Dosje javnega naročila 001131/2022
Naročnik: OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Gradnje: VRTEC VIDEM; NOVA GRADNJA - NADZIDAVA, DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA
ZJN-3: Odprti postopek

JN001131/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.02.2022
JN001131/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2022
JN001131/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001131/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija
KATJA TUŠEK
katja.tusek@videm.si
+386 27619406

Internetni naslovi
https://www.videm.si
http://www.videm.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436821/JN_objava_portal.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11282
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VRTEC VIDEM; NOVA GRADNJA - NADZIDAVA, DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA
Referenčna številka dokumenta: JN-11282
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
VRTEC VIDEM; NOVA GRADNJA - NADZIDAVA, DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA SANACIJA
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.942.244,50 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Javno naročilo se odda kot celota
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NOVA GRADNJA - NADZIDAVA, DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Videm pri Ptuju 47, Videm pri Ptuju
II.2.4 Opis javnega naročila
NOVA GRADNJA - NADZIDAVA, DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.600.569,32 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ENERGETSKA SANACIJA VRTEC VIDEM
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Videm pri Ptuju 47
II.2.4 Opis javnega naročila
ENERGETSKA SANACIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 341.675,18 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Izvedba projekta se sofinancira v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2022   10:00
Kraj: Sistem E-JN portal


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.03.2022   11:00

Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Videm (http://www.videm.si/component/content/article/2-novice-obcine-videm/974-javno-narocilo-vrtec-videm-nova-gradnja-nadzidava-dozidava-rekonstrukcija-energetska-sanacija)
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284
Videm pri Ptuju
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2022   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Za povečanje konkurenčnosti prosimo investitorja , da spremeni, oziroma omili pogoje in sicer za povprečni letni prihodek na 2mio in reference za sklop 1.na eno v objavljeni vrednosti.

ODGOVOR


Investitor je v razpisni dokumentaciji navedel pogoje, ki so sorazmerni s predmetom javnega naročila in so z le-tem smiselno povezani.

Prav tako bo investitor vztrajal pri izpolnjevanju dveh referenc, torej reference v višini 1.500.000,00 EUR za dva projekta rekonstrukcije s prizidavo ali novogradnje objekta in reference v višini 350.000,00 EUR za projekt energetske sanacije stavbe. Gre za dva projekta, ki se med seboj bistveno razlikujeta.

Datum objave: 11.03.2022   12:28
VPRAŠANJE
Zdravo,
prosimo za obrazložitev spodnje postavke:

OPREMA
Dobava in montaža pitnika za vodo, na otroškem in šolskem dvorišču. kos 3

Bolj natančen tehnični opis pitnika. V razpisni dokumentacija ga ne najdemo.


ODGOVOR

Navedena postavka v vprašanju je zgolj ena izmed postavk v popisu.
Pitnik je podrobneje opisan in določen v popisu strojnih instalacij v ločeni postavki : Poglavje 4, vodovodna instalacija, alineja 5. Zunanji pitnik :

5. Zunanji pitnik, npr.: Leseni pitniki
Pitnik leseni je izdelan iz kakovostnega kostanjevega lesa, naravnih
oblik, v kombinaciji s hrastom, zaščiten z bio barvo na vodni osnovi
(prijazna za ljudi in okolje).
Vključena nerjaveča armatura pitnika npr. GROHE,s sistemom proti
zamrznitvi..
Proizvod: VEPLAS ali drugi.Datum objave: 23.03.2022   11:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji 16.8 naročnik zahteva:

Ponudnik mora imeti za izvajanje del tega naročila na voljo vsaj 3 (tri) kadre od zahtevanih štirih: vodjo gradnje, vodjo del s področja gradbeništva, vodjo del s področja elektrotehnike ter vodjo del s področja strojništva, pri čemer je vodja gradnje lahko hkrati tudi vodja del s področja gradbeništva.

Zanima nas, ali lahko Vodjo del s področja strojništva in Vodjo del s področja elektrotehnike nadomestimo z podizvajalcem.

S spoštovanjem,


ODGOVOR


Spoštovani,

Vezano na vaše vprašanje, je Državna revizijska komisija v sklepu št, 018-314/2013 z dne 03.10.2013 zavzela stališče, da referenca del, ki jih je izvedel podizvajalec v okviru podizvajalske pogodbe z glavnim izvajalcem, pripada tudi glavnemu izvajalcu.

Datum objave: 23.03.2022   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik za izpolnjevanje pogoja-Tehnične in kadrovske sposobnosti zahteva:

16.7a Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih od dneva oddaje ponudbe že izvedel najmanj 2 (dva) kvalitetno in pravočasno opravljena referenčna objekta, ki spadata v klasifikacijo objektov 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo (po klasifikaciji CC-SI). Kot istovrstni objekt se šteje; -rekonstrukcija s prizidavo ali novogradnja objekta v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV.
in
16.7b Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih od dneva oddaje ponudbe že izvedel najmanj 1 (en) kvalitetno in pravočasno opravljeno energetsko sanacijo objekta, ki spada v klasifikacijo objektov 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, v vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV.
in
16.9 Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom, ki lahko nastopa kot vodja del in ki izpolnjuje pogoje po 4. odstavku 14. člena Gradbenega zakona in izpolnjuje naslednje zahteve:
v zadnjih (5) letih od dneva oddaje ponudbe kot odgovorni vodja del vodil vsaj:
o dva projekta rekonstrukcije s prizidavo ali novogradnje objekta, ki spadata v klasifikacijo objektov 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo v višini vsaj 1.500.000,00 EUR brez DDV in
o en projekt energetske sanacije objekta, ki spada v klasifikacijo objektov 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, v vrednosti najmanj 350.000,00 EUR brez DDV.

Naročnika prosimo, da navedene reference razširi tako, da jih razširi na izkazovanje referenc v zadnjih 10 letih. Na ta način bo pridobil večje število ponudnikov, s tem pa tudi konkurenčnejše ponudbe.
Hvala,


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 23.03.2022   14:06
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zahtevane reference za ponudnika (16.7a), 16.7b) in za Vodjo del (16.9) spremeni tako, da zahtevano klasifikacijo objekta CC-SI 1263 spremeni (razširi) na CC-SI 126.
Smatramo, da z navedeno klasifikacijo CC-SI 126 tudi lahko izpolnjujemo referenčni pogoj, s tem pa boste pridobili večje število ponudnikov.
LP,ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije