Dosje javnega naročila JN2622/2012
Naročnik: VRTEC GALJEVICA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN2622/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2012
JN3411/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2012
    JN2622/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 050-081609
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 9. 3. 2012
Številka objave: JN2622/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Galjevica
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Vrtec Galjevica, Enota Orlova, Ob dolenjski železnici 10, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil za po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Galjevica (predvidoma od 1.6.2012 do 31.5.2014).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV 1. SKLOP: mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS Razdelitev na podsklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov).
1.1. podsklop Pasterizirano, sterilizirano in kuhano mleko
1.2. podsklop Fermentirano mleko
1.3. podsklop Smetana
1.4. podsklop Surovo maslo
1.5. podsklop Siri
1.6. podsklop Sladoled
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 2. SKLOP: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ dva dobavitelja za posamezen podsklop.
2.1. podsklop Goveje meso
2.2. podsklop Žrebičje meso
2.3. podsklop Meso kuncev
2.4. podsklop Svinjsko meso
2.5. podsklop Perutninsko meso
2.6. podsklop Mesni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 3. SKLOP: RIBE IN IZDELKI IZ RIB
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral po največ dva dobavitelja za posamezen podsklop.

3.1. podsklop Hitro zamrznjeni ribji fileji
3.2. podsklop Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 4. SKLOP: JAJCA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za sklop izbral največ dva ponudnika.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Največ dva ponudnika bosta izbrana na podlagi primerjave cen. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 5. SKLOP: ŽITO IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen podsklop.

5.1. podsklop Oluščena žita
5.2. podsklop Pripravljeni izdelki iz žit
5.3. podsklop Moke
5.4. podsklop Kruh
5.5. podsklop Drobno pekovsko pecivo 30 – 40 g
5.6. podsklop Drobno pekovsko pecivo 40 – 60 g
5.7. podsklop Ostali pekovski izdelki
5.8. podsklop Testenine in podobni izdelki
5.9. podsklop Zamrznjeno testo in zamrznjeni izdelki iz testa
5.10. podsklop Keksi in njim podobni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15811100 (Kruh)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 6. SKLOP: MED
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15831600 (Med)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 7. SKLOP: IZDELKI IZ SADJA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen podsklop

7.1. podsklop Sokovi in nektarji
7.2 podsklop Zgoščeni sokovi
7.3. podsklop Konzervirano sadje
7.4. podsklop Marmelada
7.5. podsklop Marmeladna polnila
7.6. podsklop Zamrznjeno sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15332400 (Konzervirano sadje)
15332230 (Marmelada)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 8. SKLOP: VRTNINE IN IZDELKI IZ VRTNIN
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen podsklop:

8.1. podsklop Kisla zelenjava
8.2. podsklop Konzervirana zelenjava
8.3. podsklop Zamrznjena zelenjava
8.4. podsklop Sveže vrtnine - krompir
8.5. podsklop Ostale sveže vrtnine
8.6. podsklop Sveže začimbe
8.7. podsklop Suhe vrtnine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03110000 (Poljščine, proizvodi tržnega sadjarstva in vrtnarstva)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
03200000 (Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji)
15331170 (Zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 9. SKLOP: SVEŽE IN SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen podsklop:
9.1. podsklop Sveže domače sadje
9.2. podsklop Sveže sadje – tropsko sadje
9.3. podsklop Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03222000 (Sadje in oreški)
03200000 (Žita, krompir, vrtnine, sadje in lupinarji)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 10. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen podsklop izbral največ dva ponudnika.

10.1. podsklop Jedilna rastlinska olja
10.2. podsklop Druge maščobe
10.3. podsklop Kis
10.4. podsklop Čaji
10.5. podsklop Začimbe
10.6. podsklop Rum
10.7. podsklop Kvas
10.8. podsklop Ostali proizvodi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15410000 (Surova olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15431000 (Margarina in podobni preparati)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15863000 (Čaj)
15872000 (Zelišča in začimbe)
15911000 (Alkoholne pijače)
15898000 (Kvas)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 11. SKLOP: EKOLOŠKA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo izbral največ dva ponudnika za posamezen podsklop.
11.1. podsklop Ekološko mleko in mlečni izdelki
11.2. podsklop Ekološki fermentirani mlečni izdelki
11.3. podsklop Dietno ekološko mleko
11.4. podsklop Ekološko pridelano sadje in zelenjava
11.5. podsklop Ekološki mlevski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.

Obvezna priloga ponudbi so kopije veljavnih certifikatov za biološka živila.
SKLOP ŠT.
NASLOV 12. SKLOP: DIETNA HRANA
1)KRATEK OPIS Naročnik bo za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika.

12.1. podsklop Dietni mlečni izdelki in ostali napitki
12.2. podsklop Dietno kozje mleko in izdelki iz kozjega mleka
12.3. podsklop Ostali dietni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ dva ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.

Pri podsklopu 12. 3 dovoljeno odstopanje v gramaturi/volumnu za +/- 30 % od naročnikovih zahtev.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila do 30 dni po prejemu zbirnega računa (1-krat mesečno).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Akt o skupni izvedbi naročila (več v razpisni dokumentaciji).
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet naročila. DOKAZILO:
zjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.
-Kmet priloži še kopijo potrdilo DURS-a o višini katastrskega dohodka za leto 2010.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
zjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma.
Izjema: Ponudniki za 8.4, 8.5, 8.6, 9.1 in 9.2 podsklope pa se zavezujejo, da bo fiksnost cen zagotavljali najmanj 3 mesece od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bodo lahko spreminjali enkrat mesečno, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bodo naročniku v pisno potrditev cene za navedeno obdobje posredovali najkasneje pet delovnih dni pred potekom enomesečnega obdobja fiksnosti cen.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Kopija odločbe Veterinarske uprave RS o registraciji objekta (priloga 10)

2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem in:
- upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4).

3. Ponudnik upošteva veljavni Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

5. Ponudnik upošteva veljavno Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih, Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani, Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

6. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom treh ur od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom enega delovnega dne od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje ob dobavi naslednjega naročila.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)

7. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

8. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošn e pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

11. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ostalo va razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 18. 4. 2012
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 1. 6. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 18. 4. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Da.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
Po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predvidoma 1. 6. 2014.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno v razpisni dokumentaciji

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/7989-264347756505984/Razpisna_doku
mentacija_Vrtec_Galjevica.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3411/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 28. 3. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2012   10:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas, če obstaja možnost, da kot kmetje ponudimo posamezni artikel v podskopu. Ker smo zakonsko omejeni s prodajo lastne pridelave, se ne moremo prijaviti na razpis, kjer je zahtevana izpolnitev celega sklopa ali podsklopa. Glede na to, da želite domače pridelano sadje, bi bilo smiselno preučiti to zadevo.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, v katerem bo za podsklope 8.4 (sveže vrtnine - krompir), 8.5 (ostale sveže vrtnine) in 9.1 (sveže domače sadje) dopustil, da se ponudniki z lastno proizvodnjo lahko potegujejo za posamezen artikel / živilo / vrtnino oz. vrsto sadja.

Hkrati z odgovorom na vprašanje je objavljen popravek objave naročila in popravek razpisne dokumentacije številka 430-154/2012-3 z dne 9.3.2012, pri čemer se popravki nanašajo izključno na podsklope 8.4, 8.5 in 9.1.


Pripravila:
Meta Bizjak

Tadeja Moderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 28.03.2012   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, če nam lahko sporočite v kateri številki Uradnega lista EU in datum objave je bil ta razpis objavljen.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Številka objave v Uradnem listu EU: 2012/S 50-081609
Datum objave v Uradnem listu EU: 13.3.2012

Pripravila: Meta Bizjak

Tadeja Moderndorfer
Vodja službe

Datum objave: 04.04.2012   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosim za odgovor glede preračuna cene na enoto mere stolpec 10. Če pravilno razumemo mora biti v stolpcu 10 preračun na ponujeno mero npr. mleko v 10 l embalaži cena za 10l ?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Preračunana cena mora biti podana na enoto mere, ki je opredeljena v 4 stolpcu - v konkretnem primeru je enota mere l - ponudnik pa lahko svojo ponudbeno količino (ki upošteva zahteve naročnika - torej od 10 do 15 l) preračuna na količine/volumen v stolpcu 4.

Lep pozdrav,

Pripravila: Meta Bizjak
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer
Datum objave: 12.04.2012   15:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!¨

V skupini 10 - ostalo prehrambeno blago nas zanima ali lahko ponudimo naslednja pakiranja:
- št.19 majaron 250g pakiranje?
- št. 21 šetraj 290g pakiranje?
- št. 22 kumina mleta 1kg?
- št. 24 timijan 450g?
- št. 26 origano 340g?
- št. 28 bazilika 340g?
- št. 31 rožmarin 22g?
- št. 40 gorčica 680g?

Ker ne gre za velika odstopanja, upamo, da boste pakiranja dovolili.

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja dovoljene gramature (opise vrste blaga) ponujenih začimb, in sicer na:

pri sklopu 10.4 – začimbe:

- pod zaporedno številko 19: majaron zdrobljeni, neto količina 150 do 250 g;
- pod zaporedno številko 21: šetraj, neto količina 150 do 290 g;
- pod zaporedno številko 22: kumina, mleta, neto količina do 1 kg;
- pod zaporedno številko 24: timijan, zdrobljeni, neto količina 150 do 450 g;
- pod zaporedno številko 26: origano, zdrobljeni, neto količina 150 do 340 g;
- pod zaporedno številko 28: bazilika, neto količina 150 do 340 g;
- pod zaporedno številko 31: rožmarin, mleti, neto količina do 22 g;

pri sklopu 10.7 – ostali proizvodi:

- pod zaporedno številko 40: delikatesna gorčica, sestavine: mešanica semen bele in črne gorčice, voda, kis, sladkor, sol, začimbe; brez konzervansov: neto količina od 680 do 1000 g.
 
Naročnik ne bo objavil popravka predračunske tabele 10. sklopa (ostalo prehrambeno blago), to pomeni, da ponudniki na navedena sklopa izpolnijo predračunske tabele iz objave z dne 9.3.2012, bo pa pri analizi ponudb na navedena sklopa upošteval nove razpone sprejemljivih gramatur živil.

Pripravila:
Meta Bizjak


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe