Dosje javnega naročila 001008/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj za OSNOVNO ŠOLO MALA KOLEZIJA
ZJN-3: Odprti postopek

JN001008/2022-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 18.02.2022
JN001008/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN001008/2022-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 22.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001008/2022-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2022/S 036-093767
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/435140/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za OSNOVNO ŠOLO MALA KOLEZIJA
Referenčna številka dokumenta: 430-67/2022-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA PROJEKT:

OSNOVNA ŠOLA MALA KOLEZIJA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajni pogoji, točka 7, MERILA ZA OCENJEVANJE
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
21.04.2022   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 8.000 EUR
2. nagrada 6.400 EUR
3. nagrada 4.800 EUR
tri priznanja po 2.400 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 26.400 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik): prof. JANEZ KOŽELJ, univ. dipl. inž. arh., podžupan Mestne občine Ljubljana, Članica (naročnik): dr. MAJA LEBER, SRPI MOL, Član (naročnik): MAJA ŽITNIK, univ. dipl. inž. arh., SRPI MOL, Namestnik članov (naročnik): NINA TRILLER, ravnateljica OŠ KOLEZIJA, Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): MATIC LAŠIČ, mag. inž. arh., Članica (ZAPS): MOJCA MAGAJNE, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (ZAPS): ŽIGA RAVNIKAR, univ. dipl. inž. arh., Poročevalec A: BLAŽ BABNIK ROMANIUK, mag. inž. arh., Poročevalec KA: EVA BOLČIČ, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec za investicijo: ROBERT PANGRŠIČ, Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2022   23:59

Dodatne informacije:
Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Organizirani ogled lokacije in posvet: Ni predviden
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 28. 3. 2022
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 31. 3. 2022
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 13. 4. 2022
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 15. 4. 2022
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 21. 4. 2022 do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 18. 5. 2022
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma junij 2022

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2022   09:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima me sledeče:

1. So kakšne omejitve glede etažnosti objekta?
2. Prosim, da navedete absolutno višinsko koto, ki je objekt na tej lokaciji ne sme preseči.
3. Prosim, da navedete zahtevano svetlo višino za telovadnico in jedilnco.

Hvala in lepo vas pozdravljam!

ODGOVOR
1. Etažnost je omejena na pritličje in 2 etaži. Kletne etaže so dovoljene, vendar tehnično zahtevne (visoka talna voda), zato jih naročnik odsvetuje.
2. Ta kota ni določena. Pričakuje se oblikovanje volumna objekta, ki bo odražal značaj programa in se skladno vključeval v prostor.
3. Predlagana minimalna višina telovadnice je zapisana v C_1 seznam prostorov (minimalna svetla višina vadbenega prostora je 3,6 m).Datum objave: 16.03.2022   15:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas nekaj informacij:

1. Ali je poglobitev pritličja na mestu zaklonišča za 1,5m (do dovoljene višine nad podtalno vodo) nekaj, kar absolutno ni zaželjeno, ali je vaša pozicija do te odločitve nevtralna? Še enkrat, govorimo samo o območju zaklonišča, preostalo pritličje je na koti 0,0 in ni poglobljeno.
2. Koliko parkirišč potrebujete za drop-off in koliko za celodnevno parkiranje zaposlenih? Ali lahko parkirišča za drop-off služijo tudi kot parkirišča za celodnevno parkiranje zaposlenim, ali morajo biti strogo ločena?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. Naročnik prepušča rešitev umestitve zaklonišča natečajnikom. Upoštevati je potrebno zahtevo glede minimalne višine zaklonišča nad talno vodo. Če bo zaklonišče locirano nižje od preostalega pritličja in bo dvonamensko, je potrebno zagotoviti univerzalni dostop do programov v zaklonišču.
2. Lokacija ni dovolj velika, da bi pokrila potrebe programa po parkirnih mestih, zato ni določenega minimalnega števila parkirnih mest ali drop-off mest. Slednja lahko delujejo kot parkirišča za zaposlene, vendar je potrebno upoštevati morebitno istočasnost prihodov zaposlenih in otrok, pri čemer ima kratkotrajno parkiranje za dostavo otrok prednost. Bolj kot samo število drop-off mest je pomembna varna in enostavna prometna shema, ki bo dovoljevala, da se starši z osebnimi vozili lahko hitro izmenjajo. Prilagodljive in trajnostne rešitve, ki izboljšujejo urejanje mirujočega prometa, so dobrodošle.Datum objave: 17.03.2022   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno kateri koli črtni (aksonometrični) prostorski prikaz narediti iz točno določene pozicije, torej ali je kateri koli prostorski prikaz predpisan, ali so vsi poljubni in po presoji natečajnikov?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozicije pogledov niso določene. Skladno z natečajnimi pogoji so prepuščeni presoji natečajnikov.Datum objave: 29.03.2022   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
1. Ali je lahko transformatorska postaja tudi drugačnega proporca zahtevane kvadrature (30m2)?
2. Ali je za senzorno sobo zaželjeno, da je naravno osvetljena?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. V zahtevano površino je potrebno umestiti tipsko trafo postajo (primer tipske trafo postaje: TSN d.o.o., tip TPR-B) in zagotoviti njeno oskrbovanje.
2. Senzorna soba je lahko brez naravne osvetlitve, vendar se zaradi dolgoročne prilagodljivosti prostora kljub temu zahteva minimalno osvetljenost z naravno svetlobo.Datum objave: 30.03.2022   14:50
VPRAŠANJE
Dober dan,

1. Po priloženem pravilniku za gradnjo OŠ v Sloveniji piše, da je predvidena kvadratura za matične učilnice 56 - 60 m2. Vi pa v natečajni nalogi navajate zgolj 60 m2. Ali je glede na zapis v pravilniku torej sprejemljiva kvadratura učilnic med 56-60 m2 in ne zgolj 60 m2?
2. Ali je sprejemljivo, da so nekatere učilnice orientirane proti severu?
3. Ali je sprejemljivo, da so učilnice prvih razredov v prvem nadstropju objekta?
4. V natečajni nalogi piše, da mora biti zaklonišče najmanj 50 cm nad nivojem podtalne vode, čeprav v pravilniku o gradnji zaklonišč piše, da mora biti najmanj 30 cm nad nivojem podtalne vode. Kaj je torej sprejemljivo, 50 ali 30 cm? Poleg tega nas zanima, kaj se šteje kot 50 cm nad nivojem podtalne vode: nivo notranjega zaključnega tlaka ali spodnji rob temeljne plošče oziroma najnižje talne plasti?

Hvala vam za odgovore.

ODGOVOR
1. Površine učilnic manjše kot 60 m2 niso zaželene, saj se pričakuje polno zasedenost le-teh.
2. Vse učilnice so matične, kar pomeni, da se otroci v njih zadržujejo cel dan. Dobra osončenost je zato pomembna. Naročnik in uporabniki dajejo prednost zasnovam brez povsem severno orientiranih učilnic.
3. Za prvi razred je podaljšek učilnice na dvorišče pomemben. V prid varnosti in enostavnosti prehajanja je zaželeno, da so učilnice prvega razreda umeščene v pritličje. Če to zasnova ne omogoča, je potrebno prikazati, kako lahko terasa ustrezno nadomešča zunanji prostor.
4. Zaklonišče mora biti najmanj 30 cm nad nivojem talne vode. Za odmik se šteje spodnja ravnina talne plošče zaklonišča.Datum objave: 31.03.2022   10:07
VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj točno pomeni navodilo glede sanitarnih prostorov:

" Skupno je potrebno zagotoviti minimalno 3 stranišča in 1 umivalnik za deklice in 3 stranšča, 5 pisoarjev in 1 umivalnik za dečke."

Ali skupno pomeni na nadstropje ali na celo šolo? Navedena površina 56 m2 pa je mišljena za celo šolo, ali pač?

Lp in hvala

ODGOVOR
Površino se lahko prilagodi zasnovi, ki izpolnjuje zahteve po opremljenosti sanitarij. Skupno pomeni na celo šolo (deljeno po etažah oz. glede na oddaljenost od učilnic po posamezni etaži).
Sporočamo še popravek navedbe števila sanitarnih elementov v C_1 seznam prostorov - za dečke je potrebno zagotoviti 6 pisoarjev in 3 stranišča, za deklice je potrebno predvideti 6 stranišč.Datum objave: 31.03.2022   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima me sledeče:
1. Ali lahko nova šola dobi ekskluzivne pravice za uporabo ceste proti vzhodu? Ali obstaja nadomestni avtomobilski dostop do parkirišča stanovanjske stavbe na jugovzhodnem vogalu?
2. Povzetek omenja pomen zunanjih površin in njihovo povezanost z izobraževalnimi prostori. Ali naj pritličje štejemo za najbolj zaželeno lokacijo za učilnice?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
1. Cesta na vzhodni strani natečajnega območja je javna pot in ne bo v uporabi le za šolo. Stanovanjska stavba na zemljišču 277/5 nima drugega dostopa.
2. Tako je; umestitev učilnic v pritličje je še posebno zaželeno za prve razrede. Zaradi omejene površine zemljišča je predvidena umestitev učilnic tudi nad pritličje.Datum objave: 13.04.2022   12:14
VPRAŠANJE
1. Zanima me, ali je predvidena pri 3D prezentacijah potrebna maketa?
V vsebini natečajnega elaborata, v točki 6.1 je ni navedene, zato ni povsem jasno, če se jo izdela. Navedeni so nivoji obdelave, a posebej ni zahtevana maketa v seznamu predanega gradiva. Maketa je samo prikazana v prilogah, kjer se pojasnjuje in prikazuje nivo obdelav.

2. Tudi ni povsem jasno ali sta oba predvidena plakata v dveh izvodih, torej skupaj 4 kom, ali po en izvod z obvezno vsebino?

3. Mapa A3
Pri mapi A3 piše samo en pisni izvod!?

4. Ali je lahko s poštno pošiljko predano do 21.4.2022 pred 24 uro?

ODGOVOR
1. Oddaja makete ni predvidena.
2. Predvidena sta 2 plakata v enem izvodu.
3. Odda se eno A3 mapo.
4. Natečajni elaborat mora biti dostavljen na ZAPS do 21.4.2022 do 16:00 ure.Datum objave: 15.04.2022   10:16
VPRAŠANJE
V podlogi C_1 seznam prostorov (excel) je napaka v zavihku povzetek. Pri seštevku dostopov in dovoznih porvšin se avtomatsko prišteva še gospodarsko dvorišče, ki se posledično dvakrat šteje pri oceni investicije.

ODGOVOR
V tabeli je res prišlo do napake. Poročevalci bodo na to pri pregledu elaboratov pozorni in upoštevali pravilni seštevek.