Dosje javnega naročila JN2616/2012
Naročnik: VIŠKI VRTCI 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN2616/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.03.2012
JN3208/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2012
JN3755/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.04.2012
    JN2616/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 050-081606
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 9. 3. 2012
Številka objave: JN2616/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) VIŠKI VRTCI, Jamova cesta 23, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 (0)1 306 44 42. Telefaks +386 (0)1 306 44 07. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Viških vrtcev
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Enota Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana in
Enota Rožna dolina, Cesta 27. aprila 12, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil za po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Viških vrtcev
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT.
NASLOV 1. SKLOP: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS sklop je razdeljen na naslednje podsklope:
1.1. podsklop pasterizirano mleko
1.2. podsklop sterilizirano mleko
1.3. podsklop navadni jogurt
1.4. podsklop sadni jogurt
1.5. podsklop sadni jogurt – manjša embalaža
1.6. podsklop jogurt z manj maščobe
1.7. podsklop probiotično fermentirano mleko
1.8. podsklop sadno probiotično fermentirano mleko
1.9. podsklop sadni kefir
1.10. podsklop kislo mleko
1.11. podsklop vanilijev jogurt
1.12. podsklop mlečno sadni napitek
1.13. podsklop surovo maslo
1.14. podsklop sladka in kisla smetana
1.15. podsklop skuta
1.16. podsklop sirni namaz
1.17. podsklop poltrdi sir
1.18. podsklop siri v slanici
1.19. podsklop sladoled sadni
1.20. podsklop krem ali mešani sladoledi
1.21. podsklop mleko in mlečni izdelki brez laktoze
1.22. podsklop mleko v prahu
1.23. podsklop eko mleko in mlečni izdelki
1.24. podsklop eko mlečni namaz in eko sadna skuta
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 2. SKLOP: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na naslednje podsklope:
2.1. podsklop meso mlade govedi in kosti
2.2. podsklop eko meso mlade govedi
2.3. podsklop svinjsko meso
2.4. podsklop telečje meso
2.5. podsklop eko telečje meso
2.6. podsklop mleto mešano meso
2.7. podsklop žrebičje meso
2.8. podsklop puranje meso
2.9. podsklop kunčje meso
2.10. podsklop piščančje meso
2.11. podsklop piščančje meso proste reje
2.12. podsklop eko piščančje meso
2.13. podsklop prekajeno poltrajno meso
2.14. podsklop salame
2.15. podsklop hrenovke
2.16. podsklop paštete
2.17. podsklop pečenice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 3. SKLOP: RIBE IN IZDELKI IZ RIB
1)KRATEK OPIS sklop je razdeljen na naslednje podsklope:
3.1. podsklop zamrznjene ribe
3.2. podsklop zamrznjeni morski sadeži
3.3. podsklop konzervirane ribe
3.4. podsklop ribje paštete
3.5. podsklop sveže ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 4. SKLOP: JAJCA
1)KRATEK OPIS sklop je razdeljen na podsklope:
4.1. podsklop jajca talne reje
4.2. podsklop eko jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 5. SKLOP: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na podsklope:
5.1. podsklop solata
5.2. podsklop ostala zelenjava
5.3. podsklop krompir
5.4. podsklop stročnice
5.5. podsklop jabolka iz integrirane pridelave
5.6. podsklop hruške iz integrirane pridelave
5.7. podsklop koščičasto sadje
5.8. podsklop zgodnje pomladansko sadje - češnje
5.9. podsklop zgodnje pomladansko sadje - jagode
5.10. podsklop zgodnje poletno sadje
5.11. podsklop južno sadje
5.12. podsklop ostalo sadje
5.13. podsklop eko zelenjava
5.14. podsklop eko sadje
5.15. podsklop eko južno sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 6. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na podsklope:
6.1. podsklop zamrznjena zelenjava
6.2. podsklop zamrznjeno sadje
6.3. podsklop konzervirana (pasterizirana) zelenjava
6.4. podsklop pasterizirana rdeča pesa v vedru
6.5. podsklop konzerviran paradižnik
6.6. podsklop kislo zelje in repa
6.7. podsklop sadni kompot
6.8. podsklop marmelade in džemi
6.9. podsklop eko kislo zelje in repa
6.10. podsklop suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnika. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 7. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na podsklope:
7.1. podsklop 100% sadni sok 0,7 -1 L
7.2. podsklop 100% sadno-zelenjavni sokovi 0,5 - 1 L
7.3. podsklop nektarji 0,7 - 1 L
7.4. podsklop 100% sadni sokovi 150 - 200 mL
7.5. podsklop nektarji 150 - 200 mL
7.6. podsklop eko 100% jabolčni sok 1 L
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 8. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na podsklope:
8.1. podsklop moke
8.2. podsklop druge moke
8.3. podsklop ostali mlevski izdelki
8.4. podsklop psevdožita
8.5. podsklop testenine za juhe
8.6. podsklop testenine
8.7. podsklop vlivanci
8.8. podsklop ostali izdelki
8.9. podsklop eko mlevski izdelki
8.10. podsklop eko žita in kaše
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15610000 (Žitni mlevski izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 9. SKLOP: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na podsklope:
9.1. podsklop krompirjevi svaljki
9.2. podsklop krompirjevi svaljki z dodatkom drugih mok
9.3. podsklop sadni cmoki
9.4. podsklop skutini štruklji
9.5. podsklop testo
9.6. podsklop polnjene testenine
9.7. podsklop zamrznjene palačinke
9.8. podsklop zamrznjeni polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 10. SKLOP: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na podsklope:
10.1. podsklop kruh
10.2. podsklop kruh brez vseh aditivov
10.3. podsklop drobno pekovsko pecivo 30 - 40 g
10.4. podsklop drobno pekovsko pecivo 50 - 60 g
10.5. podsklop drobno pekovsko pecivo 70 - 80 g
10.6. podsklop pekovsko pecivo z nadevom
10.7. podsklop drobno pekovsko pecivo brez aditivov 40 - 60 g
10.8. podsklop blazinice
10.9. podsklop navihančki
10.10. podsklop štrukeljčki
10.11. podsklop francoski rogljič
10.12. podsklop potice
10.13. podsklop drobtine, prepečenec, grisini
10.14. podsklop eko kruh
10.15. podsklop eko drobno pekovsko pecivo 40 - 60 g
10.16. podsklop eko keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811000 (Krušni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT.
NASLOV 11. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Sklop je razdeljen na podsklope:
11.1. podsklop kakavovi in kavni izdelki
11.2. podsklop čaji
11.3. podsklop praškasta živila
11.4. podsklop kis
11.5. podsklop med
11.6. podsklop začimbe - sušene
11.7. podsklop olje in izdelki
11.8. podsklop margarine
11.9. podsklop sladkor
11.10. podsklop sol
11.11. podsklop dehidrirani krompirjevi izdelki
11.12. podsklop korneti
11.13. podsklop kokosova moka
11.14. podsklop kosmiči in musliji
11.15. podsklop krispi (brez sladkornega obliva)
11.16. podsklop zlate kroglice
11.17. podsklop sadno žitne rezine 25 - 35 g
11.18. podsklop sadno žitne rezine 15 - 25 g
11.19. podsklop riževi vaflji brez soli
11.20. podsklop rum
11.21. podsklop riž
11.22. podsklop gorčica
11.23. podsklop kvas
11.24. podsklop voda
11.25. podsklop eko med
11.26. podsklop eko riž
11.27. podsklop eko kis
11.28. podsklop eko oljčno olje
11.29. podsklop eko čaji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več podsklopov. Naročnik bo po na podlagi primerjave enotnih cen (enote mere) za posamezen podsklop izbral po največ tri ponudnike. Več v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva /
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Rok plačila do 30 dni po prejemu zbirnega računa (1-krat mesečno).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Akt o skupni izvedbi naročila (več v razpisni dokumentaciji).
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za dejavnost, ki je predmet naročila. DOKAZILO:
zjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
Če je ponudnik kmet, mora imeti status kmeta. DOKAZILO (priloga 3):
Kopija odločbe o statusu kmeta ALI kopija izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev.
-Kmet priloži še kopijo potrdilo DURS-a o višini katastrskega dohodka za leto 2010.

Več v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
2. Ponudnikovi transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila niso bili blokirani iz davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
DOKAZILO (priloga 9):
- Original ali kopija BON-2 obrazca AJPES-a (za tuje ponudnike pa ustrezen obrazec primerljivega izdajatelja) ali
- Original ali kopija potrdil/a bank/e za vse odprte transakcijske račune ponudnika, ki je/so izdan/i največ 30 dni od datuma določenega za odpiranje ponudb.
3. Ponudnik se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal za celotni čas trajanja okvirnega sporazuma. Povišanje cen je lahko možno le izjemoma, v primeru objektivnih razlogov (na katere ponudnik ne more vplivati) in ob pisnem soglasju naročnika.
Ponudnik za 5. sklop pa se zavezuje, da bo fiksnost cen zagotavljal najmanj 1 mesec od datuma začetka uporabe okvirnega sporazuma, kasneje pa jih bo lahko spreminjal na vsak mesec, v skladu z določili v razpisni dokumentaciji, pri čemer bo naročniku cene za navedeno obdobje v potrditev posredoval najkasneje pet delovnih dni pred potekom mesečnega obdobja fiksnosti cen.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora, mora imeti registriran objekt pri Veterinarski upravi Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, morajo ponudniki, ki takšno blago ponujajo, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
- Kopija odločbe Veterinarske uprave RS o registraciji objekta (priloga 10)
2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil v skladu z veljavnim Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem in:
- upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi veljavnega Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 4).

3. Ponudnik mora upoštevati vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oziroma vpliva na področje živil;
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, ki taka živila ponuja. DOKAZILO:
Izjava ponudnika (veljavna za ponudnike, ki bodo ponudili taka živila), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
4. Ponudnik upošteva veljavne Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter vso pozitivno zakonodajo, ki ureja oz. vpliva na področje živil.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
5. Ponudnik upošteva veljavno Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih, Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani, Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
6. Ponudnik mora zagotavljati dostavo fco skladišče naročnika razloženo (natančneje določeno pri splošnih in posebnih pogojih), z odzivnim časom:
- en delovni dan po oddaji naročila,
- v primeru reklamacije ob dobavi z odzivnim časom ene ure od prejema reklamacije (zapis na dobavnici/prevzemnici),
- v primeru interventnih / izjemnih naročil z odzivnim časom treh ur od oddaje naročila;
- v primeru naknadno ugotovljenega količinskega/kakovostnega odstopanja od naročenega blaga z odzivnim časom enega delovnega dne od poslanega reklamacijskega zapisnika.
Vso embalažo mora ponudnik iz vseh lokacij dostave odpeljati še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan po dobavi naslednjega naročila.
Za distribucijo mora imeti zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero je zagotovljeno, da se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 11)
7. Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine in kakovost blaga, živila morajo biti brez umetnih sladil, brez umetnih barvil, brez umetnih arom, brez ojačevalcev okusa, ob dobavi pa, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, ne sme preteči več kot tretjina roka uporabe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
8. Ponudnik mora izpolnjevati vse splošne pogoje, posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja in vse zahteve za posamezno živilo, ki izhaja iz opisa živila v ponudbenem predračunu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
9. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire pod enakimi pogoji (brez višanja cen) živila dobavljal tudi na nove lokacije naročnika, če jih bo naročnik odprl v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
10. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku na njegovo zahtevo ponudil drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da v ponudbi ponujeno živilo otroci zavračajo ali ponudil novo vrsto živila iste skupine, če se bo pojavila potreba. Po uskladitvenem dogovoru med naročnikom in ponudnikom glede cene, za tako živilo veljajo vsi pogoji (fiksnost cen, plačilni rok, rok dobave in ostali pogoji) iz okvirnega sporazuma. Maksimalen delež takih dodanih oz. zamenjanih živil je 20%.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
11. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire naročniku pisno posredoval informacije o akcijskih cenah oz. o maloprodajnih cenah v primeru, da bodo te cene za živila, ki bodo predmet okvirnega sporazuma ugodnejše od tistih, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna. Dobave živil za naročila, ki jih bo naročnik posredoval v obdobju, ko so cene pri ponudniku nižje, bo naročniku obračunal po cenah, ki veljajo ob akcijah oz. po maloprodajnem ceniku.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-131/2012-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 19. 4. 2012
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 1. 7. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 19. 4. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Da.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
Po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/3/7989-14163603453504/razpisna-dokum
entacija-Viskivrtci.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 3. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3208/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 22. 3. 2012
  • JN3755/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 5. 4. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2012   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Vljudno prosim za št. objave in datum objave v Urad. listu EU.
Hvala in pl!

ODGOVOR:
Številka objave: 2012/S 50-081606
Datum objave: 13. 3. 2012

Lep pozdrav.

Pripravila:
Meta Bizjak

Tadeja Möderndorfer
vodja službe

Datum objave: 22.03.2012   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosim, če lahko popravite formulo, ki sešteva cene artiklov v podsklopih, saj je le-ta napačna(sklop 10 podsklop 1-15) oziroma je ni (sklop 10 podsklop 16).
Pravtako se pri imenih podsklopov pojavljajo številke in formule, čeprav se tja ne vpisuje ničesar.
Ali lahko formulo popravimo sami ali boste objavili popravek?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
V izogib morebitnim napakam bomo za sklopa 10 (kruh in pekovsko pecivo) in 11 (splošno prehrambeno blago) zaradi navedenih napak objavili popravek predračunskih tabel .

Lep pozdrav!

Pripravila:
Meta Bizjak


Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 04.04.2012   15:01
V zvezi z javnim naročilom za sukcesivni nakup in dobavo živil po sklopih za Viške vrtce, smo preko Portala javnih naročil prejeli vprašanje.

1. Vprašanje:
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji (v pdf datoteki) v prilogi 8 na strani 38 v tabeli ni vrstice za sklop 8. podsklop 11 in podsklop 12, je samo do podsklopa 10.
Prosimo za popravek.

Odgovor:
V tabeli na strani 15, 38 in 62 se v sklopu 8 dodajo naslednji podsklopi:
8.11. podsklop Eko kosmiči
8.12. Podsklop Eko testenine
8.13. Podsklop Eko sveže polnjene testenine


2. Vprašanje:
V ponudbeni datoteki v tabeli na strani 62 je v sklopu 8 tabela označena samo do podsklopa 8.10 čeprav je ponudbeni tabeli do 8.13. Ista stvar se ponovi na strani 38.
Prosimo za popravek.
Ali se celotna priloga B(4 strani) prilepi na prvo stran kuverte?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Odgovor je naveden pri vprašanju št. 1.
Skladno z odgovorom bo v popravku na Portalu javnih naročil objavljen nov obrazec Ponudba (priloga 8).
V prilogi B označite, na kateri sklop kandidirate in nalepite na kuverto.

Lep pozdrav,

Pripravila: Meta Bizjak
Vodja službe: Tadeja Möderndorfer


Datum objave: 13.04.2012   12:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pri pripravi predračunov imamo nekaj vprašanj glede ponujenih gramatur. Naši izdelki nekoliko odstopajo od želene gramature. Nekatere izmed artiklov ste že sedaj redno kupovali v teh pakiranjih, zato vas lepo prosimo, da pregledate spodnje artikle glede odstopanja teže ali je to še dopustno za vas, da kasneje ne bi bili izločeni:

11. skupina - splošno blago
- art. 1.5. čokoladni namaz 2900g
- art. 5.1. med 4kg
- art. 6.2. cimet mleti 1kg
- art. 6.4. majaron 250g
- art. 6.7. origano 340g
- art. 6.8. bazilika 340g
- art. 6.9. sl.paprika 1kg
- art. 6.12. jušna zelenjava 620g
- art. 6.13. drobnjak 130g
- art. 14.2. koruzni kosmiči 375g
- art. 14.3. čokolino 1800g

in

6. skupina - konzervirani izdelki
- art. 7.1. breskov kompot 4200g
- art. 7.7. kompot sadna solata 4200g

V upanju, da lahko ponudimo obstoječe izdelke, vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje spreminja dovoljene gramature (opise vrste blaga) ponujenih artiklov 11. sklopa (splošno blago), in sicer na:
- živilo pod zap. št. 1.5: čokoladni namaz (dvobarvni) 2,9 do 5 kg,
- živilo pod zap. št. 5.1: cvetlični med 1 – 4 kg,
- živilo pod zap. št. 6.12: jušna zelenjava (pastinjak, korenček, zelena, por, peteršilj) 150 – 620 g,
- živilo pod zap. št. 6.13: drobnjak 10 – 130 g,
- živilo pod zap. št. 14.2: koruzni kosmiči koruzni kosmiči 250 – 375 g

Zahtevanih gramatur za živila pod zaporednimi številkami 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 ne bo spreminjal, ker poraba ni tako velika in bo začimba izgubila vso aromo, pod zaporedno številko 6.9 pa tudi ne bo spreminjal, ker se odprta navlaži.
Zahtevane gramature pod zaporedno številko 14.3 ne bo spreminjal, ker je navedeno pakiranje neustrezno za porcioniranje.

Naročnik dovoljene gramature (opise vrste blaga) artiklov 7.1 in 7.7. 6. sklopa (konzervirano sadje in zelenjava) ne bo spreminjal, ker je navedeno pakiranje neustrezno za porcioniranje.

Naročnik ne bo objavil popravka predračunske tabele 11. sklopa (ostalo prehrambeno blago), to pomeni, da ponudnik na navedeni sklop izpolni tabele iz objave z dne 22.3.2012 (JN3208/2012), bo pa pri analizi ponudb na naveden sklop upošteval nove dovoljene razpone sprejemljivih gramatur živil.

Lep pozdrav,
Pripravila:
Meta Bizjak


Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 17.04.2012   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za odgovor: 2.sklop meso in mesni izdelki za 15.Podsklop hrenovke-gov.hrenovke od 60-70g, enota mere je 500g in nas zanima, če moramo navesti ceno za 500g v stolpcu 5 in če v 9.stolpec gramatura/volumen napišemo 500g, v 10 stolpec pa podamo isto ceno (za 500g).
Pa še za paštete: jetrna pašteta 300-500g, ali v 5.stolpec podamo ceno za kg in prav tako v 9.stolpec napišemo, da ponujamo 300g pašteto. Ali v 10.stolpec preračunamo ceno za 300g pašteto ali podamo ceno za kg?

ODGOVOR:
2. sklop: meso in mesni izdelki; 15. podsklop: goveje hrenovke: V stolpec 5 vpišete ceno za gramaturo, ki jo ponujate (mesnice ponavadi podajate v kg). V stolpec 9 zapišete gramaturo glede na to, kako ste podali ceno v stolpcu 5 (če je cena na kilogram, zapišite v stolpec 9 kilogram). V 10. stolpec navedete ceno za 500 g.

2. sklop: meso in mesni izdelki; 16. podsklop: paštete (paštete od 300 – 500 g)
Zahteva naročnika je, da je pašteta ponujena v pakiranju v gramaturi od 300 do 500 g. V stolpec 5 ponudnik navede ceno za gramaturo, ki jo ponuja (ta pa je obvezno med 300 in 500 g; v vašem konkretnem primeru (glede na podatek, ki ste ga navedli) 300 g). V 10. stolpcu ceno iz stolpca 5 preračunate na enoto mere (1 kg), konkretno 300 g gramaturo preračunate na 1 kg.Datum objave: 17.04.2012   13:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas za sklop Meso in mesni izdelki, in sicer meso mlade govedine narezano na zrezke 70g. Ali je potrebno v stolpec 5 podati ceno na kg, v stolpec 9 pa gramaturo 70g, v stolpec 10 pa preračunano ceno na kg?
Podsklop salame, in sicer posebna salama narezana na rezine 20-30g. Ali v 5 stolpec podamo ceno na kg, v stolpec 9 navedemo 20g, v 10 stolpec pa preračunamo na kg?

ODGOVOR:
2. sklop: Mesno in mesni izdelki, 1. podsklop: Meso mlade govedi in kosti: 3: Meso mlade govedi I. kat, b.k., Nrezano na zrezke 70 g).
V stolpec 5 navedete ceno na kg, v stolpec 10 jo prepišete (na kg) iz stolpca 5. V stolpec 9 vpišete lahko kg, ker se zahteva (narezano na zrezke 70 g) nanaša na razrez.
2. sklop: Mesno in mesni izdelki, 14. podsklop: salame.
Tudi v tem primeru cene v stolpcu 5 in 10 cene podate na kg, zahteva se namreč nanaša na razrez salame. V stolpec 9 lahko vpišete kg.

Lep pozdrav,


Pripravila:
Meta Bizjak


Tadeja Möderndorfer
Vodja službe