Dosje javnega naročila 001086/2022
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Storitve: ERP storitve za migracijo podatkov na SAP članic in rektorata Univerze v Ljubljani
ZJN-3: Odprti postopek

JN001086/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.02.2022
JN001086/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2022
JN001086/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001086/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 038-098689
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Majda Lazar
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418527

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436313/Dokumentacija_ERP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11129
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ERP storitve za migracijo podatkov na SAP članic in rektorata Univerze v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: ERP migracija podatkov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ERP storitve za migracijo podatkov na SAP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ERP storitve za migracijo podatkov na SAP članic in rektorata Univerze v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2022   10:47
VPRAŠANJE
1. Obrazec Predračun (OBR-1) trenutno predvideva le 3 vrste storitev. Vodja projekta mora na podlagi dokumenta Razpisna dokumentacija izpolnjevati sledeče pogoje:

Str. 9: »a) vodja projekta - en (1) strokovnjak: Vodja projekta, ki mora imeti najmanj VII/2 stopnjo (raven) izobrazbe (kar pomeni univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolski izobrazbi ali magistrsko izobrazbo po bolonjskem sistemu), pet let izkušenj pri vodenju projektov, na katerih se je izvajala migracija podatkov z ETL orodji, vključenih v zgornji desni kvadrant Magic Quadrant for Data Integration Tools 2020.«

In bo dolžan izvajati naslednje naloge:

Str. 5.: »Izvajalec opravlja analitično delo na podlagi tehničnih specifikacij, ki jih pripravi drug izvajalec (implementator Sap rešitve), vsebinske uskladitve/dogovora s koordinatorji ključnih uporabnikov (KKU) in ključnimi uporabniki na članici (KU).«,

zato prosimo za dopolnitev obrazca z dodatno vlogo oz. točko vodje projekta, kjer bomo lahko izvedli vse potrebne storitve. Za tovrstna opravila predlagamo 20 ur / mesec.

2. Hkrati so za nove podatkovne vire iz točke 1. obrazca Predračun (OBR-1) predvidene »Storitve za članice UL, ki še niso na IRC ali Edico«. Predhodno, pred samo implementacijo bo potrebno opraviti analizo virov, in modelirati način prenosa, ter zasnovati ustrezno rešitev. To počneta tako »vodilni razvojni inženir - programer za orodje Talend«, kot »poslovni analitik za področje kadri, finance in računovodstvo«,

zato prosimo, da se doda točka Storitve analize virov, zasnove rešitve in priprave specifikacije za implementacijo postopkov prenosa za članice, ki imajo podatkovne vire, ki še niso zajeti v obstoječi rešitvi. Tudi tu predlagamo 20 ur / mesec.


ODGOVOR


Naročnik ne bo spremenil Predračuna.