Dosje javnega naročila 001152/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Zbiranje, odvoz in končna odstranitev nevarnih odpadkov s številko 17 05 03* iz lokacije v vrtcu Iskrica v Celju in Osnovni šoli Sevnica
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 405.631,80 EUR

JN001152/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.02.2022
JN001152/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2022
JN001152/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2022
JN001152/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2022
JN001152/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2022
JN001152/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.05.2022
JN001152/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001152/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 040-103221
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436574/Objava_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11212
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zbiranje, odvoz in končna odstranitev nevarnih odpadkov s številko 17 05 03* iz lokacije v vrtcu Iskrica v Celju in Osnovni šoli Sevnica
Referenčna številka dokumenta: JN-11212
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zbiranje, odvoz in končna odstranitev nevarnih odpadkov s številko 17 05 03*
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zbiranje, odvoz in končna odstranitev onesnažene zemljine, nevarnega odpadka s številko 17 05 03* iz lokacije vrtca Iskrica v Celju v količini 120 m3 in 160 m3 iz lokacije Osnovna šola Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2022   13:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.03.2022   13:21
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu je naveden 22 % DDV. Za prevzem odpadkov je pravilen 9,5 % DDV, naročnika pozivamo, da popravi obrazec.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravljen obrazec 3: ponudbeni predračun.Datum objave: 14.03.2022   13:22
VPRAŠANJE
V 5. člen FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI je navedeno, da mora biti bančna garancija veljavna še 12 mesecev po preteku roka za izvedbo pogodbenih del. Naročnika pozivamo, da skrajša čas veljavnosti garancije, ki je nesorazmeren z veljavnostjo pogodbe, glede na to, da morajo biti izvršena dela v roku 10 dni.


ODGOVOR
Naročnik je preveril vsebino razpisanih del, glede na dano ponudbo. Naročnik se s pripombo strinja, veljavnost garancije se skrajšuje na 3 mesece.

Lep pozdrav!Datum objave: 17.03.2022   09:36
VPRAŠANJE
V ponudbenem predračunu je količina odpadkov izražena v m3. Naročnika pozivamo, da količine odpadkov pretvori v tone ali kilograme, ker je merska enota ne evidenčnem listu kilogram.

ODGOVOR
Naročnik je v skladu z dano pripombo spremenil obrazec 3: ponudbeni predračun. Spremenjen obrazec bo dosegljiv na Portalu JN.

Lep pozdrav!