Dosje javnega naročila 001251/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001251/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.03.2022
JN001251/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2022
JN001251/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN001251/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.03.2022
JN001251/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2022
JN001251/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2022
JN001251/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001251/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Maja Kastelic
maja.kastelic@dars.si
+386 13009946

Internetni naslovi
https://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437364/RD_Krpanje_in_sanacija_vozisc_.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437364/espd/Narocnik_ESPD_.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11409
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naočnik v lasti RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Krpanje in sanacija vozišč
Referenčna številka dokumenta: 000023/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233223
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Krpanje in sanacija vozišč razdeljeno na dva sklopa Sklop 1 - Dela na območju ACB Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto in Sklop 2 - Dela na območju ACB Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1 - Dela na območju ACB Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233210
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krpanje in sanacija vozišč na območju ACB Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2 - Dela na območju ACB Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233210
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Krpanje in sanacija vozišč na območju ACB Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.03.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2022   08:59
P o j a s n i l o š t. 1 :

Vprašanje št. 1:
Ali k ponudbi prilagamo tudi:
- Vzorec pogodbe (ali kaj je potrebno izpolniti)?,
- tehnične specifikacije če parafirano in priložimo?

Odgovor št. 1:
V razpisni dokumentaciji v poglavju II.5. Priprava e-ponudbe, Sestavni deli e-ponudbe je navedeno kateri so sestavni deli e-ponudbe. Ponudniku v fazi oddaje ponudbe ni potrebno priložiti vzorca pogodbe in tehničnih specifikacij.