Dosje javnega naročila 007966/2021
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup tovornih vozil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 364.170,00 EUR

JN007966/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
JN007966/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2021
JN007966/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2021
JN007966/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2021
JN007966/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 15.02.2022
JN007966/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007966/2021-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2022/S 033-085921

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helenca Šterlekar
helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si
+386 12304339

Internetni naslovi
https://www.elektro-ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup tovornih vozil
Referenčna številka dokumenta: JN2021/045
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Nakup tovornih vozil«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 298.500,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Večje tovorno vozilo z dvigalom (2 kom)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je Nakup tovornih vozil , ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:

- sklop št. 1: Večje tovorno vozilo z dvigalom (2 kom),


po specifikacijah iz Priloge št. 13 - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ocena stroškov v življenjski dobi vozila100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tovorno vozilo z dvigalom
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je Nakup tovornih vozil , ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:

- sklop št. 2: Tovorno vozilo z dvigalom,

po specifikacijah iz Priloge št. 13 - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Ocena stroškov v življenjski dobi vozila100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007966/2021-E01
Številka obvestila v UL: 2021/S 228-601548
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.11.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Večje tovorno vozilo z dvigalom (2 kom)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.12.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HIDRAVLIK SERVIS, servis dvigal, tehnične storitve in trgovina, d.o.o., Postojna
Tržaška cesta 87B
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 288.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 211.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Tovorno vozilo z dvigalom

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.12.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HIDRAVLIK SERVIS, servis dvigal, tehnične storitve in trgovina, d.o.o., Postojna
Tržaška cesta 87B
6230
SI
Postojna
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 117.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 87.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2022