Dosje javnega naročila 007776/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: HITRI TESTI ZA COVID 3
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 180.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007776/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.11.2021
JN007776/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.01.2022
JN007776/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.02.2022
JN007776/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007776/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 030-074804

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo med. materiala in storitev
dragan.selakovic@ukc-mb.si
+386 023212566

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: HITRI TESTI ZA COVID 3
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-744/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava hitrih testov za Covid
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 247.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s četrtim odstavkom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.

Trajanje javnega naročila: 6 mesecev od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, vendar okvirni sporazum ne bo pričel veljati pred 07.03.2022 oziroma bo pričel veljati, če ali ko bo naročnik realiziral razpisane količine iz javnega naročila Hitri testi za Covid 2, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 29.07.2021, številka objave JN005219/2021-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.07.2021, številka objave 2021/S 146-385720 in popravku objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave 10.08.2021, številka objave JN005219/2021-K01 in v Uradnem listu EU, datum objave 11.08.2021, številka objave 2021/S 154-409259.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Nujnost izvedbe postopka zaradi epidemije COVID.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007776/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 222-584554
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.11.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.01.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AstraVita, proizvodnja in trgovina, d. o. o.
Beethovnova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 247.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 247.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.02.2022