Dosje javnega naročila 001043/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-16/22; Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor - Kranj, pododsek Hotemaže - Britof
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.684.428,18 EUR

JN001043/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.02.2022
JN001043/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN001043/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN001043/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2022
JN001043/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2022
JN001043/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2022
JN001043/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
JN001043/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001043/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 037-094476
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436048/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11042
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-16/22; Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor - Kranj, pododsek Hotemaže - Britof
Referenčna številka dokumenta: 43001-539/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor - Kranj, pododsek Hotemaže - Britof
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor - Kranj, pododsek Hotemaže - Britof
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 750
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.03.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.03.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2022   08:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da objavite projektno dokumentacijo še za:
- PODVOZ 3-2 V KM 3+618,63
- PODVOZ 3-3 V KM 4+028,87
- PODVOZ 3-4 V KM 5+082,09

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil projektno dokumentacijo za zgoraj navedene podvoze.Datum objave: 21.03.2022   08:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnika pozivamo, da prestavi rok za oddajo ponudb. Saj je neodziven. Dne 16.3.2022 ob 10:00 še ni bilo objavljenega nobenega odgovora.
Ponudniki smo že tako zelo omejeni pri pripravi konkurenčne ponudbe. Saj zaradi trenutne situacije na trgu (vsakodnevni nenormalni dvigi cen surovin) dobimo ponudbe od podizvajalcev v veljavnosti od 12 ur pa do maksimalno 15 dni.

Naročnika prosimo za razumevanje in odobritev prošnje za prestavitev roka oddaje ponudbe za vsaj 7 dni.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb.Datum objave: 21.03.2022   08:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri postavki : 1 - Izdelava žične ograje višine do 1,6m (komplet) m1 220,00
- cesta P in križišča 220,00
bi prosili za malo več podatkov. Kaj točno se upošteva?

Hvala

ODGOVOR
Uporabi se ALU pletena mrežna ograja iz žice debeline 2,8 mm, pletivo v obliki trapeza, okenca 50/50. Stebri premera 60 mm na razmaku 2,5 m. Podporni stebrički na razmaku 25 m. Ograja ima tudi napenjalno žico. Temelji so betonski.Datum objave: 21.03.2022   08:23
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo sledeče postavke iz popisa del:
13 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (deloma izkopni material) m3 10.127,00
- kakšen je delež obstoječega materiala v 1 m3 nasipa?

14 24 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno (jaški, cevi, ponikovalnice) m3 1.968,00
- ali se upošteva nov ali obstoječi izkopani material?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil čistopis popisa del.

Ad/ 13 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (deloma izkopni material) m3 10.127,00

Postavko št. 13 24 112 bo Naročnik razdelil na dve postavki in sicer:

13a 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, vključno z dobavo (5.064 m3)

13b 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, z izkopnim materialom, vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije (5.063 m3).

Ad/ 14 24 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno (jaški, cevi, ponikovalnice) m3 1.968,00

Postavko št. 14 24 112 bo Naročnik korigiral in razdelil na dve postavki:

14a 24 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije (jaški, cevi, ponikovalnice), vključno z dobavo (984 m3)

14b 24 212 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije (jaški, cevi, ponikovalnice), z izkopnim materialom, vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije (984 m3)
Datum objave: 21.03.2022   08:24
VPRAŠANJE
Zaradi zagotavljanja večjega števila ponudnikov naročnika prosimo za pojasnilo, če bo upošteval kot ustrezno referenco za AB premostitvene objekte, ki so narejeni ali rekonstruirani na železniški progi, pod premostitvenem objektom pa poteka lokalna cesta ali javna pot. Menimo, da sposobnost ponudnika ni nič manjša, če je ponudnik izvedel oziroma rekonstruiral AB premostitvene objekte na železniški progi in ne na državni ali lokalni cesti.
Najlepša hvala za odgovor.
Lp

ODGOVOR
Naročnik bo za premostitveni objekt skladno z navodili za pripravo ponudbe upošteval le cestni objekt na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18) in sicer naslednje določene vrste cestnih objektov: most in/ali viadukt in/ali podvoz in/ali nadvoz. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 21.03.2022   08:24
VPRAŠANJE
PROSIMO ZA POJASNILO SLEDEČIH POSTAVK V POPISU DEL:
2a N Rušenje in asfaltiranje obstoječih otokov m2 40,00
- ali ta postavka res zajema tudi asfaltiranje in če DA s kakšnim asfaltom?

2b N Širjenje obstoječega križišča m2 130,00
- kaj zajema ta postavka? (prosimo da podaste opis in količine)

ODGOVOR
Ad/ 2a N Rušenje in asfaltiranje obstoječih otokov m2 40,00

Ta postavka je predvidena za začasno prometno ureditev v območju križišča K1 (Hotemaže) v času gradnje. Odstranijo se obstoječi robniki prometnih otokov, odstrani se obstoječi humus, izvede se izkop do globine 50 cm, nasuje se tampon ter asfaltira samo z grobim asfaltom (7 cm).

Ad/ 2b N Širjenje obstoječega križišča m2 130,00

Ta postavka je predvidena za začasno prometno ureditev v območju križišča K4 (Britof) v času gradnje. Odstranijo se obstoječi robniki prometnih otokov, odstrani se obstoječi humus, izvede se izkop do globine 50cm, nasuje se tampon ter asfaltira samo z grobim asfaltom (7 cm).

Datum objave: 21.03.2022   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnik pozivamo, da objavi več informacij glede zasaditve žive meje. Kakšna vrste in kakšna velikost žive meje se zasadi?
(3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ CESTE glavna trasa in deviacije -> 5.GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -> 5.10 Razna dela -> 2. Zasaditev žive meje 12,00 m1)

Hvala!

ODGOVOR
Živa meja je beli gaber, velikost sadik 40-60 cm, zasaditi 5 sadik na m1.Datum objave: 21.03.2022   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnika pozivamo, da objavi načrt krajinske arhitekture.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavlil zasaditveni načrt.Datum objave: 21.03.2022   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnika pozivamo, da objavi detajl žične ograje. Kakšna je točna višina ograje? Kakšne stebre se vgradi?
(3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ CESTE glavna trasa in deviacije -> 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -> 5.10 Razna dela -> 1. Izdelava žične ograje višine do 1,6m (komplet)).

Prosimo, da objavite še dimenzije (višina kozolca, dimenzije strehe, stebrov..) detajl kozolca, ki se ga demontira in prestavi.
(3/1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ CESTE glavna trasa in deviacije -> 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA -> 5.10 Razna dela -> 3. Demontaža in prestavitev kozolca).

ODGOVOR
Ad/ Izdelava žične ograje višine do 1,6m (komplet).

Uporabi se ALU pletena mrežna ograja iz žice debeline 2,8 mm, pletivo v obliki trapeza, okenca 50/50. Stebri premera 60 mm na razmaku 2,5 m. Podporni stebrički na razmaku 25 m. Ograja ima tudi napenjalno žico. Temelji so betonski.

Ad/ Demontaža in prestavitev kozolca


Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil fotografije kozolcev, ki se prestavijo.

Datum objave: 21.03.2022   08:42
VPRAŠANJE
Prosimo, da podaljšate še rok za sprejem ponudnikovih vprašanj. Saj ste prve odgovore objavili šele 21.3.2022 8:21 (cca. 3 ure pred rokom).

ODGOVOR
Naročnik je pripravil spremembo roka za oddajo, odpiranje ponudb in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:

Rok za oddajo ponudb: 15.4.2022 ob 9:00

Odpiranje ponudb: 15.4.2022 ob 10:00

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.4.2022 do 12:00
Datum objave: 25.03.2022   07:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas kako je s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe.
Se bo upoštevalo zavarovanje za prvotni rok oddaje ponudbe ali je potrebno spremeniti na podaljšani rok?

Hvala

ODGOVOR
Kot je navedeno v popravku JN001043/2022-K02 s katerim naročnik spreminja rok za odpiranje in oddajo ponudb garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.Datum objave: 30.03.2022   13:39
VPRAŠANJE
Naročnik naj objavi detajl temelja za prostostoječo NNO omarico.

ODGOVOR
Temelj za sestavljive NN omare se izdela po načrtih cestne razsvetljave (G.351.12 in G.351.13) objavljenih v razpisni dokumentaciji.

Izkop jame v zemljišču 3.- 4. kategorije, dimenzije 0,6 x 0,4 m, izdelava podložnega betona 0,6 x 0,3 x 0,05 m, postavitev sestavljivega podstavka S4-1200, zasutje z odvečnim materialom, ureditev okolice, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo.

Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in za predmetno postavko objavil dopolnjen popis del.
Datum objave: 30.03.2022   13:43
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da objavi projekt rušenje stanovanjskih objektov (Visoko 120, Visoko 121 in Visoko 130).

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil projekt rušenja stanovanjskih objektov.Datum objave: 30.03.2022   18:38
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnika pozivamo, da spremeni referenčno zahtevo za vodjo del AB premostitvenih objektov in za gospodarski subjekt pod točko 3.2.6 alineja
b). S tem, ko zahtevate izpolnjevanje pogoja dveh AB premostitvenih objektov, ki izhajata iz enega posla, ste postavili absolutno nesorazmerne pogoje za
sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost. Gospodarski subjekt kot tudi kader lahko izkažejo tehnično in strokovno sposobnost izvedbe posla absolutno že z enim AB premostitvenim objektom. Zato vas pozivamo, da spremenite razpisane pogoje, in sicer, da dopustite izkazovanje sposobnosti le z ENIM AB premostitvenim objektom ali pa dopustite, da se število dveh AB premostitvenim objektom izkaže ločeno z dvema referenčnima posloma.

ODGOVOR
Naročnik zahtev iz točke 3.2.6 Navodil za pripravo ponudbe ne bo spreminjal, saj so zahtevani referenčni pogoji postavljeni sorazmerno zahtevnosti predmetnega posla.Datum objave: 30.03.2022   18:39
VPRAŠANJE
Pri podvozih je predvideno pri postavki 4.005 "Armirani beton za robne vence in hodnike, kvaliteta C25/30, razred izpostavljenosti XC4, XD3, XF4. Upoštevati metličenje pohodne površine."
Za lastnosti betona XC4, XD3, XF4 je minimalna zahtevana kvaliteta betona C 30/37.
Ali se upošteva beton C 30/37?

ODGOVOR
Ponudnik v ponudbi upošteva beton kvalitete C 30/37. Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil korigiran popis del.

Datum objave: 30.03.2022   18:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri podvozih pri postavki 4.002 "Armirani beton za pasovne temelje, kvaliteta C30/37, razred izpostavljenosti XC2. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem v skladu s projektiranimi kotami. C25/30 (MB 30)", sta predvideni za beton dve kvaliteti. Kateri beton je potrebno predvideti.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik v ponudbi upošteva beton kvalitete C 30/37. Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil korigiran popis del.Datum objave: 30.03.2022   18:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Pri vseh podvozih je predviden pri zemeljskih delih "Strojni izkop temeljev z notranjimi in zunanjimi transporti in odvoz materiala na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec". Glede na to, da je pri cestah predviden izkop v III., IV. in V. bi prosil za predvideno kategorijo izkopa za podvoze.
2. Pri vseh podvozih je količina izkopa manjša od vsote zasipov!
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ad/1.
Ponudnik upošteva izkop v IV. kategoriji.

Ad/2.
V območju podvozov je izkop, ki je potreben za izvedbo ceste v popisu del upoštevan v zavihku »3.1-Načrt ceste«. Pri podvozih je upoštevan samo dodatni izkop.
Datum objave: 30.03.2022   18:41
VPRAŠANJE
Spoštovani. Za vodjo del za izgradnjo AB premostitvenih objektov in pod točko 3.2.6 alineja b) zahtevate referenčni posel DVEH AB premostitvenih objektov. S tem, ko zahtevate izpolnjevanje pogoja dveh AB premostitvenih objektov, ste postavili nesorazmerne pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost. Gospodarski subjekt kot tudi kader lahko izkažejo tehnično in strokovno sposobnost izvedbe posla absolutno že z enim AB premostitvenim objektom. Državna revizijska komisija je že večkrat navedla, da stališča, da bi moral biti referenčni posel popolnoma identičen s predmetom naročila, da bi morali ponudniki v referenčnem potrdilu izkazati prav vse posamezne postavke iz popisa del predmetnega naročila, ni mogoče sprejeti. Načelo sorazmernosti je potrebno uporabiti tudi pri določanju števila referenc. Naročnik v predmetnem naročilu zahteva DVA AB premostitvena objekta, s čimer onemogoča enakopravno obravnavo ponudnikov in pošteno konkurenco med njimi. Naročnika pozivamo, da spremeni pogoje za tehnično in strokovno sposobnost, tako da referenčni pogoj ponudnika in vodje del za izgradnjo AB premostitvenih objektov preoblikuje v izkazovanje sposobnosti z samo ENIM AB premostitvenim objektom.

ODGOVOR
Naročnik zahtev iz točke 3.2.6 Navodil za pripravo ponudbe ne bo spreminjal, saj so zahtevani referenčni pogoji postavljeni sorazmerno zahtevnosti predmetnega posla.

Datum objave: 30.03.2022   18:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri Načrtu cest ste pri postavki 35 262 Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz naravnega kamna s prerezom 12/25 cm, pozabili definirati enoto.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Enota mere za postavko št. 35 262 je meter [m]. Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil dopolnjen popis del.Datum objave: 30.03.2022   18:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri Načrtu cest je pri zemeljskih delih delih pri 2.4. Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj, prva postavka 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (deloma izkopni material). Glede na to, da je količina kar velika prosim, da definirate količino novo pripeljanega materiala in količino materiala iz izkopa.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ad/ 13 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (deloma izkopni material) m3 10.127,00

Postavko št. 13 24 112 bo Naročnik razdelil na dve postavki in sicer:

13a 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, vključno z dobavo (5.064 m3)

13b 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, z izkopnim materialom, vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije (5.063 m3).

Ad/ 14 24 212 Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno (jaški, cevi, ponikovalnice) m3 1.968,00

Postavko št. 14 24 112 bo Naročnik korigiral in razdelil na dve postavki:

14a 24 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije (jaški, cevi, ponikovalnice), vključno z dobavo (984 m3)
Datum objave: 06.04.2022   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Prestavitve treh kozolcev.
Prosimo vas, da definirate transportne razdalje, ki jih moramo upoštevati pri prestavitvah vseh treh kozolcev. V objavljeni razpisni dokumentaciji tega podatka ni.
2. Predpostavljamo, da je obstoječa kritina na kozolcih salonit.
Prosimo vas za potrditev, da je potrebno obstoječo kritino deponirati kot nevarni odpadek in da je potrebno v ponudbi upoštevati novo kritino, za katero vas prosimo za jo specificirate.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ad/1
Kozolci bodo prestavljeni znotraj parcele na kateri se nahajajo. Ponudnik upošteva transportne razdalje do 100 m.

Ad/2
Ponudniki za vso kritino na kozolcih upoštevajo salonit in da je potrebno z njim ustrezno ravnati.
Nova kritina naj bo valovitka.
Datum objave: 06.04.2022   08:51
VPRAŠANJE
Prosimo za objavite detajl: Zaščita brežine z lomljencem, vgrajenim v beton (zaščita brežin okoli ponikovalnice) ( 98,00 m2)
Kakšna je debelina zidu iz lomljenca?

ODGOVOR
Ob ponikalnici v vkopu se brežina izvede v nagibu do 3:1 in se obloži z lomljencem v betonu (približno 70% lomljenca in 30% suhega betona) v debelini približno 0,5 m, peta obloge se izvede v betonu C12/15 debeline do 0,3 m.Datum objave: 06.04.2022   08:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, naročnika prosimo, da dopusti, da sta lahko vodja gradnje in vodja del za izgradnjo AB premostitvenih objektov zaposlena tudi pri podizvajalcu.

ODGOVOR
Naročnik pogojev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.Datum objave: 06.04.2022   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri Načrtu cest je pri 4.6 Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače; postavka Prestavitev obstoječe ponikalnice na novo lokacijo (odstranijo in ponovno postavijo se elementi obstoječe ponikalnice). Izkop je upoštevan pri zemeljskih delih.
Ali lahko podate dimenzije obstoječe ponikovalnice , ki se prestavlja tako premer kot globina kakor tudi dimenzije ponikovalnice na novi lokaciji in oddaljenost med ponikovalnicami.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Obstoječa ponikalnica je iz betonskih cevi premera 120 cm, globina je 4,0 m.
Obstoječa ponikalnica se odkoplje in prestavi na novo lokacijo (razdalja cca. 10 m). Izkop na novi lokaciji je upoštevan pri zemeljskih delih, prav tako je pri zemeljskih delih upoštevan zasip stare lokacije z izkopnim materialom.

Datum objave: 08.04.2022   09:00
VPRAŠANJE
Naročnik naj čim prej objavi popravek popisa del. In naj jasno označi katere postavke so se popravile oziroma dodale nove.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil korigiran in dopolnjen popis del.Datum objave: 08.04.2022   09:23
VPRAŠANJE
Za spodnjo postavko potrebujemo malo več podatkov:
-Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, kvadratnega prereza 90x90cm (pokrov vtočnih jaškov) z nosilnostjo 250 kN (Voziščne konstrukcije-Jaški)
Ali je pri tej postavki mišljen v celoti betonski pokrov? Ali je vgrajen v 90x90 ploščo še LTŽ fi 600 ali 600x600, nosilnosti 250 kN? Ker betonska plošča ne more imeti nikoli nosilnost 250 kN.. Max ima lahko 125 kn. Pa še to je 90x90 plošča izven serijska in se jo ne da dobiti.

ODGOVOR
Gre za pokrove na vtočnih jaških v podvozih, ki so locirani za robnikom ob vozišču.
Ponudniki upoštevajo vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, kvadratnega prereza 60 x 60 cm z nosilnostjo 125 kN.
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil korigiran in dopolnjen popis del.
Datum objave: 08.04.2022   09:24
VPRAŠANJE
V 9. členu pogodbe je v zadnjem odstavku zapisano »Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.«
Glede na turbulentno dogajanje na trgu in rok izvedbe projekta 750 dni bi bilo smotrno vključiti indeksacijo cen pri obračunavanju del. Ali je naročnik razmišljal o tej spremembi obračuna?

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil popravljen vzorec pogodbe.Datum objave: 08.04.2022   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Upoštevajoč nastanek okoliščin (primeroma Rusko-Ukrajinski konflikt, COVID-19 itd.) ter samo intenziteto okoliščin, ki jih izvajalci ne moremo preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti vas na podlagi veljavne zakonodaje (primeroma vendar ne izključujoče: ZJN-3, ZPVPJN, OZ, PGU 77', PGU 20' itd.) obveščamo, da je pogodbena klavzula, ki izhaja iz 9. člena vzorca pogodbe, ki se glasi:

»Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.«

najmanj neveljavna, izpodbojna oziroma nična, saj je v nasprotju ne samo s temeljnimi načeli (pravičnosti, vzajemnosti dajatev itd.), temveč tudi načeli javnega naročanja. Vse navedeno izrecno predstavlja opozorilo na podlagi 3. odst. 16. člena ZPVPJN.

Že na tem mestu gre nadalje naročnika opozoriti in mu hkrati predlagati, da omenjeno pogodbeno klavzulo spremeni na način, da se v pogodbeni klavzuli izrecno določi, da cene niso fiksne ter da je izvajalec upravičen do podražitev po vnaprej predvidenem sistemu - indeksi GZS .

Sklepno gre navesti, da zgolj predvidljiv način določitve cene, upoštevajoč dnevno spremenjene okoliščine, omogoča ustrezno pripravo oziroma oddajo ponudbe. Že na tem mestu vas torej smiselno in na podlagi določb 4. odst. 112. člena OZ naprošamo za ustrezno spremembo pogodbenih pogojev.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil popravljen vzorec pogodbe.Datum objave: 08.04.2022   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Upoštevajoč nastanek okoliščin (primeroma Rusko-Ukrajinski konflikt, COVID-19 itd.) ter samo intenziteto okoliščin, ki jih izvajalci ne moremo preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti vas na podlagi veljavne zakonodaje (primeroma vendar ne izključujoče: ZJN-3, ZPVPJN, OZ, PGU 77', PGU 20' itd.) obveščamo, da je pogodbena klavzula, ki izhaja iz 9. člena vzorca pogodbe, ki se glasi:

»Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.«

najmanj neveljavna, izpodbojna oziroma nična, saj je v nasprotju ne samo s temeljnimi načeli (pravičnosti, vzajemnosti dajatev itd.), temveč tudi načeli javnega naročanja. Vse navedeno izrecno predstavlja opozorilo na podlagi 3. odst. 16. člena ZPVPJN.

Že na tem mestu gre nadalje naročnika opozoriti in mu hkrati predlagati, da omenjeno pogodbeno klavzulo spremeni na način, da se v pogodbeni klavzuli izrecno določi, da cene niso fiksne ter da je izvajalec upravičen do podražitev po vnaprej predvidenem sistemu - indeksi GZS (primeroma glej tudi Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja).

Sklepno gre navesti, da zgolj predvidljiv način določitve cene, upoštevajoč dnevno spremenjene okoliščine, omogoča ustrezno pripravo oziroma oddajo ponudbe. Že na tem mestu vas torej smiselno in na podlagi določb 4. odst. 112. člena OZ naprošamo za ustrezno spremembo pogodbenih pogojev.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil popravljen vzorec pogodbe.Datum objave: 08.04.2022   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri Načrtu cest pri 4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija postavke 43 212 in 43 213 ni definirana kvaliteta cevi. Prav tako pri 4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija nikjer ne zasledim peska za obsip cevi. Kje je zajet pesek za obsip?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Vse cevi so iz plastičnih materialov temenske togosti najmanj SN8.
Pesek za obsip cevi vključno z izvedbo posteljice ponudniki upoštevajo v postavkah za dobavo in vgradnjo cevi.
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil korigiran in dopolnjen popis del.
Datum objave: 08.04.2022   09:27
VPRAŠANJE
V zvezi s problematiko naraščanja cen gradbenih materialov, surovin, energentov, težav pri nabavi, ter vojni v Evropi pozivamo naročnika, da klavzulo o fiksnosti cen do zaključka izvedbe predmeta naročila izključi in sprejme drsnost cen, ki velja z dnevom oddaje ponudbe na podlagi indeksa za obračun razlike v ceni gradbenih storitev GZS,

Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni.

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil korigiran vzorec pogodbe.Datum objave: 08.04.2022   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na nastalo vojno situacijo v Evropi in izredno nepredvidljiv trg na področju energentov in surovin ter materialov, na naročnika apeliramo, da 9. člen osnutka pogodbe spremeni tako da dikcijo " Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev." spremeni tako, da bo medsebojna pogodba omogočala kar se da pravično razporeditev rizikov med naročnika in izvajalca.
Predlagamo, da se s pogodbo določi sistem revalorizacije cen na osnovi npr.: Indeksov za obračun razlike v ceni, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije ter na osnovi Posebnih gradbenih uzanc 2020.
Kot rečeno prosimo naročnika za razmislek in pripravo sistema, ki bo kar se da korekten za obe bodoči pogodbeni strani.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil korigiran vzorec pogodbe.Datum objave: 08.04.2022   09:28
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo k sprotnemu odgovarjanju na vprašanja.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil pojasnila na vprašanja ponudnikov.Datum objave: 08.04.2022   11:25
Naročnik podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb:

Rok za oddajo ponudb: 22.4.2022 ob 9.00

Odpiranje ponudb: 22.4.2022 ob 10.00

Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.