Dosje javnega naročila 000640/2022
Naročnik: OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo
Gradnje: KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE - PODTABOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.134.763,50 EUR

JN000640/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2022
JN000640/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2022
JN000640/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2022
JN000640/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.04.2022
JN000640/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.04.2022
JN000640/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000640/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA NAKLO
Stara cesta 61
4202
SI
Naklo
Slovenija
Bojana Umnik
glavna.pisarna@obcina-naklo.si
+386 42771100
+386 42771111

Internetni naslovi
http://www.naklo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434709/NMV_KOMUNALNA_UREDITEV_PODBREZJE_PODTABOR.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10665
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE - PODTABOR
Referenčna številka dokumenta: JN-10665
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja komunalne infrastrukture v severnem delu naselja Podbrezje (zaselek Podtabor in deloma Britof), in sicer izgradnja nove fekalne kanalizacije (1982 metrov), meteorne kanalizacije (933 metrov), obnova vodovoda (1127 metrov) ter končna ureditev cest z dograditvijo cestne razsvetljave (2087 metrov).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Podbrezje - del Podtabor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja komunalne infrastrukture v severnem delu naselja Podbrezje (zaselek Podtabor in deloma Britof), in sicer izgradnja nove fekalne kanalizacije (1982 metrov), meteorne kanalizacije (933 metrov), obnova vodovoda (1127 metrov) ter končna ureditev cest z dograditvijo cestne razsvetljave (2087 metrov).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 540
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2022   11:00
Kraj: V sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.02.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.02.2022   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako zavarovanje zahtevate za resnost ponudbe?

lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
zavarovanja za resnost ponudbe ne zahtevamo.
Lep dan,
Bojana Umnik - Občina NakloDatum objave: 03.02.2022   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za objavo PZI dokumentacije vsaj vzdolžnega situacije za kanalizacijo ter pregledno situacijo za kanalizacijo.

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
dokumentacijo smo objavili na spletni strani Občine Naklo.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina NakloDatum objave: 10.02.2022   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v navodilih razpisne dokumentacije pod točko "1 (reference gosp. subjekta)" poglavja "tehnična in strokovna sposobnost" je zapisano: "Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred rokom za oddajo ponudb..." v nadaljevanju pa v alineji "1)" "referenčni objekt dokončan v zadnjih petih (5) letih od dneva objave tega javnega naročila".
Katero časovno obdobje se bo torej upoštevalo pri referenčnih objektih (pet let od objave JN ali pet let od roka za oddajo JN)?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
pri referenčnih potrdilih se bo upoštevalo obdobje zadnjih petih (5) letih do dneva objave tega javnega naročila (tako kot je predvideno v prvi alineji).
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - OBČINA NAKLO


Datum objave: 14.02.2022   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali priloga v obliki M-1 obrazca zadostuje postavljenemu pogoju 2. v zvezi s prilogo za vodjo del - namesto pogodbe o zaposlitvi? Lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ponudbi je potrebno priložiti kopijo pogodbe, ker iz M1 obrazca ni razvidno, na katero delovno mesto je razporejen zaposleni.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina Naklo

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zahtevate referenco gradnjo vodovoda dolžine 700m s cevjo premera min. DN 100mm.
Prosimo vas, da upoštevate kot zadostno referenco gradno vodovoda , ki zajema premera DN 150 dolžine 670m in DN 80 dolžine 1300m.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni,
zahtev glede referenc ne bomo spreminjali.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina Naklo

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da podaljšate obdobje reference na vsaj 7 let. S tem bi pridobili več konkurenčnih ponudb.
Hvala za odgovor in lep pozdrav,


ODGOVOR
Pozdravljeni,
zahtev glede referenc ne bomo spreminjali.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina NakloDatum objave: 16.02.2022   07:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kakšne cevi so predvidene za fekalno in meteorno kanalizacijo. Cevi iz umetnih mas je več različnih vrst (PE, PP, PVC,...)

Hvala za odgovor. LP

ODGOVOR
Pozdravljeni,
predvidene so PVC cevi obodne togosti SN8.
S spoštovanjem,
Bojana Umnik - Občina Naklo