Dosje javnega naročila 001444/2022
Naročnik: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
: Javni natečaj za NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO MARIBOR
ZJN-3: Odprti postopek

JN001444/2022-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN001444/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2022
JN001444/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2022
JN001444/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2022
JN001444/2022-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 29.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001444/2022-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2022/S 048-125336
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
SI0
Maribor
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437727/A_natecajni_pogoji.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO MARIBOR
Referenčna številka dokumenta: 05-NAT220120
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA OBJEKT:
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
MARIBOR
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji.Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajni pogoji.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
09.06.2022   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 8.500 EUR
2. nagrada 6.800 EUR
3. nagrada 5.100 EUR
tri priznanja po 2.550 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 28.050 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
10 odškodnin po 800 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 8.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): MARKO MAVER, PhD (Združeno Kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), Članica (naročnik): JASMINA ČERNIVEC, mag. zdr. nege, Članica (naročnik): JOŽICA CURK, univ. dipl. inž. arh., Namestnik članov (MZ, naročnik): JURE DOLINAR, univ. dipl. inž. stroj. , Namestnica članov (naročnik): MATEJA PILKO, univ. dipl. ekon. , Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS): DAVID MIŠIČ, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (ZAPS): ANA KREČ, mag. inž. arh., Poročevalka A: MATEJA KATRAŠNIK, univ. dipl. inž. arh., Izvedenska skupina za program NLZOH: dr. ANDREJ GOLLE, dr. med., spec. klin. mikrob. , Izvedenska skupina za program NLZOH: mag. TJAŠA ŽOHAR ČRETNIK, dr. med., spec. , Izvedenska skupina za program NLZOH: DAMJANA LESKOŠEK, univ. dipl. ekon. , Izvedenska skupina za program NLZOH: KATJA ZELENIK, dr. vet. med., Izvedenec za trajnostno zasnovo: dr. SAŠO MEDVED, univ. dipl. inž. stroj., Izvedenec za strojne instalacije: MITJA LENASSI, univ. dipl. inž. str., Skrbnica natečaja: SANDRA BANFI ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2022   23:59

Dodatne informacije:
Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije (reference) 1.stopnja torek 29. 3. 2022 do 16.00 ure
Objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v 2. stopnjo najkasneje 7. 4. 2022
Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 21. 4. 2022 ob 14.00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 9. 5. 2022
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13. 5. 2022
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 1. 6. 2022
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 3. 6. 2022
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2.stopnja četrtek 9. 6. 2022 do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 6. 7. 2022
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij/ september 2022


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Prvomajska ulica 1
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.03.2022   09:15
Spoštovani.

Objavljeni so angleški prevodi izbrane razpisne dokumentacije. Prevod je informativne narave, zalezujoča je originalna verzija v slovenskem jeziku.

Povezava: https://zaps.si/natecaji/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano/


English translations of selected tender documents have been published. They are of an informative nature. In case of legal dispute, the original version in the Slovenian language shall prevail.

Link: https://zaps.si/natecaji/nacionalni-laboratorij-za-zdravje-okolje-in-hrano/Datum objave: 24.03.2022   10:45
VPRAŠANJE
Po našem poizvedovanju v Sloveniji trenutno obratujeta dva BSL-3 laboratorija, in sicer na Inštitutu za mikrobiologijo in na Veterinarski fakulteti. Oba sta bila realizirana pred več kot 10 leti, tako da projektanti ti dve referenci ne morejo uporabiti za prijavo na fazo 1 razpisa.

Ker pridobivanje referenčnih potrdil iz tujine traja zalo dolgo, prosimo za podaljšanje roka za 1. fazo (reference) za vsaj 14 dni.

ODGOVOR
Rok za veljavnost referenc je podaljšan na 15 let od pridobljenega uporabnega dovoljenja ali začetka obratovanja laboratorija. Rok oddaje referenc za 1. stopnjo se podaljša do petka 15. 4. 2022 do 12:00 ure.

Datum objave: 24.03.2022   10:46
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, vljudno prosimo, če nam lahko posredujete informacije za reference za tehnologa:
v natečajnih pogojih je zapisano, da so predmet reference za TEHNOLOGA ZA LABORATORIJE načrti DGD in PZI (prej PGD in PZI) za en laboratorij tipa BSL-3, za katerega je bilo uporabno dovoljenje pridobljeno po 1.10.2011 naprej.
Vprašanje:
- ali je referenca ustrezna samo ob pogoju, da je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, kaj pa v primeru pa da do realizacije ni prišlo, čeprav je šlo za zelo kompleksno obravnavo laboratorija zahtevanega tipa in je bil pripravljen celoten elaborat tehnologije za fazo PZI?
- za fazo DGD taki elaborati še niso obvezni (niti niso bili prej), v tej fazi je predmet sodelovanja tehnologa bolj na ravni projektne naloge, ki je podlaga za podrobno dokumentacijo za izvedbo. Kaj od faze DGD razpisnik natečaja v tem smislu zahteva?
- več referenc podobnega tipa laboratorija je pridobljenih za kompleksne preureditve, kjer je bil izdelan elaborat tehnologije za laboratorije, vendar za ta poseg ni bilo za to izdano gradbeno dovoljenje, ter na koncu čeprav je bila izvedba izvedena, tudi ne uporabno dovoljenje
Zaradi omejenosti takšnih projektnih nalog (teh laboratorijev v državi ni zelo veliko) je smiselno, da se natečajni pogoji za tovrstne reference spremenijo in ne na način, da je za to potrebno izključno gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje DGD. Smiselno pa je, da se predloži izjava, da je bil izdelan elaborat za laboratorij ustreznega tipa na ravni PZI, da je bila izvedba ustrezna, kar potrjuje tudi naročnik.
Vljudno prosimo za dodatna pojasnila da sprejmete pobudo za referenco tehnologa za laboratorije.


ODGOVOR
Na del vprašanja:
»- ali je referenca ustrezna samo ob pogoju, da je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, kaj pa v primeru pa da do realizacije ni prišlo, čeprav je šlo za zelo kompleksno obravnavo laboratorija zahtevanega tipa in je bil pripravljen celoten elaborat tehnologije za fazo PZI?«
Podajamo odgovor:
Naročnik vztraja pri tem, da mora objekt z laboratorijem v zahtevanem obsegu biti izveden, razširja pa ustreznost referenc tudi na objekte, za katere ni bilo potrebno pridobivati uporabnega dovoljenja. V tem primeru je kot dokazilo potrebno dostaviti tehnološki elaborat v pdf obliki in izjavo naročnika, da je objekt z laboratorijem izveden ter da je bil tehnološki načrt ustrezno strokovno izdelan.

Na del vprašanja:
»- za fazo DGD taki elaborati še niso obvezni (niti niso bili prej), v tej fazi je predmet sodelovanja tehnologa bolj na ravni projektne naloge, ki je podlaga za podrobno dokumentacijo za izvedbo. Kaj od faze DGD razpisnik natečaja v tem smislu zahteva?«
Podajamo odgovor:
Če se je projektna dokumentacija izdelala v obdobju, ko izdelava elaborata tehnologije v fazi PGD/DGD ni bila potrebna, potem je treba dostaviti dokazilo, da je elaborat izdelan v fazi PZI in pridobljeno uporabno dovoljenje, ali tehnološki elaborat v pdf obliki in izjavo naročnika, da je objekt z laboratorijem tudi izveden ter da je bil tehnološki načrt ustrezno strokovno izdelan.

Za ostale dele vprašanja glej odgovora zgoraj.
Datum objave: 24.03.2022   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani, Reference vodje projekta in PI za področje strojništva se lahko izkažejo na predlagani način (kopija dela VM, ter kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja). Za reference tehnologa za laboratorije pa je problem izkazovati reference na ta način:
1) ker elaborat tehnologije laboratorija izdelajo velikokrat šele potem, ko je gradbeno dovoljenje že pridobljeno ali celo ga sploh naročnik ne pridobiva (investicijsko vzdrževalna dela).
2) tehnologov za laboratorije je že v izhodišču zelo malo, tisti, ki imajo izkušnje na nivoju poznavanja tehnologij laboratorijev tipa BSL3 pa je še manj.
3) večkrat sodelujemo celo (na zahtevo naročnika - tudi včasih zaradi zahtev dobaviteljev) s tujimi tehnologi, kako naj izkažemo reference pri njih?
Menimo, da bi morali dokazljivost referenc za tehnologa določiti drugače in sicer na podlagi referenčnega projekta na nivoju projekta za izvedbo, torej elaborat, ki ga lahko potrdi tudi naročnik te naloge.

ODGOVOR
Naročnik razširja ustreznost referenc tudi na objekte, za katere ni bilo potrebno pridobivati uporabnega dovoljenja. V tem primeru je kot dokazilo potrebno dostaviti tehnološki elaborat v pdf obliki in izjavo naročnika, da je objekt z laboratorijem tudi izveden ter da je bil tehnološki načrt ustrezno strokovno izdelan.

Rok za veljavnost referenc je podaljšan na 15 let od pridobljenega uporabnega dovoljenja ali začetka obratovanja laboratorija.
Datum objave: 24.03.2022   10:47
VPRAŠANJE
Do kdaj lahko postavljamo vprašanja za 1 stopnjo natečaja?

ODGOVOR
Vprašanja za 1.stopnjo natečaja je mogoče postavljati do roka za oddajo 1. stopnje. Potem postanejo vprašanja za 1. stopnjo brezpredmetna in naročnik na njih ne bo odgovarjal. Rok oddaje referenc za 1. stopnjo se podaljša do petka 15. 4. 2022 do 12:00 ure.Datum objave: 24.03.2022   10:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je zahteval kot referenčni pogoj, da pri projektiranju sodeluje strokovnjak, ki ima referenco pridobljenega uporabnega dovoljenja za laboratorij varnostne ravni BSL-3 v zadnjih 10 letih.

V Sloveniji je zelo malo izvedenih projektov s to ravnijo varnosti, in posledično izjemno malo strokovnjakov s to referenco..

Zanima nas:
- Ali je sprejemljiva tudi referenca strokovnjaka, ki je bil pooblaščeni revident pri tovrstem projektu, saj je solidarno prevzel odgovornost?
- Ali je sprejemljivo, da je strokovnjak iz območja EU?
- Ali lahko naročnik podaljša veljavnost reference na 15 let?


ODGOVOR
Referenca strokovnjaka, ki je revidiral projekt, ni sprejemljiva. Strokovnjak je lahko iz območja EU. Rok za veljavnost referenc je podaljšan na 15 let od pridobljenega uporabnega dovoljenja ali začetka obratovanja laboratorija.Datum objave: 24.03.2022   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, popolnoma neverjetno je, da podate pogoj za izdajo reference za tehnologa za laboratorije zahtevnosti BLS3, pri čemer je znano, da takšnih tehnologov pri nas ni niti za prste ene roke. Še tista oseba, ki jo končno najdemo, pove, da jo je klicalo že 10 oseb in da se sploh s tem nima časa ukvarjati. Predlagamo, da spremenite natečajne pogoje in določite eksperta za laboratorijsko tehnologijo nekoga ki morda ustreza tudi BLS 4 zahtevnosti, ki bo pregledal ustreznost elaboratov na idejni ravni.


ODGOVOR
BSL4 referenca je prav tako ustrezna (BSL3 ali višje). Nižja stopnja od BSL3 ni ustrezna.

Datum objave: 24.03.2022   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora tehnolog za laboratorije izpolnjevati pogoj:
»Predmet reference so načrti DGD in PZI (oziroma po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI) za en laboratorij tipa BSL 3, za katerega je uporabno dovoljenje bilo pridobljeno od dne 1. 10. 2011 naprej«.
Zahtevana referenca je postavljena zelo ozko v smislu celotne problematike laboratorijev in visoko glede na zahtevnost in zelo omejuje nabor natečajnikov oz. ponudnikov, ki so sposobni zagotoviti izpolnjevanje pogoja.
V prid zgornjim trditvam prilagamo naslednje:
From the containment practice perspective, the differences between BSL-2 and BSL-3 are surprisingly small(!). The biosafety level criteria section of the CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) contains 4 elements. These are:
Standard Microbiological Practices These are hygiene practices intended to protect the worker and minimize surface transfer of contamination.
Special Practices These are administrative practices intended to inform and protect both the lab worker and persons who may come in contact with lab materials.
Safety Equipment (Primary Barriers and Personal Protection Equipment) These include items intended to protect the worker from exposures in the lab.
Laboratory Facilities These include items intended to minimize the escape of contaminants to areas outside the lab.
vir: https://labsafety.gwu.edu/
Prosimo vas da, pogoj izpolnjevanja reference pogoja laboratorija tipa BSL3 zmanjšate na vsaj tip laboratorija BSL2, kar ne more bistveno vplivati na končne rezultate zasnove in funkcioniranje objekta, kot celote. Obenem je zagotovo v interesu naročnika, da pridobi čim večje število natečajnih predlogov.
Hvala za čimprejšnji odgovor.


ODGOVOR
Ustrezna referenca je BSL3 ali višje. Nižja stopnja od BSL3 ni ustrezna, BSL2 ni ustrezna referenca.Datum objave: 29.03.2022   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora PI s področja strojništva izpolnjevati pogoj:
"Predmet reference so načrti DGD in PZI (oziroma po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI)....",
glede na to, da je pri projektiranju laboratorijskih prostorov izrazito bistvena PZI dokumentacija in je DGD (PGD) dokumentacija v tem segmentu strojnih inštalacij zgolj formalnega pomena, predlagamo, da kot veljavna referenca za pooblaščenega strokovnjaka s področja strojništva velja zgolj izdelava PZI dokumentacije.

Prosimo za čimprejšnji odgovor.

Lep pozdrav.
ODGOVOR
Predmet reference za PI za področje strojništva so načrti DGD in PZI ali samo načrti PZI.
Pri referenci so enake zahteve ne glede na državo reference. Objekt mora biti izveden. Načrt strojnih inštalacij mora biti izdelan na nivoju za izvedbo.
Če je načrt del dokumentacije za gradbeno dovoljenje se predloži:
- - kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu in zgoraj zahtevanih pooblaščenih osebah,
- - kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja in
- - kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
Če je načrt del dokumentacije za izvedbo, za katero ni bilo potrebno gradbeno in uporabno dovoljenje se predloži:
- - načrt za področje strojništva v *.pdf formatu
- - izjavo naročnika da je objekt tudi izveden ter da je bil načrt ustrezno strokovno izdelan.
Datum objave: 29.03.2022   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri referenci za PI za področje strojništva nam ni jazno kakšno referenco zahtevate? Ali gre pri tem izključno samo za referenco iz objekta klasifikacijo CC SI 1264 ( stavbe za zdravstveno oskrbo) ali pa je lahko referenca tudi iz objekta CC SI 12630 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo)?
Pri referenci za tehnologa pa nas zanima, kaj so potrebna dokazila za referenčni projekt iz tujine, saj tam zakonodaja ni enakovredna slovenski in ne moremo pridobiti enakih dokazil.
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Za PI za področje strojništva se zahteva referenca za objekt s klasifikacijo CC SI 1264 (stavbe za zdravstveno oskrbo) ali 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo), samo 5. alineja: stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji.

Pri referenci za tehnologa so enake zahteve ne glede na državo reference. Objekt z laboratorijem mora biti izveden. Elaborat tehnologije mora biti izdelan na nivoju za izvedbo.
Če je tovrsten elaborat del dokumentacije za gradbeno dovoljenje se predloži:
- kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu in zgoraj zahtevanih pooblaščenih osebah,
- kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja in
- kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja.
Če je tovrsten elaborat del dokumentacije za izvedbo, za katero ni bilo potrebno gradbeno in uporabno dovoljenje se predloži:
- elaborat tehnologije v *.pdf formatu
- izjavo naročnika da je objekt z laboratorijem tudi izveden ter da je bil tehnološki načrt ustrezno strokovno izdelan.

Datum objave: 01.04.2022   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za elaborat tehnologije navajate, da moramo dostaviti cel elaborat tehnologije v pdf formatu, če obravnava projekt, za katerega ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Takšna zahteva se nam zdi pretirana, saj nam je tehnolog sporočil, da ima za svoje projekte podpisano pogodbo in sporazum o nerazkrivanju podatkov tretjim osebam. Glede na to sprašujem, če je možno da se namesto oddaje celotnega pdf dovoli tudi vpogled v elaborat pri projektantu.
Hvala


ODGOVOR
Natečajnik lahko za preverjanje referenc na elektronskem nosilcu namesto načrta v *.pdf formatu odda tudi aktivno povezavo, ki omogoča prost elektronski vpogled v *.pdf datoteko tega načrta.Datum objave: 04.04.2022   07:53
Spoštovani.

Objavljamo nove roke:

Objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v 2. stopnjo predvidoma torek 26. 4. 2022
Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 9.6. 2022 ob 14:00
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 24.8. 2022
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 31.8. 2022
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 14. 9. 2022
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred oddajo) 16. 9. 2022
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2.stopnja četrtek 22. 9. 2022 do 16:00 ure

Datum objave: 06.04.2022   14:56
SINGLE-STAGE DESIGN COMPETITION FOR THE SELECTION OF THE MOST PROFESSIONALLY SUITABLE SOLUTION FOR THE BUILDING:

NATIONAL LABORATORY OF HEALTH, ENVIRONMENT AND FOOD
MARIBOR

JN001444/2022-I01 - Open competition for the NATIONAL LABORATORY OF HEALTH, ENVIRONMENT AND FOOD, MARIBOR, date of publication 08/03/2022 (EU 12 - SL - Design contest notice)

APPLICANTS QUESTIONS_ STAGE ONE 18/03-22/03/2022

QUESTION 1
Date of receipt: 18/03/2022 13:54
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam, We kindly ask you to provide us with information regarding references for the technologist:
the competition rules state that the subjects of the reference for the LABORATORY TECHNOLOGIST are the DGD and PZI plans (PGD and PZI plans, in line with the previously applicable legislation) for one BSL 3-type laboratory, for which the planning approval has been obtained from 1 October 2011 onwards.
Question:
- Is the reference appropriate only if the planning approval has been obtained? What about if the realisation did not take place, even though it was a very complex treatment of the laboratory of the required type and a complete technological design for the PZI phase had been prepared?
- For the DGD phase, such designs are not yet mandatory (nor were they previously) and at this stage, the cooperation of the technologist is more at the level of the project assignment, which forms the basis for the detailed documentation on the implementation. What of the DGD phase does the contracting entity require in this sense?
- Several references for a similar type of laboratory have been obtained for complex reconfigurations, and a complete technological design for laboratories has been drawn up; however, no building permit was issued for such an intervention, and finally, even though it had been implemented, no planning approval was issued.
Given the limited nature of such project assignments (there are not a lot of such laboratories in the country), it makes sense to amend the competition rules for these types of references, and not to exclusively require a building permit and a DGD planning approval. It would be sensible to provide a declaration that a technological design had been prepared for a laboratory of the appropriate type at the level of the PZI, and that the performance was adequate, as confirmed by the contracting entity.
We kindly request further clarification and the acceptance of the initiative for the reference of the laboratory technologist.

ANSWER:
For this section of the question: Is the reference appropriate only if the planning approval has been obtained? What about if the realisation did not take place, even though it was a very complex treatment of the laboratory of the required type and a complete technological design for the PZI phase had been prepared?,
we provide the following answer:
The contracting entity maintains that the facility with the laboratory must be implemented to the required extent, but extends the relevance of the references to facilities for which it was not necessary to obtain a planning approval. In such a case, the technological design in .pdf format and a declaration by the contracting entity that the facility with the laboratory had been implemented, and that the technological plan had been properly developed, must be provided as proof.

For this section of the question: For the DGD phase, such designs are not yet mandatory (nor were they previously) and at this stage, the cooperation of the technologist is more at the level of a project assignment, which forms the basis for the detailed documentation on the implementation. What of the DGD phase does the contracting entity require in this sense?,
we provide the following answer:
If the project documentation was drawn up during a period when the preparation of a technological design was not required at the PGD/DGD stage, proof must be provided that the design was produced at the PZI stage, and planning approval obtained or the technological design in .pdf format and a declaration by the contracting entity that the facility with the laboratory had been implemented, and that the technological plan had been properly developed.

For other parts of the question, see the answers above.

QUESTION 2
Date of receipt: 18/03/2022 15:49
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam, References for the Project Manager and the Authorised Engineer in the Field of Mechanical Engineering can be proved in the proposed manner (copy of the construction folder and copy of the enforceable building permit or planning approval). However, it is difficult to demonstrate references for the laboratory technologist in this way:
1) As a technological design for the laboratory is often prepared only after the building permit has been obtained, or is even not obtained by the contracting entity (investment maintenance work).
2) There are very few laboratory technologists to even choose from, and there are even fewer with experience with technology at the level of a BSL 3-type laboratory.
3) We often cooperate (at the request of the contracting entity - sometimes also due to requirements set by suppliers) with international technologists - how are we to demonstrate their references?
We believe that the demonstrability of the references for the technologist should be determined differently, on the basis of a reference project at the level of the project to be implemented, i.e. a design which can also be validated by the contracting entity for that assignment.

ANSWER:
The contracting entity is also extending the relevance of the references to the facilities for which it was not necessary to obtain planning approval. In such a case, the technological design in .pdf format and a declaration by the contracting entity that the facility with the laboratory had also been implemented, and that the technological plan had been properly developed, must be provided as proof.
The period of validity of the references has been extended to 15 years from the date on which the planning approval for the laboratory has been obtained or the laboratory has been brought into service.

QUESTION 3
Date of receipt: 18/03/2022 15:49
unanswered mark as answered

How long can we ask questions for Stage One of the competition?

ANSWER:
Questions for Stage One of the competition can be raised by the deadline for the submission of Stage One. After that, questions for Stage One become irrelevant and the contracting entity will not be answering them. The deadline for the submission of references for Stage One is extended to Friday, 15 April 2022, until 12 noon.

QUESTION 4
Date of receipt: 21/03/2022 08:59
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam,

The contracting entity lists, as a reference condition, the participation of an expert with a reference of an acquired planning approval for a BSL-3 type laboratory over the last 10 years.

There are very few projects that have been implemented in Slovenia with this level of security, and consequently extremely few professionals with this reference.

We are interested in the following:
- Is the reference of an expert who had been the authorised reviser in such a project acceptable, as they have assumed joint and several liability in this respect?
- Is an EU expert acceptable?
- Can the contracting entity extend the validity of references to 15 years?


ANSWER:
The reference of an expert who revised the project is not acceptable. The expert may come from the territory of the EU. The period of validity of the references has been extended to 15 years from the date on which the planning approval for the laboratory has been obtained or the laboratory has been brought into service.

QUESTION 5
Date of receipt: 21/03/2022 16:45
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam,
It is quite unbelievable that you are setting the condition for the reference of the laboratory technologist to be for a BLS-3 type laboratory, if it is well known that there are fewer of them in our country than there are fingers on one hand. Even when we do find one, they say that ten people had already called them, and that they dont have the time to deal with that. We propose that you amend the competition rules and stipulate an expert for laboratory technology who may also meet the criteria for BLS-4 type laboratories, and who will review the relevance of the designs at the conceptual level.

ANSWER:
A BSL-4 reference is also appropriate (BSL-3 or higher). A lower level than BSL-3 is not appropriate.

QUESTION 6
Date of receipt: 22/03/2022 09:50
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam,
The competition rules state that the laboratory technologist must meet the following condition:
The subjects of the reference for the laboratory technologist are the DGD and PZI plans (PGD and PZI plans, in line with the previously applicable legislation) for one BSL 3-type laboratory, for which the planning approval has been obtained from 1 October 2011 onwards.
The required reference is set very narrowly in terms of the overall problem of laboratories, and very high in view of the complexity, and severely restricts the range of candidates or applicants capable of ensuring compliance with the condition.
In support of the above declarations, we attach the following:
From the containment practice perspective, the differences between BSL-2 and BSL-3 are surprisingly small(!). The biosafety level criteria section of the CDC/NIH Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) guidelines contains 4 elements. These are:
Standard Microbiological Practices: These are hygiene practices intended to protect the worker, and minimise the surface transfer of contamination.
Special Practices: These are administrative practices intended to inform and protect both the lab worker and persons who may come into contact with lab materials.
Safety Equipment (Primary Barriers and Personal Protection Equipment) These include items intended to protect the worker from exposures in the lab.
Laboratory Facilities These include items intended to minimise the escape of contaminants to areas outside the lab.
source: https://labsafety.gwu.edu/
We kindly ask you to reduce the condition of meeting the BSL-3 laboratory reference to at least BSL-2 laboratory, which cannot significantly affect the final results of the design and functioning of the facility as a whole. Furthermore, it is undoubtedly in the interest of the contracting entity to obtain as many competitive proposals as possible.
Thank you for your quick answer.

ANSWER:
The appropriate reference is BSL-3 or higher. A lower level than BSL-3 is not appropriate. BSL-2 is not an appropriate reference.

QUESTION 7
Date of receipt: 22/03/2022 09:54
unanswered mark as answered

According to our enquiries, there are currently two BSL-3 laboratories operating in Slovenia, i.e. at the Institute of Microbiology and at the Veterinary Faculty. Both were realised more than 10 years ago, and project designers cannot use these two references to apply for Stage One of the competition.

As obtaining references from abroad takes a long time, we kindly ask for an extension of the deadline for Stage One (references) by at least 14 days.

ANSWER:
The period of validity of the references has been extended to 15 years from the date on which the planning approval for the laboratory has been obtained or the laboratory has been brought into service. The deadline for the submission of references for Stage One is extended to Friday, 15 April 2022, until 12 noon.

QUESTION 8
Date of receipt: 25/03/2022 11:52
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam,
We are unclear as to the required reference for the authorised engineer in the field of mechanical engineering. Does this reference include exclusively buildings classified as CC SI 1264 (healthcare buildings), or can the reference also refer to buildings classified as CC SI 12630 (buildings for education and scientific research)?

As regards the reference for the technologist, we are interested in the required supporting documents for a reference project from abroad, as the legislation is not equivalent to Slovenian legislation, and we cannot obtain the same supporting documents.ANSWER:
For the authorised engineer in the field of mechanical engineering, reference for a building classified as CC SI 1264 (healthcare buildings) or 12630 (buildings for education and scientific research), only indent 5: buildings for education and scientific research, research laboratories, is required.

In the case of references for the technologist, the same requirements apply regardless of the country of reference. The facility with a laboratory must be implemented. The technological design must be prepared at the level of implementation.
If such a design is part of the documentation for the building permit, the following need to be submitted:
- a copy of the part of the construction folder including the information about the building and the aforementioned authorised persons,
- a copy of the enforceable building permit and
- a copy of the enforceable planning approval.
If such a design is part of the documentation for implementation of a project for which no building permit or planning approval were required, the following need to be submitted:
- technological design in .pdf format
- declaration by the contracting entity that the facility with the laboratory had been implemented, and that the technological plan had been properly developed.QUESTION 9
Date of receipt: 24/03/2022 13:53
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam,
The competition rules state that the authorised engineer in the field of mechanical engineering must meet the following condition:
The subjects of the reference are the DGD and PZI plans (PGD and PZI plans, in line with the previously applicable legislation) ...
Given that PZI is of particular importance in the design of laboratory facilities and the DGD (PGD) is of purely formal importance in this segment of mechanical installations, we propose that only the production of PZI documents should be regarded as a valid reference for the authorised engineer in the field of mechanical engineering.

ANSWER:
The subject of the reference for the authorised engineer in the field of mechanical engineering are the DGD and PZI plans or only PZI plans.
In the case of references, the same requirements apply regardless of the country of reference. The facility must be implemented. Mechanical installation designs must be prepared at the level of implementation.
If such a design is part of the documentation for the building permit, the following need to be submitted:
- a copy of the part of the construction folder including the information about the building and the aforementioned authorised persons,
- a copy of the enforceable building permit and
- a copy of the enforceable planning approval.
If such a design is part of the documentation for implementation of a project for which no building permit or planning approval were required, the following need to be submitted:
- - design for the field of mechanical engineering in .pdf format
- declaration by the contracting entity that the facility had been implemented and that the design had been properly developed.


QUESTION 10
Date of receipt: 30/03/2022 22:04
unanswered mark as answered

Dear Sir/Madam,
With regard to the technological design, you state that we need to provide the complete technological design in .pdf format if it deals with a project that does not require a building permit.
We find such a requirement to be excessive, as the technologist informed us that they had signed a contract and a non-disclosure agreement for their projects. In this respect, I would like to ask whether it was possible to allow for an inspection of the technological design with the designer, instead of submitting the full .pdf document.
Thank you!

ANSWER:
For the checking of references, the applicant may also submit an active link on an electronic medium, which enables free electronic inspection of the *.pdf file of this plan, instead of submitting the plan in.pdf format.Datum objave: 08.04.2022   11:08
VPRAŠANJE - QUESTION
Pozdravljeni,
Ali boste zaradi spremenjenih referenc za PI za področje strojništva in tehnologa za laboratorije objavili nove priloge ali uporabimo obstoječe?

ENGLISH:
Dear Sir/Madam,
Will you publish new annexes due to the amended references for the authorised engineer for the field of mechanical engineering and for the laboratory technologist or can we use the existing ones?

ODGOVOR - ANSWER:

Natečajnik naj svoje reference odda na obstoječih prilogah za reference, pri čemer se v vsebinskem smislu upoštevajo zahteve podane v natečajnih pogojih vključno z vsemi dopolnitvami, podanimi v okviru odgovorov na prejeta vprašanja na portalu javnih naročil. Kot je zapisano v poglavju 4.10. natečajnih pogojev, so pojasnila in spremembe del razpisne dokumentacije za natečaj in jih je treba upoštevati pri pripravi natečajno ponudbene dokumentacije.

ENGLISH:
The applicants should submit their references on the existing annexes for the references, taking account, in terms of substance, of the requirements set out in the competition rules, including any additions made in the context of the answers to the questions received on the public procurement portal. As set out in chapter 4.10, the explanations and changes are a component of the competition documentation for the competition and must be considered when preparing the competition tender documentation.


Datum objave: 12.04.2022   09:21
VPRAŠANJE / QUESTION
Spoštovani,

ali je potrebno predvideti tudi povezavo med obstoječim objektom na Prvomajski ulici in predvidenim objektom, ki je predmet natečaja?

Dear Sir/Madam,

Is it necessary to foresee a connection between the existing facility on Prvomajska ulica and the planned facility which is the subject of the competition?

ODGOVOR / ANSWER:

Povezava med obstoječim in novim objektom ni predvidena. V skladu z Natečajno nalogo, s poglavjem, točko 3.1. Urbanistična zasnova, točka 3.1.1. poglavje Zazidalna zasnova, pa sledi, da lahko natečajniki (oz. naj) razmislijo o oblikovnem poenotenju in navezovanju odprtega javnega prostora napram obstoječemu kompleksu zgradb NLZOH.

No connection is foreseen between the existing and the new facility. In accordance with the Competition brief, Chapter 3.1. Urban design, Section 3.1.1 Building design, applicants may (or should) consider the design integration and connection of public open space with the existing complex of NLZOH buildings.

Datum objave: 12.04.2022   09:22
VPRAŠANJE / QUESTION
V kolikor je pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje iz tujine, npr. nemško govorečega okolja, ali se lahko predloži v originalnem, nemškem jeziku?

If a building permit or a planning approval has been obtained from abroad, e.g. from a German-speaking country, can they be submitted in the original, i.e. German language?


ODGOVOR / ANSWER

Da. Gradbeno in uporabno dovoljenje sta lahko predložena tudi v originalnem, nemškem jeziku.

Yes. The building permit and planning approval can be submitted in the original, i.e. German language.


Datum objave: 12.04.2022   09:23
VPRAŠANJE / QUESTION
Spoštovani,

po naših informacijah je bil postavljen na področju Slovenije v zadnjih 11 letih (kolikor zahtevajo natečajni pogoji) 1 laboratorij tipa BSL-3, nekoliko več pa v obdobju od 15-20 let. Ker natečajna komisija ne želi znižati potrebnih referenc v zahtevnosti, apeliramo na natečajno komisijo, da za potrebe izkazovanja referenc na področju tehnologije laboratorijev povečajo okno izvedenih laboratorijev od 15-20 let, saj bo le tako lahko bil izkoršičen inštitut javnega natečaja s prejetimi čim več natečajnimi elaborati interdisciplinarnih timov, ki si želijo sodelovati in nesporno izkazujejo strokovno znanje, ki je zahtevano, vendar zaradi redkosti tako zahtevnih projektov v zadnjih letih ne padejo znotraj postavljenega sita natečajnih pogojev.

Dear Sir/Madam,

As far as we know, one BSL-3 type laboratory has been set up in Slovenia over the course of the last 11 years (as required by competition rules), and a few more over the last 15-20 years. As the selection board does not wish to lower the required references in terms of complexity, we call on the selection board to increase the window for the implemented laboratories, for the purpose of demonstrating references in the field of laboratory technology to 15-20 years, as this would allow for the full utilisation of the open competition with several technical designs by interdisciplinary teams who wish to participate and unquestionably demonstrate the required expertise, but due to the rarity of such complex projects in recent years, do not fall within the set of conditions of the competition.

ODGOVOR / ANSWER

S predlogom podaljšanja obdobja za reference se ne moremo strinjati saj smo obdobje že podaljšali iz 10 na 15 let.

We cannot agree with the proposal to extend the reference period, as we have already extended the period from 10 to 15 years.


Datum objave: 13.04.2022   17:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
imamo vprašanje glede dokazovanja referenc za tehnologa laboratorijev. Tehnolog s katerim želimo sodelovati ima izvedeno primerno refernco, obenem pa za to gradnjo ni bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje, ker je šlo za prenovo znotraj obstoječega objekta. Investitor laboratorija je pripravljen dati izjavo o projektu, ne dovoli pa pošiljanja načrtov laboratorija zaradi varovanja intelektulane lastnine. Bi izjava investitorja z nekaj ključnimi podatki o projektu (št. projekta, datum, izdelovalec, obseg itd.) brez dejanskih tehnoloških načrtov zadostovala za dokazovanje refernce?
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Če za referenčni projekt ni bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje mora imeti naročnik najmanj možnost vpogleda v načrte. Natečajnik lahko za preverjanje referenc na elektronskem nosilcu namesto načrta v *.pdf formatu odda tudi aktivno povezavo, ki omogoča prost elektronski vpogled v *.pdf datoteko tega načrta, ali omogoči vpogled v dokumentacijo pri investitorju.Datum objave: 13.04.2022   17:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahteva, da v primeru, da izvedba laboratorija ni potrebovala gradbenega in uporabnega dovoljenja, oddamo celoten pdf projekt ali link na pdf projekt tehnologije je pretirana in neskladna s prakso Javnega naročanja. Pri večini javnih naročil je kot referenca v Sloveniji zadovoljiva navedba projekta ali večih referenčnih del in kontakt, kjer naročnik lahko preveri, če je navedba resnična. Oddaja celotnega projekta ali njegovega dela je popolnoma nemogoča in nesprejemljiva v primerih, da ima projektant podpisano pogodbo o nerazkrivanju podatkov. Če je projektant delal večino projektov za zasebne naročnike ( v tujini) potem ima vedno podpisane takšne pogodbe, ki mu onemogočajo razkrivanje podatkov in pošiljanje projektov ali delov projektov tretjim osebam.

Prosimo, če se lahko zahteva po dokazovanju reference projekta tehnologije spremeni na način, da se navede referenčni projekt, kjer izvajalec z izjavo dokazuje, da je bil izveden ( zgrajen in dokončan) in kjer je naveden kontakt investitorja, kjer se lahko resničnost navedbe in izjave preveri. Tovrstno dokazovanje je običajno v postopkih javenga naročanja v Sloveniji in ne vidimo pravne podlage za dokazovanje referenc s priloženii celotnimi projekti. Vaš cilj je, da dobite projektanta tehnologije z določenimi izkušnjami. To pa bi lahko projektant lahko dokazal tudi na drugačen način, ki bi bil popolnoma skladen z ZJN in običajno prakso.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Kot že predhodno pojasnjeno: če za referenčni projekt ni bilo pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje mora imeti naročnik najmanj možnost vpogleda v načrte. Natečajnik lahko za preverjanje referenc na elektronskem nosilcu namesto načrta v *.pdf formatu odda tudi aktivno povezavo, ki omogoča prost elektronski vpogled v *.pdf datoteko tega načrta, ali omogoči vpogled v dokumentacijo pri investitorju.Datum objave: 13.04.2022   17:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Nekateri načrti storjnih instalacij za laboratorije so predmet poslovne skrivbnosti in jih ne smemo posredovati tretjim osebam, tudi v primeru javnih naročil.
Ali lahko v takem primeru predložimo samo uvodne strani načrtov PZI s seznanom risb?

Prosimo za hiter odgovor.ODGOVOR
Tudi za reference za strojne instalacije velja enako kot za laboratorijsko tehnologijo. Če za referenčni projekt ni bilo pridobljeno gradbeno in porabno dovoljenje mora imeti naročnik najmanj možnost vpogleda v načrte. Natečajnik lahko za preverjanje referenc na elektronskem nosilcu namesto načrta v *.pdf formatu odda tudi aktivno povezavo, ki omogoča prost elektronski vpogled v *.pdf datoteko tega načrta, ali omogoči vpogled v dokumentacijo pri investitorju.Datum objave: 14.04.2022   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to da bo potrebno poiskati strokovnaka za BSL3 laboratorij v tujini vas prosimo za podaljšanje roka za dodatnh 15dni. Prosimo tudi za čistopis kaj točno je potrebno predložiti s strani strokovnjaka. Prosim upoštevajte, da so PDF projektni dokumenti zaupne narave in jih ni možno razkrivati - niti na povezavi, tako da prosim zahteve omejite na potrdila oz. certifikate, kot je to normalno v razvitih državah, saj bo drugače prisotnost na natečaju minimalna ali pa celo ničelna, kar pa po vsej verjenosti ni v skladu z zakonom o javnih naročilih.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik se zaveda omejene razpoložljivosti referenčnih strokovnjakov, zato podaljšuje rok za oddajo 1. stopnje (reference) na sredo 4. 5. 2022 do 16.00 ure. Hkrati na podlagi preteklih izkušenj vztraja pri možnosti vpogleda stroke v vsebino referenčnih projektov. Povzemamo čistopis zahtevanih referenc:


Predmet reference za tehnologa za laboratorije je en izveden laboratorij tipa BSL 3. Elaborat tehnologije mora biti izdelan na nivoju za izvedbo. Objekti na katere se sklicuje referenca so lahko iz Slovenije ali iz tujine. Rok veljavnosti reference je 15 let od pridobljenega uporabnega dovoljenja ali začetka obratovanja laboratorija (torej po 1. 10. 2006).1. Če je tovrsten elaborat del dokumentacije za katero se je pridobivalo gradbeno in uporabno dovoljenje se predloži:
- kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu in zgoraj zahtevanih pooblaščenih osebah,
- kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja in
- kopijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

Če je bil objekt zgrajen, pravnomočno uporabno dovoljenje pa ni bilo izdano zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta, lahko projektant za isti objekt predloži potrjeno referenco s strani stečajnega upravitelja ali druga dokazila, ki izkazujejo zaključenost dela po pogodbi in sicer kvaliteto izdelave PZI in opravljenega nadzora pri izvedbi objekta.2. Če je tovrsten elaborat del dokumentacije za izvedbo, za katero ni bilo potrebno gradbeno in uporabno dovoljenje se predloži:
- kopijo dela vodilne mape s podatki o objektu in zgoraj zahtevanih pooblaščenih osebah,

- elaborat tehnologije v *.pdf formatu na elektronskem nosilcu ali aktivna povezava, ki omogoča prost elektronski vpogled v *.pdf datoteko tega načrta ali možnost vpogleda v elaborat tehnologije pri investitorju,
- izjavo naročnika da je objekt z laboratorijem tudi izveden ter da je bil tehnološki načrt ustrezno strokovno izdelan.


Datum objave: 15.04.2022   11:57
1. QUESTION
Dear Sir/Madam,
We have a question concerning the demonstration of references for the laboratory technologist. The technologist with whom we wish to cooperate has an appropriate reference implemented; however, no building permit or planning approval have been obtained for this facility, as it was a refurbishment within an existing facility. The investor for this laboratory is prepared to provide a statement on the project, but does not allow the laboratorys designs to be sent out due to protection of intellectual property rights. Would a declaration by the investor with some key information on the project (project number, date, manufacturer, scope, etc.) without the actual technological designs suffice as evidence for the reference?
Thank you and kind regards.
ANSWER:
If no building permit or planning approval have been obtained for the reference project, the contracting entity must at least be able to inspect the designs. For the checking of references, the applicant may also submit an active link on an electronic medium which enables free electronic inspection of the *.pdf file of this design, instead of submitting the design in .pdf format, or it shall enable the inspection of the documentation with the investor.


2. QUESTION
Dear Sir/Madam,
The requirement to submit a complete .pdf project or a link to the technological project in .pdf format, if the laboratory did not require a building permit and planning approval, is excessive and not in compliance with public procurement practices. For most public contracts, the indication of the project or of several reference works and the contact information where the contracting entity can check whether the indication is true, are satisfactory as a reference in Slovenia. The submission of all or a part of a project is completely impossible and unacceptable in cases where the designer has signed a non-disclosure agreement. If the designer has prepared the majority of the projects for private contracting entities (abroad), such agreements are always in place, and prevent them from disclosing information and sending projects or parts of projects to third parties.

We would appreciate it if the requirement to demonstrate the reference of the technological project could be changed in such a way as to indicate the reference project where the contractor declares that it has been carried out (constructed and completed), and where the contact of the investor is indicated, where the authenticity of the indication and declaration can be verified. This kind of demonstration of references is usual in public procurement procedures in Slovenia, and we do not see the legal basis for demonstrating references with full projects. Your objective is to get a technological designer with specific experience. However, this can also be demonstrated by the designer in another way which is fully in line with the ZJN and established practices.
Thank you for your answer!

ANSWER:
As already explained above: If no building permit or planning approval have been obtained for the reference project, the contracting entity must at least be able to inspect the designs. For the checking of references, the applicant may also submit an active link on an electronic medium, which enables free electronic inspection of the *.pdf file of this design, instead of submitting the design in .pdf format, or it shall enable the inspection of the documentation with the investor.


3. QUESTION
Dear Sir/Madam,

Individual mechanical installation designs for laboratories are subject to trade secrecy, and may not be provided to third parties, including in the case of public procurements.
Is it possible, in such cases, to submit only the introductory pages of the PZI designs with the list of drawings?

Thank you for your quick answer.

ANSWER:
The same applies to references for mechanical installations as for laboratory technology. If no building permit or planning approval have been obtained for the reference project, the contracting entity must at least be able to inspect the designs. For the checking of references, the applicant may also submit an active link on an electronic medium, which enables free electronic inspection of the *.pdf file of this design, instead of submitting the design in .pdf format, or it shall enable the inspection of the documentation with the investor.


4. QUESTION
Dear Sir/Madam,

Given that it will be necessary to find an expert for the BSL-3 type laboratory abroad, we kindly ask you to extend the deadline by 15 days. We would also like to request a clean copy of what must be submitted by the expert. Please note that .pdf project documents are confidential and cannot be disclosed - even via a link - so please limit your requirements to certificates, as is normal in developed countries, as otherwise participation in the competition will be minimal or even zero, which is not in line with the Public Procurement Act.

Kind regards,

ANSWER:
The contracting entity is aware of the limited availability of experts with appropriate references, and has therefore extended the deadline for the submission of Stage One (references) until Wednesday, 4 May 2022 until 4 p.m. Furthermore, on the basis of past experience, the contracting entity insists on the possibility of experts inspecting the content of the referential projects. The following is a clean copy of the summary of the required references:

The subject of the reference for the laboratory technologist is one implemented BSL 3-type laboratory. The technological study must be prepared at the level of implementation. The facilities which are being referenced can be located in Slovenia or abroad. The period of validity of the references is 15 years from the date on which the planning approval for the laboratory has been obtained or the laboratory has been brought into service (i.e. from 1 October 2006 onwards).

1. If such a study is part of the documentation for which a building permit and a planning approval were obtained, the following need to be submitted:
- a copy of the part of the construction folder including the information about the building and the aforementioned authorised persons,
- a copy of the enforceable building permit and
- a copy of the enforceable planning approval.
If the building was constructed without an enforceable planning approval due to reasons for which the designer cannot be held responsible, the designer can provide, for the same building, a confirmed reference provided by the official receiver, or other supporting documents which prove that the works have been concluded according to the contract, namely the quality of the implementation of the PZI and the controls carried out during the construction of the building.

2. If such a study is part of the documentation for the implementation of a project for which no building permit or planning approval were required, the following need to be submitted:
- a copy of the part of the construction folder including the information about the building and the aforementioned authorised persons,
- technological study in .pdf format on an electronic medium or via an active link, which enables free electronic inspection of the *.pdf file of this design, or the possibility of inspection of the technological study with the investor,
- declaration by the contracting entity that the facility with the laboratory had been implemented and that the technological design had been properly developed.


Datum objave: 19.05.2022   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede izpolnjevanja referenc za pooblaščenega inženiraj za področje strojništva imamo sledeče vprašanje.
Referenčni objekt, ki ga želimo uporabiti spada pod klasifikacijo CC SI 12630, gre pa za stavbo za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje IN stavbo za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji. V njej se prepletata oba programa, laboratoriji pa so kot ključni del stavbe navedeni tudi v gradbenem dovoljenju.
Stavba torej ne spada izključno pod alinejo št. 5 klasifikiacije CC SI 12630, ki je bila navedena kot primerna.
Prosimo za odgovor ali je zgoraj opisan referenčni objekt primeren.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
VPRAŠANJE / QUESTION
Spoštovani,
glede izpolnjevanja referenc za pooblaščenega inženiraj za področje strojništva imamo sledeče vprašanje.
Referenčni objekt, ki ga želimo uporabiti spada pod klasifikacijo CC SI 12630, gre pa za stavbo za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje IN stavbo za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji. V njej se prepletata oba programa, laboratoriji pa so kot ključni del stavbe navedeni tudi v gradbenem dovoljenju.
Stavba torej ne spada izključno pod alinejo št. 5 klasifikiacije CC SI 12630, ki je bila navedena kot primerna.
Prosimo za odgovor ali je zgoraj opisan referenčni objekt primeren.

Hvala in lep pozdrav.

Dear Sir/Madam,
We have the following question on meeting the references for the authorised engineer in the field of mechanical engineering.
The referential facility that we want to use is classified as CC SI 12630, but it is a higher education and university building AND also a building for scientific research, research laboratory. Both programmes intertwine in the facility and the laboratories, as essential parts of the building, are also specified in the building permit.
This means that the building is not exclusively classified under Indent 5 of CC SI 1264, which was specified as appropriate.
We request your answer as to whether this referential facility is appropriate.

Thank you and kind regards,
ODGOVOR / ANSWER:
Če objekt - stavba klasifikacije CC SI 12630 vsebuje tudi posamezno funkcionalno enoto raziskovalni laboratorij, potem je referenca ustrezna. Navedba raziskovalnega laboratorija v gradbenem dovoljenju je ustrezno dokazilo.

If the facility or building classified as CC SI 12630 also includes a separate functional unit of a research laboratory, the reference is appropriate. The indication of the research laboratory in the building permit is considered appropriate proof.Datum objave: 22.06.2022   10:23
Spoštovani.

V 2. stopnjo natečaja so vabljeni natečajniki, ki so do predvidenih rokov dostavili ustrezna dokazila o izpolnjevanju zahtevanih referenc:

Seznam šifer vabljenih natečajnikov:

GK986
110AP
JL236
8A0A8


Datum objave: 24.06.2022   08:55
Vprašanja in odgovori z ogleda lokacije

1. VPRAŠANJE
Ali obstaja obstoječi objekt Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v funkciji?
Odgovor: Da.

2. VPRAŠANJE
Kakšna povezava je mišljena med obstoječim in novim objektom? (naročnik)
Odgovor: Fizična povezava med objektoma ni potrebna. Objekta naj združuje krajinsko
arhitekturna ureditev prostora med objektoma.

3. VPRAŠANJE
Ali so gradbene linije po OPPN obvezujoče?
Odgovor: Gradbene meje so po veljavnih prostorskih aktih zavezujoče in so označene v pripravljenih in dopolnjenih gradivih.

4. VPRAŠANJE
Ali etažnost objekta P+3 ostaja?
Odgovor: Etažnost objekta P+3 ostaja in je v skladu s pričakovanji investitorja in predvidenim prostorskim aktom.

5. VPRAŠANJE
Ali imajo kateri programi posebne zahteve glede vpliva zunanjega hrupa?
Odgovor: Ne, za laboratorije ni posebnih zahtev glede hrupa.
6. VPRAŠANJE
BSL3 laboratorij je lociran v 1.nadstropju. Ali je to obvezujoče?
Odgovor: BSL3 laboratorij je v 1.nadstropje umeščen zaradi souporabe. Natečajnik lahko po svoji presoji predlaga drugačno rešitev.

7. VPRAŠANJE
Ali je »cleanroom« nujno vezan na BSL3 laboratorij?
Odgovor: Zaželjeno je, da je zaradi narave dela »cleanroom« vezan na BSL3 laboratorij. Natečajnik lahko po svoji presoji predlaga drugačno rešitev.

8. VPRAŠANJE
Na geodetskem posnetku niso vrisane regilacijske linije.
Odgovor: Na spletni strani ZAPS, med dokumentacijo je objavljen dopolnjeni geodetski posnetek in DOF, vse regulacijske meje ostajajo obvezujoče.

9. VPRAŠANJE
Ali so poti vzorcev ločene ali skupne? Ali je dovolj eno tovorno dvigalo za vse?
Odgovor: Prevzem kliničnih vzorcev poteka v ambulanti (sanitarije za obiskovalce naj bodo umeščene poleg ambulante). Sprejem predmetov / vzorcev je osebni. Vzorci se po hiši prenašajo ročno.
Tovorno dvigalo je mišljeno bolj za prevoz odpadkov.

10. VPRAŠANJE
Kolikšna je širina hodnikov?
Odgovor: Hodniki naj bodo dovolj široki, ker na hodniki stojijo vozički z vzorci, ki ne smejo
ovirati prehajanja. Širina hodnikov mora tudi omogočati morajo vnos večjih strojev.Datum objave: 24.06.2022   13:23
Q&A from the location visit

1. QUESTION
Is there an existing and functioning facility of the National Laboratory of Health, Environment and Food?
Answer: Yes.

2. QUESTION
What connection is foreseen between the existing facility and the new facility?
Answer: No physical connection between the two facilities is necessary. The facilities should be connected with the landscape and architectural arrangement of space between the two facilities.

3. QUESTION
Are building lines mandatory under the Detailed Municipal Spatial Plan?
Answer: The building lines are binding in line with the applicable spatial planning documents, and are marked in the prepared and supplemented materials.

4. QUESTION
Does the G+3 number of floors remain?
Answer: The G+3 number of floors remains, and is in line with the expectations of the investor and the foreseen spatial planning document.

5. QUESTION
Do any of the programmes have any specific requirements concerning ambient noise
Answer: No, there are no specific requirements for laboratories concerning noise.
6. QUESTION
The BSL3 laboratory is located on the first floor. Is this mandatory?
Answer: The BSL3 laboratory is located on the first floor due to shared use. The tenderer may opt to suggest a different solution.

7. QUESTION
Does the clean room have to be connected to the BSL3 laboratory?
Answer: It is desirable for the clean room to be connected to the BSL3 laboratory due to the nature of the work. The tenderer may opt to suggest a different solution.

8. QUESTION
The geodetic plan does not include regulation lines.
Answer: There is an amended geodetic plan and DOF on the website of the Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, and all regulation lines remain binding.

9. QUESTION
Are the sample pathways separate or shared? Is one transport lift enough?
Answer: The acceptance of clinical samples takes place in the clinic (toilets for visitors should be positioned next to the clinic). The samples are accepted in person, and then transferred across the facility manually.
The transport lift is predominantly intended for the transfer of waste.

10. QUESTION
How wide should the hallways be?
Answer: The hallways should be wide enough, as they hold trolleys with samples which must not hinder people moving through the halls. The hallways must also be wide enough to enable larger machinery to be brought in.


Datum objave: 29.06.2022   06:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Ali je mogoče pridobiti bolj natančne (vektorske) urbanistične podloge, ki bodo podlaga za snovanje. Skica iz lokacijske informacije, kjer je razvidna gradbena meja je zelo nenatančna in lahko odmiki od parcel med posameznimi elaborati odstopajo!

2. Mestna občina Maribor ima pravkar javno razgrnjen osnutek OPN. Opažamo, da osnutek OPN Maribor navaja drugačne regulacijske elemente, ki so za samo snovanje tudi bolj smiselni. Prosim za usmeritev glede urbanističnih omejitvenih kriterijev.
https://prostor.maribor.si/pregledovalnik/lociranje-pobud/javna-razgrnitev-opn?layer=143&layerToggle=138&dpaId=1237&objavaId=2&featureId=253&modal=true

3. V natečajni nalogi so prostori za strojne instalacije predvideni v kletnih prostorih. Ali se jih lahko umesti v druge etaže oz. na streho objekta?

4. Kaj se bo zgodilo s staro stavbo NLZOH po izgradnji nove?

5. Kateri tehnični plini so predvideni v objektu? V natečajni nalogi to ni natančno opisano.

Hvala za odgovore in lep dan!

ODGOVOR
1. Na spletni strani ZAPS, med dokumentacijo je objavljen dopolnjeni geodetski posnetek in DOF.

2. Ne glede na dopolnjeni osnutek OPN, ki je trenutno v javni razgrnitvi, morajo natečajniki upoštevati veljavne in v NN zapisane regulacijske elemente.

3. Strojne instalacije so preferenčno v kletnih prostorih. V kolikor se povezljivost prostorov po posameznih etažah ne spreminja se lahko te umesti tudi na streho objekta.

4. Stara stavba NLZOH ostaja v funkciji kot je stanje danes.

5 V objektu so predvideni plini N2, CO2, mešanica N2/H2/CO2.


QUESTION
1. Is it possible to obtain more detailed (vector) urban design baselines to serve as a basis for design? The sketch in the location information showing the building boundary is very imprecise, and the deviations from the plots may vary from one study to another!

2. The Municipality of Maribor has just had a public consultation on the draft OPN. We note that the draft OPN Maribor lists different regulatory elements, which also make more sense for the design itself. Please provide guidance on the urban planning constraint criteria.
https://prostor.maribor.si/pregledovalnik/lociranje-pobud/javna-razgrnitev-opn?layer=143&layerToggle=138&dpaId=1237&objavaId=2&featureId=253&modal=true

3. In the contest brief, the spaces for the mechanical installations are provided in the basement. Can they be placed on other floors or on the roof of the building?

4. What will happen to the old NLZOH building when the new one is built?

5. Which technical gases are foreseen in the facility? This is not described in detail in the contest brief.

Thank you for your answers and have a nice day!


ANSWER:

1. On the ZAPS website, the updated recording and the DOF are published in the documentation.

2. Notwithstanding the updated draft of the OPN, which is currently under public consultation, contestants are required to comply with the regulatory elements in force and recorded in the NN.

3. Mechanical installations are preferably in basements. If the connectivity of the rooms on the individual floors does not change, they can also be located on the roof of the building.

4. The old NLZOH building remains in its current state and function.

5 In the facility, N2, CO2, and N2/H2/CO2 mixtures are foreseen.
Datum objave: 29.06.2022   06:56
VPRAŠANJE
Pozdarvjeni,
prosimo za objavo novih podlog z vrisanimi gradbenimi mejami v DGD datoteki

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Na spletni strani ZAPS, med dokumentacijo je objavljen dopolnjeni geodetski posnetek in DOF.QUESTION
Hello,
Please publish the new baselines with the construction boundaries drawn in the DGD file

Thank you and best regards.


ANSWER:
1. On the ZAPS website, the updated recording and the DOF are published in the documentation
Datum objave: 29.06.2022   06:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da objavite geodetski posnetek z vrisanimi regulacijskimi linijami. Hvala,.

ODGOVOR
1. Na spletni strani ZAPS, med dokumentacijo je objavljen dopolnjeni geodetski posnetek in DOF.


QUESTION
Dear Sir/Madam,

Please publish the geodesic recording with the regulation lines drawn. Thank you.


ANSWER:
1. On the ZAPS website, the updated recording and the DOF are published in the documentation.
Datum objave: 18.07.2022   11:06
VPRAŠANJE
Ali je laboratorije znotraj sklopov možno združiti v en prostor v kolikor je to smiselno glede na funkcionalno zasnovo samega sklopa, ali je mišljeno, da se prostore ločuje znotraj posameznih sklopih, skladno s shemami in razpredelnico prostorov?

Kakšno je razmerje mešanice plinov N2/H2/CO2?

ODGOVOR
ODGOVOR:
1. Za podoročje OMM in OMA: prostori so v shemi opredeljeni in jih ni mogoče združevati.

Za področje OMR: Odgovarjamo za Etažo 2, sklop OMR in sklop Molekularna - laboratoriji naj se ne združujejo. Že v diagramu je predviden en večji in nekaj manjših prostorov. Pri sklopu Molekularna pa je posebej izpostavljeno, da mora biti razpored in smer gibanja natančno takšna kot je prikazano v shemi.

2. Mešanica je komercialna in vsebuje 80%N2, 10%H2 in 10%CO2.
QUESTION:
Is it possible to combine the laboratories within the sections into one room, as far as this makes sense in terms of the functional design of the section itself, or should the rooms be separated within the individual sections, following the diagrams and the table of rooms?

What is the ratio of the gas mixture N2/H2/CO2?


ANSWER:
1. For the OMM and OMA segments: the rooms are defined in the diagram and cannot be combined.

For the OMR segment: We are responsible for Floor 2, the OMR section and the Molecular section - the laboratories should not be combined. In the diagram, one larger and several smaller rooms are planned. In the case of the Molecular section, it is specifically emphasised that the layout and direction of movement must be exactly as shown in the diagram.

2. The mixture is commercial and contains 80% N2, 10% H2 and 10% CO2.Datum objave: 18.07.2022   11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kaj je umeščeno v prostor N1.16.3 OSTALO. Koliko naj bi bil prostor velik in ali potrebuje dnevno svetlobo?

Pri sklopu BSL3 je na diagramu narisan prostor, ki pa ni označen (prostor desno od N1.16.1, preko katerega poteka dostop do N1.13 in N1.14. Prosimo za opredelitev prostora

V opisu natečajne naloge piše da so v diagramih nakazane poti odpadkov iz laboratorija. To na diagramu ni jasno razvidno. Prosimo za jasna navodila glede obravnave kontaminiranih odpadkov - povezave do cleanrooma (ali je to preko internega hodnika/povezave, ali so lahko odpadki v stiku s skupnimi hodniki?)

Pri prostoru N1.12.1 je v razpredelnici navedeno, da je potrebna povezava z laboratorij - izolacija. Prosimo za opredelitev za kakšno povezavo gre. Kaj pomeni vrata na 25 m2. Prosimo za opredelitev.

Pri prostoru N1.12.1 je v razpredelnici navedeno, 'oba prostora imata vhod iz hodnika. Na katera dva prostora se nanša stavek?

Ali je plinska napeljava do digestorijev (OMA) pripeljana preko notranje plinovodne napeljave?

Hvala za vaše cenjene odgovore!ODGOVOR

1. Potrebno je zagotoviti garderobo, tuš, manjšo kuhinjo, slednje je predvideno pod ostalo. Svetloba ni obvezna, je pa zaželena. Velikost je v domeni rešitev natečajne naloge in v okviru celotne kvadrature BSL3, ki je 170m2.

2. N1.13 in N1.14 je namenjen za potrebe ostalih laboratorijskih del. V pripravi dokumentacije je prišlo do napake, prostora ne potrebujeta direktne povezave z BSL3.

3. Odpad se transportira ustrezno zaščiten po hodniku do manjšega tovornega dvigala (N1.19).

Predvidevamo, da je smiselno umestiti skupaj v nadstropju Cleanroom in BSL zaradi inštalacij. Za vzdrževanje čistosti po standardu ISO 14644, potrebne posebne tehnološke rešitve (filtriranje zraka, posebno prezračevanje, prehodni prostori, vgrajeni materiali,...)

4. Prostor N1.12.1 je laboratorij za klinično molekularno diagnostiko sestavljen iz dveh delov, ki se ločita s stekleno steno. Skupaj sta prostora velika 40m2, prvi prostor je velik 15m2 (se izvaja laboratorijsko delo - aparat COBAS 6800), drugi prostor je velik 25m2 in je namenjen pisarniškemu delu, prehod je narejen z vrati med obema prostoroma. Iz prvega manjšega prostora N1.12.1 (cca 15m2), kjer se izvaja laboratorijsko delo je narejen prehod v N1.12.2.

5. Slednje pri N1.12.1 ni navedeno. Pri N1.12.2 je navedeno, da je prostor povezan v N1.12.1. in da je vhod tudi iz hodnika. Navedene so tudi povezave med N1.12.2, N1.12.3 in N1.12.4.

6. Da.QUESTION:
Dear Sir/Madam,

What is placed in room N1.16.3 OTHER. How big should the room be and does it need daylight?

In the BSL3 section, a room is drawn on the diagram, but not marked (the room to the right of N1.16.1, through which access to N1.13 and N1.14 takes place). Please define the room

In the description of the competition task, it is written that the paths of waste from the laboratory are indicated in the diagrams. This is not clearly visible in the diagram. Please provide clear instructions regarding the handling of contaminated waste - connection to the Cleanroom (is it via an internal corridor/connection, or can waste be in contact with common corridors?)

In room N1.12.1, the table states that a connection to the laboratory is required - insulation. Please define what kind of connection it is. What does a door on 25 m2 mean? Please define.

For room N1.12.1, it is stated in the table that both rooms have an entrance from the corridor. To which two rooms does this sentence refer?

Is the gas line to the fume hoods (OMA) brought through the internal gas line?

Thanks for your appreciated answers!


ANSWER:

1. It is necessary to provide a wardrobe, a shower, and small kitchen; the latter is planned under Other. Daylight is optional, but desirable. The size is in the domain of solutions to the competition task and within the overall square footage of BSL3, which is 170 m2.

2. N1.13 and N1.14 are intended for the needs of other laboratory works. There was an error in the preparation of the documentation, the rooms do not need a direct connection to BSL3.

3. The waste is transported properly protected along the corridor to a smaller freight elevator (N1.19).

We assume that it makes sense to place the Cleanroom and BSL together on the floor due to the installations. To maintain cleanliness according to the ISO 14644 standard, special technological solutions are needed (air filtering, special ventilation, transitional spaces, built-in materials, etc.)

4. Room N1.12.1 is a laboratory for clinical molecular diagnostics consisting of two parts separated by a glass wall. The two rooms are 40 m2 in total, the first room is 15 m2 (laboratory work is carried out - COBAS 6800 device), the second room is 25 m2 and is intended for office work, the passage is made with a door between the two rooms. From the first smaller room N1.12.1 (approx. 15 m2), where laboratory work is carried out, a passage has been made to N1.12.2.

5. The latter is not stated for N1.12.1. For N1.12.2 it is stated that the room is connected to N1.12.1. and that the entrance is also from the corridor. Connections between N1.12.2, N1.12.3 and N1.12.4 are also indicated.

6. Yes.
Datum objave: 20.07.2022   07:33
Spoštovani.

Objavljamo spremembo sestave ocenjevalne komisije za natečaj za novo stavbo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Mariboru.
Komisijo po novem sestavljajo:

predsednik ocenjevalne komisije:
- GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS),

namestnica predsednika ocenjevalne komisije:
- MATEJA PILKO, univ. dipl. ekon. (naročnik),

člani:
- JOŽICA CURK, univ. dipl. inž. arh. (CUKR Arhitektura, naročnik),
- JASMINA ČERNIVEC, mag. zdr. nege (naročnik),
- DAVID MIŠIČ, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS),

namestnika članov:
- TADEJ ŠTULAR, univ. dipl. prav. (MZ, naročnik),
- ANA KREČ, mag. inž. arh. (ZAPS),

Tehnološki izvedenec:
- Thomas Fischer
Ressortleiter Medicin, Labor und Betriebstechnik, Sweca GmbH /Berlin


Datum objave: 27.07.2022   12:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
- Ali lahko z nadstreški vhodov/zunanje pokrite kolesarnice v pritličju posegamo izven območja gradbene meje?
- Ali so zahtevani požarni bazeni za lovljenje gasilske vode, po navadi imajo tovrstni objekti urejeno takšno lovljenje zaradi preprečitve kontaminacije.

QUESTION:
Dear Sir/Madam,
- Can projecting roofs over the entrances/covered outdoor bicycle shed on the ground floor extend over the building lines?
- Are firewater containment pools required for catching of firefighting water? Such facilities usually have such containment areas in order to prevent contamination.


ODGOVOR


1. V kolikor je nadstrešek zunanje pokrite kolesarnice integralni, neločljivi del objekta, lahko posegamo izven gradbene meje, v kolikor pa predstavlja dodatek k objektu, ki je lociran ob gradbeno mejo (in je prepoznati kot samostojen del, ali konstrukcijska konzola ipd.), pa le-te ne smemo presegati;

2. Uveljavljen »NIH (National Institutes of Health) Design Requirements Manual« (2016, Rev. 1 2019), stran 628, ima v podpoglavju 8.6.9, ta se nanaša na odvod odpadkov in odzračevanje, pod točko O., ta obravnava odvod odpadne vode v sili in požarne vode, v prostem prevodu zapisano naslednje:

»Odvod vode v sili in iztečene iz protipožarnega sistema sprinkler: Za odvod iztečene požarne vode sistema sprinkler v prostorih BSL-3 (vključno s prostori ABSL-3) ni potrebna namenska izvedba podnih odtokov, višinskih zapor in korit. Pri posebnih pogojih (npr. BSL-3Ag/GLSP, kjer so podni odtoki neizogibni) je potrebno vprašanje nadzora in zajemanja odpadne vode preveriti na podlagi posameznega projekta.«
Isti dokument ima v podpoglavju 9.5.1.1, ta obravnava Sprinkler sistem požarne zaščite, pod točko A. Splošno, navedeno:
»Vsi BSL-3 objekti morajo biti zaščiteni s stabilnim gasilnim sistemom sprinkler«.


Iz predstavljenega izhaja, da je potrebno v primerih načrtovanja podnih dotokov v delih stavbe z BSL-3 tehnološko ovrednotiti/preveriti nevarnost in po potrebi poskrbeti tudi za zajem iztečene požarne vode s prostornino, ki izhaja iz rezultata zahtevane iztečene požarne vode, to je pretočne količine na površino (l/s na m2) tega dela laboratorija (BSL-3) (m2) v času zahtevanja trajanja gašenja (h).


ANSWER:

1. If the projecting roof of the covered outdoor bicycle shed is an integrated and inseparable part of the facility, building lines can be exceeded. If it represents an addition to the facility which is located along the building line (and recognised as an independent part or a construction corbel, etc.), it may not exceed the building line.

2. The established NIH (National Institutes of Health) Design Requirements Manual (2016, Rev. 1 2019), page 628, subsection 8.6.9, which relates to waste disposal and venting, point O., governing disposal of waste emergency water and firewater, stipulates the following:
Drainage of emergency water and water leaked from the fire sprinkler system: The drainage of leaked firewater from the sprinkler system in BSL-3 premises (including ABSL-3 premises) does not require the purposeful construction of floor drains, height barriers and sumps. In special conditions (e.g. BSL-3Ag/GLSP, where floor drains are unavoidable), it is necessary to check the issue of waste water control and capture on a project-by-project basis.
The same document, in sub-chapter 9.5.1.1, governing the sprinkler fire protection system, under point A. General, stipulates:
All BSL-3 facilities must be protected by a stable sprinkler fire extinguishing system.

It follows from the above that in cases of planning floor drains in parts of the building with BSL-3, it is necessary to technologically evaluate/check the danger and, if necessary, also ensure the capture of leaked firewater with the volume resulting from the required firewater discharge, i.e. the flow rate per surface (l/s per m2) of this part of the laboratory (BSL-3) (m2) during the required extinguishing (h).
Datum objave: 27.07.2022   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Natečajne priloge navajajo dva obvezna prostorska prikaza. Natečajniki smo tako omejeni na prostorske prikaze, ki lahko ne prikažejo željenega koncepta zasnove. Na naročnika in komisijo apeliramo, da se natečajnikom omogoči dodaten izbirni prostorski prikaz, saj to ne pomeni dodatne obremenitve natečajnikov. Tudi v prihodnje predlagamo ZAPS-u, da izbere enega do dva obvezna pogleda (da se lahko izvede prmierjava elaboratov) ter enega po izboru natečajnikov.

QUESTION:
To whom it may concern,

The competition annexes provide two mandatory spatial illustrations. The competitors are thus limited to spatial representations that may not show the desired design concept. We appeal to the client and the committee to allow the competitors an additional optional spatial representation, as this does not impose an additional burden on the competitors. In the future, we also suggest that ZAPS selects one or two mandatory views (so that the designs can be compared) and one chosen by the competitors.


ODGOVOR


Ob tistih, z natečajno nalogo predvidenih pogledih, je dopusten tudi drug prostorski pogled, ki ga izberejo natečajniki in najbolje izraža percepcijo objekta po mnenju avtorjev.

ANSWER:

In addition to the views provided for in the competition task, any other spatial view chosen by the entrants that best expresses the perception of the object in the authors opinion is also acceptable.


Datum objave: 27.07.2022   12:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

- natečajna naloga navaja, da so tehnični plini predvideni v kleti prostora. Zaradi reaktivnosti vodika v mešanici (potreba po dodatnem prezračevanju prostorov) ter nepotrebnih dodatnih manipulacijah z dostavnimi vozili sprašujemo ali je možno pline prestaviti v ograjeno dvorišče v pritličju?

- natečajna naloga navaja da mora biti pozicija prostora za ionizator vode direktno pod laboratorijm za pripravo gojišč. Kakšna je velikost prostora (potrebe po ionizirani vodi)? Ali ionizirano vodo potrebuje le ta laboratorij ali je v objektu še kak drug porabnik? Ali je nujno potrebno lokacijo predvideti direktno pod laboratorijem za pripravo gojišč, saj iz se lahko razpeljava spelje do samega laboraturija tudi na drugačen način (ali je v tem primeru kakšna specifična situacija?)

QUESTION:
Dear Sir / Madam,

- the competition task states that the technical gases are to be provided in the basement of the room. Due to the reactivity of the hydrogen in the mixture (there is a need for additional ventilation of the room) and the unnecessary additional manipulation with the delivery vehicles, we ask whether it is possible to move the gases to the fenced courtyard on the ground floor?

- the competition task states that the position of the room for the water ionisation apparatus must be directly below the laboratory for the preparation of culture media. What is the room size (ionised water requirements)? Does only this laboratory need ionised water or is there another consumer in the facility? Is it absolutely necessary to envisage the location directly below the laboratory for the preparation of culture media, since the transportation can also be carried out to the laboratory in a different way (is there any specific situation in this case?)

Best regards!


Lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Načeloma je predlagana postavitev možna, vendar je bolj sprejemljiva rešitev v kletnem prostoru. Zato naj se v tej fazi predvidi slednja umestitev, pri čemer naj se v grobem upoštevajo varnostne zahteve enega od uveljavljenih standardov, npr. NFPA 2.

2. Ni potrebe po ionizirani vodi v izpostavljenem laboratoriju, zgolj deionizirani, kot tudi še v drugih izpostavljenih laboratorijskih prostorih. Deionizirana voda naj bi se prednostno pripravljala centralno, za kar naj se predvidi poseben prostor s površino 40 m2. Pri umestitvi prostora naj se upošteva potrebnost nadzorovanega dostopanja s strani vzdrževalnega osebja, kot tudi, da naj bo po možnosti ta na najvišjem mestu cevnega sistema deionizirane vode.

ANSWER:

1. In principle, the proposed layout is possible, but a basement solution is more acceptable. Therefore, the latter placement should be planned for at this stage, broadly taking into account the safety requirements of one of the established standards, e.g. NFPA 2.

2. There is no need for ionised water in the exposed laboratory and other exposed laboratory areas, only deionised. Deionised water should preferably be prepared centrally, for which a dedicated room with an area of 40 m2 should be provided. When placing the room, the need for controlled access by maintenance personnel should be considered, and, if possible, it should be at the highest point of the pipe system of deionised water.Datum objave: 09.08.2022   09:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko laboratoriji OMA izvedejo kot koncept odprtega lobratorija (Open laboratories), ali je potrebna delitev na zaprte module (koncept closed laboratories)?

Ali je možno zaradi zahtevnejših strojnih inštalacij BSL-3 (optimalnejše razpeljave koncepta prezračevanja) zamenjati programa 1. in 2. nadstropja?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Pri OMA je potrebna delitev na zaprte module.

2. Ni mogoče, pritličje in prvo nadstropje predstavlja dejavnost medicinske mikrobiologije in je zaključena celota.QUESTION:
Dear Sir/Madam,

Can the OMA laboratories be implemented as open laboratories, or do we need to divide them into closed modules (closed laboratories)?

Is it possible to change the programmes of the first and second floors due to the more complex mechanical installations of BSL-3 (more optimal layout of the ventilation concept)?

Kind regards.ANSWER:
1. The OMA must be divided into closed modules.

2. It is not possible. The ground floor and the first floor represent the activity of medical microbiology, and are a complete unit.


Datum objave: 09.08.2022   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri P.5 (sprejem vzorcev in centralna nacepitev) tekst v razpredelnici odstopa od grafičnih shem. Pri prostoru P.5.2 je napisano, da je prostor z lino povezan s P.5.3 in je nadaljevanje iz P.5.1. Grafično pa je povezan samo s prostorom P.3.2. Katera povezava je sedaj aktualna/pravilna? Ali je povezava med P.5.1 in P.5.2 potrebna?

ODGOVOR
ODGOVOR:
P.5 je SPREJEM VZORCEV in CENTRALNA NACEPITEV.
P.5.1 ima vhod iz hodnika, nadaljuje se prehod v P.5.2 in P.5.3, povezava med P.5.2 in P.5.1 je potrebna.
P.5.2 je z daljšo stekleno lino povezan s prostorom P.5.3.
Na grafičnih shemah je označen le fizičen prehod (steklena lina ni označena).
Prostor P.3.2 je z lino povezan s P.5.1.QUESTION:
Dear Sir/Madam,
For P.5 (Sample Reception and Central Inoculation), the text in the table differs from the graphical diagram. For P.5.2, it states that the room is connected to P.5.3 with a partition, and is a continuation from P.5.1. In the graphical diagram, it is only connected to P.3.2. Which is the current/correct connection? Is the connection between P.5.1 and P.5.2 necessary?

ANSWER:
P.5 is SAMPLE RECEPTION and CENTRAL INOCULATION.
P.5.1 has an entrance from the hall, continues with a passage to P.5.2 and P.5.3, and a connection between P.5.2 and P.5.1 is necessary.
P.5.2 is connected to P.5.3 with a longer glass partition.
Only the physical passage is marked on the diagrams (the glass partition is not marked).
Room P.3.2 is connected to P.5.1. with a partition.


Datum objave: 09.08.2022   09:11
VPRAŠANJE
NLZOH -22-07-22

Spoštovani,
prosimo za vaše odgovore na spodnja vprašanja:
- za prostor P.15.1. Avtoklavi v razpredelnici piše avtoklavi odvoz odpadkov. Prosimo za opredelitev ali gre za avtoklave ali odpadke. V kolikor gre za odpadke, za katere odpadke?

- V tabeli je za prostor P.16 v desnem stoplpcu zapisano:
Delovni pult, lekarniške izvlečne omare (velike), delovni otok, 4 delovna mesta, 4 x rač., umivalniki, prostor zaporedno povezan s P.17.2 do P.17.6. Prostora P.17.2 in P.17.6 nikjer v Projektni nalogi nista navedena. Prosimo za opredelitev za katere prostore dejasnko gre.

- Prosimo pripravljalce podlog, da preveri numeracijo prostorov v desnem stolpcu tabele. Izgleda namreč, da so nekatere številke prostorov desnega stolpca napačno numerirane (zamaknjene za +1)


V naprej hvala za vaše odgovore in LP


ODGOVOR
ODGOVOR:
1. P.15.1 je prostor namenjen avtoklavom, kjer poteka avtoklaviranje odpadkov (odpadkov iz zdravstva) in odvoz avtoklaviranih odpadkov.
P.15.2 je skladišče za odpadke iz zdravstva.
2. Gre za napako, ni prostorov P.17.2 do P.17.6, ampak je mišljeno P.16.2 do P.16.6. Napaka je v dokumentaciji pri prostorih P.17.2 do P.17.6, ampak je mišljeno P.16.2 do P.16.6 - kot pojasnjeno zgoraj.
3 Drži, bila je napaka v seštevku prostorov v 2. nadstropju. Popravljena tabela je objavljena na spletni strani ZAPS.QUESTION:
Dear Sir/Madam,
We kindly request your answers to the following questions:
- for room P.15.1. Autoclaves. The table says autoclaves waste collection. Please specify whether it is autoclaves or waste. If it is waste, what kind of waste?

- For room P.16, the right-hand column of the table states the following:
Work counter, pharmacy pull-out cabinets (large), work island, 4 workstations, 4 computers, washbasins, room sequentially connected with P.17.2 to P.17.6 Rooms P.17.2 and P.17.6 are not mentioned anywhere in the Terms of Reference. Please specify the type of these rooms.

- We ask the authors of the supporting documents to check the numbering of the rooms in the right-hand column of the table. It appears that some of the room numbers in the right-hand column are incorrectly numbered (offset by +1).


ANSWER:
1. Room P.15.1 is intended for autoclaves, where the autoclaving of waste (healthcare waste) and removal of autoclaved waste take place.
Room P.15.2 is a storage area for healthcare waste.
2. This is a mistake. There are no rooms P.17.2 to P.17.6; instead, these are meant to be rooms P.16.2 to P.16.6. There is a mistake in the documentation for rooms P.17.2 to P.17.6, as these are meant to be rooms P.16.2 to P.16.6 - as explained above.
3. Yes, there was a mistake in the numbering of the rooms on the second floor. The corrected table is published on the ZAPS website.


Datum objave: 09.08.2022   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali so lahko garderobe dislocirane - umaknjene iz posameznih etaž - in združene v večji sklop, npr. v kleti?

ODGOVOR
Je mogoče, ni pa to najustreznejša rešitev. Garderoba je želeno, da so v bližini laboratorija. Če bo rešitev narejena tako, da garderobe dislocirane, pa je vseeno potrebno poskrbeti, da ostanejo garderobe pri BSL 3 in CLEAN ROOMu.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,

Can the changing rooms be moved from the individual floors and grouped together in a larger unit, e.g. in the basement?


ANSWER:
This is possible, even though it is not the best solution. It is preferable for the changing rooms to be located close to the laboratory. If the solution removes the changing rooms to a different location, it is still necessary to ensure that the changing rooms remain at BSL 3 and the CLEAN ROOM.

Datum objave: 09.08.2022   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V prejšnjem odgovoru na vprašanja ste navedli, da se v sklopu laboratorija BSL-3 zagotovi čajna kuhinja. Verjetno ste mislili, da se ta prostor zagotovi v sklopu nadzorne sobe, zunaj tesnega ovoja, saj kuhinja po smernicah ne spada v tovrstne prostore z najvišjo biološko varnostjo. Prosim za opredelitev. Prav tako nas zanima kakšna naj bo oprema standardnih laboratorijskih prostorov v sklopu BSL-3 (laminar + izolator + hladilniki?), glede na željeno izvajanje dejavnosti, ki v natečajni nalogi ni zares opredeljena.
2. Zanima nas funkcionalna povezava med P.13 in P.14 dostavo in odpadom. Ali mora biti povezava direktna, ali je lahko zunaj - pod nadstreškom? Ali je dostava in odpad ločena od generalne dostave in odpada, kot je označeno v shemi? Prosim za opredelitev relacije.
3. V tabeli pri opombah pod 15.2 SKLADIŠČE ZA ODPADKE IZ ZDRAVSTVA je verjetno prišlo do pomote, in je povezano s prostorom P15.1 in ne P16.1, kot zapisano. Prosim za ponoven pregled in razrešitev.
4. Ali je prostor za čistilko potreben v vsaki etaži ali le v pritličju, kot je zapisano v tabeli in shemah?
5. Prosim za razjasnitev povezave zapisane pod N1.12.1 - citiramo: povezava z laboratorij - izolacija, na katero povezavo (prostor) se to nanaša?
6. Ali je zahtevano rezervno napajanje (vsaj lokalno za sklop BSL-3?) v sklopu tehničnega prostora za elektriko?

Hvala za vaše odgovore!


ODGOVOR
1. Tako je. Odgovor je da.
Izvajala se bo mikrobiološka dejavnost, v skladu s predpisano tehnologijo za BSL3.

2. P.14 je za potrebe laboratorija, obstaja naj notranja povezava.

3. Tako je, pravilno je 15.1.

4. V vsaki etaži.

5. Nanaša se na N1.12.2.

6. Da.QUESTION:
Dear Sir/Madam,

1. In your previous answer to the questions, you indicated that a kitchenette should be provided as part of the BSL-3 laboratory. You probably meant that this room should be provided within the control room, outside the impermeable enclosure, as in line with the guidelines, the kitchenette is not considered a room with the highest level of biosafety. Please specify. We would also like to know what the equipment of the standard laboratory rooms in BSL-3 should be (laminar + isolator + refrigerators?), given the desired activities, which are not really defined in the competition brief.
2. We are interested in the functional connection between the P.13 and P.14 delivery and waste. Does the connection have to be direct, or can it be outside - under a canopy? Are the delivery and waste separate from the general delivery and waste, as indicated in the diagram? Please specify this relationship.
3. In the table under notes under 15.2 HEALTHCARE WASTE STORAGE, there is probably a mistake, and it is associated with room P15.1 and not P16.1 as indicated. Please review and clarify.
4. Is a room for the cleaning personnel required on each floor, or only on the ground floor, as specified in the table and diagrams?
5. Please clarify the connection provided under N1.12.1 - quote: connection to the laboratory - isolation; to which connection (room) does this refer?
6. Is a backup power supply (at least locally for BSL-3?) required within the technical electrical room?

Thank you for your answers!

ANSWER:
1. That is correct. The answer is yes.
Microbiological activity will be carried out in accordance with the prescribed technology for BSL3.

2. P.14 is for laboratory purposes, and there should be an internal connection.

3. That is correct. It should be 15.1.

4. On every floor.

5. It relates to N1.12.2.

6. Yes.

Datum objave: 09.08.2022   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. V prejšnjem odgovoru na vprašanja ste navedli, da se v sklopu laboratorija BSL-3 zagotovi čajna kuhinja. Verjetno ste mislili, da se ta prostor zagotovi v sklopu nadzorne sobe, zunaj tesnega ovoja, saj kuhinja po smernicah ne spada v tovrstne prostore z najvišjo biološko varnostjo. Prosim za opredelitev. Prav tako nas zanima kakšna naj bo oprema standardnih laboratorijskih prostorov v sklopu BSL-3 (laminar + izolator + hladilniki?), glede na željeno izvajanje dejavnosti, ki v natečajni nalogi ni zares opredeljena.
2. Zanima nas funkcionalna povezava med P.13 in P.14 dostavo in odpadom. Ali mora biti povezava direktna, ali je lahko zunaj - pod nadstreškom? Ali je dostava in odpad ločena od generalne dostave in odpada, kot je označeno v shemi? Prosim za opredelitev relacije.
3. V tabeli pri opombah pod 15.2 SKLADIŠČE ZA ODPADKE IZ ZDRAVSTVA je verjetno prišlo do pomote, in je povezano s prostorom P15.1 in ne P16.1, kot zapisano. Prosim za ponoven pregled in razrešitev.
4. Ali je prostor za čistilko potreben v vsaki etaži ali le v pritličju, kot je zapisano v tabeli in shemah?
5. Prosim za razjasnitev povezave zapisane pod N1.12.1 - citiramo: povezava z laboratorij - izolacija, na katero povezavo (prostor) se to nanaša?
6. Ali je zahtevano rezervno napajanje (vsaj lokalno za sklop BSL-3?) v sklopu tehničnega prostora za elektriko?

Hvala za vaše odgovore!


ODGOVOR
1. Tako je. Odgovor je da.
Izvajala se bo mikrobiološka dejavnost, v skladu s predpisano tehnologijo za BSL3.

2. P.14 je za potrebe laboratorija, obstaja naj notranja povezava.

3. Tako je, pravilno je 15.1.

4. V vsaki etaži.

5. Nanaša se na N1.12.2.

6. Da.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,

1. In your previous answer to the questions, you indicated that a kitchenette should be provided as part of the BSL-3 laboratory. You probably meant that this room should be provided within the control room, outside the impermeable enclosure, as in line with the guidelines, the kitchenette is not considered a room with the highest level of biosafety. Please specify. We would also like to know what the equipment of the standard laboratory rooms in BSL-3 should be (laminar + isolator + refrigerators?), given the desired activities, which are not really defined in the competition brief.
2. We are interested in the functional connection between the P.13 and P.14 delivery and waste. Does the connection have to be direct, or can it be outside - under a canopy? Are the delivery and waste separate from the general delivery and waste, as indicated in the diagram? Please specify this relationship.
3. In the table under notes under 15.2 HEALTHCARE WASTE STORAGE, there is probably a mistake, and it is associated with room P15.1 and not P16.1 as indicated. Please review and clarify.
4. Is a room for the cleaning personnel required on each floor, or only on the ground floor, as specified in the table and diagrams?
5. Please clarify the connection provided under N1.12.1 - quote: connection to the laboratory - isolation; to which connection (room) does this refer?
6. Is a backup power supply (at least locally for BSL-3?) required within the technical electrical room?

Thank you for your answers!

ANSWER:
1. That is correct. The answer is yes.
Microbiological activity will be carried out in accordance with the prescribed technology for BSL3.

2. P.14 is for laboratory purposes, and there should be an internal connection.

3. That is correct. It should be 15.1.

4. On every floor.

5. It relates to N1.12.2.

6. Yes.


Datum objave: 10.08.2022   11:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- ali je mogoče pridobiti Prostorsko prevero umestitve objekta in programa - IDZ, ki je služila pričetku postopkov priprave novega OPPNa (zahtevane površine programa namreč ne upoštevajo površin garderob. Le te znatno doprinesejo k površini etaže)?
- ali je dovoljeno, da so zunanja parkirišča dostopna iz Sarajevske Ulice?
- ali je dovoljeno, da je klančina nadkrita, četudi je postavljena izven regulacijske linije?
- pozivamo Razpisovalca in Naročnika, da skladno z dopolnjenim osnutkom OPN, ki je trenutno v javni razgrnitvi, predpiše novo planirane regulacijske elemente. Namreč, Naročnikove zahteve je težko kvalitetno umestiti v dane gabarite (veljavne regulacijske elemente)!
- pozivamo Razpisovalca in Naročnika, da skladno s podaljšanim rokom za oddajo referenc prve stopnje prestavi tudi rok za oddajo druge stopnje natečaja. Namreč, zaradi zahtevnosti programa in majhnosti parcele smatramo, da za kvalitetne rešitve potrebujemo časa vsaj do 1.11.!
Hvala za odgovore i lep pozdrav!


ODGOVOR:
1. Predhodne prostorske prevere, zaradi anonimnosti morebitnih sodelujočih pripravljavcev, v tej fazi ni več mogoče predstaviti. Odgovore v povezavi na garderobe so dodani v drugem odgovoru.

2. V poglavju 3.1.4. Natečajne naloge je jasno zapisano: »Uvoz/izvoz se zaradi obstoječih prometnih danosti lahko vrši izključno iz Sarajevske ulice.«

3. Smiselno upoštevati odgovor iz vprašanj/odgovorov, ki sledijo.

4. Kot smo že predhodno odgovarjali, je OPN v fazi osnutka, brez jamstva o sprejemu le-tega s strani mestnega sveta MOM, in zaradi tega ne moremo umeščati drugačnih regulacijskih elementov. Predhodna prostorska prevera pa izkazuje možnost kvalitetne in funkcionalne umestitve prav vseh prostorov, ki jih objekt za delovanje potrebuje.

5. Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,
- Is it possible to obtain a Spatial Verification of the placement of the building and the programme - conceptual design, which served to start the procedures for the preparation of the new detailed municipal spatial plan (namely, the required areas of the programme do not take into account the areas of the dressing rooms. They contribute significantly to the area of the floor)?
- Are the outdoor parking lots allowed to be accessible from Sarajevska ulica?
- Is the ramp allowed to be covered, even if it is placed outside the regulation line?
- We urge the Tenderer and the Contracting Entity to prescribe the newly planned regulatory elements in accordance with the completed draft municipal spatial plan, which is currently on public display. Namely, it is difficult to fit the Contracting Entitys requirements into the given dimensions (applicable regulatory elements)!
- We urge the Tenderer and the Contracting Entity to postpone the time limit for the submission of the second stage of the contest in accordance with the extended time limit for the submission of references of the first stage. Due to the complexity of the programme and the small size of the plot, we believe that we need at least until 1 November for quality solutions!
We thank you for your answers and extend our kindest regards.

Yours sincerely,

ANSWER:
1. Due to the anonymity of any participating preparers, the preliminary spatial verification cannot be presented at this stage. Answers in relation to dressing rooms are added in another answer.

2. In chapter 3.1.4. of the competition, it is clearly stated: Due to existing traffic conditions, access can only be carried out from Sarajevska ulica.

3. Consider the answer from the questions/answers that follow.

4. As we have previously answered, the municipal spatial plan is in its draft stage, with no guarantee of its acceptance by the city council of the City of Maribor, and because of this, we cannot place different regulatory elements. A preliminary spatial verification proves the possibility of high-quality and functional placement of all the rooms that the facility needs for its operation.

5. The Contracting Entity will not extend the submission deadline.


Datum objave: 10.08.2022   11:39
VPRAŠANJE
Ali lahko deli objekta, ki so sestavni neločljivi del objekta, npr. senčila, presegajo gradbeno mejo?

ODGOVOR
V skladu z veljavnim PUP-om za MB mesto velja:
- V kolikor je nadstrešek zunanje pokrite kolesarnice, senčila ipd. integralni, neločljivi del objekta, lahko posegamo izven gradbene meje, v kolikor pa predstavlja dodatek k objektu, ki je lociran ob gradbeno mejo (in je prepoznati kot samostojen del, ali konstrukcijska konzola ipd.), pa le-te ne smemo presegati;QUESTION:
Can parts of the facility that are an integral and inseparable part of the facility, e.g. the blinds, exceed the building line?

ANSWER:
In accordance with the current spatial development conditions for the city of Maribor, the following applies:
- If the projecting roof of the covered outdoor bicycle shed, blinds, etc. are an integrated and inseparable part of the facility, building lines can be exceeded. If they represent an addition to the facility which is located along the building line (and recognised as an independent part or a construction corbel, etc.), it may not exceed the building line.


Datum objave: 10.08.2022   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V lokacijski informaciji in v dopolnjenem osnutku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Meste občine Maribor ne najdemo nikakršnih določil za odmik kletne etaže od parcelne meje. Kakšen je predpisan odmik?

Hvala,
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Načeloma lahko s podzemnim delom objekta posegamo izven (s PUP-om določene) gradbene meje - ob pridobljenemu soglasju sosedov glede predpisanih odmikov od parcelne meje (= 4m) v nadaljnjih fazah projektiranja. Predvidevamo lahko, da v območju obravnavane parcele, kjer meji na javne površine (Sarajevska, Janševa in Ptujska), takšno soglasje ne bo osporavano, ne moremo pa to kakorkoli prejudicirati glede na odmik proti zasebnemu lastniku (na zahodnem delu parcele) in je natečajnikom upoštevati predvideni odmik.QUESTION:
Dear Sir/Madam,
In the location information and in the updated draft of the Decree on the Municipal Spatial Plan of the City of Maribor, we do not find any provisions for the deviation of the basement floor from the plot line. What is the prescribed deviation?

Thank you.
Best regards!

ANSWER:
In principle, the underground part of the building can reach outside the building line (defined by the spatial development conditions) - with the consent of the neighbours - according to the prescribed deviations from the plot line (= 4m) in the subsequent stages of design. We can assume that in the area of the plot in question, where it borders public areas (Sarajevska, Janševa and Ptujska), such consent will not be challenged, but we cannot prejudge this in any way, considering the deviation towards the private owner (in the western part of the plot), and it is proposed that the contestants consider the expected deviation.
Datum objave: 10.08.2022   11:49
VPRAŠANJE

Spoštovani,
ponovno vam pošiljamo vprašanja, poslana 15. 7. in 22.7. na katera vse do danes, 28.7. še nismo prejeli Vaših odgovorov.

Gornjim vprašanjem dodajamo še naslednja:

- Prosimo pojasnilo procesa odvoza dekontaminiranih odpadkov?
- Kakšen je opis dela glavne sestre ki dela v prostoru P.7?
- Ali avtoklavi v P15.1 služijo za dekontaminacijo odpadkov in za dekontaminacijo pribora ki gre v sterilizacijo?
- Kakšna je obdelava kontaminiranih odpadnih voda in kje naj se predvidi obdelavo?
- Na kateri funkcionalni sklop so vezane pisarne N1.7, N1.8 in N1.9 prvega nadstropja?
- Kateri laboratoriji delajo 24 ur in so vezani na dežurno sobo?
- Koliko čistilk uporablja sobo za čistila / čisti nadstropje ?
- Sprejem vzorcev P.2 je velik le 10m2; ali je v njem potrebno predvideti police / hladilnike za začasno shranjevanje prejetih vzorcev?
- Kolikšna je intenzivnost dostav v KLETNO etažo? Prosimo, da opredelite povprečno število dostav in velikost vozil v kletno etažo dnevno.
- Ali je zunanjim obiskovalcem (razen dostavi) dovoljen uvoz v garažo?
- Za koliko časa bo žirija podaljšala rok za oddajo elaboratov, glede na dejstvo, da zamuja več kot 14 dni pri objavi odgovorov?


HVALA!

ODGOVOR
1. Proces odvoza odpadkov: V prostoru P.15.1 (Avtoklavi) se odpadki prvotno avtoklavirajo, avtoklavirani odpadki se skladiščijo v P.15.2 (Skladišče za odpadke iz zdravstva) od koder jih prevzame pogodbeni izvajalec za odvoz odpadkov.

2. V prostoru P.7 se izvajajo administrativna dela.

3. Avtoklavi v P15.1 služijo za dekontaminacijo odpadkov in za dekontaminacijo pribora ki gre v sterilizacijo - DA.

4. Pri odvajanju odpadnih voda je je potrebno na viru ločiti industrijske in komunalne odpadne vode. To pomeni, da vse vode, ki nastajajo v sanitarijih, v gospodinjstvu vodijo ločeno preko interne kanalizacije v iztok v javno kanalizacijo. Industrijske odpadne vode so namreč predmet obratovalnega monitoringa odpadnih voda, kar pomeni, da je potrebno vsako leto izvajati meritve, izdelati za njih poročilo in ga posredovati na ARSO (v kolikor ne izpolnjujemo pogojev, da lahko industrijsko odpadno vodo proglasimo za komunalno odpadno vodo).
Industrijske odpadne vode, ki bodo nastale v mikrobioloških laboratorijih zapadejo v "Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99, 41/04 - ZVO-1 in 44/22 - ZVO-2)".

5. Pisarne N1.7, N1.8 in N1.9 so
pisarne medicinske mikrobiologije.

6. 24 urno delo/dežurstvo opravlja medicinska mikrobiologija. (pritličje in 1. nadstropje).

7. Prostor za čistilke uporablja načeloma ena oseba.

8. DA, naj obstaja možnost.

9. Maksimalno število dostav v kletno etažo je do 10 dostav na dan. Dostave se pretežno vršijo s kombiji.

10. Parkiranje je predvideno za zaposlene NLZOH, parkiranje pred hišo pa je za obiskovalce in paciente (omejitev z rampo).

11. Naročnik roka za oddajo ne bo podaljšal.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,
We are re-sending you the questions sent on 15 July and 22 July, to which we have not yet received your answers as of today, 28 July.

To the above questions, we add the following:
- Please clarify the process for the removal of decontaminated waste?
- What is the job description of the head nurse working in room P.7?
- Are the autoclaves in P15.1 used for decontamination of waste and for decontamination of equipment to be sterilised?
- What is the treatment of the contaminated wastewater, and where should the treatment be foreseen?
- To which functional block are offices N1.7, N1.8 and N1.9 on the first floor connected?
- Which laboratories are 24-hour laboratories and connected to the on-call room?
- How many members of the cleaning staff use the cleaning supplies room / clean the floor?
- Sample reception P.2 is only 10m2; should shelves/refrigerators be provided for temporary storage of received samples?
- What is the intensity of deliveries to the BASEMENT? Please specify the average number of deliveries to the basement per day, and the size of the vehicles.
- Are external visitors (other than deliveries) allowed into the garage?
- For how long will the jury extend the deadline for the submission of the studies, given that it is more than 14 days late in publishing its answers?


THANK YOU!

ANSWER:
1. The process for the removal of waste: Waste is initially autoclaved in P.15.1 (Autoclaves), and the autoclaved waste is stored in P.15.2 (Healthcare Waste Storage), where it is collected by the waste collection contractor..

2. Room P.7 is used for administrative work.

3. Are the autoclaves in P15.1 used for decontamination of waste and for decontamination of equipment to be sterilised? - YES

4. For wastewater discharge, industrial and municipal wastewater must be separated at source. This means that all water generated in the sanitary facilities and in the household is separately discharged through the internal sewage system to the public sewage system. Industrial wastewater is subject to operational wastewater monitoring, which means that measurements must be made every year, and a report must be produced and submitted to ARSO (if the conditions for declaring industrial wastewater as municipal wastewater are not met).
Industrial wastewater generated in microbiological laboratories falls under the Decree on the emission of substances in the discharge of wastewater from facilities for health and veterinary services (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 10/99, 41/04 - ZVO-1 and 44/22 - ZVO-2)

5. Offices N1.7, N1.8 and N1.9 are
offices of medical microbiology.

6. 24-hour work/on-call work is performed by the department of medical microbiology (ground floor and first floor).

7. The room for the cleaning personnel is in principle used by only one person.

8. YES, this option should be provided.

9. The maximum number of deliveries to the basement is up to 10 per day. The deliveries are mainly made by vans.

10. Parking is provided for NLZOH employees, while parking in front of the facility is for visitors and patients (ramp restriction).

11. The contracting entity will not extend the submission deadline.
Datum objave: 12.08.2022   06:43
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje glede Cleanrooma, ki mora vzdrževati razred čistosti ISO 5. Čist prostor z dvema predprostoroma, kot je navedeno v natečajni nalogi v praksi zelo težko dosega čistosti po ISO 5 ali razreda C (po GMP). Naše vprašanje je ali moramo zagotoviti laboratorijski prostor čistosti ISO 5 ali se ta zahteva po čistosti omeji na komore/izolatorje v samem prostoru, prostor pa je čistosti ISO 6 oziroma razreda D. Zanima nas predvsem zaradi načina in velikosti koncipiranja prezračevalnih naprav, saj so razlike med razredi glede izmenjav zraka ogromne in smo mnenja, da jih je potrebno zajeti že v tej fazi.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Za analize sterilnih vzorcev potrebujemo laboratorij razreda čistosti 5 po
ISO standardu 14644-1. Upošteva naj se zahtevano.


QUESTION:
We have a question regarding the Cleanroom, which must maintain an ISO 5 cleanliness class. It is very difficult to achieve cleanliness according to ISO 5 or class C (according to GMP) in practice in a clean room with two antechambers, as envisaged in the tender. Our question is whether we need to provide a laboratory space with ISO 5 cleanliness or if this cleanliness requirement is limited to the chambers/isolators in the room, and the room itself is of ISO 6 or class D cleanliness. We are interested mainly because of the method and size of the ventilation devices, as the differences between the classes in terms of air exchanges are huge and we believe that they need to be covered at this stage.

Best regards!


ANSWER:
For sterile sample analyses, we need a cleanliness class 5 laboratory
according to ISO standard 14644-1. This should be taken into account.Datum objave: 22.08.2022   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V natečajni nalogi pri oblikovanju zunanjih površin navajate št. parkirnih mest za mamice in gibalno ovirane osebe skupaj 5 PM. Čeprav gre za ranljive udeležence v prometu smo mnenja, da varno in smiselno umestitev tako velikega števila parkirnih mest (poleg vsega zahtevanega programa in preostalih zahtev glede mirujočega prometa) na obravnavanem območju ni mogoče doseči (pravokotno parkiranje). Skupni seštevek parkirnih mest po natečajni nalogi > 8 PM (navadni), 5 PM (I in mamice), 8 PM enosledna motorna vozila, 20 PM kolesa. Skupaj 13 PM dvosledna vozila 28 PM za enosledna, poleg vseh manipulativnih površin dostavnih vozil in seveda kvalitetnega javnega prostora?! Ker gre za mestotvoren javni prostor smo mnenja, da se zagotovi maksimalno število parkirnih mest, ki jih javni prostor in zakonodaja dovoljujeta, vsekakor pa apeliramo na komisijo, pripravljavce natečajne naloge ter naročnika naj ponovno razmislijo o potrebnem številu parkirnih mest.

Prav tako imamo vprašanje glede uvoza/izvoza za urgentno reševalno vozilo. Najprej se nam poraja vprašanje ali je to vezano na ambulanto (nikjer drugje ta relacija ni opisana), ali je to ostanek iz kakšne druge natečajne naloge? V kolikor je potrebno ta prostor zagotoviti? Ali je to namensko parkirišče, kjer bo večino časa stalo reševalno vozilo, ali moramo le omogočiti možnost dostave z reševalnim vozilom in se lahko v tem času uzurpira javni prostor druge namembnosti?

Prav tako ni jasno ali je potrebno zagotoviti pokrita parkirna mesta za enosledna motorna vozila ter kolesa, saj je na strani 25 navedeno: enosledna motorna vozila - brez zahtev, kolesa, vsaj 50%, na strani 45 pa je navedeno: Zunanja parkirna mesta na nivoju terena, naj bodo namenjena za potrebe dostopa in dostave funkcionalno oviranih in ostalih obiskovalcev, omogoča naj le časovno omejeno parkiranje. Parkirne površine na nivoju terena za kolesa in kolesa z motorjem morajo biti zaščitene pred vremenskimi vplivi. Prosimo za pravilno tolmačenje.

ODGOVOR

Iz natečajnih pogojev in natečajne naloge sledi, da je natečajnikom upoštevati vse z natečajno nalogo predvidene omejitve in zahteve, ki so bila predhodno preverjena. Ocenjevalna komisija bo prav gotovo, na osnovi izkušenj in prepoznavanja kvalitet prejetih rešitev, prepoznala utemeljenost in smiselnost morebitnih odstopanj, ki nimajo vpliva na celovitost rešitve in jih bo, v smislu enakovrednega obravnavanja prejetih elaboratov, tudi primerno obravnavala.

Reševalna vozila v NLZOH vozijo vzorce iz zdravstvenih domov in bolnic, zato mora biti prostor namenjen reševalnim vozilom. Reševalna vozila se pripeljejo in ostanejo krajši čas, toliko da oddajo vzorce v sprejemni pisarni.QUESTION:
Dear Sir/Madam,
In the competition task, in the design for the outdoor areas, you indicate the number of parking spaces for mothers and people with mobility impairments - a total of 5 parking spaces. Although it concerns vulnerable road users, we believe that it is impossible to safely and sensibly place such a large number of parking spaces (in addition to all the required programme and other requirements regarding stationary traffic) in the area (with perpendicular parking). The total number of parking spaces according to the competition task is > 8 parking spaces (ordinary), 5 parking spaces (disabled and mothers), 8 parking spaces for single-track motor vehicles, and 20 bicycle parking spaces. There are 13 parking spaces for two-track vehicles, 28 parking spaces for single-track vehicles, and all the manipulation areas for delivery vehicles and, of course, a high-quality public space?! Since this public space contributes to the citys identity, we believe that the maximum number of parking spaces allowed by the public space and the legislation should be ensured. We encourage the committee, the drafters of the competition task and the contracting authority to reconsider the necessary number of parking spaces.

We also have a question about ambulance access. First, is this related to the clinic (this route is not described elsewhere), or is this a remnant from some other competition task? Is it necessary to provide such a space? Is this a dedicated parking space where the ambulance will be parked most of the time, or do we need to allow for ambulance access but, during this time, a public space that could be used for another purpose can be utilised?
It is also not clear whether it is necessary to provide covered parking spaces for single-track motor vehicles and bicycles, since on page 25 it states: single-track motor vehicles - no requirements, bicycles, at least 50%, and on page 45 it states: Outdoor parking spaces at ground level should be intended for the access and delivery needs of functionally disabled and other visitors, and should only allow time-limited parking. Parking areas at ground level for bicycles and motorbikes need to be protected from the weather. Please interpret correctly.

ANSWER:
It follows from the competition conditions and the competition task that the applicants must observe all the restrictions and requirements foreseen by the competition task, which have been previously verified. The evaluation committee will certainly, based on experience and recognition of the qualities of the received solutions, recognise the validity and reasonableness of any deviations that do not affect the integrity of the solution and, in the sense of the equal treatment of the received elaborations, will also treat them accordingly.

Ambulances in the NLZOH transport samples from health centres and hospitals, so the space must be dedicated to ambulances. Ambulances arrive and stay for a short time, long enough to drop off the samples at the receiving office.


Datum objave: 22.08.2022   11:07
VPRAŠANJE
Ali je dovoljeno zunanja parkirna mesta organizirati pravokotno na ulico (vzvratno speljevanje na ulico), kot so že organizirana parkirišča ob košarkaških igriščih višje ob Janševi ulici?

ODGOVOR

V mestni občini Maribor sicer ni eksplicitnega prostorskega akta, ki bi prepovedoval pravokotno parkiranje »na ulico«, kot tudi ni argument, da takšno parkiranje v bližini obstaja. Soglasjedajalec, Urad za promet MOM, pa opozarja na ostale predpise, ki pa tovrstno parkiranje omejujejo, kot n.pr. oddaljenost od križišč, običajnih in semaforiziranih, navezava na nad/podrejene ulice, prečkanje pločnika, enosmerno zavijanje, prečkanje polne črte, ustvarjanje zastojev, omejevanja ustvarjanja odprtega javnega prostora itd. S tega vidika bi, v primeru Janševe ulice, takšno rešitev lahko smatrali kot neizvedljivo, v Sarajevski ulici pa le pogojno.


QUESTION:
Is it permitted to organise outdoor parking spaces perpendicular to the street (reversing into the street), such as the already organised parking spaces next to the basketball courts higher up Janševa ulica?

ANSWER:
In the municipality of Maribor, there is no explicit zoning act prohibiting perpendicular parking on the street, nor is it an argument that such parking exists nearby. The consenting authority, the Traffic Office of the Municipality of Maribor, points to other regulations that limit this type of parking, such as the distance from intersections (conventional and signalised), connection to over/under streets, crossing the pavement, turning one way, crossing the solid line, creating congestion, restricting the creation of open public space, etc. From this point of view, in the case of Janševa ulica, such a solution could be considered unfeasible, and only conditionally possible in Sarajevska ulica.
Datum objave: 24.08.2022   15:01
VPRAŠANJE
Spoštovani

V kolikor sta na razpolago, bi prosili, da se med gradivo uvrstita tudi elaborata geomehanike in hidrogeologije.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Elaborat geomehanike in hidrogeologije nista na razpolago.


QUESTION:
Dear Sir,
We would like to ask you to
include the studies on geomechanics and
hydrogeology among the materials if they are available.

Greetings

ANSWER:
Geomechanics and hydrogeology studies are not available.


Datum objave: 26.08.2022   14:59
VPRAŠANJE
NLZOH - 22-08-21

Spoštovani,
odgovore na vprašanja, ki smo jih poslali preko portala javnih naročil smo natečajniki prejeli z zamudo od 13 do 28 dni. To je popolnoma nedopustno in zrelo za prijavo na revizijo.
Zaradi velike zamude pri podajanju pomembnih pojasnil in odgovorov in zaradi napak v razpisni dokumentaciji naročnika pozivamo, da rok oddaje prestavi skladno z zamudami na vsa vsebinska vprašanja in pozno objavljenimi popravki razpisne dokumentacije, torej minimalno za mesec dni!


ODGOVOR
Naročnik se strinja s podaljšanjem roka oddaje. Nov rok za oddajo elaboratov je četrtek 13.10.2022 do 16.00 ure. Ostali roki so razvidni spodaj.

1. Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 14. 9. 2022
1. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 21. 9. 2022

2. Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 5. 10. 2022

2. Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred oddajo) 7. 10. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2.stopnja četrtek 13. 10. 2022 do 16:00 ure

Datum objave: 30.08.2022   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Ugotovili smo, da je na območju mestne občine Maribor v pripravi nov OPN, ki določa drugačen odmik objekta od parcelne meje, kot je določen v lokacijski informaciji. Ali bi mogli ta dopolnjen osnutek, v katerem je odmik novega objekta od parcelne meje odvisen od njegove višine, kakorkoli upoštevati? Ali je dovolj, da se držimo odmika 4,0 m, kot je določen v lokacijski informaciji, na mejah parcele kjer ni drugih regulacijskih elementov.

2. Ali je možno termostate, termostatsko sobo, hladilnike in hladino sobo iz pritličja premakniti v 1. nadstropje?

Hvala


ODGOVOR
1. Ne glede na fazo dopolnjenega osnutka OPN, ki je trenutno v obravnavi, morajo natečajniki upoštevati veljavne in v NN zapisane regulacijske elemente.

2. Ni možno.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,
1. We found out that a new municipal spatial plan in the area of the City of Maribor, which specifies a different deviation of the building from the plot line than the one set in the planning information, is being prepared. Would it be possible to consider this updated draft, wherein the deviation of the new building from the plot line depends on its height? Is it enough to adhere to the deviation of 4.0 m, as specified in the planning information, on the plot lines without any other regulatory elements?

2. Is it possible to move the thermostats, thermostat room, refrigerators and cold room from the ground floor to the 1st floor?

Thank youANSWER:
1. Notwithstanding the updated draft of the municipal spatial plan, which is currently under consideration, contestants are required to comply with the regulatory elements in force and recorded in the NN.

2. It is not possible.


Datum objave: 30.08.2022   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tabelah kvadratur predvidevate prostore za sanitarije v pritličju, drugem ter tretjem nadstropju. V prvem nadstropju takšnega prostora ni, sta pa garderobna prostora N1.4 in N1.5 v opisu prostora N1.17 (tuš) opisana kot sanitarije M in Ž. So torej lahko sanitarije prvega nadstropja organizirane v sklopu garderob, ali naj bo to od garderob ločen prostor, tako kot je to v ostalih etažah?

Ali je v sklopu garderob v pritličju, drugem ter tretjem nadstropju predvidena umestitev sanitarij za zaposlene, ali so sanitarije za zaposlene ločen prostor?

Pravilnik za organizacijo garderob na določeno število oseb zahteva ločen prostor za tuš in wc ter umivalnike. Ali je v katerikoli etaži možno ta ločen prostor razširiti in uporabiti kot glavne sanitarije za zaposlene znotraj etaže, ali je želja da so sanitarije za zaposlene ločene, v garderobah pa se predvidi zgolj tuše in wc, ki jih zahteva pravilnik? Ali se potem v prvi etaži garderobe razširi in vanje umesti sanitarije?

lep pozdrav!

ODGOVOR
1. Smo predvidevali v sklopu garderob, tako je samo v 1. nadstropju.

2. Kot je zapisano v diagramih in specifikacijah. WCji so del garderob in tudi ločeni.

3. Je mogoče samo v 1. nadstropju.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,
In the surface area tables, you foresee spaces for toilets on the ground, second and third floors. There is no such space on the first floor, but the dressing rooms N1.4 and N1.5 are described as toilet M and F in the description of room N1.17 (shower). Could the toilets on the first floor be organised as part of the dressing rooms, or should they be separate areas from the dressing rooms, just like on the other floors?

Are toilets for employees planned as part of the dressing rooms on the ground, second and third floors, or are the toilets for employees a separate area?

The Rules on the organisation of dressing rooms per acertain number of people require separate areas for showers, toilets and sinks. Is it possible to expand this separate space on any floor and use it as the main toilet for employees within the floor, or is it desired that the toilets for employees are separate, and only showers and toilets, which are required by the Rules, are envisaged in the dressing rooms? Are the dressing rooms on the first floor then expanded and toilets
installed?

Best regards,

ANSWER:
1. This was planned as part of the dressing rooms; this is only the case on the 1st floor.

2. As noted in the diagrams and specifications. The toilets are part of the dressing rooms and also separate.

3. Only possible on the 1st floor.

Datum objave: 30.08.2022   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
10. 8. 2022 je bil podan odgovor na vprašanje o prostoru P.15.1 Avtoklavi in o njegovi funkciji. Odgovor je bil, da se avtoklavi uporabljajo tako za dekontaminacijo odpadkov kot tudi opreme.
Katere vrste oprema (za večkratno ali enkratno uporabo) se tam uporablja?
Če se avtoklav uporablja za očiščeno opremo za večkratno uporabo, je po našem mnenju treba za vsako ceno preprečiti morebiten stik odpadkov z opremo.
Ali pa se prostor P.15.1 Avtoklavi uporablja samo za dekontaminacijo odpadkov, medtem ko čiščenje in sterilizacija opreme potekata v prostorih P.15.4 Pomivalnica in P.15.5 Sterilizacija?

ODGOVOR:
Prostor P.15.1 Avtoklavi se uporabljajo za dekontaminacijo odpadkov, uporablja pa se tudi za avtoklaviranje steklovine, ki se večkrat uporabi. Po avtoklaviranju se steklovina, pred ponovno uporabo, očisti v pomivalnici in nato posreduje v proces sterilizacije. Ni nujno preprečevanje stika odpadkov z opremo oz. za to poskrbijo zaposleni v sklopu delovnega procesa.Dear Madam, Dear Sir,

On 10.08.2022 a question about the room P.15.1 Autoclaves and the function of the room was answered.
The answer was that the autoclaves are used for the decontamination of waste And the decontamination of equipment.
What type of equipment (reusable equipment or single use equipment) is used there?
If the autoclave is used for reusable and cleaned equipment, from our point of view, the possible contact of waste and equipment should be avoided at all costs.
Or is he room P.15.1 Autoclaves only for the decontamination of waste while the equipment cleaned and sterilised in the rooms P.15.4 Washing room an P.15.5 Sterilisation room?

ODGOVOR
Room P.15.1 Autoclaves are used for decontaminating waste and autoclaving glassware that is used repeatedly. After autoclaving, the glassware is cleaned in a dishwasher before reuse and then passed through the sterilisation process. It is not necessary to prevent waste from coming into contact with the equipment, i.e. the employees take care of this as part of the work process.


Datum objave: 30.08.2022   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
10. 8. 2022 je bil podan odgovor na vprašanje o prostoru P.15.1 Avtoklavi in o njegovi funkciji. Odgovor je bil, da se avtoklavi uporabljajo tako za dekontaminacijo odpadkov kot tudi opreme. Katere vrste oprema (za večkratno ali enkratno uporabo) se tam uporablja? Če se avtoklav uporablja za očiščeno opremo za večkratno uporabo, je po našem mnenju treba za vsako ceno preprečiti morebiten stik odpadkov z opremo.
Ali pa se prostor P.15.1 Avtoklavi uporablja samo za dekontaminacijo odpadkov, medtem ko čiščenje in sterilizacija opreme potekata v prostorih P.15.4 Pomivalnica in P.15.5 Sterilizacija?

ODGOVOR:
Prostor P.15.1 Avtoklavi se uporabljajo za dekontaminacijo odpadkov, uporablja pa se tudi za avtoklaviranje steklovine, ki se večkrat uporabi. Po avtoklaviranju se steklovina, pred ponovno uporabo, očisti v pomivalnici in nato posreduje v proces sterilizacije. Ni nujno preprečevanje stika odpadkov z opremo oz. za to poskrbijo zaposleni v sklopu delovnega procesa.


QUESTION:
Dear Madam, Dear Sir,

On 10.08.2022 a question about the room P.15.1 Autoclaves and the function of the room was answered.
The answer was that the autoclaves are used for the decontamination of waste And the decontamination of equipment.
What type of equipment (reusable equipment or single use equipment) is used there?
If the autoclave is used for reusable and cleaned equipment, from our point of view, the possible contact of waste and equipment should be avoided at all costs.

Or is he room P15.1 Autoclaves only for the decontamination of waste while the equipment cleaned and sterilised in the rooms P.15.4 Washing room an P.15.5 Sterilisation room?

ANSWER:
Room P.15.1 Autoclaves are used for decontaminating waste and autoclaving glassware that is used repeatedly. After autoclaving, the glassware is cleaned in a dishwasher before reuse and then passed through the sterilisation process. It is not necessary to prevent waste from coming into contact with the equipment, i.e. the employees take care of this as part of the work process.


Datum objave: 06.09.2022   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po podrobnem pregledu želja naročnika iz natečajne dokumentacije ugotavljamo, da je pozicioniranje vsebin 1. nadstropja (BSL-3, Cleanroom ISO5 in elektronski mikroskop) med nadstropja preostalega programa strokovno problematično. Problemi nastajajo tako zaradi nastanka vibracij (el. mikroskop ne more biti umeščen v nadstropje, temveč na protivibracijsko ploščo (v nepodkletenem pritličju!), BSL-3 (kontaminirano območje) pa čim bolj stran od območja sterilnosti (cleanroom). Poleg tega razmestitev vse tehnološke in prezračevalne opreme zahteva veliko več prostora, kot ga zanjo predvideva naloga. Predlagamo, da naročnik omogoči umestitev dodatne tehnične etaže (etažnost presega omejitve po natečajni nalogi 1K+P+3N), oziroma drugačno razmestitev zahtevnejšega programa v objektu. Naročnik se morda ne zaveda, kaj vse takšen program zahteva, tako tekom gradnje, kot kasneje tekom upravljanja, in kakšne so dobre prakse izgradnje tovrstnih objektov v tujini. Na način, kot je zastavljena projektna naloga, strokovno ustrezne rešitve ni mogoče zagotoviti. Prav tako apeliramo na ZAPS, da v prihodnjih natečajih za tako zahtevne stavbe angažira kompetentne multidisciplinarne ekipe (z izkušnjami na področjih projektiranja tovrstnih prostorov!) za pripravo natečajne naloge, saj je le ta podlaga za kvalitetno zastavljen projekt. V tem primeru ugotavljamo, da temu žal ni tako.

Hvala in prijeten pozdrav!


ODGOVOR
1. Glede elektronskega mikroskopa:
Nosilnost konstrukcije pod prostorom z mikroskopom mora biti ustrezna, razdalja med nosilnimi stebri konstrukcije naj bo v tej fazi projektirana na največ 5 m. Poleg tega je potrebna poglobitev v tlaku, ki omogoča namestiti pod mikroskop izolacijsko podlago za izničenje tresljajev (tj. vztrajnostno ploščo na pnevmatskih izolacijskih podstavkih z aktivnim ali pol-aktivnim dušenjem). Z izolacijsko podlago in podložnimi blazinicami, obdanimi s sistemom dvignjenega poda, bo mogoče nivo laboratorija in noge instrumenta ohraniti na isti višini kot je sicer nivo etaže.
Glej PRILOGO 1. Priloga 1 je objavljena na strani ZAPS.
Ne glede na zapisano je dolžnost vsakega od natečajnikov izvedba preverbe z njegovim strokovnjakom za analizo nihanj in statikom!

Glede sistema HVAC in čistih prostorov:
V namen zagotovitve ustreznega razreda čistosti ISO 5 v primerih, ko je ta obkrožen s prostori ene ali več stopenj nižjim razredom čistosti, naj se uporabijo navodila in sheme spodaj. Glej shemo sistema 2A in 2B. V obeh primerih je naloga AHU zagotovitev potrebne količine zunanjega zraka in izničenje hladilnih obremenitev, naloga RFU/FFU zagotovitev zahtev, povezanih s številom potrebnih izmenjav / potrebne navpične hitrosti zraka. Upoštevajte, da je zaradi možnega različnega mesta umestitve naprave RFU/FFU, močno različna tudi potrebna velikost glavnega jaška za kanalske povezave z AHU, kot tudi potreben prostor za postavitev same RFU/FFU.
Ne glede na zapisano je dolžnost vsakega od natečajnikov izvedba preverbe z njegovim strokovnjakom HVAC za čiste prostore!
Glej PRILOGO 2. Priloga 2 je objavljena na strani ZAPS.

2. Višanje objekta ni dopustno


QUESTION:
Dear Sir/Madam!
After a detailed review of the contracting authority's requirements from the competition documentation, we find that the positioning of the contents of the 1st floor (BSL-3, Cleanroom ISO5 and electronic microscope) between the floors of the rest of the programme is professionally problematic. Problems arise due to both the occurrence of vibrations (the electric microscope cannot be placed on the floor, but on an anti-vibration plate (on a non-basement ground floor!), and BSL-3 (contaminated area) as far as possible from the sterile area (cleanroom). In addition, the placement of all the technological and ventilation equipment requires much more space than the task provides.
We suggest that the contracting authority either allows the placement of an additional technical floor (the floor level exceeds the limits of the competition task 1K+P+3N), or different positioning of a more demanding programme in the facility. The contracting authority may not be aware of what such a programme requires, both during construction and later during management, or the good practices for building such facilities abroad. In the way the competition task is set, it is impossible to provide a professionally adequate solution. We also call upon the Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia (ZAPS) to engage competent multidisciplinary teams (with experience in designing such spaces!) in future competitions for such demanding buildings to prepare the competition task, as it represents the basis for a high-quality project. In this situation, we note that this is unfortunately not the case.

Thank you and kind regards!

ANSWER:
1. Regarding the electron microscope:
The structure's load-bearing capacity under the microscope room must be adequate, and the distance between the supporting columns of the structure should be designed at a maximum of 5 m at this stage. In addition, a pressure recess is required to allow the installation of an isolation pad under the microscope for vibration cancellation (i.e. an inertial plate on pneumatic isolation pads with active or semi-active damping). With an insulating base and underlay pads surrounded by a raised floor system, it will be possible to keep the laboratory level and the instrument legs at the same height as the floor level.
See ANNEX 1. Annex 1 is published on the ZAPS website.
Regardless of what is written, each applicant must perform a verification with their vibration analysis specialist and structural engineer!

Regarding the HVAC system and cleanrooms:
The instructions and diagrams below should be used to ensure an appropriate cleanliness class of ISO 5, in cases where it is surrounded by rooms of one or more levels of a lower cleanliness class. See system diagrams 2A and 2B. In both cases, the AHU should provide the necessary amount of outside air and eliminate cooling loads, and the RFU/FFU should deliver the requirements related to the number of necessary exchanges/the required vertical air velocity. Please note that due to the different possible locations of the RFU/FFU, the required size of the main shaft for the duct connections to the AHU, and the required space for the installation of the RFU/FFU itself, are also very different.
Regardless of what is written, each applicant must perform a verification with their HVAC Cleanroom Specialist!
See ANNEX 2. Annex 2 is published on the ZAPS website.

2. Elevation of the building is not permitted.

Datum objave: 06.09.2022   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
1. Ali morata biti prostora P.13 in P.14 direktno povezana z vrati? Ali morata stati drug ob drugem? V progamskih shemah je med njima narisana puščica, v textu projektne naloge ni nič posebej omenjeno.
2. Ali moramo pri zasnovi zunanje ureditve slediti faktorju zelenih površin, ki je določen v lokacijski informaciji - 15%? Ali obstajajo kakšni odpustki?

ODGOVOR
1. Prostora ni potrebno, da sta povezana, lahko sta tudi ločena, ni potrebno, da sta drug ob drugem.
2. Upoštevati je potrebno vse veljavne prostorske akte, ki izhajajo iz LI.QUESTION:
Dear Sir/Madam,
1. Do rooms P.13 and P.14 have to be directly connected with a door? Do they have to be side by side? In the programme diagrams, an arrow is drawn between them. Nothing is specifically mentioned in the text of the project task.
2. Do we have to follow the factor of green areas specified in the location information - 15% - when designing the exterior? Are there any exemptions?

ANSWER:
1. The rooms do not need to be connected; they can also be separate and do not need to be next to each other.
2. It is necessary to consider all applicable spatial acts / dokuments arising from LI.Datum objave: 06.09.2022   12:23
VPRAŠANJE
NLZOH - 22-08-23

Spoštovani,
A. v odgovoru objavljenem 10.08.2022 ob 11:38 podajate odgovor:
1. Predhodne prostorske prevere, zaradi anonimnosti morebitnih sodelujočih pripravljavcev, v tej fazi ni več mogoče predstaviti. ..
Prosimo za dodatno tolmačenje vašega odgovora. Iz zapisanega namreč sledi, da pripravljalec prostorske prevere sodeluje na natečaju. To pomeni, da informacije niso vsem sodelujočim enako dostopne, kar ni v skladu z ZJN. Vse preverbe morajo biti dostopne vsem sodelujočim!

B. Ali smejo reševalna vozila v NLZOH dostaviti vzorce iz zdravstvenih domov in bolnicv kletno etažo in jih predati v sprejemno pisarno K8?
HVALA!


ODGOVOR
1. Dodatno pojasnjujemo, da izdelovalec idejno prostorske zasnove ne sodeluje na natečaju kot
natečajnik.

2. Ne.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,
A. In the reply published on 10.08.2022 at 11:38, you answered:
1. Due to the anonymity of any participating preparers, the preliminary spatial verification cannot be presented at this stage.
Please provide an additional interpretation of your answer. It follows from what has been written that the preparer of the spatial verification participates in the competition. This means that information is not equally accessible to all participants, which is not in accordance with the ZJN. All verifications must be accessible to all participants!

B. Can ambulances deliver samples to NZLOH from health centres and hospitals to the basement floor and
hand them over to the K8 receiving office?
THANK YOU.

ANSWER:
1. In addition, we clarify that the preparer of the conceptual spatial design does not participate in the competition as a competitor.

2. No.
Datum objave: 06.09.2022   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je dovoljeno laboratorij splošne mikrobiologije P.13 prestaviti v 1. nadstropje, glede na to, da gre za isti oddelek?

ODGOVOR
Ni mogoče.

QUESTION:
Dear Sir/Madam,
Is it allowed to move the general microbiology lab P.13 to the 1st floor, given that it is in the same department?

ANSWER:
It's not possible.


Datum objave: 12.09.2022   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani, 6.9.2022 ponavljamo vprašanje poslano 23.8.2022; ODGOVOR PONOVNO ZAMUJA 2 TEDNA!!!


NLZOH - 22-08-23

Spoštovani,
A. v odgovoru objavljenem 10.08.2022 ob 11:38 podajate odgovor:
1. Predhodne prostorske prevere, zaradi anonimnosti morebitnih sodelujočih pripravljavcev, v tej fazi ni več mogoče predstaviti. ..
Prosimo za dodatno tolmačenje vašega odgovora. Iz zapisanega namreč sledi, da pripravljalec prostorske prevere sodeluje na natečaju. To pomeni, da informacije niso vsem sodelujočim enako dostopne, kar ni v skladu z ZJN. Toliko bolj, vse preverbe morajo biti dostopne vsem sodelujočim!

B. Ali smejo reševalna vozila v NLZOH dostaviti vzorce iz zdravstvenih domov in bolnicv kletno etažo in jih predati v sprejemno pisarno K8?
HVALA!


ZAHTEVAMO PROMPTNO ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA!!!!!

ODGOVOR
1. Dodatno pojasnjujemo, da izdelovalec idejno prostorske zasnove ne sodeluje na natečaju kot
natečajnik.

2. Ne.


QUESTION:
Dear Sir/Madam, on 06/09/2022, we repeat the question sent on 23/08/2022; THE ANSWER IS 2 WEEKS LATE AGAIN!!!

Dear Sir/Madam,
A. In the reply published on 10.08.2022 at 11:38, you answered:
1. Due to the anonymity of any participating preparers, the preliminary spatial verification cannot be presented at this stage.
Please provide an additional interpretation of your answer. It follows from what has been written that the preparer of the spatial verification is participating in the competition. This means that information is not equally accessible to all participants, which is not in accordance with the
ZJN. Furthermore, all verifications must be accessible to all participants!

B. Can ambulances deliver samples to NLZOHmfrom health centres and hospitals to the basement floor and hand them over to the K8 receiving office?
THANK YOU!

WE REQUEST PROMPT ANSWERS TO OUR QUESTIONS!!!!!

ANSWER:
1. In addition, we clarify that the preparer of the conceptual spatial design does not participate in the competition as a competitor.

2. No.


Datum objave: 12.09.2022   11:57
VPRAŠANJE
22-09-06
Spoštovani,
A. v projektni nalogi zahtevate eno garderobo v BSL laboratoriju.
Ali je mišljeno, da je garderoba res ena, unisex, za moške in ženske, ali zahtevate ločeni garderobi za moške in ženske zaposlene?

Za hiter odgovor se vam zahvaljujemo!


ODGOVOR
Gre za manjše število zaposlenih, ki bodo delali v teh prostorih, zato je dovolj unisex garderobe, če smernice in zahteve to dopuščajo.


QUESTION:
22-09-06
Dear Sir/Madam,

A. In the project task, you request one dressing room in the BSL laboratory.
Is it meant that this is just one unisex dressing room for men and women, or do you require separate dressing rooms for male and female employees?

Thank you for your prompt answer

ANSWER:
A small number of employees will work in these rooms, so a unisex dressing room is sufficient if the guidelines and requirements allow it.


Datum objave: 12.09.2022   11:59
VPRAŠANJE
22-09-06

1. Čemu služi avtoklav v prostoru P.16.2.

ODGOVOR
Avtoklavi v P.16.2 so namenjeni avtoklaviranju trdih in tekočih gojišč.


QUESTION:
1. What is the purpose of the autoclave in room P.16.2?

ANSWER:
The autoclaves in P.16.2 are intended for autoclaving solid and liquid cultures


Datum objave: 12.09.2022   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Organizacija mirujočega prometa je ključna za rešitev natečajne naloge. Umestitev manipulacije za parkiranje na natečajno območje namreč znatno zmanjša volumen objekta in okrni arhitekturno rešitev. V odgovoru z dne 22.8. dovoljujete parkiranje z vzvratnim izvozom vozil na ulico kot "samo pogojno", kar je zelo dvoumen odgovor.

Tako parkiranje krši določbe Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 - uradno prečiščeno besedilo in 161/21 - popr.) oz. podzakonskih aktov, razen, če se Sarajevsko ulico prekvalificira v prostor "Območje umirjenega prometa". Taka prekvalifikacija pomeni poseg izven natečajnega območja. Prav tako parkiranje z vzvratnim izvozom na ulico ni skladno s prejšnjimi odgovori, kjer zahtevate omejitev dostopa do zunanjih parkirišč z rampo (odgovor z dne 10. 8. 2022).

Prosimo torej za enoznačni odgovor na sledeče vprašanje:

Ali je za naročnika sprejemljiva rešitev, ki ima parkiranje ob Sarajevski ulici, z vzvratnim izvozom na ulico, ki zahteva spremembo prometne ureditve Sarajevske, in nima omejenga dostopa do parkirnih mest z rampo? (Odgovoriti z DA/NE)

Prosimo za čim prejšnji odgovor!

ODGOVOR
Zahteve in pričakovanja naročnika v zvezi s prometom in parkiranjem so opredeljena v natečajni nalogi in odgovorih na vprašanja. Natečajnik naj po svoji strokovni presoji predlaga najustreznejšo rešitev in naj morebitna odstopanja od zahtev ustrezno strokovno utemelji.


QUESTION:
Dear Sir/Madam,
The organisation of stationary traffic is key for the solution of the competition task. Placing the parking manipulation in the competition area significantly reduces the volume of the building and curtails the architectural solution. In the answer dated 22/08/2022, you allow reverse parking on the street as "conditional only", whichis a very ambiguous answer.

Such parking violates the provisions of the Road Traffic Rules Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 156/21 - official consolidated version and 161/21 - corr.) and by-laws, unless Sarajevska ulica is reclassified as a reduced traffic area. Such requalification means intervention outside the competition area. Also, parking with a reverse exit to the street is inconsistent with the previous answers, where you ask for the restriction of access to external car parks with a ramp (answer dated 10/08/2022).

So please give a clear answer to the following question:

Is the parking solution along Sarajevska ulica, with a reverse exit to the street, which requires a change in the traffic planning of Sarajevska ulica, and does not have limited access to parking spaces with a ramp acceptable to the Contracting Entity? (Answer with YES/NO)

Please reply as soon as possible!

ANSWER:
The requirements and expectations of the Contracting Entity regarding traffic and parking are defined in the competition task and answers to the questions. The applicant should propose the most suitable solution according to their professional judgment, and provide appropriate professional justification for any deviations from the requirements.
Datum objave: 15.09.2022   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prostor K.6 je deklariran kot prostor za separacijo ionizirane vode.
Ali lahko na kratko razložite, katere operacije se izvajajo v tem prostoru.
Ali je ta prostor del laboratorija ali se uporablja samo za pripravo vode?

ODGOVOR
Prostor K.6. je označen kot prostor za separacijo, ionizirana voda. Torej je prostor načeloma razdeljen na dva dela. V delu poteka proces izločanja vodnega kamna iz vode oz. t.i. mehčanje vode. V drugem delu poteka nadaljnja priprava deionizirane vode. Postavitev pod laboratorijem za pripravo gojišč, ki se nahaja v pritličju (P.17), kjer potrebujejo tako zmehčano kot deionizirano vodo. Prostor naj ima skupaj površino 30-40 m2.

QUESTION:
Dear Madam, Dear Sir,
The room K.6 is declared as Space for separation, ionised water.
Can you please make a short explanation which operations are made in this room.
Is this room a part of the laboratory or its use only for the water preparation?


ANSWER:
Room K.6. is designated as a separation room, ionised water. So, in principle, the room is divided into two parts. In the first part, the process of removing limescale from the water or so-called water softening takes place. And in the second part, further preparation of deionised water takes place. Placement under the laboratory for the preparation of culture media, located on the ground floor (P.17), where they need both softened and deionised water. The room should have a total area of 30-40 m2.


Datum objave: 21.09.2022   06:48
VPRAŠANJE
Spoštovnai,

prosimo za obrazložitev svetlih višin etaž. Na strani 48 v Natečajni nalogi pod poglavjem 3.3.2 Konstrukcijska zasnova je zapisano:
"Predvidena svetla etažna višina (konstrukcijska!) v pritličju je 4,0 m in nadstropjih 3,5 m. Predvidena svetla etažna višina v kletni etaži namenjena manipulaciji z reševalnimi in dostavnimi vozili je 3,0 m."
Kaj točno pomeni svetla konstrukcijska etažna višina. Ali je to višina od finalnega tlaka do spodnjega roba medetažne konstrukcije (brez obešenega stropa) ali naj to razumemo kot višino med zgornjim robom spodnje medetažne konstrukcije in spodnjim robom zgornje medetažne konstrukcije (brez tlakov in obešenega stropa)?

hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.Dear Sir/Madam,

Please explain the headroom on each floor. On page 48 of the Competition Task under Chapter 3.3.2 Structural design, it is written:
"The expected headroom (structural!) on the ground floor is 4.0 m and on the upper floors 3.5 m. The expected headroom in the basement floor, intended for manipulation with rescue and delivery vehicles, is 3.0 m."
What exactly does structural headroom mean? Is this the height from the final flooring to the bottom edge of the mezzanine structure (without the suspended ceiling), or should it be understood as the height between the top edge of the lower mezzanine structure and the bottom edge of the upper mezzanine structure (without the flooring and suspended ceiling)?

Thank you and kind regards!


ANSWER:
The Contracting Entity will no longer answer substantive questions received after the deadline for substantive questions.

Datum objave: 26.09.2022   11:52
VPRAŠANJE
22-09-19-
Spoštovani,
Prosimo Vas za URGENTNE in NEDVOUME odgovore na naša vprašanja:
v Natečajni nalogi piše:

»Poglavje 3.1.1
Naročnik je predhodno že izvedel prostorsko prevero umestitve objekta (in programa) - IDZ, ki je služila pričetku postopkov priprave novega OPPN-a za obravnavano območje; ta IDZ je bila namenjena predvsem prostorski preveritvi umestitve programa investitorja v objekt. Izhodišča te prostorske prevere so osnova za nekatera v nadaljevanju teksta zapisana programsko funkcionalna izhodišča, ki jih je potrebno izpolniti.«
VPRAŠANJE 1: Iz odgovorov na vprašanja je razbrati, da Naročnik ne želi objaviti Idejne zasnove, ki je bila osnova za razpis natečaja in podajanje zahtev glede organizacije stavbe. Smatramo, da je Naročnik DOLŽAN objaviti IDZ, ker z objavo omogoči vsem sodelujočim enake pogoje sodelovanja; (namreč nekontrolirana distribucija omenjene IDZ je razlog za vložitev revizijskega zahtevka) in znatno pripomore k razjasnjevanju nekaterih nerazumljivih zahtev. Nenazadnje tudi prikaže kako je snovalec IDZ umestil vso zahtevano kvadraturo na etažo 0, klančino, parkirna mesta in povrhu vsega še atrij!


»Poglavje 3.1.2
Tlorisni gabariti: je predmet natečajne rešitve in bo upoštevan v projektni dokumentacij. Uvozno/izvozna klančina v klet-garažo se lahko pokrije z nadstrešnico.«
VPRAŠANJE 2: Ali se klančino LAHKO pokrije z nadstrešnico ali se klančino MORA pokriti z nadstrešnico?

nadalje v istem poglavju:
»Višinski gabarit: etažnost: 1K+P+3. Višina se lahko presega za postavitev tehnične opreme (klime, fotovoltaike in podobno) in izhoda na streho.«
VPRAŠANJE 3: Ali je na streho dovoljeno postavljanje pergol in zaščit pred soncem?

nadalje:
»Poglavje 3.2.3.
Objekt naj bo (ob glavnem stopnišču) opremljen z dvigalom, ki povezuje vse etaže objekta. Dvigalo naj bo dimenzionirano tako, da omogoča osebni transport, prevoz z invalidskim vozičkom in transport bolniške postelje z dvema spremljevalnima osebama.«
VPRAŠANJE 4: Ali stavba, ki jo načrtujemo resnično potrebuje dvigalo za transport bolniške postelje s spremljevalcema ali je to napaka v Natečajni nalogi?


ODGOVOR

Na vsebinska vprašanja, prejeta po roku za postavljanje vsebinskih vprašanj, naročnik ne bo več odgovarjal.


QUESTION:
22-09-19-
Dear Sir/Madam,
We ask for URGENT and UNEQUIVOCAL answers to our questions:
The Competition Task states:

Chapter 3.1.1.
The Contracting Entity had previously carried out a spatial verification of the placement of the building (and the programme), the conceptual design, which served to start the procedures for preparing a new detailed municipal spatial plan for the area in question. This conceptual design was mainly intended for the spatial verification of the placement of the investor's programme in the building. The starting points of this spatial verification are the basis for some of the programming-functional starting points indicated below, which must be met."
QUESTION 1: It follows from the answers to the questions that the Contracting Entity does not want to publish the conceptual design, which was the basis for the competition and the requirements regarding the organisation of the building. We believe that the Contracting Entity is OBLIGED to publish the conceptual design, because by publishing it, it allows all participants to have the same conditions of participation; (the uncontrolled distribution of the mentioned conceptual design is the reason for filing an application for revision), and significantly helps to clarify some incomprehensible requirements. It also shows how the creator of the conceptual design placed all the required square footage on floor 0, the ramp, parking spaces, and on top of everything, the atrium!
Chapter 3.1.2.
Floor plan dimensions: subject of the competition solution, and will be considered in the project documentation. The import/export ramp to the basement-garage may be covered with a canopy."
QUESTION 2: The ramp MAY be covered with a canopy, or the ramp HAS TO BE covered with a canopy?

further in the same chapter:
"Height dimensions: floor plan: 1B+G+3. The height can be exceeded for installing technical equipment (air conditioning, photovoltaics, etc.) and the exit to the roof."
QUESTION 3: Are pergolas and sun protectors allowed on the roof?

further:
Chapter 3.2.3.
The building should be equipped (next to the main staircase) with an elevator connecting all floors. The elevator should be dimensioned in such a way that it allows personal transport, transport with a wheelchair, and the transport of a hospital bed with two accompanying persons.
QUESTION 4: Does the building we are planning really need an elevator to transport a patient bed with two accompanying persons, or is this an error in the Competition Task?

ANSWER:
The Contracting Entity will no longer answer substantive questions received after the deadline for substantive questions.