Dosje javnega naročila 001309/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba prenove arhivskih prostorov Okrajnega sodišča v Žalcu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 132.959,49 EUR

JN001309/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2022
JN001309/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2022
JN001309/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.04.2022
JN001309/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001309/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437616/Razpisna_dokumentacija_4300_2_2022_Zalec.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11503
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba prenove arhivskih prostorov Okrajnega sodišča v Žalcu
Referenčna številka dokumenta: 4300-2/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega izvedbo gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del z dobavo in montažo arhivske opreme za prenovo arhivskih prostorov Okrajnega sodišča v Žalcu, Levstikova ulica 14, Žalec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
39130000
39132000
45200000
45300000
45400000
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno, obrtniških in instalaterskih del (GOI del) ter dobava in montaža arhivske opreme za prenovo arhivskih prostorov Okrajnega sodišča v Žalcu. Pogodbena dela se bodo izvedla skladno z izdelano projektno dokumentacijo, ki jo je izdelalo podjetje Acma, d. o. o., in pravnomočnim gradbenim dovoljenjem.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.03.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2022   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik ponudnikom, ki so zainteresirani za oddajo ponudbe, omogoča ogled lokacije in objekta, na katerega se nanaša izvedba predmeta naročila.

Ponudniki se za ogled dogovorijo s kontaktno osebo, in sicer v terminu od 7. 3. 2022 do vključno 11. 3. 2022, v poslovnem času sodišča, ki je od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16.00 ure in v petek od 8.00 do 15.00 ure. Kontaktna oseba Okrajnega sodišča v Žalcu za izvedbo ogleda je: g. Sebastjan Boljte, tel. 03 42-75-231.

Ogled lokacije in objekta je obvezen in kot tak pogoj za predložitev ponudbe.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2022   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, med obrazci ne vidimo razpisne dokumentacije. Prosimo za objavo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija) je dostopna na naslednji povezavi:

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437616/Razpisna_dokumentacija_4300_2_2022_Zalec.zip