Dosje javnega naročila 001368/2022
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, Potoče 2, 4205 Preddvor
Blago: NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 65.700,71 EUR

JN001368/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2022
JN001368/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2022
JN001368/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.04.2023
JN001368/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001368/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
Potoče 2
4205
SI
Preddvor
Slovenija
Urša Sgerm
ursa.sgerm@dso-preddvor.si
+386 42752451

Internetni naslovi
http://www.dso-preddvor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437796/rd_zno_2022.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437796/espd/Narocnik_ESPD_ZN_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11569
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0001/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročilo materiala za zdravstveno nego in oskrbo po sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA PREHRANA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potoče 2, 4205 Preddvor
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami za posamezni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO RANE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potoče 2, 4205 Preddvor
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami za posamezni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OSEBNO NEGO
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potoče 2, 4205 Preddvor
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami za posamezni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SANITETNI MATERIAL
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potoče 2, 4205 Preddvor
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami za posamezni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAŠČITNA SREDSTVA
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18424000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potoče 2, 4205 Preddvor
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami za posamezni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24455000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potoče 2, 4205 Preddvor
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo in tehničnimi zahtevami za posamezni sklop.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.03.2022   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zastavljamo vam vprašanje za sklop 4: SANITETNI MATERIALI.

V zaprtem sklopu imate razpisan zelo širok spekter raznovrstnih artiklov, ki vam jih lahko ponudi le ena veledrogerija, kar je v nasprotju z ZJN-3 in načelom konkurenčnosti in enakopravne obravnave ponudnikov.
Prosimo vas, da zaprt sklop razdelite na posamezne podsklope ali odprete sklop ter tako omogočite prijavo več različnim ponudnikom. Predlagamo vam, da sklop razdelite na smiselne manjše podsklope, kot na primer podsklop za IV dostop, podsklop za igle in brizge itd


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani
Naročnik ne sledi priporočilom ponudnika.
Artikle lahko ponudi več ponudnikov.
Količine niso velike, zato za naročnika ni gospodarno deliti sklop.Datum objave: 07.03.2022   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v navodilih navajate:
"Izvajalec mora navesti najmanj tri reference, ki naj se nanaša na obdobje zadnjih 3. let in v velikosti oddanega naročila. Vsaka od referenc mora biti potrjena od referenčnega naročnika in ne sme biti starejše od 30. dni od oddaje ponudbe
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost)."

Kot dokazilo ste navedli le Izpolnjen ESPD. Ali prav razumemo, da potrjenih referenc s strani referenčnih naročnikov ni potrebno prilagati?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Tako je. Naročnik bo reference pri referenčnih naročnikih preveril sam.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zastavljamo vam vprašanje za sklop 4: SANITETNI MATERIALI.

V zaprtem sklopu imate razpisan zelo širok spekter raznovrstnih artiklov, ki vam jih lahko ponudi le ena veledrogerija, kar je v nasprotju z ZJN-3 in načelom konkurenčnosti in enakopravne obravnave ponudnikov.
Prosimo vas, da zaprt sklop razdelite na posamezne podsklope ali odprete sklop ter tako omogočite prijavo več različnim ponudnikom. Predlagamo vam, da sklop razdelite na smiselne manjše podsklope, kot na primer podsklop za IV dostop, podsklop za igle in brizge itd


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Glej odgovor z dne 07.03.2022 12:20Datum objave: 08.03.2022   18:30
VPRAŠANJE
P7 Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje
javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.
V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih
subjektov lahko pogoj izpolnijo gospodarski subjekti skupaj.
Izvajalec mora navesti najmanj tri reference, ki naj se nanaša na obdobje zadnjih 3. let in v velikosti
oddanega naročila. Vsaka od referenc mora biti potrjena od referenčnega naročnika in ne sme biti starejše
od 30. dni od oddaje ponudbe
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna
sposobnost).

kot dokazilo navajate izpolnjen ESPD, v tekstu pa Vsaka od referenc mora biti potrjena od referenčnega naročnika. Kaj torej moramo priložiti -ali so potrjena referenčna potrdila zahtevana ali ne?

ODGOVOR
Reference navedete v ESPD obrazcu. Naročnik bo referenco preveril sam.Datum objave: 09.03.2022   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop III, zap.št. 6: Lahko ponudimo Olje za nego v pakiranju 250ml in preračunamo ceno na pakiranje 200ml, da bodo ponudbe med seboj primerljive? Hvala.

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 09.03.2022   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP II, zap.št.79: Ali lahko ponudimo kostanjev med v tubi ( kot. Npr. Vivamel) v 20g tubi?

ODGOVOR
LahkoDatum objave: 09.03.2022   09:28
VPRAŠANJE
Pri navedbi referenc ste zapisali
Zahteva je Izvajalec mora navesti najmanj tri reference, ki naj se nanaša na obdobje zadnjih 3. let in v velikosti oddanega naročila.
Ali je ustrezno, če navedemo kot referenco stranko, kateri smo npr. prodajali le 1 leto ali npr. 2 leti znotraj obdobja zadnjih 3. let?

ODGOVOR
Referenca je ustrezna.Datum objave: 09.03.2022   09:30
VPRAŠANJE
Pri navedbi referenc ste zapisali
Zahteva je Izvajalec mora navesti najmanj tri reference, ki naj se nanaša na obdobje zadnjih 3. let in v velikosti oddanega naročila.
Prosimo za pojasnilo ali je obdobje zadnjih 3 let obdobje 1.1.2019 do 31.12.2021?

ODGOVOR
Obdobje za reference je od 1.1.2019 naprej.Datum objave: 09.03.2022   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. IV. Sanitetni material, Zap. št. 33 do 37). Ali lahko ponudimo rokavice z svaljkastim robom, ki omogočajo dober oprijem in take tudi že uporabljate?

2. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 1 do 9. V nazivu materiala ni zaslediti specifičnih zahtev, da bi morale imeti rokavice test na viruse. Ker na trgu obstaja mnogo rokavic, ki niso izdelane po vseh standardih, ki jih morajo imeti rokavice, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah vas prosimo za potrditev, da morajo biti rokavice testirane na viruse skladno z ali EN 374-5 ali ISO 16604 ali ASTM F1671, ki se uporabljajo za tovrstne rokavice?

3. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 10, 11, 12, 13,15
Prosimo za potrditev, da mora artikli medicinski pripomoček razreda I po EU uredbi 2017/745, ker jo to standardno za artikle, ki jih razpisujete in se uporabljajo v zdravstvene namene.

4. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 21. Maske obrazne z elastiko, 3 slojne. Prosimo za navedbo tipa maske po standardu EN 14683. Ali gre za tip II, ker tip IIR že razpisujete pod zaporedno številko 20.

5. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 1 do 4. Zahtevate debeline min. prst 0,12 in dlan 0,11 mm. Ker so v času covid-19 so proizvajalci prilagodili debelino rokavic na standardno, ki je za prst min. 0,11 mm in dlan min. 0,10 mm in tako debelino uporabljajo zdravstvene ustanove (B, ZD in DSO v Sloveniji kot tudi EU) vas prosimo za potrditev, da ustrezajo te debeline in hkrati ustrezajo vsem ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije?

6. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 5 do 8. Zahtevate debeline min. dlan 0,09 in območje manšete 0,07 mm. Ker so v času covid-19 so proizvajalci prilagodili debelino rokavic na standardno, ki je dlan. min 0,08 mm in območje zapestje min. 0,06 mm in tako debelino uporabljajo zdravstvene ustanove (B, ZD in DSO v Sloveniji kot tudi EU) vas prosimo za potrditev, da ustrezajo te debeline in hkrati ustrezajo vsem ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije?

7. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 11. Prosimo za potrditev, da zahtevate plašč iz netkanega materiala narejen iz polipropilena?

8. V. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 12. Zahtevate plašč iz PP to je polipropilena in prevlečenega s polietilenskim filmom ter navajate, da je vodoodbojen. Plašči iz materiala kot ga zahtevate so nepremočljivi in ne vodoodbojni, pod zap. številko 11 pa zahtevate material, ki je vodoodbojen. Prosimo za potrditev, da mora biti plašč pod zap. št. 12 nepremočljiv pod zap. št. 11 pa vodoodbojen.ODGOVOR
IV. Sanitetni material, Zap. št. 33 do 37). Ali lahko ponudimo rokavice z svaljkastim robom, ki omogočajo dober oprijem in take tudi že uporabljate?

Lahko.


2. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 1 do 9. V nazivu materiala ni zaslediti specifičnih zahtev, da bi morale imeti rokavice test na viruse. Ker na trgu obstaja mnogo rokavic, ki niso izdelane po vseh standardih, ki jih morajo imeti rokavice, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah vas prosimo za potrditev, da morajo biti rokavice testirane na viruse skladno z ali EN 374-5 ali ISO 16604 ali ASTM F1671, ki se uporabljajo za tovrstne rokavice?

Standardi za posamezno rokavico so zapisani v tabeli in jih ne bomo spreminjali.


3. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 10, 11, 12, 13,15
Prosimo za potrditev, da mora artikli medicinski pripomoček razreda I po EU uredbi 2017/745, ker jo to standardno za artikle, ki jih razpisujete in se uporabljajo v zdravstvene namene.

Naročnik sledi priporočilom ponudnika in dodatno pojasnjuje: Artikli poz zaporedno številko 10,11,12,13,15 morajo biti skladni skladno z uredbo 2017/745 ali z uredbo 2016/425. Označeni morajo biti z oznako CE.


4. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 21. Maske obrazne z elastiko, 3 slojne. Prosimo za navedbo tipa maske po standardu EN 14683. Ali gre za tip II, ker tip IIR že razpisujete pod zaporedno številko 20.

Naročnik umika artikel iz razpisa.


5. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 1 do 4. Zahtevate debeline min. prst 0,12 in dlan 0,11 mm. Ker so v času covid-19 so proizvajalci prilagodili debelino rokavic na standardno, ki je za prst min. 0,11 mm in dlan min. 0,10 mm in tako debelino uporabljajo zdravstvene ustanove (B, ZD in DSO v Sloveniji kot tudi EU) vas prosimo za potrditev, da ustrezajo te debeline in hkrati ustrezajo vsem ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije?

Naročnik ne sledi priporočilom in ne spreminja razpisne dokumentacije.


6. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 5 do 8. Zahtevate debeline min. dlan 0,09 in območje manšete 0,07 mm. Ker so v času covid-19 so proizvajalci prilagodili debelino rokavic na standardno, ki je dlan. min 0,08 mm in območje zapestje min. 0,06 mm in tako debelino uporabljajo zdravstvene ustanove (B, ZD in DSO v Sloveniji kot tudi EU) vas prosimo za potrditev, da ustrezajo te debeline in hkrati ustrezajo vsem ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije?

Naročnik ne sledi priporočilom in ne spreminja razpisne dokumentacije.


7. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 11. Prosimo za potrditev, da zahtevate plašč iz netkanega materiala narejen iz polipropilena?

Želimo zaščitni plašč iz netkanega materiala, narejen iz SMS materiala.


8. V. V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 12. Zahtevate plašč iz PP to je polipropilena in prevlečenega s polietilenskim filmom ter navajate, da je vodoodbojen. Plašči iz materiala kot ga zahtevate so nepremočljivi in ne vodoodbojni, pod zap. številko 11 pa zahtevate material, ki je vodoodbojen. Prosimo za potrditev, da mora biti plašč pod zap. št. 12 nepremočljiv pod zap. št. 11 pa vodoodbojen.

Plašč pod št. 12. je netkan in laminiran ter vodoodbojen.
Datum objave: 10.03.2022   13:31
VPRAŠANJE
spoštovani

cene morajo veljati za eno leto ali bo vmes preverjanje cen? Če ja, kako pogosto?
Lep pozdrav

ODGOVOR
Cene so fiksne za celotno obdobje.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop 4, zap. št. 67: Accu Chek Compact Glucose 50+1 testni listič za določanje ravni glukoze v krvi. Samo za merilnik Accu Chek Compact Plus. Primerno za samokontrolo
Aparata ni več v uporabi, zato ti testni lističi niso več dobavljivi.
Prosimo, da artikel izločite iz razpisa.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik umika artikel iz razpisa.


VPRAŠANJE
Nastopamo samostojno in brez podizvajalcev. Ali v tem primeru sploh prilagamo obrazce PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO in IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA? Na obrazcih navajate, da jih ni treba izpolnjevati, zanima nas ali jih torej tudi ni potrebno prilagati.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Če na ponudbi - obrazec št. 1 obkrožite, da ponudbo oddajate samostojno, vam ni potrebno prilagati obrazcev za podizvajalce.

VPRAŠANJE
Ali moramo Vzorec pogodbe v katerem koli delu izpolnjevati?

ODGOVOR
Vzorec pogodbe samo parafirate.


VPRAŠANJE
V obrazcu POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) ste pri sklopu 1. DIETNA PREHRANA v tabeli navedli DDV (%). Ker gre pri tem sklopu za 9,5% DDV (in ne 22%) vas prosimo za pojasnilo ali lahko sami prečrtano in napišemo 9,5% ali boste objavili popravljen obrazec.

ODGOVOR
Predračun lahko popravite.Datum objave: 10.03.2022   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Na vprašanje: »V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 1 do 9. V nazivu materiala ni zaslediti specifičnih zahtev, da bi morale imeti rokavice test na viruse. Ker na trgu obstaja mnogo rokavic, ki niso izdelane po vseh standardih, ki jih morajo imeti rokavice, ki se uporabljajo v zdravstvenih ustanovah vas prosimo za potrditev, da morajo biti rokavice testirane na viruse skladno z ali EN 374-5 ali ISO 16604 ali ASTM F1671, ki se uporabljajo za tovrstne rokavice?«
ste odgovorili:
»Standardi za posamezno rokavico so zapisani v tabeli in jih ne bomo spreminjali.«

Prosimo vas v ponovni razmislek na vaš odgovor, saj v zapisani tabeli navajate le standarde EN455, EN420, EN374-2, ki ne opredeljuje zaščite za viruse temveč le na bakterije in glive. Iz tega razloga je bila izdana nova EU uredba in standard EN374-5, ki določa test na viruse. Za zagotavljanje varnega dela za uporabnike in vaše oskrbovance je v času covid-19 pomembno, da z ustrezno zaščitno opremo preprečujete okužbe.
Ponovna vas sprašujemo za potrditev, da morajo imeti rokavice pod zap. št. 1 do 9 test na viruse skladno z ali EN 374-5 ali ISO 16604 ali ASTM F1671.

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani
Naročniku zadoščajo zaščitna sredstva, ki izpolnjujejo standarde, ki so opisani zgoraj.
Lahko pa ponudniki ponudijo zaščitna sredstva, ki poleg zahtevanega standarda, izpolnjujejo tudi zahteve za drug standard.Datum objave: 11.03.2022   06:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., zap.št.21: Ali lahko ponudimo ustrezen izdelek v pakiranju 250ml, brez klorheksidina in vodikovega peroksida, ki v vsem ostalem ustreza specifikaciji?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., zap.št.20: Ali lahko ponudimo ustrezen izdelek v pakiranju 1000ml, brez klorheksidina in vodikovega peroksida, ki v vsem ostalem ustreza specifikaciji?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., zap.št.18: Ali lahko ponudimo ustrezen izdelek brez vodikovega peroksida, na osnovi alko, ki je skladen z vsemi ostalimi zahtevami v specifikaciji?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI.,zap.št.10: Ali lahko ponudimo ustrezen izdelek z vsebnostjo 85g etanola v 100g?

ODGOVOR
Ne


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., zap.št.9: Ali lahko ponudimo ustrezen izdelek z vsebnostjo 85g etanola v 100g?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., zap.št.7: Ali lahko ponudimo ustrezen izdelek velikosti 225x139cm v pakiranju po 100 kos?

ODGOVOR
Lahko, če je artikel skladen z vsemi ostalimi zahtevami iz razpisa.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop VI., zap.št.6: Ali lahko ponudimo pakiranje 90kos v zavitku?

ODGOVOR
Lahko, če je artikel skladen z vsemi ostalimi zahtevami iz razpisa.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop VI., zap. št.3: Ali lahko ponudimo pakiranje 90kos v zavitku?

ODGOVOR
Lahko, če je artikel skladen z vsemi ostalimi zahtevami iz razpisa.
Datum objave: 14.03.2022   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

IV Sanitetni material
Zap.št. 76 do 81
Ali vam lahko ponudimo silikonski kateter z zahtevanimi karakteristikam, ki ima balonček do 15ml.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 14.03.2022   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

5 sklop. Ali vam pod zaporedno številko 11 glede na vaš opis lahko ponudimo plašč, ki ustreza gramaturi in je iz polipropilena in je iz netkanega materiala in se uporablja za namene kot je vaša ustanova?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 14.03.2022   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V. Zaščitna sredstva: Zap. št. 1 do 8. Navajate debeline rokavic, ker so v izdelavi rokavic standardna odstopanja vas prosimo, da dovolite odstopanje +- 0,01 mm.

V. Zaščitna sredstva. Zap. št. 1 do 8. Navajate, da morajo biti rokavice medicinski pripomoček 1. kategorije EN455. Predvidevamo, da je prišlo do napake in gre za medicinski pripomoček razred I. skladno z EU uredbo 2017/745.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik dovoljuje odstopanja +- 0,01 mm v debelini rokavic.
2. Zaščitna sredstva pod zap. št. od 1 do 8 morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček 1. razreda, skladne s standardom EN455.Datum objave: 16.03.2022   12:54
VPRAŠANJE
Ali lahko vse obrazce, dokumentacijo in ostalo, kar bomo priložili v sistemu e-Jn v razdelek" Ostale priloge" skeniramo skupaj kot eno datoteko. S tem nam prihranite delo, saj ni potrebno vsakega obrazca skenirati posebej in ga poimenovati. Hvala.

ODGOVOR
Lahko. Pazite, da ime datoteke ni predolgo, ker sicer javi napako pri odpiranju datoteke.Datum objave: 16.03.2022   14:58
VPRAŠANJE
Ai zadostuje, da oddamo skeniran natisnjen in podpisan predračun le za sklop na katerega se prijavljamo (torej ni potrebno natisniti sklopov za katere nismo oddali ponudbo)?

ODGOVOR
Zadostuje le podpisan in skeniran sklop na katerega se prijavljate.Datum objave: 17.03.2022   08:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanima me glede referenc, če vam lahko oddamo tudi reference, katere smo pridobili za nekatero drugo ustanovo, s tekočim datumom in ustrezno vrednostjo.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 17.03.2022   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop III
10 Vatirane palčke v obešanki- 100 kosov/paket Ali vam lahko ponudimo pakiranje A200?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Lahko. Ceno preračunajte na razpisano enoto mere.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Fotobanjica, pleksi, 22x17 cm Ali vam lahko ponudimo 180X240X50X3 MM?
Fotobanjica, pleksi, 30x36 cm - Ali vam lahko ponudimo 240X300X60X3 MM?
Fotobanjica, pleksi, 43x33 cm - Ali vam lahko ponudimo 300X400X45X3 MM?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne, ker morajo banjice ustrezati prostoru na vozičku.Datum objave: 17.03.2022   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

IV Sanitetni material
Zap.št. 27 do 30
-Ali vam lahko ponudimo želene katetre z dolžino 530MM in ne 500MM?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Lahko.Datum objave: 17.03.2022   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko ponudimo fotobanjice, ki ste jih uporabljali do sedaj.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Lahko ponudite fotobanjice kot do sedaj, če ustrezajo razpisanim pogojem.


VPRAŠANJE
ali predložimo tudi tehnično dokumentacijo za sklop 5? Ali boste naknadno preverjali izpolnjevanje tehničnih zahtev?

ODGOVOR
Naročnik želi, da se tehnična dokumentacija za sklop 5 predloži že v ponudbi. V kolikor ponudniki ne bodo dokumentacije predložili že ob oddaji naročila, jih bomo pozvali na dopolnitev.