Dosje javnega naročila 001068/2022
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Tehnološka prenova TPP 107, obnova odseka omrežja in izgradnja dveh ITP, 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 389.152,47 EUR

JN001068/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.02.2022
JN001068/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2022
JN001068/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2022
JN001068/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2022
JN001068/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2022
JN001068/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001068/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.sostanj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436598/7_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_TPP_107.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11222
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnološka prenova TPP 107, obnova odseka omrežja in izgradnja dveh ITP, 2. faza
Referenčna številka dokumenta: KPV-5-2022/II/SIR-105810-LH
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Tehnološka prenova TPP 107, obnova odseka omrežja in izgradnja dveh ITP, 2. faza.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vzdrževalnih del za obnovo odseka toplovodnega omrežja - veja 1 in veja 2 v skupni dolžini 143 m in sanacija jaškov J 5188 ter J 5187 na toplovodnem omrežju ter ureditev prostora interne toplotne postaje ITP Šlandrova 11.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.03.2022   11:15
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2022