Dosje javnega naročila 000913/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC
ZJN-3: Odprti postopek

JN000913/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.02.2022
JN000913/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN000913/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000913/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 033-084226
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Kržišnik Dolores
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/435500/VAB_66_2022_ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10885
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC
Referenčna številka dokumenta: MORS 66/2022-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 976.126,03 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 555.662,10 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI9
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 322.787,22 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA IN EKOLOŠKA JAJCA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 97.676,71 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2022   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2022   14:46
Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: JN MORS 66/2022-ODP, SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
pri predračunu imate v sklopu tudi Eko jajca, katerih pa vam ne moremo ponuditi. Lahko pa vam, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ponudimo jajca iz sheme kakovosti, z geografsko označbo Jajca izpod kamniških planin M 10/1 ali 12/1.
ODGOVOR:
Naročnik dovoli, da ponudniki pod postavko 3: Jajca M ekološka iz 3. sklopa, ponudite ali ekološka jajca ali jajca z označbo višje kakovosti. Ponudniki morate k ponudbi priložiti veljavne certifikate s katerimi dokazujete ali ekološko poreklo ali višjo kakovost iz shem kakovosti. Naročnik potrjuje pakiranje 12/1.


Datum objave: 04.03.2022   10:27
Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: JN MORS 66/2022-ODP, SUKCESIVNE DOBAVE PERUTNINSKEGA MESA TER JAJC IN EKOLOŠKEGA PERUTNINSKEGA MESA TER EKOLOŠKIH JAJC


VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali se bo predračun za 3. sklop: Jajca in ekološka jajca spremenil? Glede na to d se je pakiranje spremenilo iz 30/1 na 12/1.
ODGOVOR:
Naročnik objavlja popravek predračuna za 3. sklop - jajca. Naročnik je ohranil želeno pakiranje, ki ni pogoj, spremenil pa je enoto mere in sicer na kos - 1 jajce, ter skladno s tem preračunal okvirne količine. Ponudniki morate oddati ponudbo na obrazcu PREDRAČUN - KOMPLEKSNI - popravek.