Dosje javnega naročila 001246/2022
Naročnik: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Postavitev podatkovne baze DIAtlas
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.326,00 EUR

JN001246/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.03.2022
JN001246/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2022
JN001246/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.03.2022
JN001246/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001246/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Jug
martina.jug@zrc-sazu.si
+386 14706339

Internetni naslovi
https://www.zrc-sazu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437345/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11433
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni raziskovalni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev podatkovne baze DIAtlas
Referenčna številka dokumenta: JN-11433
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Postavitev jezikovnogeografske podatkovne baze DIAtlas.

Storitev mora vključevati:

1. Postavitev jezikovnogeografske podatkovne baze DIAtlas
a) Postavitev baze v programu PostgreSQL/PostGIS,
b) strežniško delovanje, projektno upravljanje,
c) uvoz podatkov iz sedanje baze (SlovarRed) v novo bazo,
d) povezljivost z zunanjimi programi (Word, Excel),
e) vzpostavitev povezav na druge slovarje,
f) prilagojen izvoz podatkov za posamezne projekte, članke ipd.,
g) izdelavo spletne aplikacije,
h) izdelavo uporabniškega vmesnika s prilagojenimi vnosnimi maskami in različnimi tipi uporabnikov,
i) pripravo povezave s programom Qgis za delo s kartografskimi podatki,
j) pripravo predlog za izdelavo in oblikovanje kart ter
k) uvajanje uporabnikov.

2. Poskusna razširitev podatkovne baze za dva nova modula (atlasa): (1) Slovanski lingvistični atlas (OLA) in (2) področne (fonetične) karte za vzhodni rob slovenskega narečnega prostora:
a) preizkus izhodiščnih tabel oz. vnosnih mask i
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Postavitev jezikovnogeografske podatkovne baze DIAtlas.

Storitev mora vključevati:

1. Postavitev jezikovnogeografske podatkovne baze DIAtlas
a) Postavitev baze v programu PostgreSQL/PostGIS,
b) strežniško delovanje, projektno upravljanje,
c) uvoz podatkov iz sedanje baze (SlovarRed) v novo bazo,
d) povezljivost z zunanjimi programi (Word, Excel),
e) vzpostavitev povezav na druge slovarje,
f) prilagojen izvoz podatkov za posamezne projekte, članke ipd.,
g) izdelavo spletne aplikacije,
h) izdelavo uporabniškega vmesnika s prilagojenimi vnosnimi maskami in različnimi tipi uporabnikov,
i) pripravo povezave s programom Qgis za delo s kartografskimi podatki,
j) pripravo predlog za izdelavo in oblikovanje kart ter
k) uvajanje uporabnikov.

2. Poskusna razširitev podatkovne baze za dva nova modula (atlasa): (1) Slovanski lingvistični atlas (OLA) in (2) področne (fonetične) karte za vzhodni rob slovenskega narečnega prostora:
a) preizkus izhodiščnih tabel oz. vnosnih mask in njihova morebitna prilagoditev (npr. možnost iskanja po vprašanjih v različnih jezikih pri OLA), uvoz vprašalnic, uvoz odgovorov na vprašanja iz excelovih tabel,
b) priprava kartografskih podlag, priprava podatkov za georeferenciranje,
c) preizkus izdelave fonetičnih in morfoloških kart (SLA, OLA, področni atlas), preizkus izdelave zbirnih kart,
d) OLA: poleg povezave z viri (rokopisno gradivo) še povezava s skeni objavljenih zvezkov atlasa (proučitev možnosti za njihovo digitalizacijo); izdelava kazal ter
e) servisiranje in nadgrajevanje DIAtlasa za SLA.

3. Zasnova zvočnega arhiva dialektološke sekcije kot posebne enote DIAtlasa
1. postavitev zbirke zvočnih posnetkov z metapodatki,
2. vzpostavitev rastoče mreže raziskovalnih točk in
3. dostop do podatkov na interaktivnem zemljevidu (iSLA)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 31.03.2022
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec se zaveže izvesti storitve do 31. 8. 23 oz. 31. 12. 23, pri tem pa upoštevati časovne mejnike, kot jih je opredelil naročnik v časovnici.
Roki se lahko spremenijo kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.03.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2022