Dosje javnega naročila 001406/2022
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Storitve: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.000,00 EUR

JN001406/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.03.2022
JN001406/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2022
JN001406/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.05.2022
JN001406/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2022
JN001406/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.08.2022
JN001406/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001406/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 047-122527
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Polanc
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437558/430-03-2022-RD-najem_komunikacijskih_povezav.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11481
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij
Referenčna številka dokumenta: 430-03/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij, ki vključuje tudi zagotavljanje delovanja in odpravo vseh napak v delovanju teh povezav.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije naročnika, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega obvestila.
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem nadomestnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določilom v pogodbi.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2022   10:00

Dodatne informacije:
Informacije glede poteka obstoječih glavnih komunikacijskih povezav do oddaljenih lokacij sestavljajo del razpisne dokumentacije, ki jih naročnik obravnava skladno s tretjim odstavkom 61. člena ZJN-3, v povezavi s 35. členom ZJN-3 (varovanje zaupnosti informacij), zato niso javno objavljene. Ukrepi, ki jih naročnik zahteva za varovanje zaupnosti informacij ter način dostopa do tega dela razpisne dokumentacije so podrobneje navedeni v točki 2.6 razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega obvestila.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2022   13:07
1. POJASNILO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije daje pojasnilo, kot je razvidno v nadaljevanju:

Datum prejema: 14. 3. 2022, 09:00

Vprašanje:
Naročnik je podal vrsto zahtev glede poteka nadomestnih povezav (med drugim, da lahko potekajo največ 100m po isti poti). Da bi lahko sploh oddali ponudbo, moramo imeti natančno informacijo o naslednjih elementih:
1. Kdo je ponudnik primarnih povezav?
2. Natančen podatek o trasi posamezne povezave od začetka do konca povezave (torej trasa, po kateri posamezna povezava teče, za vsako povezavo, ki jo naročnik zahteva).
3. Vsa vozlišča, preko katerih poteka primarna povezava od začetka do konca.
Če namreč ne poznamo trase, ne moremo vedeti, kaj je 100m skupne povezave.
Ker večina ponudnikov vsaj v delu poti uporablja Telekomove povezave, je namreč skoraj nemogoče dobiti povsem ločene poti, tako da predlagamo, da navedeno zahtevo umaknete.

Odgovor:
Ponudnik glavnih komunikacijskih povezav je Telekom Slovenije d.d., Ljubljana. Postopek za pridobitev informacij o obstoječih glavnih komunikacijskih povezavah je natančno naveden v poglavju 2.6 razpisne dokumentacije. Naročnik zahteve, »da lahko nadomestne komunikacije potekajo največ 100m po isti poti«, ne umika.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.