Dosje javnega naročila 007777/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.288.133,90 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007777/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.11.2021
JN007777/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2021
JN007777/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007777/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.03.2022
JN007777/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2022
JN007777/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2022
JN007777/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2022
JN007777/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2022
JN007777/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2022

Revizijski zahtevki
30.12.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
30.12.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
17.01.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
19.01.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
21.01.2022 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 018-006-2022_UKC_MB.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007777/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 045-115302

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo med. materiala in storitev
dragan.selakovic@ukc-mb.si
+386 023212566

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-747/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava perkutanih aortnih zaklopk.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.089.620,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava perkutanih aortnih zaklopk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Nujnost izvedbe postopka, ker je naročnik je že realiziral razpisane količine iz javnega naročila za nabavo blaga: Perkutane aortne zaklopke, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 03.09.2020, številka objave JN005476/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 04.09.2020, številka objave 2020/S 172-413857 in v popravku objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave 29.09.2020, številka objave JN005476/2020-K01 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.09.2020, številka objave 2020/S 190-458722.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007777/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 222-584561
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.11.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.02.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.
Mirce 14
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.089.620,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.089.620,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2022