Dosje javnega naročila 001439/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: JN 5/2022 SPEC VOZILA - Nakup specialnih vozil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 287.946,42 EUR

JN001439/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN001439/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2022
JN001439/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2022
JN001439/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2022
JN001439/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2022
JN001439/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001439/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 048-124109
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Boštjan Smodek
gfu.fu@gov.si
+386 14783800
+386 14783900

Internetni naslovi
http://www.fu.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437654/RD_ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11526
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN 5/2022 SPEC VOZILA - Nakup specialnih vozil
Referenčna številka dokumenta: JN 5/2022 SPEC VOZILA
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup specialnih vozil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kombi z mobilno pisarno - označeno službeno vozilo s prednostjo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34111000
34114000
34136100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup specialnih vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Furgon vozilo za prevoz potnikov in tovora, prirejeno za prevoz službenega psa - označeno službeno vozilo s prednostjo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114000
34136100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup specialnih vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.04.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.04.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Šmartinska cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2022   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na situacijo v svetu (vojno stanje in pomanjkanje sestavnih delov) prosimo za informacijo ali je za naročnika sprejemljiv dobavni rok 1 leto? Dobavni rok pod enim letom je neizvedljiv.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Naročnik je z osnovnimi informacijami v zvezi s pomanjkanjem sestavnih delov v avtomobilski industriji seznanjen. 150-dnevni rok dobave naročniku še omogoča, da nakup vozil financira iz proračunskih sredstev za leto 2022, kjer so sredstva za ta namen že rezervirana. Kljub temu je naročnik, v primeru izrednih situacij predvidel, da bo, če bo izbrani ponudnik (oz. takrat že pogodbeni izvajalec) lahko dokumentirano dokazal, da so nastopile izredne okoliščine in da dobave ne bo mogel izvršiti v pogodbeno določenem roku, z izbranim ponudnikom (dobaviteljem) sklenil aneks k pogodbi in sporazumno podaljšal dobavni rok ob predpostavki, da bo naročnik imel zagotovljena finančna sredstva za financiranje nakupa specialnih vozil v letu 2023.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.03.2022   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za informacijo ali je glede nepredvidljivih razmer na globalni ravni za naročnika sprejemljivo, da se v vzorec pogodbe vnese dodatni člen, ki se glasi:

"Pogodbeni rok dobave vozil se lahko spremeni v primeru, da dobavitelj zaradi nastopa okoliščin pri proizvajalcu ali njegovem dobavitelju (nezmožnost proizvodnje, distribucije ipd.) ne bo mogel dobaviti vozil, ki so predmet te pogodbe v roku 150 dni od obojestranskega podpisa pogodbe. Pri tem se pogodbeni kazni ne obračunavajo."

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je spreminjanje pogodbenega roka z aneksom predvidel v 2. odstavku 10. člena osnutka pogodbe. Če nastopijo zapisane okoliščine, bo naročnik z dobaviteljem sklenil aneks k pogodbi in podaljšal rok dobave. V tem primeru dobavitelj ne bo v zamudi in naročnik nima pravne podlage za pogodbeno kazen.

Lep pozdrav.Datum objave: 14.03.2022   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za pozitivno povratno informacijo glede podaljšanja dobavnega roka oz. sklenitve aneksa.
V odgovoru z dne 10.03.2022 ob 14:39 navajate, da če bo izbrani dobavitelj (pog. partner) lahko DOKUMENTIRANO DOKAZAL, da so nastopile izredne okoliščine in da dobave ne bo mogel izvršiti v pogodbeno določenem roku, boste z izbranim ponudnikom (dobaviteljem) sklenil aneks.
Glede na globalno situacijo ponudniki že danes vemo, da dobavnega roka 150 dni ne bo mogoče zagotoviti in vam ne bomo mogli DOKUMENTIRANO DOKAZATI, da so okoliščine nastale po oddaji ponudbe. Prosimo vas, da od ponudnikov ne zahtevate, da vam dokumentirano dokažemo nezmožnost saj nezmožnost obstaja že danes in ne bo nastopila po oddaji ponudbe/podpisu pogodbe, poleg tega nam proizvajalci vozil ne bodo razkrivali svojih internih dokumentov v katerih je razvidno kateri dobavitelj jim kdaj ni mogel dobaviti določene opreme. Želimo vam ponuditi vozila vendar moramo na naši strani ravnati kot skrben in odgovoren partner ter vam že pred oddajo ponudbe predstaviti situacijo in vas prosti, da zahtevo po dokumentiranem dokazovanju odstranite, saj vam le tega ne moremo zagotoviti, ker po izkušnjam lahko z gotovostjo trdimo, da proizvajalci vozil takih informacij nam (distributerjem) ne dajejo. Dobimo zgolj informacijo, da je produkcija ustavljena oz. zamaknjena.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani,

če se bo izkazalo, da dobavitelj zaveze o dobavnem roku iz pogodbe ne bo mogel izpolniti, bo naročniku podal prošnjo za podaljšanje dobavnega roka. Pri tem bo naročnik upošteval tudi izjavo generalnega uvoznika in/ali izjavo proizvajalca vozila, s katero bo potrdil, da prihaja do zamud v dobavni verigi sestavnih delov zaradi razlogov, na katere proizvajalec vozila nima vpliva (vojno stanje, globalno pomanjkanje rezervnih delov, ipd.).

Lep pozdrav.Datum objave: 28.03.2022   14:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za odgovor na spodnje vprašanje:
sklop 1 točka C.38 - ali naročnik v tej točki želi okna vse posodi okoli in eno drsno na levi strani( to pride po dva okna levo in desno) ali na levem boku 2 okni in enega v desnih drsnih vratih?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

za celovit pregled zahtevane zasteklitve in odgovor na vprašanje je potrebno upoštevati točke C.38, D.22 in D.31 sklopa 1: točka C.38 zahteva polno zasteklitev levega in desnega boka pisarne (z odpiranjem levega stekla, desno steklo pa se nahaja na drsnih vratih in ni potrebno dodatno odpiranje samega stekla). Število oken/stekel ni opredeljeno, pomembno je, da je ta del zastekljen levo in desno v celotni dolžini pisarne, ker je ta del namenjen tudi prevozu potnikov. Točka D.22 zahteva zasteklitev zadnjih dvokrilnih vrat (v notranjosti bo namreč nameščen elektronski zaslon), vmesni del pa opredeljuje točka D.31 in je na bokih v območju tovornega prostora lahko steklo ali pločevina, oboje pa mora biti v barvi vozila (belo).

Lep pozdrav.Datum objave: 29.03.2022   15:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo zimske pnevmatike v energijskem razredu D/B in D/C? Za vozilo, ki ga želimo ponuditi na trgu trenutno zimskih pnevmatik z energijskim razredom C/C NI.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

če v času dobave vozila, določenega v pogodbi, na trgu ne bo zimskih pnevmatik z energijskim razredom C/C ali višje, bo izbrani ponudnik (oz. dobavitelj) lahko dobavil zimske pnevmatike v energijskem razredu D/B ali D/C.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.03.2022   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v sklop 1 kombi z mobilno pisarno ponudimo vozilo brez sistema stabilizacije v bočnem vetru? Vozilo ima vse preostale varnostne sisteme in je konstruirano za prevoz oseb in tovora tudi v bočnem vetru.

Hvala za vaš odgovor!

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

da, lahko. Naročnik v sklopu 1 (Kombi z mobilno pisarno) umika zahtevo z oznako C.6 - sistem stabilizacije v bočnem vetru. Naročnik zaradi te spremembe ne bo pripravil novega obrazca »PREDRAČUN - JN 5/2022 SPEC VOZILA« v točki 3a), saj je z objavljenim odgovorom seznanil zainteresirane ponudnike o spremembi. Glede na navedeno, zainteresirani ponudniki ponudbo oddajo na prvotno objavljenem obrazcu. Zaželeno pa je, da ponudniki vseeno označijo, ali v sklopu 1 ponujajo vozilo z omenjenim sistemom (v tem primeru v stolpcu »Oprema vozila« pustijo opis DA) ali brez omenjenega sistema (v tem primeru v stolpcu »Oprema vozila« vpišejo NE ali prečrtajo celotno vrstico št. C.6 v točki 3a)).

Navedena sprememba se ustrezno upošteva na vseh mestih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.