Dosje javnega naročila 001316/2022
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Gradnje: Izgradnja komunalne infrastrukture in ureditev ceste na delu EUP Š-28
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 488.194,23 EUR

JN001316/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2022
JN001316/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2022
JN001316/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.11.2022
JN001316/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.11.2022
JN001316/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.11.2022
JN001316/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001316/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Andreja Molinari Fekonja
andreja.molinari@sentilj.si
+38 626506217

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437677/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437677/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11534
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja komunalne infrastrukture in ureditev ceste na delu EUP Š-28
Referenčna številka dokumenta: 430-0026/2022-410
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja komunalne infrastrukture in ureditev ceste na delu EUP Š-28
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedla se bo ureditev fekalne in meteorne kanalizacije v skupni dolžini 490 m, ureditev
vodovoda v dolžini 300 m, ureditev TK omrežja v dolžini 268 m, ureditev enosmernega vozišča
širine 3,7 m z 1,5 m hodnikom za pešce v dolžini 290 m z odvodnjavanjem, ureditev cestne
razsvetljave v dolžini 280 m in izgradnja odpornega zidu z varnostno ograjo dolžine 32,35 m
in višine 1,5 m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Aneks
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2022   13:57
Popis del dopolnjujemo s stavkom kot: Navrtani oklep in koleno npr. ZAK ali podobno.

Datum objave: 10.03.2022   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisu del med drugim navajate:
Navrtani oklep ZAK fi 90-34 za PE
Koleno vrtljivo ZAK 34-32
ZAK je registrirana znamka edinega proizvajalca Hawle. Popis je diskriminatoren in v
nasprotju z ZJN, prav tako je vprašljiva ekonomičnost javnega naročila. Posimo, da poravite
popis del.
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Popis del dopolnjujemo s stavkom kot: Navrtani oklep in koleno npr. ZAK ali podobno.