Dosje javnega naročila 001236/2022
Naročnik: OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
Gradnje: »Urejanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.103.857,53 EUR

JN001236/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.03.2022
JN001236/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2022
JN001236/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2022
JN001236/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2022
JN001236/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.04.2022
JN001236/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2022
JN001236/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2022
JN001236/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.06.2023
JN001236/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001236/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKNO
Bevkova ulica 9
5282
SI043
Cerkno
Slovenija
Janez Peternel, univ. dipl. inž. grad.
obcina@cerkno.si
+386 53734650

Internetni naslovi
http://www.cerkno.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437201/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437201/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11397
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Urejanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«
Referenčna številka dokumenta: JN-11397
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvideno urejanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Cerkno
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvideno urejanje občinskih lokalnih cest in javnih poti v letu 2022, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2022
Konec: 15.06.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.03.2022   09:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo naj potrdi, da bo kot ustrezna referenčna potrdila sprejel tudi stara potrdila iz predhodnih nastopanj na javnem naročanju, v kolikor je iz njih razvidno izpolnjevanje referenčnih pogojev.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezna referenčna potrdila sprejel tudi potrdila na drugačnih obrazcih, v kolikor le-ta vsebujejo vse elemente za preverbo izpolnjevanja referenčnega pogoja.

VPRAŠANJE
Zdravo,
gledam vaše pogoje glede referenc.
da kot javni naročnik s pogoji referenc tako očitno favoriziraš točno določenega izvajalca, bolj očitno ne more biti.

Reference za točno določen asfalt in kamen od fi 80 do 100. lepo vas prosim.
Pojasnite mi, kakšna je razlika v polaganju asfalta med AC22 ali AC16, kakšna je razlika v polaganju asfalta debeline 6 ali 7 cm ??? Kakšna je razlika ali položimo na oporno/podporno konstrukcijo kamen fi 50, ali kamen fi 80. Vaš odgovor pričakujem v skladu z ZJN-3.

Prosimo, da popravite referenčne pogoje in sicer na izvedbo asfaltiranja ki zajema dobavo in strojno vgrajevanje asfalta v debelini 7 cm skupne površine vsaj 4.000 m2 in izvedba podporne ali oporne kamnite zložbe s pozidavo kamna v razmerju 70% : 30% v dolžini vsaj 100 m in povprečne višine 5 m.

Namen referenc namreč ni omejevanje konkurence in omejevanje kompetentnih ponudnikov, ampak dokazovanje primernosti. V pa z vašimi pogoji delate točno to.

S popravkom pogojev, boste omogočili konkurenčni nastop večjemu številu ponudnikov in na ta način poskrbeli za večjo gospodarnost sredstev- torej davkoplačevalskega denarja, si s tem zagotovil tudi konkurenčnejšo (nižjo) ponudbeno ceno. Upam, da je to v interesu tako občine kot tudi krajanom.

Priporočam, da si preberete Smernice za javno naročanje gradnje, ki jih je objavila RS, Ministrstva za javno upravo.

Pa rok za oddajo ponudbe podaljšajte.
Vaš odgovor pričakujem čimprej.

Pa lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil referenčnih pogojev. Referenčni pogoji so oblikovani ob doslednem upoštevanju načela sorazmernosti, saj so določeni glede na konkreten predmet zadevnega javnega naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imate obrazce mogoče tudi v Wordovi obliki??

Reference lahko priložimo že potrjene iz drugih naročil, saj zajemajo vse podatke, kot na vašem obrazcu.

Zakon o JN predpisuje zakonsko določen rok za oddajo ponudbe za javno naročilo. Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne bo objavljal razpisne dokumentacije v Word obliki. Naročnik bo kot ustrezna referenčna potrdila sprejel tudi potrdila na drugačnih obrazcih, v kolikor le-ta vsebujejo vse elemente za preverbo izpolnjevanja referenčnega pogoja. Rok za oddajo ponudbe je skladen z zahtevami ZJN-3, javno naročilo se namreč oddaja po postopku naročila male vrednosti.

VPRAŠANJE
Pozdrav,

prosim, če lahko objavite obrazce v Word-u.

hvala in lp.

ODGOVOR
Naročnik ne bo objavljal razpisne dokumentacije v Word obliki.

VPRAŠANJE
Prosimo, da uskladite rok oddaje ponudbe skladno z ZJN-3.

Hvala in lp

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe je skladen z zahtevami ZJN-3, javno naročilo se namreč oddaja po postopku naročila male vrednosti.Datum objave: 09.03.2022   17:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sicer ima naročnik z zakonom določen rok odgovoriti na zastavljena vprašanja, imamo pa občutek, da naročnik zavlačuje z odgovori na naša NEZAHTEVNA vprašanja.

Z lepimi pozdravi.

ODGOVOR
Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v zakonskem roku.Datum objave: 09.03.2022   17:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je v Razpisni dokumentaciji navedel referenčni pogoj:
»Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih od objave javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel in zaključil:
-vsaj eno (1) referenčno delo, ki zajema izvedbo podporne ali oporne kamnite zložbe s pozidavo kamna fi 80 do 100 cm v betonu C 16/20 v razmerju 70% : 30% v dolžini vsaj 100 m in povprečne višine 5m.«

Menimo, da je naročnik s tako postavljenim referenčnim pogojem bistveno zmanjšal število kompetentnih ponudnikov in s tem posledično omejil konkurenco, kar pa predvidevamo, da ni bil njegov namen. Podjetje, ki je izvedlo podporno ali oporno kamnito zložbo v dolžini vsaj 100m in povprečne višine 5m, je v enaki meri kompetentno, kljub temu, da ni uporabilo dimenzij kamna, vrste betona in razmerja pozidave, kot je navedeno v pogoju, oziroma še več: lahko da je bila zložba glede na dimenzije kamenja in kvalitete betona celo boljša (primer: uporabljen beton C 20/25, razmerje kamen beton 60:40), kot jo zahteva investitor v referenčnem pogoju, zato ni relevantno omejiti pogoja tako ozko.

Naročniku predlagamo, da korigira naveden referenčni pogoj na sledeč način:
»Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih od objave javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel in zaključil:
-vsaj eno (1) referenčno delo, ki zajema izvedbo podporne ali oporne kamnite zložbe v dolžini vsaj 100 m in povprečne višine 5m.«

V nasprotnem primeru bomo primorani uporabiti pravno varstvo zaradi kršitve 5.člena ZJN-3 »Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki«, ki govori: »Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.«, pri čemer ponavljamo, da predvidevamo da to ni bil naročnikov namen.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Postavljeni referenčni pogoji so v celoti sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila. Naročnik bo v želji po zagotovitiv čim večje konkurenčnosti spremenil razpisno dokumentacijo.Datum objave: 09.03.2022   17:21
VPRAŠANJE
Zdravo,

ali imate kakšne projekte za izvedbo del na objektih po popisu za KS RAVNE - ZAKRIŽ, KS BUKOVO, KS OTALEŽ in KS PODLANIŠČE, tehnično poročilo in geotehnični opis terena itd..... Vaši tereni spadajo že pod plazovita območja, zato prosimo , da čimprej objavite dokumentacijo.

Z lepimi pozdravi.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil gološko poročilo Bukovo s katerim razpolaga. Razmere za izvedbo kot so opisane v tem geološkem poročilu so podobne tudi na lokacijah KS Ravne - Zakriž in KS Otalež.Datum objave: 09.03.2022   17:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo projektne dokumentacije.

Prosimo, če lahko to storite čimprej.

Se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik je odgovor na predmetno vprašanje podal v predhodnem odgovoru.Datum objave: 09.03.2022   17:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na vašega odgovor potencialnemu ponudniku, smo tudi mi preverili napisane reference in ostale pogoje naročnika

Žal se moramo strinjati z njim, saj je iz vaših referenčnih pogojev razbrati, da favorizirate »točno določenega izvajalca«.
Slovenija je majhna, vsi izvajalci se med seboj vsaj malo poznamo, poznamo tudi »lokalne« izvajalce, zato smatramo, da bi vas lahko zaradi vašega ravnanja prijavili na KPK.

Vsekakor bi bilo primerno, da naročnik oblikuje referenčne pogoje v smislu neomejevanja konkurence in pridobi s tem več konkurenčnih ponudb in ga k temu tudi pozivamo.

Smatramo, da je pozidava kamnite zložbe iz kamna fi 80 do fi 100 tehnično nepravilna sestava in ne doseže ustrezne kompaktnosti. Kakšna je specifična teža na m3 zidu??
Naročnika prosimo, da objavi projekt za izvedbo kamnitih zložb.

Prav tako se strinjamo glede asfalterskih del. Zakaj vztrajati na točno določenem asfaltu, ker vsi vemo, kako se asfalt polaga in ni nobene razlike med naprimer AC 22 v debelini 6 ali 9 cm . in vaše zahteve po AC 16 Surf B70/100 A4 v debelini 7 cm. Razlika je samo v asfaltni zmesi.

Vas bi bilo zanimivo spremljati v času izvajanja del in malo prekontrolirati izvedbo. Saj čez hribček pa res ni daleč mogoče pa to tudi storimo.

Se zahvaljujemo za vaše pojasnilo in odgovore v čimhitrejšem času.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Postavljeni referenčni pogoji so v celoti sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila. Naročnik bo v želji po zagotovitiv čim večje konkurenčnosti spremenil razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Glede na to, da naročnik ni preveril, kaj piše v smernicah za javno naročanje gradnje Izdaja 1.1, Oktober 2018, vam prilagam povzetek, kjer so navodila oziroma priporočila in prilagamo povezavo na spletno stran:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DJN/Smernice-javnega-narocanja/Smernice_za_javno_narocanje_gradenj_2018.pdf

5 Tehnične specifikacije
Poudariti je treba, da mora naročnik omogočiti enakovredno ponujanje morebiti točno določenega
izdelka v popisu in ne sme omejevati konkurence tako, da predvidi možnost podaje samo referenčnega izdelka (npr. veže material za gradnjo samo na drobljen kamniti agregat apnenca, čeprav je za zadostitev potreb in uspešno izvedbo gradnje primeren tudi drug material, npr. drobljen kamniti agregat apnenca).
Naročniki tehnične specifikacije gradenj opredelijo čim bolj natančno in nedvoumno ter z vidika enakopravnosti ponudnikov dopuščajo možnost uporabe enakovrednih rešitev. Pri tem mora biti njihova enakovrednost izkazana z ustrezno tehnično dokumentacijo, certifikati, referencami ipd.

6.3.4 Reference podjetij
V ta namen lahko naročnik v pogojih za sodelovanje določi najmanjše število potrebnih referenc, ki jih opredeli tako, da so podobne predmetu javnega naročila. Podobnost naročnik opredeli z opredelitvijo nabora glavnih storitev, gradenj, funkcionalnosti, vrednosti teh storitev, velikosti oziroma zmogljivosti
in vrste objekta ter morebitnih drugih lastnosti, ki so posebej pomembne glede na predmetno javno naročilo. Zahteve glede primernosti referenc ne smejo presegati zahtev, ki so predvidene v predmetnem javnem naročilu, oziroma morajo zagotavljati primerno konkurenco. .....
Reference so dokazila o že uspešno zaključenih primerljivih poslih in naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik najmanj enkrat že uspešno izvedel primerljivi projekt, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za uspešno izvedbo naročila. Reference niso kapacitete v smislu opreme, kadra, mehanizacije, finančnih sredstev, temveč izkazujejo stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj ter se ne morejo izposoditi.

In tako dalje.

Prosimo, da ustrezno korigirate vaše pogoje in ne omejujete konkurence.

Pričakujem pa tudi vaš odgovor na že postavljeno vprašanje:
Pojasnite mi, kakšna je razlika v polaganju asfalta med AC22 ali AC16, kakšna je razlika v polaganju asfalta debeline 6 ali 7 cm ??? Kakšna je razlika ali položimo na oporno/podporno konstrukcijo kamen fi 50, ali kamen fi 80. Vaš odgovor pričakujem v skladu z ZJN-3.

lp

ODGOVOR
Postavljeni referenčni pogoji so v celoti sorazmerni z razpisanim predmetom javnega naročila. Naročnik bo v želji po zagotovitiv čim večje konkurenčnosti spremenil razpisno dokumentacijo.