Dosje javnega naročila 001088/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Blago: Dobava rutinskega analizatorja glikiranega hemoglobina (HbA1c) s potrošnim materialom in vzdrževanjem
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 226.388,27 EUR

JN001088/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.02.2022
JN001088/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN001088/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2022
JN001088/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN001088/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2022
JN001088/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001088/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 038-097740
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Mitja Založnik Stepic
mitja.zaloznik@sb-sg.si
+386 28823400
+386 28842393

Internetni naslovi
https://www.sb-sg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436331/JN41-2021_Analizator_Hemoglobina_s_potrosnim_materialom.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9906
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava rutinskega analizatorja glikiranega hemoglobina (HbA1c) s potrošnim materialom in vzdrževanjem
Referenčna številka dokumenta: JN-9906
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava rutinskega analizatorja glikiranega hemoglobina (HbA1c) s potrošnim materialom in vzdrževanjem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava rutinskega analizatorja glikiranega hemoglobina (HbA1c) s potrošnim materialom in vzdrževanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Gosposvetska cesta 1
2380
Slovenj Gradec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.03.2022   08:38
VPRAŠANJE
Po pregledu razpisne dokumentacije je moč ugotoviti, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, v razdelku »Strokovne in tehnične specifikacije za aparat«, med drugim zahtevano, da mora ponudnik zagotoviti programsko opremo Unity real time s 5-letnimi licencami. Navedeno evidentno preferira izbiro točno določenega ponudnika, saj nam je namreč poznano dejstvo, da lahko ta pogoj izpolnjuje le en ponudnik v Sloveniji. Skladno z navedenim vas tako prijazno opozarjamo, da gre v konkretnem primeru za diskriminatoren pogoj, zato vas pozivamo, da le-tega umaknete iz strokovnih in tehničnih specifikacij za aparat. V kolikor naročnik ne bo sledil pozivu, bo potencialni ponudnik sprožil revizijski postopek.

ODGOVOR

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo, zahteva se program za vodenje kontrole kakovosti, medlaboratorijsko primerjavo in vključenimi analitičnimi cilji. Naročnik bo popravek vključil v čistopis razpisne dokumentacije.