Dosje javnega naročila 001285/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Storitve: Storitev strokovnega nadzora, izvajanja koordinatorstva za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta pri izvajanju projekta »Ureditev nabrežja Drave - Lent«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.930,30 EUR

JN001285/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2022
JN001285/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2022
JN001285/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.05.2022
JN001285/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001285/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Rok Selinšek
rok.selinsek@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437462/Za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437462/espd/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11435
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev strokovnega nadzora, izvajanja koordinatorstva za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta pri izvajanju projekta »Ureditev nabrežja Drave - Lent«
Referenčna številka dokumenta: JN-11435
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev strokovnega nadzora, izvajanja koordinatorstva za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta pri izvajanju projekta »Ureditev nabrežja Drave - Lent«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitev strokovnega nadzora, izvajanja koordinatorstva za varnost in zdravje pri delu ter izdelava varnostnega načrta pri izvajanju projekta »Ureditev nabrežja Drave - Lent«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2022   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik je zaradi velikosti datotek PZI dokumentacijo za GOI dela objavil na svoji spletni strani https://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=618
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2022   21:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
z vidika konkurenčnosti in sorazmernosti pogojev za opredeljeni predmet naročila (storitev nadzora in ne izgradnje objekta, katerega verjetna investicijska ocena znaša 3 mio) naročnika prosim, da zniža kriterij vrednost objekta nadzora, saj načeloma vrednost objekta ni merodajna za obseg in kakovost izvedenih storitev, ki so predmet naročil. Predlagamo, da naročnik zniža pogoj kadrovsko - strokovne sposobnosti oz. referenčno zahtevano pod točko »1.2. vodja nadzora«:

"je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo obvestila na portalu javnih naročil kot vodja nadzora nadziral projektu gradnje, nadgradnje ali rekonstrukcije na javni cestni infrastrukturi, ki po enotni klasifikaciji objektov zapade pod številko 2111 ali 2112 v vrednosti najmanj 950.000,00 EUR brez DDV."

Z nižanjem segmenta vrednosti investicije, ki je predmet nadzora se odpira konkurenca in tudi uravnovesi pogoj predmetnega javnega naročila.


ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik uvodoma pojasnjuje, da je vaša domneva v zvezi z višino investicijske vrednosti povsem napačna. Glede na dejstvo da je bilo že danes odpiranje ponudb, si lahko sami preverite njihovo višino.

Kljub temu pa se je naročnik odločil , da bo nekoliko omili zahteve v točki 4.4. Tehnična in strokovna sposobnost.

Nova dikcija tako glasi:

4.4. Tehnična in strokovna sposobnost
Kadrovska - strokovna sposobnost:

1.2 Vodja nadzora
Ponudnik mora nominirati vodjo nadzora ki izpolnjuje sledeče pogoje:
- mora imeti strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
- je vpisan je v ustrezen imenik pristojne poklicne zbornice;
- za ponudnika opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.
- ima ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 13. členom GZ in ZAID.
- je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo obvestila na portalu javnih naročil kot vodja nadzora nadziral projekt gradnje, nadgradnje ali rekonstrukcije na javni cestni infrastrukturi, ki po enotni klasifikaciji objektov zapade pod številko 2111 ali 2112 v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR brez DDV.

S tem odgovorom naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.