Dosje javnega naročila 001450/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Laboratorijski material
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 643.744,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001450/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN001450/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2022
JN001450/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.06.2022
JN001450/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN001450/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
JN001450/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001450/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 048-124108
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437786/RD-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11564
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Laboratorijski material
Referenčna številka dokumenta: 200-4/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava medicinskih pripomočkov - laboratorijskega materiala po sklopih in specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 1: Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR; šifra JR 1482-1NP
Sklop 2: Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I; šifra JR 1482-4NP
Sklop 3: Lab.mat.-IMUNOLOGIJA II; šifra JR 1482-5NP
Sklop 4: Lab.mat.-BIOKEMIJA I, šifra JR 1482-6NP
Sklop 5: Lab.mat.-SEDIMENTACIJA; šifra JR 1482-7NP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-URINI,BLATO,PRIBOR; šifra JR 1482-1NP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-IMUNOLOGIJA II
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-IMUNOLOGIJA II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-BIOKEMIJA I
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-BIOKEMIJA I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Lab.mat.-SEDIMENTACIJA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Lab.mat.-SEDIMENTACIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2022   12:24
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da dovilite da ponudniki za zavarovanje za resnost ponudbe predložimo bančno garancijo, saj vsa podjetja ne poslujejo z menicami.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni predvideno.Datum objave: 10.03.2022   07:03
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da dovilite da ponudniki za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložimo bančno garancijo, saj vsa podjetja ne poslujejo z menicami.Hvala za odgovor

ODGOVOR
V 11.členu okvirnega sporazuma je zapisano, da naročnik zahteva izročitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer bančno garancijo ali 1 bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Menična izjava, ki je del razpisne dokumentacije predstavlja le vzorec menične izjave v primeru, ko se za to vrsto finančnega zavarovanja odloči ponudnik ob podpisu okvirnega sporazuma.


Datum objave: 14.03.2022   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani
Vprašanje se zavezuje na sklop 5 Sedimentacija: ali so reagenti in kontrole vezani na že obstoječi sistem ali vam lahko ponudimo nov drugače analizator?
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Predmet JR je laboratorijski material vezan na obstoječe sisteme. Novega analizatorja ne morete ponuditi.Datum objave: 23.03.2022   10:29
VPRAŠANJE
Zahtevamo, da v okvirnem sporazumu in navodilih uskaldite plačni rok z veljavno zakonodajo. Če tega ne boste storili, bomo vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR
Naročnik je/bo v razpisni dokumentaciji - Navodilu za izdelavo ponudbe in okvirnem sporazumu spremenil dikcijo glede plačilnega roka, ki po novem pravilno glasi:
60 dni oziroma v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja, od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema pravilno izstavljenega računa,...
Datum objave: 23.03.2022   10:31
VPRAŠANJE
Določili ste 60 dnevni plačilni rok. Prosim, da popravite okvirni sporazum, saj ta rok velja le do 30.6.2022. Če roka ne boste uskladili, bomo vložili zahtevek za revizijo.
Predlagamo naslednje besedilo: v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa oziroma skladno z veljavnimi predpisi, ki določajo roke plačila.

ODGOVOR
Naročnik je/bo v razpisni dokumentaciji - Navodilu za izdelavo ponudbe in okvirnem sporazumu spremenil dikcijo glede plačilnega roka, ki po novem pravilno glasi:
60 dni oziroma v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja, od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema pravilno izstavljenega računa,...Datum objave: 23.03.2022   10:33
VPRAŠANJE
Kako je zagotovljena tajnost vseh podatkov do odpiranja ponudb, če mora ponudnik vnesti vse podatke v vaš sistem (gosoft).
Menimo, da ta vaša zahteva grobo krši celoten sistem javnega naročanja.

ODGOVOR
Računalniški sistem je zasnovan na način, da do roka za odpiranje ponudb, naročnik nima možnosti dostopa oz. vpogleda v ponudbe.Datum objave: 23.03.2022   10:35
VPRAŠANJE
Prosimo za navodila kaj ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« vpiše in kako se bo ravnalo v primeru razhajanj med dokumentom v razdelku »predračun« in »Skupna ponudbena vrednost«.

ODGOVOR
Ponudnik v sistem e-jn vpiše skupno vrednost za predvideno porabo na razpisano obdobje. Ponudnik skupno vrednost pridobi v računalniškem sistemu Go-soft (izpis ponujenih artiklov in ponudbenih cen) . V primeru odstopanj bo naročnik kot ustrezno in pravilno upošteval vrednost, ki bo podana v predračunu oz. izpisu ponujenih artiklov in ponudbenih cen.Datum objave: 23.03.2022   10:44
VPRAŠANJE
Pojsnite, zakaj zahtevate, da ponudnik dvakrat predloži ESPD, menimo, da je v eni od navednih oblik v točki 1, poglavja 3.4.dovolj. Zahtevamo, da črtate vašo zahtevo, po dvaktratni predložitivi ESPDja.
Vaša zahteva: Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »ESPD« (izpolnjen in podpisan, za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) (preko sistema eJN v xml obliki predloži v razdelek »ESPD« ter skeniranega v pdf obliki predloži v razdelek »Druge priloge«)

ODGOVOR
Ponudnik ESPD obrazec v xml obliki izpolni in podpiše, tako da je to veljaven dokument, podpis se lahko preveri v Si-passu. Obrazec ESPD v pdf obliki služi naročniku za hitrejši pregled izpolnjevanja pogojev, kar je še posebej dobrodošlo pri večjem številu postopkov oz. večjem številu ponudnikov v posameznem postopku. Pregledovanje obrazca ESPD v xml. obliki zahteva bistveno več časa. Glede na navedeno naročnik ne bo umaknil te zahteve.Datum objave: 23.03.2022   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,ali je potrebno priložiti potrjene reference ali zadostuje navedba vseh podatkov?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pogoj referenc iz točke 10 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) je potrebno izkazati z izpolnitvijo (navedbo) poglavja IV, točka C obrazca ESPD, ki mora biti predložen v ponudbi.
Pogoj referenc iz točke 9 (Navodilo za izdelavo ponudbe; poglavje 7-Pogoji za sodelvoanje; točka C-Tehnična in strokovna sposobnost) pa bo ponudnik izkazal na poziv naročnika v fazi vzorčenja.
Datum objave: 24.03.2022   10:03
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da podaljšate rok za postavitev vprašanj, saj ste jih neupravičeno zaprli 20 dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Naročnik mora v skladu z ZJN-3 na Portalu JN odgovore, pojasnila oziroma dodatne informacije, ki so potrebne za pripravo ponudb, objaviti najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, iz česar smiselno izhaja in je v praksi običajno, da se rok za postavitev vprašanj zapre cca 8 dni pred rokom za oddajo ponudbe in ne že 20 dni prej.
Rok prosim podaljšajte do 1.4.2022. S tem nam boste mogočili, da prejmemo odgovore na vsa vprašanja, ki se bodo postavila ob pripravi ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik je rok za prejem zahtev za pojasnilo postavil glede na razpoložljivost in prisotnost članov komisije, ki so strokovnjaki s področja predmeta JN. Roka ne bo spreminjal.Datum objave: 28.03.2022   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V poglavju Tehnična in strokovna sposobnost je predvidena zaveza dobavitelja, da bo odvažal celotno embalažo, ki je predmet dostave blaga.
V skladu z običajno prakso v primeru javnih naročil medicinskih pripomočkov je, da zahteva, ki jo navaja naročnik, velja v primeru dobav po volumnu večjih oz. velikih aparatov, ki imajo tudi veliko količino embalaže, ne pa v primeru dobav medicinskih pripomočkov, zato predvidevamo, da zahteva izvira iz dokumentacije, katere predmet je bilo blago velikih dimenzij.
Vsled navedenega prosimo naročnika za potrditev, da se navedena zahteva za zadevno javno naročilo črta.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik najprej pojasnjuje, da je navedena dikcija zapisana v vseh naročnikovih postopkih JN s področja MP. Prav tako je bila dikcija zapisana v predhodnem postopku, v katerem nismo prejeli nobene podobne zahteve za pojasnilo.
Naročnik je navedbe potencialnega ponudnika preveril v laboratoriju in ugotovil, da nekateri ponudniki dobavljajo mat. v plastični embalaži, ki jo tudi sproti odvažajo. Glede na navedeno naročnik dikcije ne bo črtal.