Dosje javnega naročila 000665/2022
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
Storitve: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 132.980,00 EUR

JN000665/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.02.2022
JN000665/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2022
JN000665/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2022
JN000665/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2022
JN000665/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.03.2022
JN000665/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000665/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
info@vik-ng.si
+386 53391100

Internetni naslovi
http://www.vik-ng.si/

OBČINA RENČE - VOGRSKO
Bukovica 43
5293
SI
Volčja Draga
Slovenija
info@rence-vogrsko.si
+386 53384500
+386 53384510

Internetni naslovi
https://www.rence-vogrsko.si/

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
http://elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434704/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10663
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE - VOGRSKO - 1. FAZA.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK IN IZGRADNJA KANALIZACIJE RENČE - VOGRSKO - 1. FAZA.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 963
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbo in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2022   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2022   14:05
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Ker se za ustrezen referenčni posel med drugim upošteva tudi uspešno izveden in zaključen posel, pri katerem ni bilo vnovčeno finančno zavarovanje ne za dobro izvedbo ne za odpravo napak v garancijskem roku nas zanima ali se kot zaključek referenčnega projekta upošteva samo datum pridobitve Potrdila o izvedbi, (tako za referenčne projekte ponudnika, vodje nadzora s področja gradbeništva, vodje nadzora s področja strojništva in vodje nadzora s področja elektro del), saj teče rok za reklamacije napak po pridobitvi uporabnega dovoljenja, tako, da zgolj z izkazovanjem pridobljenega pravnomočnega uporabnega dovoljenja omenjenega pogoja ni mogoče izkazati.

Na podlagi tega, vas naprošamo za potrditev, da se kot zaključek referenčnega projekta za vse zgoraj naštete zahteve upošteva datum pridobitve Potrdila o izvedbi.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
_______________

Datum objave: 10.02.2022   14:06
VPRAŠANJE
1. Posebni pogoji ponudbe, A. Reference iz členov v Splošnih pogojih, točka 17. Trajanje odgovornosti (str. 37) določa naslednjo dikcijo: »Rok trajanja odgovornosti se šteje od veljavnosti pogodbe in do konca veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak.«
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili zahteve glede predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak. Prosimo za pojasnilo.

2. DODATEK C, str. 65, zadnji odstavek določa »Ponudbena cena je pogodbena vrednost in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.«
Pogodba se sklepa za obdobje daljše od 2 leti - predlagamo, da se vključi revalorizacija cen skladno s Pravilnikom.

ODGOVOR
1. Rok trajanja odgovornosti šteje od veljavnosti pogodbe in do konca veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak izvajalcu GOI del.
2. Naročnik ne bo vključil revalorizacije cen skladno s Pravilnikom.
___________________