Dosje javnega naročila 001031/2022
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Storitve gradbenega nadzora in koordinatorja VZD v fazi izvajanja gradbenih del za »Ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5A«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001031/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.02.2022
JN001031/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2022
JN001031/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2022
JN001031/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001031/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN001031/2022-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2022
JN001031/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2022
JN001031/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001031/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436471/30-2022_21022022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11171
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve gradbenega nadzora in koordinatorja VZD v fazi izvajanja gradbenih del za »Ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5A«
Referenčna številka dokumenta: JN 30/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je "Storitve gradbenega nadzora in koordinatorja VZD v fazi izvajanja gradbenih del za »Ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5A«".
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (oz. kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je "Storitve gradbenega nadzora in koordinatorja VZD v fazi izvajanja gradbenih del za »Ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5A«".
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2022   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.03.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.03.2022   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas kolikšna je ocenjena vrednost del?

ODGOVOR
Ocenjene vrednosti del naročnik ne bo razkril, ker je v teku javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. Vrednost prejetih ponudb bo javno objavljena na dan predviden za odpiranje ponudb.Datum objave: 03.03.2022   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo objavo obrazcev v aktivni obliki (word).

Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik ne bo objavil obrazcev v word obliki.Datum objave: 03.03.2022   14:49
VPRAŠANJE
predlagamo, da znizate zahtevane reference na vrednost 500.000 eur.

ODGOVOR
Naročnik je upošteval predlog. Objavljena bo spremenjena verzija dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (spremembe označene z rumeno barvo).Datum objave: 04.03.2022   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Poglavje 3.1.2: Ali mora pogoj pod točko c) izpolnjevati tudi podizvajalec, v primeru, da ponudnik z njim izkazuje sposobnosti?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne.Datum objave: 09.03.2022   14:03
Naročnik podaja pojasnilo vezano na nejasnost v razpisni dokumentaciji in sicer je v poglavju II. na strani 15 navedeno: "Popis del s predizmerami mora biti izpolnjen s cenami na enoto za vse postavke. ..." in v prilogi OBR-1 na strani 26 navedeno: "Vsa dela in stroški, ki niso posebej navedeni v specifikaciji ponudbe morajo biti vključeni v postavke predračuna. ..."

Popis del s predizmerami omenjen na strani 15 je dokument na strani 26 in sicer »priloga OBR-1 Specifikacija ponudbenih del«. Ponudnik v ponudbi kot popis del s predizmerami predloži ta obrazec »priloga OBR-1 Specifikacija ponudbenih del« v pdf obliki.


Datum objave: 11.03.2022   15:02
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 28.3.2022 do 13. ure (rok za dodatna pojasnila podaljšan do 18.3.2022 do 13. ure).


Datum objave: 18.03.2022   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Rok izvedbe gradbenih del (125 koledarskih dni) je v primerjavi z vrednostjo oddanih ponudb za izvedbo gradbenih del (preko 7 mio) in predvidenim obsegom gradbenih del izjemno kratek. Če se upošteva še vse tehnološke postopke (posedanje,...) je rok izvedbe nerealen.

Vrednost del za gradbeni nadzor in koordinacija varstva pri delu je odvisna od predvidenega časa izvedbe. Zato v zvezi s tem prosimo za spremembo pogodbenih določil v 3. členu Pogodbe: "Podaljšanje izvajanja del s strani izvajalca gradbenih del (upravičeno ali neupravičeno), brez spremembe
obsega del, ni razlog za zahtevo po več delih za izvajanje storitev", tako da bo podaljšanje časa izvedbe gradbenih del pomenilo tudi spremembo pogodbene cene inženirskih storitev.

Menimo, da bi bilo potrebno pogodbeno ceno inženirskih storitev vezati na čas trajanja gradbenih del. Če pride do podaljšanja, se spremni pogodbena cena inženirskih storitev.

lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije/pogodbenih določil. Storitev nadzora je vezana na obseg del iz projektne dokumentacije in ne na rok izvedbe.


Datum objave: 08.04.2022   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za popravek razpisne dokumentacije, ki se nanaša na veljavnost obrazca S.BON-1.

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je potrebno predložiti S.BON-1 obrazec, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Rok za oddajo ponudb je bil dvakrat podaljšan, s tem pa je S.BON-1, ki smo ga prvotno pridobili za namen oddaje ponudbe, zastarel.

Pridobitev novega obrazca S.BON-1 predstavlja dodaten strošek, zato prosimo, da se dopolni razpisna dokumentacija v podpoglavju 3.1.2 Ekonomsko-finančna sposobnost, in sicer da je za izpolnjevanje pogoja navedenega pod točko c) potrebno predložiti obrazec S.BON-1, ki ni starejši od 30 dni od prvotnega roka za oddajo ponudb, ki je bil dne 14.3.2022.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik je upošteval predlog in bo objavil spremenjeno verzijo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (spremembe označene s svetlo modro barvo).Datum objave: 11.04.2022   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pred kratkim so bile odprte ponudbe za izvedbo del. Dosežena vrednost znaša okoli 5,9 mio EUR neto.

Sprašujemo vas ali boste zaradi zahtevnosti projekta in visoke vrednosti dopolnili zahteve za nadzornika. Trenutno je namreč zahtevan samo en nadzornik-vodja nadzora, ki mora predložiti samo eno referenco v višini 500.000 EUR. (več kot 10x manj od vrednosti objekta).

Gre za zelo zahteven projekt sestavljen iz:
- elektroinštalacij - TK, razsvetljava, avtomobilske polnilnice
- podporne konstrukcije - 200m dolžine in do 5-6 metrov višine
- zahtevne geomehanske razmere.


Predlagamo, da za tako zahteven projekt, ki bo zahteval za izvedbo daljši čas od predvidenih 4 mesecev, dopolnite dokumentacijo z dodatnimi pogoji za nadzornika tako, da poleg vodje nadzora z ustreznimi referencami zahtevate tudi:

- strokovnjaka s področja elektrike in
- strokovnjaka s področja geomehanike, geotehnike...

Predlagamo tudi da je rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za nadzornika vsaj 6 mesecev.

Ocenjujemo, da predlagane zahteve za nadzornika ne odražajo zahtevnosti tega projekta.

lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede vodje nadzora. V razpisni dokumentaciji je določeno: »Za izvajanje navedenih nalog mora ponudnik zagotoviti ustrezen strokovni kader ves čas trajanja izvedbe del ter strokovnjake z drugih področij glede na pričakovani obseg in vrsto del. Nadzornik mora imenovati vodjo nadzora.«.

Rok izvajanja nalog nadzora ni opredeljen. V razpisni dokumentaciji je navedeno: »Storitev gradbenega nadzora je vezana na obseg del kakor izhaja iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila JN 16/2022 ter morebitna več dela ali dodatna dela (ki sicer niso zajeta v projektni dokumentaciji), ki bi bila potrebna, da se objekt spravi v funkcijo/obratovanje in ne na časovno izvedbo projekta.«.