Dosje javnega naročila 001238/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Gradnje: Sanacija plazu pod LC 377100 (Most Barbara - Ržen), Krevhov graben
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001238/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.03.2022
JN001238/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2022
JN001238/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2022
JN001238/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001238/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Mestna občina Slovenj Gradec, Andreja Hergold
info@slovenjgradec.si
+386 28812110

Internetni naslovi
http://www.slovenjgradec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437300/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11419
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu pod LC 377100 (Most Barbara - Ržen), Krevhov graben
Referenčna številka dokumenta: JN-11419
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predvidena je celovita obnova ceste z ustrezno odvodnjo v dolžini 105m, Stabilizacija močno poškodovane ceste s podporno konstrukcijo je potrebna v dolžini 20 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidena je celovita obnova ceste z ustrezno odvodnjo v dolžini 105m, Stabilizacija močno poškodovane ceste s podporno konstrukcijo je potrebna v dolžini 20 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2022