Dosje javnega naročila 001277/2022
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Gradnje: Izbira izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela v delih stavb in stavbah v lasti in upravljanju JMSS Maribor
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.550.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001277/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2022
JN001277/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2022
JN001277/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
JN001277/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2022
JN001277/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2022
JN001277/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2022
JN001277/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2022
JN001277/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2022
JN001277/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2022
JN001277/2022-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.07.2022
JN001277/2022-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2022
JN001277/2022-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2022
JN001277/2022-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2022
JN001277/2022-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2022
JN001277/2022-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2022
JN001277/2022-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2022
JN001277/2022-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2022
JN001277/2022-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2022
JN001277/2022-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2022
JN001277/2022-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2022
JN001277/2022-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2022
JN001277/2022-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2022
JN001277/2022-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2022
JN001277/2022-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2022
JN001277/2022-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2022
JN001277/2022-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2022
JN001277/2022-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2023
JN001277/2022-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2023
JN001277/2022-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.01.2023
JN001277/2022-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2023
JN001277/2022-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2023
JN001277/2022-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2023
JN001277/2022-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2023
JN001277/2022-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2023
JN001277/2022-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2023
JN001277/2022-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2023
JN001277/2022-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2023
JN001277/2022-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN001277/2022-ODL36 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN001277/2022-ODL37 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN001277/2022-ODL38 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN001277/2022-ODL39 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2023
JN001277/2022-ODL40 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2023
JN001277/2022-ODL41 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2023
JN001277/2022-ODL42 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2023
JN001277/2022-ODL43 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2023
JN001277/2022-ODL44 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2023
JN001277/2022-ODL45 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2023
JN001277/2022-ODL46 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2023
JN001277/2022-ODL47 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2023
JN001277/2022-ODL48 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2023
JN001277/2022-ODL49 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2023
JN001277/2022-ODL50 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2023
JN001277/2022-ODL51 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001277/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Ana Šimenko
ana.simenko@jmss-mb.si
+386 22506325

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437420/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11438
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela v delih stavb in stavbah v lasti in upravljanju JMSS Maribor
Referenčna številka dokumenta: JN-11438
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis

Predmet javnega naročila so gradbena, obrtniška in instalacijska dela v posameznih delih stavb in stavbah v lasti in upravljanju JMSS Maribor z namenom sklenitve okvirnega sporazuma.
V fazi 1 - priznanje sposobnosti za izvajanje sporazuma - bo naročnik s ponudniki, ki izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, sklenil okvirni sporazum.
V fazi 2 bo naročnik odpiral konkurenco med strankami okvirnega sporazuma, ko se bo pokazala potreba po izvedbi del, ki so predmet tega javnega naročila. Naročnik bo dela naročal sukcesivno, glede na dejanske potrebe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor z okolico
II.2.4 Opis javnega naročila
Vse potrebne informacije za oddajo ponudbe so vsebovane v razpisni dokumentaciji s priloženimi obrazci.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2022
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2022   13:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.03.2022