridobljeno pozitivno menjene k PZI projektni dokumentaciji za izvedbo predmetnega naročila. To pomeni, da projekta dokumentacija, ki je tudi sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega naročila, vsebuje in upošteva vse pogoje, ki jih Elektro Ljubljana d.d. zahteva za izvedbo predmetnega naročila.
Naročnik meni, da imajo ponudniki na razpolago dovolj podatkov (objavljena dokumentacija, terenski ogled), da lahko ovrednotijo predmetno pomudbo. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi projektna dokumentacija, ki je na voljo za ogled pri naročniku.
Naročnik popisa del v .xlsx obliki ne bo spreminjal.
Naročnik bo izključil vse ponudbe, kjer ne bodo izpolnjeni vsi pogoji in zahteve iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 28.02.2022   06:53
VPRAŠANJE
Spoštovani
Pri pripravi ponudbe smo za poglavje SN zaščita in prestavitev iskali ponudbo od Elektra Ljubljana in dobili sledeči odgovor:

Opozarjamo na dejstvo, da gre pri predmetni ponudbi za umik obstoječega omrežja, ki je v lasti Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana si pridružuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oz. nadomestitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitev, preureditev oz. nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi, ki mora biti sklenjena pred načrtovanim posegom. Za dodatne informacije o sklenitvi posebne pogodbe o medsebojnih razmerjih naj se investitor obrne na Elektro Ljubljana.
Na podlagi navedenega vam zaprošene ponudbe ne moremo posredovati.

Glede na podan odgovor Elektra Ljubljana je evidentno, da ponudniki za naveden sklop ne moremo podati ponudbe zato ta poglavje izločite iz ponudbe ali pa določite ceno enotno za vse ponudnike.ODGOVOR

Za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za izvedbo predmetnega naročila so bili pridobljeni projektni pogoji vseh deležnikov znotraj načrtovanih posegov, tudi s strani Elektro Ljubljana d.d. Na podlagi upoštevanja omenjenih projektnih pogojev je bilo nato s strani Elektro Ljubljana d.d. pridobljeno pozitivno menjene k PZI projektni dokumentaciji za izvedbo predmetnega naročila. To pomeni, da projekta dokumentacija, ki je tudi sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega naročila, vsebuje in upošteva vse pogoje, ki jih Elektro Ljubljana d.d. zahteva za izvedbo predmetnega naročila.
Naročnik meni, da imajo ponudniki na razpolago dovolj podatkov (objavljena dokumentacija, terenski ogled), da lahko ovrednotijo predmetno pomudbo. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi projektna dokumentacija, ki je na voljo za ogled pri naročniku.
Naročnik popisa del v .xlsx obliki ne bo spreminjal.
Naročnik bo izključil vse ponudbe, kjer ne bodo izpolnjeni vsi pogoji in zahteve iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 28.02.2022   06:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu smo našli napako, pod zavihek CESTA. TUJE STORITVE-pri PID-u ni pravilne formule.

Prosim za popravek.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik bo popisu del v .xls obliki v zavihku CESTA popravil matematično operacijo (formulo) pri postavki 79 514 »Izdelava pogodbenega števila izvodov projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV)
Op.: PID potrebno izdelati tudi v skladu z NAVODILI DRSI za predajo projektne dokumentacije v arhiv (NA0042)
- Izpolni se tabelo »Kazalniki - tabela«, kjer se obvezno vpiše vse izvedene kazalnike (glavni ukrep in podukrepe) obravnavanega območja. Tabelo je potrebno obvezno priložiti pri oddaji PID dokumentacije v papirnati in elektronski obliki.
(Tabela je dostopna na https://bit.ly/34aK9po)« in objavil čistopis popisa del.Datum objave: 28.02.2022   06:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za potrditev, da finančno zavarovanje za resnost ponudbe velja tudi za prvotni rok oddaje ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR


Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.