Dosje javnega naročila 001061/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: GASILNI APARATI IN GASILSKE CEVI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 33.953,82 EUR

JN001061/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.02.2022
JN001061/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.02.2022
JN001061/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2022
JN001061/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2022
JN001061/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.08.2022
JN001061/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2022

Revizijski zahtevki
25.03.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
25.03.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
29.03.2022 Naročnik je zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku javnega naročanja
08.04.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
13.04.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
19.04.2022 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka Zadeva_018-36_2022.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN001061/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Purkat
bostjan.purkat@mors.si
+386 12305225

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436507/JN_VAB_44_JNMV_2022_KONCNA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11194
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GASILNI APARATI IN GASILSKE CEVI
Referenčna številka dokumenta: MORS 44/2022 - JNMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35111000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
GASILNI APARATI IN GASILSKE CEVI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GASILNI APARATI IN GASILSKE CEVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2022   12:33
VPRAŠANJE
V točki V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE v 4. alineji imate navedeno "Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo". Naše vprašanje je sledeče. Ali je potrebno na dobavljene gasilne aparate namestit nalepko potrdilo o brezhibnem delovanju z datumom prodaje in datumom veljavnosti?

ODGOVOR
Da. V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije v točki 3.2. (Tehnične in ostale zahteve) v poglavju V. Tehnične specifikacije mora imeti vsak gasilni aparat ob dobavi nameščeno potrdilo o brezhibnem delovanju v skladu s 7. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. list RS, 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15).Datum objave: 03.03.2022   12:24
VPRAŠANJE
glede predmetnega javnega naročila imamo dve vprašanji, in sicer:

1) predmet javnega naročila je praktično enak, kot je bil v postopku javnega naročila, ki ga je naročnik izvajal nekaj časa nazaj, vendar v odprtem postopku. V tem naročilu pa naročnik zahteva dobavo manjšega obsega blaga. Kaj se je zgodilo s preostalim blagom, ki ga je naročnik zahteval v prejšnjem odprtem postopku in ga sedaj ne zahteva? Ga naročnik ne potrebuje več?

2) V predmetnem postopku je naročnik opredelil merila za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika ceno in dobavni rok. Prosimo za pojasnilo merila dobavni rok - torej zakaj je hitrost dobave tako pomembna, da se je naročnik odločil, da to uporabi za merilo in da temu merilu dodeli takšen ponder, kot mu ga je - če se naredi simulacija izbora ponudb, je jasno, glede na cene, ki so na trgu, da bo to merilo odločalo o izboru ponudnika in ne cena. V skladu z veljavno zakonodajo morajo biti merila za oddajo javnega naročila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. V konkretnem primeru pa je težko govoriti o tem, da bi bilo to merilo sorazmerno in navsezadnje tudi povezano v predmetnim javnim naročilom. Predmetno merilo nakazuje na to, da naročnik vnovič favorizira enega ponudnika in pozivamo naročnika, da v izogib postopkom pred Državno revizijsko komisijo spremeni merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe.

ODGOVOR
1) Naročnik je na podlagi pregleda vsebine vprašanja ugotovil, da se zastavljeno vprašanje, ki ga je zainteresirani ponudnik zastavil naročniku, ne nanaša na pojasnjevanje in razjasnjevanje nejasnih in spornih določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

2) Izbrana oz. določena merila za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika sicer - skupna vrednost ponudbe v EUR z DDV (utež 90 točk) in dobavni rok (utež 10 točk) so v skladu z veljavno zakonodajo, niso diskriminatorna, so sorazmerna in povezana s predmetom javnega naročila. Naročnik je mnenja, da navedena merila za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika zagotavljajo učinkovito konkurenco. Dobavni rok je naročnik opredelil kot merilo zaradi naročnikove potrebe po čimprejšnji dobavi razpisanega blaga. Naročnik meril za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe ne bo spremenil.