Dosje javnega naročila 000987/2022
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: TABLE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000987/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2022
JN000987/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN000987/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000987/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436236/RD-JN-2022-B4-CIME_4_MF.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11094
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TABLE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
Referenčna številka dokumenta: JN-11094
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava tabel vertikalne signalizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava posebnih osvetljenih znakov za sporočanje obveznih inštrukcij oziroma obvestil na manevrskih površinah letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, serijskih ločilnih transformatorjev za napajanje tabel in prenapetostnih zaščit ter naprave za preverjanje ustreznosti prenapetostnih zaščit.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2022   14:00
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.03.2022   23:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2022   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ponudnik zaradi kratkega roka za pripravo dokumentacije in obsega zahtevanih dokazil, naročnika vljudno naproša (v kolikor je to mogoče) za podaljšanje roka za oddajo ponudb, in sicer do 23.3.2022.
S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik bo v skladu s predlogom podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 08.03.2022   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Na strani 27. razpisne dokumentacije je zahteva, da:"Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali vsaj 500.000,00 EUR letno."
Zadnja leta so zaradi COVID pandemije povzročila velik upad dohodkov vsem podjetjem, ki so vezana na letalski promet in vezana na dobavo opreme za letališča. Naročnika zato pozivamo, da prilagodi ta pogoj na povprečno 500.000 EUR letno in s tem izniči padec prihodkov povzročen zaradi pandemije.
lp

ODGOVOR
Naročnik spreminja 5. pogoj Ekonomski in finančni položaj, ki se po novem glasi: »Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali povprečno 500.000,00 EUR letno.
V primeru skupne ponudbe se letni prihodki posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnjevanje tega pogoja. Ponudnik se pri izpolnjevanju tega pogoja ne more sklicevati na "zmogljivosti" oz. poslovne prihodke drugih gospodarskih subjektov, ki ne sodelujejo v skupni ponudbi.
V kolikor je ponudnik (oz. partner v skupni ponudbi) kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, se izpolnjevanje tega pogoja za čas od ustanovitve pa do zaključka prvega poslovnega leta ugotavlja sorazmerno glede na čas poslovanja v prvem poslovnem letu.«
Datum objave: 08.03.2022   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani
Znotraj zahtev je tehnična karakteristika, da znaki mehansko zdržijo vetrove do hitrosti 483 km/h (mode 3).
Naročnika pozivamo da spremeni to zahtevo, ki je nerazumljivo visoka, namreč vetrovi 483 km/h so enaki najmočnejšemu kadar koli zabeleženemu tornadu.
Hkrati to pomeni, da bi površina znaka morala zdržati 3.000 kg pritiska povzročenega ob morebitnem pluženju vzletno-pristajalne piste.
lp

ODGOVOR
Naročnik poskuša z zahtevo, da table zdržijo vetrove hitrosti do 483 km/h, zagotoviti mehansko trdnost table - da tabla zdrži udar curka mokrega snega, ki ga vrže rolba na stranico table. Rolba glede na specifikacijo lahko vrže 30-45m daleč do 6000 t snega na uro. Kljub navedenemu, bo naročnik dopustil table, ki zdržijo hitrost vetra do hitrosti 322 km/h (mode 2).Datum objave: 08.03.2022   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani
V tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije je zahteva, da se prednji panel zapre z nerjavečimi zapahi (zaželen material zapahov: nerjaveče jeklo 304); znak se odpre brez uporabe orodja; ohišje table iz aluminija.
Uporaba zapahov, ki se odprejo brez orodja je običajna za osvetlitvene znake s konvencionalnimi izvori svetlobe (halogene žarnice, fluo cevi), kjer je bilo potrebno pogostejše odpiranje zaradi menjave žarnic.
Osvetlitveni znaki z LED moduli se običajno odpirajo z enostavnim orodjem, ki je del opreme vzdrževalca.
Odpiranje je potrebno le ob okvari LED diod, katerih življenska doba je več kot 50.000 ur delovanja, servisiranje elektronike pa je omogočeno brez odpiranja, zato naročnika pozivamo, da popravi to zahtevo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevi za hitro odpiranje prednjega panela brez uporabe orodja iz naslednjih razlogov:
Nekaj tabel bo postavljeno ob VPS, kjer je dostop do tabel omejen na kratka časovna okna med letalskim prometom oziroma servisiranje v nočnem času po koncu prometa. Zato je zelo pomembno, da se za odpiranje prednjega dela table porabi minimalen čas. Nekateri ponudniki tabel predvidevajo občasno čiščenje panelov tudi z notranje strani, kar v primeru vijačnega zapiranja panelov pomeni podaljšan čas servisiranja in tudi zahtevnejše, bolj natančno delo zaradi načina odpiranja panelov; čemur bi se naročnik rad izognil. Zaradi hitenja pri odpiranju / zapiranju panela z vijaki obstaja tudi možnost poškodbe navojev, zato so zapahi boljša rešitev.
Datum objave: 08.03.2022   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V razpisni dokumentaciji je sledeča zahteva za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti:
"Ponudnik mora izkazati, da je bilo v obdobju od 1. 2. 2019 do roka za oddajo ponudb, najmanj 3 evropskim letališčem (z več kot 28 mio. potnikov letno) in najmanj 5 evropskim letališčem (z več kot 1,8 mio. potnikov letno), uspešno dobavljenih najmanj 15 tabel vertikalne signalizacije z v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ponujeno tehnologijo, ki jih je proizvedel proizvajalec.
Kot uspešna dobava se šteje uspešno opravljena primopredaja opreme v obdobju od 1. 2. 2019 do roka za oddajo ponudb. Letališče izpolni pogoj števila potnikov, če je v obdobju od 1. 2. 2019 do roka za oddajo ponudb najmanj enkrat preseglo zahtevano število potnikov."
Zahteva je po našem mnjenju prekomerna, saj s postavljenim sistemom dokazovanja referenc omejuje konkurenčne ponudnike.
Zahtevana je referenca za kratko obdobje, z zahtevo o dobavami na letališčih z več kot 28 mio. potnikov letno, (kar je znotraj EU le 15 letališč).
Zahteva za reference vezane na število potnikov letališča je nerazumljiva in omejujoča.
Pozivamo naročnika za razmljivejše postavljanje zahtev referenc proizvajalca.

ODGOVOR
Naročnik spreminja 5. pogoj Tehnična in strokovna sposobnost, ki se po novem glasi: »Ponudnik mora izkazati, da je bilo v obdobju od 1. 2. 2019 do roka za oddajo ponudb, najmanj 3 evropskim letališčem (z več kot 28 mio. potnikov letno) ALI najmanj 5 evropskim letališčem (z več kot 1,8 mio. potnikov letno), uspešno dobavljenih najmanj 15 tabel vertikalne signalizacije z v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ponujeno tehnologijo, ki jih je proizvedel proizvajalec.
Kot uspešna dobava se šteje uspešno opravljena primopredaja opreme v obdobju od 1. 2. 2019 do roka za oddajo ponudb. Letališče izpolni pogoj števila potnikov, če je v obdobju od 1. 2. 2019 do roka za oddajo ponudb najmanj enkrat preseglo zahtevano število potnikov."