Dosje javnega naročila 001314/2022
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Dokončanje revitalizacije preostalih atrijev na naslovih Ljubljanska cesta 4e-b, soseska Perovo, Kamnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.157.757,69 EUR

JN001314/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2022
JN001314/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2022
JN001314/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.05.2022
JN001314/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2022
JN001314/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2022
JN001314/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.07.2022
JN001314/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.09.2022
JN001314/2022-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 12.09.2022
JN001314/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2022
JN001314/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2022
JN001314/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2022
JN001314/2022-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2022
JN001314/2022-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001314/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ela Senica
ela.senica@ssrs.si
+386 14710525

Internetni naslovi
https://www.ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437663/RD-_koncna.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11501
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dokončanje revitalizacije preostalih atrijev na naslovih Ljubljanska cesta 4e-b, soseska Perovo, Kamnik
Referenčna številka dokumenta: JN 5/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je revitalizacija preostalih atrijev na naslovu Ljubljanska cesta 4 e-b, ki se nahajajo med stanovanjskimi lamelami. Na njem se nahajajo »privatni« atriji, zelenice in stopnice ki vodijo iz Ljubljanske ceste in in stopnice, ki vodijo na Steletovo cesto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljanska cesta 4e-b, soseska Perovo, Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Dokončanje revitalizacije preostalih atrijev na naslovih Ljubljanska cesta 4e-b, soseska Perovo, Kamnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok se lahko podaljša skladno s 5. členom pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2022