Dosje javnega naročila 001041/2022
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA LEDINA, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Ledina
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 255.961,73 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001041/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.02.2022
JN001041/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001041/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2022
JN001041/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.06.2022
JN001041/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
JN001041/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2022
JN001041/2022-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN001041/2022-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2022
JN001041/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2022
JN001041/2022-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2022
JN001041/2022-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2022
JN001041/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.11.2022
JN001041/2022-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2022
JN001041/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2023
JN001041/2022-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2023
JN001041/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2023
JN001041/2022-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN001041/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2023
JN001041/2022-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 15.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001041/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 037-095115
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA LEDINA
Komenskega ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/435837/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10983
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Ledina
Referenčna številka dokumenta: 7560-22-600004
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil (konvencionalnih, ekoloških in iz drugih shem kakovosti) za obdobje treh let za potrebe Osnovne šole Ledina.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.: izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MESNINE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MESNINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKE MESNINE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKE MESNINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: PAŠTETE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131310
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PAŠTETE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKI IZDELKI (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15130000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): PERUTNINSKI IZDELKI (npr.: višja kakovost ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SVEŽE SADJE
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
03210000
03220000
03221000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN SVEŽE SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava ali izbrana kakovost)
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): JABOLKA (npr. integrirana pridelava ali izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331400
15332200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: 100 % SADNI SOKOVI
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
100 % SADNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: LEDENI ČAJI IN VODE
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LEDENI ČAJI IN VODE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15600000
15610000
15612000
15613000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADKO PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADKO PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: SENDVIČI
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SENDVIČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15812200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03132000
15800000
15860000
15870000
15872000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KRUH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KEKSI
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15820000
15821200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KEKSI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA LEDINA
Komenskega ulica 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2022   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na Vas se obračamo glede oblikovanja ponudbenega predračuna za sklop svežega sadja in zelenjave. Ponudbeni predračun je zelo dobro oblikovan, vendar bi Vas prosili, da združite tudi postavke za grozdje (belo in črno), breskve in nektarine ter paprike (zelena, rdeča in rumena), saj boste s tem onemogočili izigravanje ponudnikov.

V kolikor omenjenega ne boste storili Vas prosimo, da navedene količine tudi dejansko naročate.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev.Datum objave: 09.03.2022   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SADNI SOKOVI, VODA, SMUTIJI, ŽITNE REZINE
15. sklop: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE2.
2. Sadno-zelenjavni smuti, brez dodanih kem. konzervasnov, pakirano po 0,2 L-IZDELEK NE OBSTAJA. Lahko pa vam ponudimo smoothie breskev z vlakninami pakiram po 200 ml. Prosim za popravek opisa artikla ali izbris.


ODGOVOR
Naročnik bo artikel brisal iz popisov. Naročnik spreminja količino artikla 1 Sadni smuti, brez kem. konzervansov, pakirano po 0,2 L iz 1300 kom na 3000 kom.Datum objave: 09.03.2022   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo moral dobavitelj odvažati nepovratno embalažo le kadar je to zahtevano v posebnih pogojih naročnika. V posebnih pogojih za posamezen sklop pa tega naročnik ne zahteva, zato odvoz le-te ni zahtevan. Povratno embalažo pa se odvaža.Datum objave: 09.03.2022   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal popisov. Ponudnik mora ponuditi prehrambeno blago točno zahtevanih lastnosti, sicer bo njegova ponudba izločena kot nedopustna.Datum objave: 09.03.2022   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za vaš odgovor:

7. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI
3. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju , 80 g (kvaliteta Rio mare ali enakovredno) - ali lahko ponudimo tuno v kosih saj v koščkih ne najdemo izdelka?
5. Ribja pašteta v tubi - Ali želite pašteto kot je Rio mare Pate? Ker le ta namreč ni ribja ampak tunina ali lososova. Prosimo za popravek opisa.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
3. Lahko ponudite večje koščke tunine. Naročnik spreminja opis artikla, tako da glasi: 3. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (Tunnus albacares), vsebuje minimalno 65 % tune, 80 g.

5. Naročnik spreminja opis artikla, tako da glasi: 5. Tunina ali lososova pašteta v tubi.
Datum objave: 09.03.2022   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovor:
12. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE
16. Fižol, pasteriziran, pakirano do 500 g - ali želite rjavi fižol?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Da.Datum objave: 09.03.2022   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali so količine v predračunu za 1 ali za 3 leta?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Ocenjene količine v Popisu blaga (Priloga 2/1) so za 3 leta.Datum objave: 09.03.2022   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno prosimo za odgovore:

23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Kakao instant, rinfuza 5 kg 50 kg - Benquick obstaja samo še v pakiranju 2,5 kg, ali lahko ponudimo?
4. Lešnikov kremni namaz (nutella ali enakovredno), 750 g 10 kom - Nutella ima novo gramaturo in sicer 700g, prosimo popravite opis.
6. Čaj planinski, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 70 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
7. Čaj - otroški, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 40 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
8. Čaj jagoda-vanilija, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg 50 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
10. Čaj šipek-hibiskus, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 50 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg 5 kg - ali lahko ponudimo manjše pakiranje, v pakiranju 800-1000g namreč ne najdemo izdelkov. Vanilijeve bi vam lahko ponudili 380g ali 500g, orehove 500g, kokosovih pa nimamo v obliki rogljičkov temveč le kot okrogle kekse pakiranje 500g, ali lahko ponudimo?
16 Medenjaki obliti s čokolado 20 kg - Medenjaki s čokolado so sezonski artikel in niso na voljo celotno leto, ali vam lahko ponudimo mešane medenjake kot Manner (oblite s čokolado in sladkornim prelivom) 500g pakiiranje?
18. Keksi masleni, do 1 kg 30 kg - Ali lahko ponudimo kekse kot Piknik, ki so brez masla?
19. Slano pecivo iz listnatega testa 5 kg - Izdelek ne spada v sklop splošno, saj gre za pekovski izdelek, prosimo za izbris ali premik v sklop 9.
21. Sladkor beli, kg 700 kg - Ali zahtevate pakiranje 1 kg? Drugače se zna zgoditi da vam bo kateri od ponudnikov ponudil 20 kg pakiranje.
26. Kechap porcijski 15g 500 kom - ali lahko ponudimo pakiranje 20g kot Felix?
28. Gorčica porcijska, 25 g 1800 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 18g kot Felix?
32. Olive, črne, brez koščic, 880 g 40 kom - Takšno pakiranje ima samo en ponudnik (omejevanje konkurence), ali lahko ponudimo pakiranje 300g?
35. Pecilni prašek - porcijski 13 g 20 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 5x13g?
36. Vanilijin sladkor - porcijski 10g 20 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 5x10g?
37. Suhi kvas - 7 g 40 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 5x7g?
38. Kvas - sveži 1,5 kg - Sveži kvas je na voljo v 500g pakiranju, ali lahko ponudimo?
39. Cimet - porcijski - 45g 40 kom - Ali lahko ponudimo 40 g steklena embalaža?
42. Kardamom (porcijski) - 35g 2 kom - Kardamom je pakiran po 10 ali 30 g, katerega lahko ponudimo?
43. Timijan (porcijski) - 40 g 5 kom - Timijan je pakiran po 14, 17 ali 19 g, katerega lahko ponudimo?
44. Kumina (porcijska) - 40 g 10 kom - Mleta kumina je pakirana po 28, 30 ali 35g, cela je na voljo v 10,, 28, 38 ali 50 g, katero lahko ponudimo?
46. Bazilika (porcijska) - 40g 5 kom - Bazilika je na voljo v 9, 14 ali15g pakiranju, katero lahko ponudimo?
47. Vanilijev strok 0,5 kg - Prosimo preverite in po potrebi zmanjšajte količino tega izdelka, glede na majhne količine vseh ostalih izdelkov se namreč 500gramov vanilijevega stroka zdi precej velika količina (181 kosov pakiranj po 2,75g).
49. Rum (za kuhanje) 3 lit - Ali lahko ponudimo izdelek kot je Rumko z 22% alkohola in aromo ruma?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR
23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Kakao instant, rinfuza 5 kg 50 kg - Benquick obstaja samo še v pakiranju 2,5 kg, ali lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 1 Kakao instant, rinfuza 2,5 kg - 5 kg.

4. Lešnikov kremni namaz (nutella ali enakovredno), 750 g 10 kom - Nutella ima novo gramaturo in sicer 700g, prosimo popravite opis.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 4 Lešnikov kremni namaz (nutella ali enakovredno), 650g - 750 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

6. Čaj planinski, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 70 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 6 Čaj planinski, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.

7. Čaj - otroški, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 40 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 7 Čaj - otroški, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.

8. Čaj jagoda-vanilija, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg 50 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 8 Čaj jagoda-vanilija, filter vrečke, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg.

10. Čaj šipek-hibiskus, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 50 kg - Ali lahko ponudimo čaj, ki ni vezan v verigo?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 10 Čaj šipek-hibiskus, filter vrečke, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.

15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg 5 kg - ali lahko ponudimo manjše pakiranje, v pakiranju 800-1000g namreč ne najdemo izdelkov. Vanilijeve bi vam lahko ponudili 380g ali 500g, orehove 500g, kokosovih pa nimamo v obliki rogljičkov temveč le kot okrogle kekse pakiranje 500g, ali lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 15 Rogljički vanilijevi ali orehovi, 300 g - 1 kg.

16 Medenjaki obliti s čokolado 20 kg - Medenjaki s čokolado so sezonski artikel in niso na voljo celotno leto, ali vam lahko ponudimo mešane medenjake kot Manner (oblite s čokolado in sladkornim prelivom) 500g pakiiranje?
Odgovor: Naročnik artikel umika iz popisa blaga.

18. Keksi masleni, do 1 kg 30 kg - Ali lahko ponudimo kekse kot Piknik, ki so brez masla?
Odgovor: Naročnik želi maslene kekse, tako da če keksi Piknik niso masleni, ne ustrezajo.

19. Slano pecivo iz listnatega testa 5 kg - Izdelek ne spada v sklop splošno, saj gre za pekovski izdelek, prosimo za izbris ali premik v sklop 9.
Odgovor: Naročnik artikel umika iz popisa blaga.

21. Sladkor beli, kg 700 kg - Ali zahtevate pakiranje 1 kg? Drugače se zna zgoditi da vam bo kateri od ponudnikov ponudil 20 kg pakiranje.
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 21 Sladkor beli, 1 kg.

26. Kechap porcijski 15g 500 kom - ali lahko ponudimo pakiranje 20g kot Felix?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 26 Kechap porcijski, 15g - 20g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

28. Gorčica porcijska, 25 g 1800 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 18g kot Felix?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 28 Gorčica porcijska, 15g - 25 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

32. Olive, črne, brez koščic, 880 g 40 kom - Takšno pakiranje ima samo en ponudnik (omejevanje konkurence), ali lahko ponudimo pakiranje 300g?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 32 Olive, črne, brez koščic, 300g - 900 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

35. Pecilni prašek - porcijski 13 g 20 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 5x13g?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 35 Pecilni prašek - porcijski, 13g - 65 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

36. Vanilijin sladkor - porcijski 10g 20 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 5x10g?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 36 Vanilijin sladkor - porcijski, 10g - 50g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

37. Suhi kvas - 7 g 40 kom - Ali lahko ponudimo pakiranje 5x7g?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 37 Suhi kvas, 7g -35g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

38. Kvas - sveži 1,5 kg - Sveži kvas je na voljo v 500g pakiranju, ali lahko ponudimo?
Odgovor: Ne. Naročnik spreminja opis artikla: 38 Kvas - sveži, 40g-50g.

39. Cimet - porcijski - 45g 40 kom - Ali lahko ponudimo 40 g steklena embalaža?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 39 Cimet - porcijski, 35g - 45g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

42. Kardamom (porcijski) - 35g 2 kom - Kardamom je pakiran po 10 ali 30 g, katerega lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 42 Kardamom - porcijski, 10g-35g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

43. Timijan (porcijski) - 40 g 5 kom - Timijan je pakiran po 14, 17 ali 19 g, katerega lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 43 Timijan - porcijski, 17g - 40g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

44. Kumina (porcijska) - 40 g 10 kom - Mleta kumina je pakirana po 28, 30 ali 35g, cela je na voljo v 10,, 28, 38 ali 50 g, katero lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 44 Kumina, mleta - porcijska, 30g - 40g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

46. Bazilika (porcijska) - 40g 5 kom - Bazilika je na voljo v 9, 14 ali15g pakiranju, katero lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 46 Bazilika - porcijska, 15g - 40g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

47. Vanilijev strok 0,5 kg - Prosimo preverite in po potrebi zmanjšajte količino tega izdelka, glede na majhne količine vseh ostalih izdelkov se namreč 500gramov vanilijevega stroka zdi precej velika količina (181 kosov pakiranj po 2,75g).
Odgovor: Naročnik spreminja količino, tako da glasi 0,03 kg.

49. Rum (za kuhanje) 3 lit - Ali lahko ponudimo izdelek kot je Rumko z 22% alkohola in aromo ruma?
Odgovor: Ne.
Datum objave: 09.03.2022   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je navedeno, da želite fiksnost cen 3 leta.

Glede na trenutno dogajanje vas prosimo za skrajšanje fiksnosti na vsaj eno leto, saj smo bili že v zadnjem letu priča premnogim drastičnim povišanjem cen, ki so bila posledica epidemije, pomanjkanja delovne sile, slabe letine ipd., vsi ti razlogi bodo kot kaže prisotna tudi letos, dodatno pa še nastaja nova politična kriza, ki bo prav tako vplivala na drastično zvišanje cen energentov in s tem posledično transporta in živil.

Tudi člen 6 Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, je žal v teh primerih nerealen (dopušča dvig cen po enem letu če je indeks nad 4% , za 80% vrednosti indeksa) - če vam razložimo na primeru:
lani januarja je bila cena najbolj znane 100g kave 0,99 EUR, letos januarja je taista kava cca. 1,50 evra, kar pomeni 50% dvig cene, medtem pa indeks cen življenjskih potrebščin kaže, da se je segment kave podražil za zgolj 6,0%, kar pomeni da bi bili upravičeni do dviga cene za 4,8%.

Vljudno prosimo, da premislite o krajšem obdobju fiksnosti cen, saj je to ugodneje tudi za vas - ponudniki lahko podamo nižje cene, kot bi jih sicer pri 2-letni fiksnosti cen.

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji in okvirnem sporazumu, je navedeno, da so cene fiksne eno leto, nato pa je možen dvig cen skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 09.03.2022   13:43
VPRAŠANJE
7. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI

1. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g Ali vam lahko ponudimo izdelek z vsebnostjo soli 1,5g na 100 g tune?
2. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g Ali vam lahko ponudimo izdelek z vsebnostjo soli 1,5g na 100 g tune?

12. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE

15. Olive brez koščic, neto količina 200 do 500 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 510 g pakiranju?


15. sklop: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE

2. Sadno-zelenjavni smuti, brez dodanih kem. konzervasnov, pakirano po 0,2 L Ali vam lahko ponudimo izdelek v 110 g pakiranju?


17. Pšenična moka, TIP 500 - ostra Ali vam lahko ponudimo pšenično ostro moko TIP 400, saj tipa 500 ne najdemo?


23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1. Kakao instant, rinfuza 5 kg Ali vam lahko ponudimo izdelek v 2500 g pakiranju?
2. Kava, bela 400g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 300 g pakiranju?
15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg Ali vam lahko ponudimo izdelek v 300 g pakiranju?
27. Kechap - 450 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 500 g pakiranju?
28. Gorčica porcijska, 25 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 18 g pakiranju?
35. Pecilni prašek - porcijski 13 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 5 x 13 g pakiranju?
36. Vanilijin sladkor - porcijski 10g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 5 x 10 g pakiranju?
37. Suhi kvas - 7 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 5 x 7 g pakiranju?
42. Kardamom (porcijski) - 35g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 20 g pakiranju?
43. Timijan (porcijski) - 40 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 19 g pakiranju?
44. Kumina (porcijska) - 40 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 50 g pakiranju?
45. Janež (porcijska) - 25g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 24 g pakiranju?
46. Bazilika (porcijska) - 40g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 30 g pakiranju?

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
5. Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 120 do 160 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 2 x 125 g pakiranju?
6. Rižev desert z dodanim sadjem, lonček, pakiranje 100 do 150g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 2 x 125 g pakiranju?
8. Sojin sladoled čokoladni, brez glutena in laktoze, pakirano porcijsko do 250 ml Ali vam lahko ponudimo izdelek v 3 x 250 g pakiranju?
17. Grisini brez glutena, pakiranje do 150 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 250 g pakiranju?


ODGOVOR
7. SKLOP: KONZERVIRANI RIBJI IZDELKI

1. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 65 % tune, vsebnost soli do 1,24g / 100 g tune, pakiranje 80 do 150 g Ali vam lahko ponudimo izdelek z vsebnostjo soli 1,5g na 100 g tune?
Odgovor: Ne.

2. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g Ali vam lahko ponudimo izdelek z vsebnostjo soli 1,5g na 100 g tune?
Odgovor: Ne.

12. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE

15. Olive brez koščic, neto količina 200 do 500 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 510 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 15 Olive brez koščic, neto količina 300 do 900 g.


15. sklop: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE

2. Sadno-zelenjavni smuti, brez dodanih kem. konzervasnov, pakirano po 0,2 L Ali vam lahko ponudimo izdelek v 110 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik artikel umika iz popisa blaga.

17. Pšenična moka, TIP 500 - ostra Ali vam lahko ponudimo pšenično ostro moko TIP 400, saj tipa 500 ne najdemo?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 17 Pšenična moka, TIP 400 - ostra.


23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1. Kakao instant, rinfuza 5 kg Ali vam lahko ponudimo izdelek v 2500 g pakiranju?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 1 Kakao instant, rinfuza 2,5 kg - 5 kg.

2. Kava, bela 400g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 300 g pakiranju?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 2 Kava, bela, 300g - 400g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg Ali vam lahko ponudimo izdelek v 300 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 15 Rogljički vanilijevi ali orehovi, 300 g - 1 kg.

27. Kechap - 450 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 500 g pakiranju?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 27 Kechap, 450 g - 500 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

28. Gorčica porcijska, 25 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 18 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 28 Gorčica porcijska, 15g - 25 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

35. Pecilni prašek - porcijski 13 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 5 x 13 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 35 Pecilni prašek - porcijski, 13g - 65 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

36. Vanilijin sladkor - porcijski 10g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 5 x 10 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 36 Vanilijin sladkor - porcijski, 10g - 50g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

37. Suhi kvas - 7 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 5 x 7 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 37 Suhi kvas, 7g -35g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

42. Kardamom (porcijski) - 35g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 20 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 42 Kardamom - porcijski, 10g-35g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

43. Timijan (porcijski) - 40 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 19 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 43 Timijan - porcijski, 17g - 40g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

44. Kumina (porcijska) - 40 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 50 g pakiranju?
Odgovor: Ne.

45. Janež (porcijska) - 25g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 24 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 45 Janež - porcijski, 20g - 30g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

46. Bazilika (porcijska) - 40g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 30 g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 46 Bazilika - porcijska, 15g - 40g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
5. Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 120 do 160 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 2 x 125 g pakiranju?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 5 Sojin desert - navaden, brez dodanega sladkorja, pakiranje 120 do 250 g.

6. Rižev desert z dodanim sadjem, lonček, pakiranje 100 do 150g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 2 x 125 g pakiranju?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 6 Rižev desert z dodanim sadjem, lonček, pakiranje 100 do 250g.

8. Sojin sladoled čokoladni, brez glutena in laktoze, pakirano porcijsko do 250 ml Ali vam lahko ponudimo izdelek v 3 x 250 g pakiranju?
Odgovor: Da.

17. Grisini brez glutena, pakiranje do 150 g Ali vam lahko ponudimo izdelek v 250 g pakiranju?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 17 Grisini brez glutena, pakiranje do 250 g.
Datum objave: 09.03.2022   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2. SKLOP: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.:izbrana kakovost) povprašujete po Tekoči sadni jogurt, 3,2 do 3,5% m.m..
Katere okuse bi želel naročnik dodati na jedilnik, da bo sezonsko obarvan in bi imel čim širši nabor izdelkov: češnja, borovnica, hruška, jabolko, panna cotta, malina, gozdni sadeži, ?

S spoštovanjem.ODGOVOR
Naročnik želi različne okuse.Datum objave: 09.03.2022   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2. SKLOP: ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): MLEKO IN MLEČNI IZDELKI (npr.:izbrana kakovost) povprašujete po Sadni jogurt, 2, 5 do 3,5 % m.m..
Katere okuse bi želel naročnik dodati na jedilnik, da bo sezonsko obarvan in bi imel čim širši nabor izdelkov: češnja, borovnica, hruška, jabolko, panna cotta, malina, gozdni sadeži, ?

S spoštovanjem.
ODGOVOR
Naročnik želi različne okuse.Datum objave: 09.03.2022   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 24. SKLOP: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po Bio kefir sadni, iz tradicionalnih kefirjevih zrn, 3 do 3,5 m.m.
Katere okuse bi želel naročnik dodati na jedilnik, da bo sezonsko obarvan in bi imel čim širši nabor izdelkov: češnja, borovnica, hruška, jabolko, panna cotta, malina, gozdni sadeži, ?

S spoštovanjem.ODGOVOR
Naročnik želi različne okuse.Datum objave: 09.03.2022   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 24. SKLOP: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po artiklu Bio skutin namaz.
Ali želi naročnik zaradi pestrosti tudi namaz z zelišči/začimbami (drobnjak, kopriva, bazilika, ...)?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik želi različne okuse.Datum objave: 09.03.2022   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 24. SKLOP: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po artiklu Bio sadni jogurt, 3 do 3,6 % m.m.
Katere okuse bi želel naročnik dodati na jedilnik, da bo sezonsko obarvan in bi imel čim širši nabor izdelkov: češnja, borovnica, hruška, jabolko, panna cotta, malina, gozdni sadeži, ?

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik želi različne okuse.Datum objave: 09.03.2022   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 24. SKLOP: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po artiklu Bio mleko z vanilijo, 3,5% m.m. 150 - 180 ml.

Ali želi naročnik tudi kateri drug okus, da bo jedilnik sezonsko obarvan in bi imel čim širši nabor izdelkov: kakav ali sadne okuse: jagoda, banana, jabolko, ...?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 09.03.2022   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. MESNI IZDELKI
4. SKLOP: PERUTNINSKE MESNINE
3. Pečena piščančja šunka v ovitku - Ali je v kosu ali narezano?
4. Pečene puranje prsi v ovitku - Ali je v kosu ali narezano?

2. Ali zahtevate v sklopu mesni izdelki - sklopi 1, 2, 3, 4, 5 in 6, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1. MESNI IZDELKI
4. SKLOP: PERUTNINSKE MESNINE
3. Pečena piščančja šunka v ovitku - Ali je v kosu ali narezano?
Odgovor: Narezano ali v kosu.

4. Pečene puranje prsi v ovitku - Ali je v kosu ali narezano?
Odgovor: Narezano ali v kosu.

2. Ali zahtevate v sklopu mesni izdelki - sklopi 1, 2, 3, 4, 5 in 6, da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
Odgovor: Da.
Datum objave: 09.03.2022   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

KONZERVIRANE RIBE
2. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g - naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka, ki je v vrečki in ni primerljive kvalitete. Hvala za razumevanje.
3. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju , 80 g (kvaliteta Rio mare ali enakovredno) - v kolikor želite izdelek kot Rio mare, zahtevajte izdelek tune Tunnus albacares in kateri ima maksimalno 1,1g soli. Le tako si boste zagotovili ta izdelek. Hvala za razumevanje.

KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE, MARMELADE
2. Domača marmelada porcijska 15 - 28g, različne vrste - naročnika sprašujemo, koliko različnih okusov moramo ponuditi?
9. Kislo zelje, narezano, biološko kisano - brez kem. konzervansov, pakirano v pvc posodi od 0,5 do 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek v steklenem kozarcu? Prosimo za razumevanje.
15. Olive brez koščic, neto količina 200 do 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 690g pakiranju? Gre za manjše odstopanje.
17. Čičerika, pasterizirana, pakirano do 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Gre za manjše odstopanje.

SADNI SOKOVI, VODA, SMUTIJI, ŽITNE REZINE
13. sklop: 100 % SADNI SOKOVI
6. Sadno zelenjavni sok s korenjem, brez dodanega sladkorja, 100% sadni delež, 100% nepovratna embalaža, 0,2 lit - v asortimaju imamo izdelek, ki ustreza opisu, a se dobi v 250ml. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
7. Jabolčni sok, sadni delež 100%, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
8. Pomarančni sok, sadni delež 100%, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L- ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?

15. sklop: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE
2. Sadno-zelenjavni smuti, brez dodanih kem. konzervasnov, pakirano po 0,2 L - v asortimaju nimamo izdelka, ki bi vseboval zelenjavo. Ali lahko npr. ponudimo smoothie ananas, jagoda, mango ali pa marelica? Prosimo za razumevanje.
5. Sadno žitna rezina - pakirana 35g, najmanj 30 % sadnega deleža z jogurtom - ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju, ki imajo običajno 30% sadnega deleža.

MLEVSKI IZDELKI, ZAMRZNJENI IZDELKI
4. Kosmiči - koruzni, brez dodanega sladkorja, (corn flakes), od 0,5 do 3 kg - izdelek imamo v asortimanju v 375g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
7. Kosmiči - pšenični s čokolado, instant, pakiranje 1 kg, (enakovredno Čokolešniku) - sprašujemo vas ali ponudimo izdelek kosmiči pšenični s čokolado kot Čokolino, ali pa pšenične kosmiče s čokolado IN lešniki, kot Čokolešnik. Izdelka se razlikujeta po vsebini in po ceni. Kaj od naštetega ste imeli v mislih?
20. Zdrob - koruzni iz bele koruze, pakiranje do 1kg - izdelek ne obstaja. Ali ponudimo belo polento?

21. sklop: TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
1. Grisini z oljčnim oljem (porcijski) - 125 g - ne vemo točno kaj želite. Porcijski izdelek se dobi v 20g pakiranju in ne vsebuje olivnega olja. Ali ga lahko ponudimo. V kolikor pa želite izdelek v 125g, pa ta ni porcijski in lahko vsebuje olivno olje. Kaj od naštetega lahko ponudimo?
2. Grisini z bučnimi semeni 125 g - izdelek na trgu ne obstaja. Prosimo za umik izdelka iz popisa.
4. Prepečenec, porcijski, skupna teža izdelka 125 - 260 g - ali lahko ponudimo prepečenec v 860g pakiranju, ki vsebuje 24 porcij - 1 porcija 35,83g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj nobeden izdelek ne ustreza opisu na trgu. Hvala
6. Presta, teža 35 g - izdelek je bil iz strani žita zaradi konstantnih reklamacij ukinjen (preveč loma). Prosimo za umik izdelka iz popisa.
9. Slano pecivo (preste oz. palčke) - ali lahko ponudimo mešano slano pecivo?

23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Pod zaporedno št. 6 pa do 8 zahtevate čaj v verigi. Ali lahko ponudimo identični izdelek, ki ima gastro čajne vrečke že predhodno narezane na posamezne vrečke in tako niso v verigi?
15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg - katere rogljičke vam ponudimo? Orehove v 500g ali vaniljeve v 500g. Kokosovih pa na trgu ne najdemo. Prosimo določite en izdelek ali pa razpišite več postavk.
19. Slano pecivo iz listnatega testa - izdelek ponudniki splošnega prehrambnega blaga nimamo. Izdelek bolj paše v sklop 19, kjer imate sorodne izdelke. Prosim premaknite ga tja, saj imajo ponudniki tistih izdelkov tudi slano pecivo iz listnatega testa. Hvala za razumevanje.
21. Sladkor beli, kg - ne razumemo. Ali ste mogoče želeli izdelek v 1kg, ali pa lahko ponudimo izdelek v 25kg. Prosimo popravite opis izdelka.
24. Kis vinski, l (4%), pridelan po klasičnem naravnem postopku, brez dodanih arom in antioksidantov- ne razumemo. Ali ste mogoče želeli izdelek v 1l, ali pa lahko ponudimo izdelek v 5l. Prosimo popravite opis izdelka in mu dodajte zahtevano gramaturo.
25. Kis jabolčni, l (5%), pridelan po klasičnem naravnem postopku, brez antioksidantov- ne razumemo. Ali ste mogoče želeli izdelek v 1l, ali pa lahko ponudimo izdelek v 5l. Prosimo popravite opis izdelka in mu dodajte zahtevano gramaturo.
28. Gorčica porcijska, 25 g - izdelek v 25g pakiranju je bil ukinjen. Sedaj je mogoče ponuditi izdelek le v 18g pakiranju. Prosimo popravite.
31. Majoneza brez mlečnih sestavin in konzervansov, pakiranje 600 do 750 g - izdelek je sedaj mogoče dobiti v 593g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
39. Cimet - porcijski - 45g - izdelek v 45g ni porcijski, gre za gospodinjsko pakiranje izdelka. Ali ga lahko ponudimo? Podoben opis imate tudi pri izdelkih 40-46, 48. Prosimo popravite.
42. Kardamom (porcijski) - 35g - izdelek v 35g pakiranju ne najdemo. Lahko vam ponudimo izdelek v 10g ali pa v 50g pakiranju. Kaj od predlaganega lahko ponudimo?
45. Janež (porcijska) - 25g- ali lahko ponudimo izdelek v 24g pakiranju? Prosimo za razumevanje.

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
2. Ovseni napitek, pakiranje 0,2 l - izdelek v 200ml je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo izdelek v 1l pakiranju?
8. Sojin sladoled čokoladni, brez glutena in laktoze, pakirano porcijsko do 250 ml - izdelka ne najdemo. Lahko pa vam ponudimo kokosov sladoled, vanilja oblit s čokolado na palčki 50g pakiranju, je brez glutena in laktoze. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje, saj imamo sojini sladoled (recimo sendvič in kornet) sicer na zalogi in sta brez laktoze, a žal nista brez glutena.
9. Zelenjavna pašteta, brez mleka, ml. sestavin in jajc - ne vemo kolikšno pakiranje je imel naročnik v mislih (porcijsko 50g, večje v 180g ali v tubi (omogoča ponovno zaprtje) v 200g?
11. Margarina min 40 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin (kakovost Vitagen ali enakovredno), vsebnost trans maščobnih kislin pod 2%, pakiranje do 250 g - Vitagen izdelek je Ekološki, ali želite da ponudimo ekološki izdelek?
12. Moka brez glutena za pecivo in kruh (kakovost Schar ali enakovredno), pakirano do 1 kg - ali lahko ponudimo kar izdelek brez vseh alergenov, ki je večnamenski? Ker sicer obstajata dodatno dve različni moki, ena se uporablja za kruh in ena za pecivo.
17. Grisini brez glutena, pakiranje do 150 g - ali naročnik želi izdelek, ki je brez alergenov, ali ponudimo izdelek, ki lahko vsebuje oreščke in sojo.
18. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g - naročnika prosimo, da pojasni, kakšne kruhke želi. Okrogle ali štirioglate kot crispy? V kolikor želi izdelek kot crispy, se ta dobi v 125g pakiranju?
Ali želi izdelek, ki je konvencionalen, ali ponudimo izdelek brez glutena in primeren za diete?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
KONZERVIRANE RIBE
2. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g - naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki, saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka, ki je v vrečki in ni primerljive kvalitete. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 2 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune), v pločevinki, vsebuje minimalno 70 % tune, vsebnost soli do 1,24g / 100 g tune, pakiranje 1000 do 2000 g.

3. Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju , 80 g (kvaliteta Rio mare ali enakovredno) - v kolikor želite izdelek kot Rio mare, zahtevajte izdelek tune Tunnus albacares in kateri ima maksimalno 1,1g soli. Le tako si boste zagotovili ta izdelek. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 3 Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (Tunnus albacares), vsebuje minimalno 65 % tune, 80 g.

KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE, MARMELADE
2. Domača marmelada porcijska 15 - 28g, različne vrste - naročnika sprašujemo, koliko različnih okusov moramo ponuditi?
Odgovor: Naročnik želi različne okuse.

9. Kislo zelje, narezano, biološko kisano - brez kem. konzervansov, pakirano v pvc posodi od 0,5 do 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek v steklenem kozarcu? Prosimo za razumevanje.
Odgovor: Ne.

15. Olive brez koščic, neto količina 200 do 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 690g pakiranju? Gre za manjše odstopanje.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 15 Olive brez koščic, neto količina 300 do 900 g.

17. Čičerika, pasterizirana, pakirano do 500 g - ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Gre za manjše odstopanje.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 17 Čičerika, pasterizirana, pakirano do 800 g.

SADNI SOKOVI, VODA, SMUTIJI, ŽITNE REZINE
13. sklop: 100 % SADNI SOKOVI
6. Sadno zelenjavni sok s korenjem, brez dodanega sladkorja, 100% sadni delež, 100% nepovratna embalaža, 0,2 lit - v asortimaju imamo izdelek, ki ustreza opisu, a se dobi v 250ml. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
Odgovor: Ne.

7. Jabolčni sok, sadni delež 100%, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: Ne.

8. Pomarančni sok, sadni delež 100%, tetra brik embalaža ali podobno, pakirano po 0,2 L- ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: Ne.

15. sklop: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE
2. Sadno-zelenjavni smuti, brez dodanih kem. konzervasnov, pakirano po 0,2 L - v asortimaju nimamo izdelka, ki bi vseboval zelenjavo. Ali lahko npr. ponudimo smoothie ananas, jagoda, mango ali pa marelica? Prosimo za razumevanje.
Odgovor: Naročnik bo artikel brisal iz popisov.

5. Sadno žitna rezina - pakirana 35g, najmanj 30 % sadnega deleža z jogurtom - ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju, ki imajo običajno 30% sadnega deleža.
Odgovor: Ne.

MLEVSKI IZDELKI, ZAMRZNJENI IZDELKI
4. Kosmiči - koruzni, brez dodanega sladkorja, (corn flakes), od 0,5 do 3 kg - izdelek imamo v asortimanju v 375g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 4 Kosmiči - koruzni, brez dodanega sladkorja, (corn flakes), od 0,3 do 3 kg.

7. Kosmiči - pšenični s čokolado, instant, pakiranje 1 kg, (enakovredno Čokolešniku) - sprašujemo vas ali ponudimo izdelek kosmiči pšenični s čokolado kot Čokolino, ali pa pšenične kosmiče s čokolado IN lešniki, kot Čokolešnik. Izdelka se razlikujeta po vsebini in po ceni. Kaj od naštetega ste imeli v mislih?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 7 Kosmiči - pšenični s čokolado in lešniki, instant, pakiranje 1 kg (enakovredno Čokolešniku).

20. Zdrob - koruzni iz bele koruze, pakiranje do 1kg - izdelek ne obstaja. Ali ponudimo belo polento?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 20 Bela polenta, pakiranje do 1kg.

21. sklop: TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
1. Grisini z oljčnim oljem (porcijski) - 125 g - ne vemo točno kaj želite. Porcijski izdelek se dobi v 20g pakiranju in ne vsebuje olivnega olja. Ali ga lahko ponudimo. V kolikor pa želite izdelek v 125g, pa ta ni porcijski in lahko vsebuje olivno olje. Kaj od naštetega lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik želi porcijske grisine. Naročnik spreminja opis artikla: 1 Grisini (porcijski) - 20g -125 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

2. Grisini z bučnimi semeni 125 g - izdelek na trgu ne obstaja. Prosimo za umik izdelka iz popisa.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 2 Grisini s semeni, 80 g - 125 g.

4. Prepečenec, porcijski, skupna teža izdelka 125 - 260 g - ali lahko ponudimo prepečenec v 860g pakiranju, ki vsebuje 24 porcij - 1 porcija 35,83g? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, saj nobeden izdelek ne ustreza opisu na trgu. Hvala
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 4 Prepečenec, porcijski, skupna teža izdelka 125 - 900 g.

6. Presta, teža 35 g - izdelek je bil iz strani žita zaradi konstantnih reklamacij ukinjen (preveč loma). Prosimo za umik izdelka iz popisa.
Odgovor: Naročnik umika artikel iz popisa.

9. Slano pecivo (preste oz. palčke) - ali lahko ponudimo mešano slano pecivo?
Odgovor: Ne.

23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Pod zaporedno št. 6 pa do 8 zahtevate čaj v verigi. Ali lahko ponudimo identični izdelek, ki ima gastro čajne vrečke že predhodno narezane na posamezne vrečke in tako niso v verigi?
Odgovor: Da. Naročnik je spremenil opis artiklov, želi filter vrečke v gastro pakiranju, kot je razvidno iz popravka popisa in odgovorov na predhodna vprašanja.

15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg - katere rogljičke vam ponudimo? Orehove v 500g ali vaniljeve v 500g. Kokosovih pa na trgu ne najdemo. Prosimo določite en izdelek ali pa razpišite več postavk.
Odgovor: Naročnik je spremenil opis artikla, tako da glasi: 15 Rogljički vanilijevi ali orehovi, 300 g - 1 kg.

19. Slano pecivo iz listnatega testa - izdelek ponudniki splošnega prehrambnega blaga nimamo. Izdelek bolj paše v sklop 19, kjer imate sorodne izdelke. Prosim premaknite ga tja, saj imajo ponudniki tistih izdelkov tudi slano pecivo iz listnatega testa. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal svojih zahtev.

21. Sladkor beli, kg - ne razumemo. Ali ste mogoče želeli izdelek v 1kg, ali pa lahko ponudimo izdelek v 25kg. Prosimo popravite opis izdelka.
Odgovor: Naročnik je spremenil opis artikla, tako da glasi: 21 Sladkor beli, 1 kg.

24. Kis vinski, l (4%), pridelan po klasičnem naravnem postopku, brez dodanih arom in antioksidantov- ne razumemo. Ali ste mogoče želeli izdelek v 1l, ali pa lahko ponudimo izdelek v 5l. Prosimo popravite opis izdelka in mu dodajte zahtevano gramaturo.
Odgovor: Naročnik želi artikel v litrski embalaži. Naročnik spreminja opis artikla: 24 Kis vinski (4 %), 1 L, pridelan po klasičnem naravnem postopku, brez dodanih arom in antioksidantov.

25. Kis jabolčni, l (5%), pridelan po klasičnem naravnem postopku, brez antioksidantov- ne razumemo. Ali ste mogoče želeli izdelek v 1l, ali pa lahko ponudimo izdelek v 5l. Prosimo popravite opis izdelka in mu dodajte zahtevano gramaturo.
Odgovor: Naročnik želi artikel v litrski embalaži. Naročnik spreminja opis artikla: 25 Kis jabolčni (5%), 1 L, pridelan po klasičnem naravnem postopku, brez antioksidantov.

28. Gorčica porcijska, 25 g - izdelek v 25g pakiranju je bil ukinjen. Sedaj je mogoče ponuditi izdelek le v 18g pakiranju. Prosimo popravite.
Odgovor: Naročnik je spremenil opis artikla, tako da glasi: 28 Gorčica porcijska, 15g - 25 g.

31. Majoneza brez mlečnih sestavin in konzervansov, pakiranje 600 do 750 g - izdelek je sedaj mogoče dobiti v 593g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 31 Majoneza brez mlečnih sestavin in konzervansov, pakiranje 500 g do 750 g.

39. Cimet - porcijski - 45g - izdelek v 45g ni porcijski, gre za gospodinjsko pakiranje izdelka. Ali ga lahko ponudimo? Podoben opis imate tudi pri izdelkih 40-46, 48. Prosimo popravite.
Odgovor: Naročnik želi za artikel 39. Cimet pakiranje od 35 g do 45 g.

42. Kardamom (porcijski) - 35g - izdelek v 35g pakiranju ne najdemo. Lahko vam ponudimo izdelek v 10g ali pa v 50g pakiranju. Kaj od predlaganega lahko ponudimo?
Odgovor: Naročnik želi pakiranje od 10 g do 35 g.

45. Janež (porcijska) - 25g- ali lahko ponudimo izdelek v 24g pakiranju? Prosimo za razumevanje.
Odgovor: Naročnik želi pakiranje od 20g do 30g.

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA
2. Ovseni napitek, pakiranje 0,2 l - izdelek v 200ml je bil ukinjen. Ali lahko ponudimo izdelek v 1l pakiranju?
Odgovor: Ne. Naročnik spreminja opis artikla: 2 Ovseni napitek, pakiranje 0,2 l do 0,25 l.

8. Sojin sladoled čokoladni, brez glutena in laktoze, pakirano porcijsko do 250 ml - izdelka ne najdemo. Lahko pa vam ponudimo kokosov sladoled, vanilja oblit s čokolado na palčki 50g pakiranju, je brez glutena in laktoze. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje, saj imamo sojini sladoled (recimo sendvič in kornet) sicer na zalogi in sta brez laktoze, a žal nista brez glutena.
Odgovor: Ne.

9. Zelenjavna pašteta, brez mleka, ml. sestavin in jajc - ne vemo kolikšno pakiranje je imel naročnik v mislih (porcijsko 50g, večje v 180g ali v tubi (omogoča ponovno zaprtje) v 200g?
Odgovor: Naročnik želi porcijsko pakiranje, med 30 g in 50 g. Naročnik spreminja opis artikla: 9 Zelenjavna pašteta, brez mleka, ml. sestavin in jajc, pakiranje od 30 g do 50 g.

11. Margarina min 40 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin (kakovost Vitagen ali enakovredno), vsebnost trans maščobnih kislin pod 2%, pakiranje do 250 g - Vitagen izdelek je Ekološki, ali želite da ponudimo ekološki izdelek?
Odgovor: Ne.

12. Moka brez glutena za pecivo in kruh (kakovost Schar ali enakovredno), pakirano do 1 kg - ali lahko ponudimo kar izdelek brez vseh alergenov, ki je večnamenski? Ker sicer obstajata dodatno dve različni moki, ena se uporablja za kruh in ena za pecivo.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 12 Moka brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), pakirano do 1 kg.

17. Grisini brez glutena, pakiranje do 150 g - ali naročnik želi izdelek, ki je brez alergenov, ali ponudimo izdelek, ki lahko vsebuje oreščke in sojo.
Odgovor: Naročnik želi artikel brez alergenov.

18. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g - naročnika prosimo, da pojasni, kakšne kruhke želi. Okrogle ali štirioglate kot crispy? V kolikor želi izdelek kot crispy, se ta dobi v 125g pakiranju?
Ali želi izdelek, ki je konvencionalen, ali ponudimo izdelek brez glutena in primeren za diete?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 18 Koruzni kruhki, vaflji, brez glutena, pakiranje do 130 g.
Datum objave: 09.03.2022   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ker imamo različni proizvajalci različne gramature izdelkov in ker bi radi kot slovenski proizvajalec oddali našo ponudbo vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja :

16. sklop: MLEVSKI IZDELKI, KOSMIČI
8. Kosmiči - pšenični, pakiranje do 1kg
Vam lahko ponudimo pšenične polnozrnate ?
10. Kosiči - rženi, pakiranje do 1 kg
Vam lahko ponudimo rženi polnozrnate ?
19. Sadni müsli žita, brez dodanega sladkorja, pakiranje po 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g?
20. Zdrob - koruzni iz bele koruze, pakiranje do 1kg
Vam lahko ponudimo instant zdrob - bela polenta?

18. sklop: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

34. Hot dog štručka 130 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ali 150g ?
41. Pekovsko pecivo posebnih oblik (parkelj, zajček, srček ) 120 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g?
48. Slanik, 6 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 50g?
50. Pica sir, šunka - teža 18 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
52. Pica sir - teža 18 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
53. Burek sirov, 13 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
54. Burek sirov, 22 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g?
55. Burek špinačni, 12 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
21. sklop: TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
1. Grisini z oljčnim oljem (porcijski) - 125 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g?
2. Grisini z bučnimi semeni 125 g
Vam lahko kot alternativo ponudimo grisine s semeni 100g ali grisine rožmarinom 120g?
4. Prepečenec, porcijski, skupna teža izdelka 125 - 260 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 110g ali 47 g - porcijsko pakiranje ali pa 330g ( 110g x3) ?
6. Presta, teža 35 g
Prosimo vas za prestavitev artikla v sklop splošno prehrambeno blago, ker se je izdelk ukinil.
7. Crispi različni kruhki (rženi, koruzni, pšenični)
Vam lahko ponudimo crispy kruhke brez glutena - klasik, kvinoja, 5 žit, proteini 150g?Najlepša vam hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR
16. sklop: MLEVSKI IZDELKI, KOSMIČI
8. Kosmiči - pšenični, pakiranje do 1kg
Vam lahko ponudimo pšenične polnozrnate ?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 8 Kosmiči - pšenični polnozrnati, pakiranje do 1kg.

10. Kosiči - rženi, pakiranje do 1 kg
Vam lahko ponudimo rženi polnozrnate ?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 10 Kosmiči - rženi polnozrnati, pakiranje do 1 kg.

19. Sadni müsli žita, brez dodanega sladkorja, pakiranje po 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 19 Sadni müsli žita, brez dodanega sladkorja, pakiranje do 1 kg.

20. Zdrob - koruzni iz bele koruze, pakiranje do 1kg
Vam lahko ponudimo instant zdrob - bela polenta?
Odgovor: Naročnik je spremenil opis artikla: Bela polenta, pakiranje do 1kg.

18. sklop: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

34. Hot dog štručka 130 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ali 150g ?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 34 Hot dog štručka 120 g.

41. Pekovsko pecivo posebnih oblik (parkelj, zajček, srček ) 120 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 100g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 41 Pekovsko pecivo posebnih oblik (parkelj, zajček, srček ) 100 g.

48. Slanik, 6 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 50g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 48 Slanik, 5 dag.

50. Pica sir, šunka - teža 18 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 50 Pica sir, šunka - teža 15 dag.

52. Pica sir - teža 18 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 52 Pica sir - teža 15 dag.

53. Burek sirov, 13 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 53 Burek sirov, 15 dag.

54. Burek sirov, 22 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 250g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 54 Burek sirov, 25 dag.

55. Burek špinačni, 12 dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 150g?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 55 Burek špinačni, 15 dag.

21. sklop: TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
1. Grisini z oljčnim oljem (porcijski) - 125 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g?
Odgovor: Naročnik želi porcijske grisine. Naročnik spreminja opis artikla: 1 Grisini (porcijski) - 20g -125 g. Prav tako bo spremenil enoto mere v kilograme.

2. Grisini z bučnimi semeni 125 g
Vam lahko kot alternativo ponudimo grisine s semeni 100g ali grisine rožmarinom 120g?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 2 Grisini s semeni, 80 g - 125 g.

4. Prepečenec, porcijski, skupna teža izdelka 125 - 260 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 110g ali 47 g - porcijsko pakiranje ali pa 330g ( 110g x3) ?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 4 Prepečenec, porcijski, skupna teža izdelka 125 - 900 g.

6. Presta, teža 35 g
Prosimo vas za prestavitev artikla v sklop splošno prehrambeno blago, ker se je izdelk ukinil.
Odgovor: Naročnik umika artikel iz popisa.

7. Crispi različni kruhki (rženi, koruzni, pšenični)
Vam lahko ponudimo crispy kruhke brez glutena - klasik, kvinoja, 5 žit, proteini 150g?
Odgovor: Naročnik želi različne okuse.
Datum objave: 09.03.2022   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled izpostavljenih vprašanj ter posredovanje odgovora nanje.

5. SKLOP: PAŠTETE

1. Kokošja pašteta 27 - 30g 250 kg ali lahko ponudimo artikel s piščančjim mesom?
2. Jetrna pašteta 30g 400 kom ali lahko ponudimo artikel s konzervansom, ker brez konzervansa ne obstaja? Če NE, prosimo za informacijo kaj točno želite.


12. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE

2. Domača marmelada porcijska 15 - 28g, različne vrste 60 kg ali lahko artikel ponudimo s konzervansom, ker brez konzervansa žal ne obstaja?
16. Fižol, pasteriziran, pakirano do 500 g 10 kg ali lahko ponudimo artikel v 800g pakiranju?


15. sklop: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE

1. Sadni smuti, brez kem. konzervansov, pakirano po 0,2 L 1300 kom ali lahko ponudimo artikel v 250ml pakiranju?
2. Sadno-zelenjavni smuti, brez dodanih kem. konzervasnov, pakirano po 0,2 L 1200 kom ali lahko ponudimo artikel v 250ml pakiranju kajti novi artikli proizvajalca Fructal ne vsebujejo nobene zelenjave? Če NE, prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih.


16. sklop: MLEVSKI IZDELKI, KOSMIČI

12. Pirina moka, 1 kg 30 kg ali lahko ponudimo moko pirino polnozrnato?
17. Pšenična moka, TIP 500 - ostra 40 kg ali lahko ponudimo moko T400, ostro?

23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1. Kakao instant, rinfuza 5 kg 50 kg proizvajalec je 5kg pakiranje artikla izločil. Ali lahko ponudimo artikel v 2,5kg pakiranju?
6. Čaj planinski, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 70 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
7. Čaj - otroški, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 40 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
8. Čaj jagoda-vanilija, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg 50 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi? Ali lahko ponujen artikel vsebuje citronsko kislino?
9. Čaj bezeg, filter vrečke, gastro pakiranje do 1 kg 40 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
10. Čaj šipek-hibiskus, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 50 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
11. Čaj - metin, filter vrečke, pakiranje do 1 kg 50 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
12. Čaj - divja češnja, filter vrečke, z naravno aromo,brez umetnih barvil, gastro pakiranje o,5 do 1 kg 20 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg 5 kg artikla v željenem pakiranju žal ne najdemo. Prav tako ne najdemo rogljičkov z okusom kokosa. Ali lahko ponudimo rogljičke vanilijeve in orehove v 300g pakiranju? Če NE, prosimo za informacijo katero BZ točno ste imeli v mislih.
16. Medenjaki obliti s čokolado 20 kg ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo: PŠENIČNA moka, glukozni-fruktozni sirup, čokolada 17 % (sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, anhidridna MLEČNA maščoba, emulgator: lecitini (SOJA), poliglicerol poliricinoleat; aroma), sladkor, sredstvo za vzhajanje: amonijevi karbonati, natrijevi karbonati; olje oljne ogrščice, cimet, PŠENIČNA moka, koriander, janež 0,02 %, manj masten kakavov prah, ingver 0,01 %, klinčki 0,005 %, barvilo: amonijev karamel; jedilna sol?
26. Kechap porcijski 15g 500 kom ali lahko artikel ponudimo s konzervansom, ker brez konzervansa žal ne obstaja?
27. Kechap - 450 g 60 kom ali lahko artikel ponudimo v 500g pakiranju in s konzervansom, ker brez konzervansa žal ne obstaja?
28. Gorčica porcijska, 25 g 1800 kom proizvajalec Eta je artikel izločil iz proizvodnje. Ali lahko ponudimo artikel v 18g pakiranju?
31. Majoneza brez mlečnih sestavin in konzervansov, pakiranje 600 do 750 g 8 kg "ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo: Sončnično olje 76 %, voda, RUMENJAKI 6,5 %, GORČICA (voda, seme GORČICE, alkoholni kis, kuhinjska sol, vinski kis, sladkor, začimbe, aroma, barvilo (riboflavini)), alkoholni kis, sladkor,
sredstvo za uravnavanje kislosti (mlečna kislina, citronska kislina), arome (listna ZELENA), barvilo (riboflavini)?"
42. Kardamom (porcijski) - 35g 2 kom ali lahko ponudimo artikel v 30g pakiranju?
54. Koruzni vaflji, pakiranje do 150 g 10 kg ali lahko ponudimo artikel: Hrustljavi riževi celozrnati koruzni kruhki s sezamom?


27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA

2. Ovseni napitek, pakiranje 0,2 l 50 kom ali lahko ponudimo ovseni napitek z okusom jag.ban. ali čok., ker naravnega žal ne najdemo? Če NE, prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih.
3. Rižev napitek, pakiranje 0,2 l 50 kom ali lahko ponudimo rižev napitek z okusom čok. Ali pa natur v 250ml pakiranju, ker naravnega v 200ml pakiranju žal ne najdemo? Če NE, prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih.
8. Sojin sladoled čokoladni, brez glutena in laktoze, pakirano porcijsko do 250 ml 3 L ali lahko ponudimo sojin sladoled oblit s čokolado pakiran v paketi s tremi sladoledi na palčki?
18. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g 1 kg ali lahko ponudimo artikel: Hrustljavi riževi celozrnati koruzni kruhki s sezamom?


Lep pozdrav.

ODGOVOR
5. SKLOP: PAŠTETE

1. Kokošja pašteta 27 - 30g 250 kg ali lahko ponudimo artikel s piščančjim mesom?
Odgovor: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 1 Kokošja ali piščančja pašteta 27 - 30g.
2. Jetrna pašteta 30g 400 kom ali lahko ponudimo artikel s konzervansom, ker brez konzervansa ne obstaja? Če NE, prosimo za informacijo kaj točno želite.
Odgovor: Da.

12. sklop: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE

2. Domača marmelada porcijska 15 - 28g, različne vrste 60 kg ali lahko artikel ponudimo s konzervansom, ker brez konzervansa žal ne obstaja?
Odgovor: Da.

16. Fižol, pasteriziran, pakirano do 500 g 10 kg ali lahko ponudimo artikel v 800g pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 16 Fižol, rjavi, pasteriziran, pakirano do 800 g.

15. sklop: SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE

1. Sadni smuti, brez kem. konzervansov, pakirano po 0,2 L 1300 kom ali lahko ponudimo artikel v 250ml pakiranju?
Odgovor: Ne.

2. Sadno-zelenjavni smuti, brez dodanih kem. konzervasnov, pakirano po 0,2 L 1200 kom ali lahko ponudimo artikel v 250ml pakiranju kajti novi artikli proizvajalca Fructal ne vsebujejo nobene zelenjave? Če NE, prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih.
Odgovor: Naročnik je artikel umaknil iz popisov.

16. sklop: MLEVSKI IZDELKI, KOSMIČI

12. Pirina moka, 1 kg 30 kg ali lahko ponudimo moko pirino polnozrnato?
Odgovor: Ne.

17. Pšenična moka, TIP 500 - ostra 40 kg ali lahko ponudimo moko T400, ostro?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 17 Pšenična moka, TIP 400 - ostra.

23. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1. Kakao instant, rinfuza 5 kg 50 kg proizvajalec je 5kg pakiranje artikla izločil. Ali lahko ponudimo artikel v 2,5kg pakiranju?
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 1 Kakao instant, rinfuza 2,5 kg - 5 kg.

6. Čaj planinski, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 70 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
Odgovor: Da. Naročnik je spremenil opis artikla, želi filter vrečke v gastro pakiranju, kot je razvidno iz popravka popisa in odgovorov na predhodna vprašanja.

7. Čaj - otroški, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 40 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
Odgovor: Da. Naročnik je spremenil opis artikla, želi filter vrečke v gastro pakiranju, kot je razvidno iz popravka popisa in odgovorov na predhodna vprašanja.

8. Čaj jagoda-vanilija, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 750g do 1,3 kg 50 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi? Ali lahko ponujen artikel vsebuje citronsko kislino?
Odgovor: Da. Naročnik je spremenil opis artikla, želi filter vrečke v gastro pakiranju, kot je razvidno iz popravka popisa in odgovorov na predhodna vprašanja.

9. Čaj bezeg, filter vrečke, gastro pakiranje do 1 kg 40 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
Odgovor: Pogoj filter verige vrečk ni določen, tako da lahko.

10. Čaj šipek-hibiskus, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg 50 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
Odgovor: Da. Naročnik je spremenil opis artikla, želi filter vrečke v gastro pakiranju, kot je razvidno iz popravka popisa in odgovorov na predhodna vprašanja.

11. Čaj - metin, filter vrečke, pakiranje do 1 kg 50 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
Odgovor: Pogoj filter verige vrečk ni določen, tako da lahko.

12. Čaj - divja češnja, filter vrečke, z naravno aromo,brez umetnih barvil, gastro pakiranje o,5 do 1 kg 20 kg ali lahko ponudimo artikel s posamičnim pakiranjem gastro filter vrečk, ne v verigi?
Odgovor: Pogoj filter verige vrečk ni določen, tako da lahko.

15. Rogljički vanilijevi, kokosovi, orehovi 800 g - 1 kg 5 kg artikla v željenem pakiranju žal ne najdemo. Prav tako ne najdemo rogljičkov z okusom kokosa. Ali lahko ponudimo rogljičke vanilijeve in orehove v 300g pakiranju? Če NE, prosimo za informacijo katero BZ točno ste imeli v mislih.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 15 Rogljički vanilijevi ali orehovi, 300 g - 1 kg.

16. Medenjaki obliti s čokolado 20 kg ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo: PŠENIČNA moka, glukozni-fruktozni sirup, čokolada 17 % (sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, anhidridna MLEČNA maščoba, emulgator: lecitini (SOJA), poliglicerol poliricinoleat; aroma), sladkor, sredstvo za vzhajanje: amonijevi karbonati, natrijevi karbonati; olje oljne ogrščice, cimet, PŠENIČNA moka, koriander, janež 0,02 %, manj masten kakavov prah, ingver 0,01 %, klinčki 0,005 %, barvilo: amonijev karamel; jedilna sol?
Odgovor: Naročnik je artikel umaknil iz popisa.

26. Kechap porcijski 15g 500 kom ali lahko artikel ponudimo s konzervansom, ker brez konzervansa žal ne obstaja?
Odgovor: Da, lahko s konzervansom.

27. Kechap - 450 g 60 kom ali lahko artikel ponudimo v 500g pakiranju in s konzervansom, ker brez konzervansa žal ne obstaja?
Odgovor: Da, lahko s konzervansom. Naročnik je spremenil opis artikla: 27 Kechap, 450 g - 500 g.

28. Gorčica porcijska, 25 g 1800 kom proizvajalec Eta je artikel izločil iz proizvodnje. Ali lahko ponudimo artikel v 18g pakiranju?
Odgovor: Naročnik je spremenil opis artikla: 28 Gorčica porcijska, 15g - 25 g. Prav tako je spremenil enoto mere v kilograme.

31. Majoneza brez mlečnih sestavin in konzervansov, pakiranje 600 do 750 g 8 kg "ali lahko ponudimo artikel z vsebnostjo: Sončnično olje 76 %, voda, RUMENJAKI 6,5 %, GORČICA (voda, seme GORČICE, alkoholni kis, kuhinjska sol, vinski kis, sladkor, začimbe, aroma, barvilo (riboflavini)), alkoholni kis, sladkor,
sredstvo za uravnavanje kislosti (mlečna kislina, citronska kislina), arome (listna ZELENA), barvilo (riboflavini)?"
Odgovor: V kolikor ustreza pogoju brez mlečnih sestavin in konzervansov, v pakiranju od 500 g do 750 g, lahko.

42. Kardamom (porcijski) - 35g 2 kom ali lahko ponudimo artikel v 30g pakiranju?
Odgovor: Naročnik je spremenil opis artikla: 42 Kardamom - porcijski, 10g-35g.
54. Koruzni vaflji, pakiranje do 150 g 10 kg ali lahko ponudimo artikel: Hrustljavi riževi celozrnati koruzni kruhki s sezamom?
Odgovor: Ne.

27. SKLOP: DIETNA ŽIVILA

2. Ovseni napitek, pakiranje 0,2 l 50 kom ali lahko ponudimo ovseni napitek z okusom jag.ban. ali čok., ker naravnega žal ne najdemo? Če NE, prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 2. Ovseni napitek, naravni okus, pakiranje 0,2 l - 0,25l. Prav tako bo spremenil enoto mere v litre.

3. Rižev napitek, pakiranje 0,2 l 50 kom ali lahko ponudimo rižev napitek z okusom čok. Ali pa natur v 250ml pakiranju, ker naravnega v 200ml pakiranju žal ne najdemo? Če NE, prosimo za informacijo katero točno BZ ste imeli v mislih.
Odgovor: Naročnik spreminja opis artikla: 3 Rižev napitek, naravni okus, pakiranje 0,2 l - 0,25l. Prav tako bo spremenil enoto mere v litre.

8. Sojin sladoled čokoladni, brez glutena in laktoze, pakirano porcijsko do 250 ml 3 L ali lahko ponudimo sojin sladoled oblit s čokolado pakiran v paketi s tremi sladoledi na palčki?
Odgovor: Ne.

18. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 120 g 1 kg ali lahko ponudimo artikel: Hrustljavi riževi celozrnati koruzni kruhki s sezamom?
Odgovor: Ne.
Datum objave: 09.03.2022   13:52
Naročnik bo skladno z odgovori objavil popravek popisa živil.

Datum objave: 14.03.2022   10:02
Naročnik objavlja popravek odgovora (vprašanje prejeto 1.3.2022 ob 13:45) za artikel 5. Sadno žitna rezina - pakirana 35g, najmanj 30 % sadnega deleža z jogurtom, v 15. sklopu (SMUTIJI IN SADNO ŽITNE REZINE):

Vprašanje z dne 1.3.2022 ob 13:45 je glasilo:
5. Sadno žitna rezina - pakirana 35g, najmanj 30 % sadnega deleža z jogurtom - ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju, ki imajo običajno 30% sadnega deleža.
Odgovor, ki ga je objavil dne 9.3.2022 ob 13:49 objavil naročnik: Ne.

Naročnik popravlja odgovor, ki ga je podal na Portalu JN, tako da glasi: Da. Naročnik spreminja opis artikla: 5. Sadno žitna rezina - pakirana 30g, najmanj 30 % sadnega deleža z jogurtom.

Naročnik ne bo objavil popravka popisa blaga, ker se ocenjena količina ne spreminja. Ponudniki naj pri pripravi ponudb glede predmetnega artikla upoštevajo popravek odgovora na vprašanje.