Dosje javnega naročila 000989/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Aplikativna raziskava Aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 56.242,00 EUR

JN000989/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.02.2022
JN000989/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2022
JN000989/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.03.2022
JN000989/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000989/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tomo.audic@gov.si, Tomo Audič
tomo.audic@gov.si
+386 14789178
+386 14787425

Internetni naslovi
http://www.mko.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436250/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436250/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11100
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Aplikativna raziskava Aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu
Referenčna številka dokumenta: JN-11100
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvajanje aplikativne raziskave v okviru ukrepa Aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvajanje aplikativne raziskave v okviru ukrepa Aktivnost encimov v medu v povezavi z izvorom medu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Program ukrepov v čebelarstvu - 14-20


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.03.2022   11:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11100


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2022   07:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na ponudbeno dokumentacijo mora vodilni partner raziskave biti vpisan v evidenco izvajalcev znanstveno raziskovalne dejavnosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost v RS. To verjetno velja samo za vodilnega partnerja, ki vodi projekt, ne pa tudi za podizvajalce, ki bi opravljali del analiz. Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani, zgoraj navedeni pogoj morajo ponudnik in morebitni partnerji ali podizvajalci izpolnjevati kumulativno. Torej eden izmed njih.
V primeru, da samo vodlini partner izpolnjuje pogoj, le to zadostuje za priznanje izpolnjevanja pogoja.