Dosje javnega naročila 001369/2022
Naročnik: OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH IGRAL ZA PODRUŽNIČNO ŠOLO IN VRTEC TURJAK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.422,86 EUR

JN001369/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2022
JN001369/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2022
JN001369/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.03.2022
JN001369/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.04.2022
JN001369/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001369/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VELIKE LAŠČE
Levstikov trg 1
1315
SI
Velike Lašče
Slovenija
Nina Tekavec
obcina@velike-lasce.si
+386 17810370

Internetni naslovi
https://obcina.velike-lasce.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437772/NMV.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437772/espd/ESPD_Dobava_in_montaza_igral_POS_Turjak.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11563
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA ZUNANJIH IGRAL ZA PODRUŽNIČNO ŠOLO IN VRTEC TURJAK
Referenčna številka dokumenta: JN-11563
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža zunanjih igral
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Turjak
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža zunanjih igral za Podružnično šolo in vrtec Turjak
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2022   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD pod točko 8.1.4., 1. pogoj referenca ponudnika navajate referenčno zahtevo kjer ni omenjeno uporabno dovoljenje. Na referenčnem obrazcu PRILOGA 7 pa je zahtevano pridobljeno uporabno dovoljenje prosimo za pojasnilo oziroma čistopis zahteve.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani,

se opravičujemo za napako. Pridobljeno uporabno dovoljenje ni referenčni pogoj. Na spletni strani je objavljen popravek:

https://obcina.velike-lasce.si/si/obcinska-obvestila/684-javno-narocilo-male-vrednosti-dobava-in-montaza-zunanjih-igral-na-podruznicno-solo-in-vrtec-turjak

Lep pozdrav.


Datum objave: 09.03.2022   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Lahko v primeru, da že imamo potrjeno referenco na prejšnji verziji obrazca priloge 7, priložimo kar slednjo ali moramo ponovno iskati potrditev na popravljeni prilogi?
Hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani,

upoštevali bomo tudi prejšnjo verzijo (z napako naročnika) obrazca priloge 7.

Lep pozdrav.Datum objave: 09.03.2022   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za podaljšanje roka, saj morate po zakonu določiti dovolj dolg rok za pripravo ponudbe, kar en teden ne zadostuje. Ali že imate vnaprej izbranega ponudnika in ne dopuščate konkurence?!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je pri določanju rokov upošteval predmet in zahtevnost javnega naročila.

Objavljamo podaljšanje rokov:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=438221


Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje prijave na javno naročilo. Za izdelavo celovite ponudbe in pripravo ustrezne dokumentacije en teden ne zadostuje. Predvsem pa ne zadostuje priprava ponudbe le dva dni po ogledu terena.
Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR


Spoštovani,

ogled na terenu ni pogoj za izdelavo ponudbe. Naročnik je pri določanju rokov upošteval predmet in zahtevnost javnega naročila.

Objavljamo podaljšanje rokov:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=438221

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.03.2022   17:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, ali je potrebno pri oddaji ponudbe (16.3) priložiti le:
- Priloga 1: Ponudbeni predračun - Dobava in montaža zunanjih igral - igrišče POŠ Turjak
(Izdela se z izpolnitvijo excel tabele »Popis opreme_zunanja igrala« v spremljajoči razpisni dokumentaciji. Ponudbenemu predračunu v .pdf obliki se priložijo zahtevana dokazila o lastnostih in ustreznosti, navedena v popisih. Glej navodila v točki 10.2.2. in 4.1.).
- Priloga 2: obrazec Povzetek predračuna (rekapitulacija)
(Za izpolnitev glej navodila v točki 10.2.3.)
- Priloga 3: Izjava in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo (Glej navodila v točki 11.2.)
- Priloga 4: vzorec pogodbe (Vzorec se ob oddaji ponudbe ne parafira in ne prilaga, saj z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da bo dela izvedel in ostale pogodbene obveznosti izpolnil po pogojih, opredeljenih v vzorcu pogodbe, da je seznanjen z vzorcem pogodbe in soglaša z njegovo vsebino.)

ali je potrebno tudi že ob oddaji ponudbe predložiti vse ostale obrazce/pooblastila? Po vaši razpisni dokumentaciji sklepamo, da se ostale obrazce oddaja v drugi fazi javnega naročanja

ODGOVOR


Spoštovani,

v kolikor želite, lahko vse priloge (1-10) oddate že ob predložitvi ponudbe, ni pa to potrebno. Pogoj ob predložitvi ponudbe so le priloge, kot jih naštevate v vašem vprašanju. K predložitvi ostalih prilog bo naročnik pozval le izbranega ponudnika pred oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.03.2022   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vprašanje imamo glede :
postavka ZI.6 - ravnotežna pot, pri opisu igrala je za ravnotežno pot predpisan les rubinija, v shemi igral pa je uporabljen nordijski bor. Kaj velja?
- postavka ZI.07 - peskovnik - ali obstaja tudi tukaj možnost zamenjati les rubinije s kakšnim drugim lesom? npr. macesen
- postavka ZI.04 tunel - ali je lahko tunel izdelan iz drugih materialov npr. HPL in PVC kombinacije z kovinskimi nosilci, kar je bolj obstojno, kot les
- postavka ZI.08 dvojna igralna hišica - ali mora biti lesena?ODGOVOR

Spoštovani,


ZI.06 - les robinija ali enakovredno.
ZI.07 - les robinija ali enakovredno
ZI.04 - tunel je lahko iz drugih materialov, zunanji ovoj je lesen.
ZI.08 - Zunanja dvojna hišica je lesena, lahko se ponudi enakovredno igralo.

Za vsa igrala in materiale je potrebno predložiti certifikate in potrdila o ustreznosti za otroška igrala.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.03.2022   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora ponudba vključevati tudi strošek rušenja in odvoza betonsko-asfaltne površine, kjer je potrebno urediti površino za igrala šolskega igrišča?

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

postavka 4.b1 bo v celoti izvedena s strani naročnika, zato ta postavka odpade iz ponudbenega predračuna.

Popravljen popis del (brez postavke 4.b1) je objavljen na spletni strani naročnika:

https://obcina.velike-lasce.si/si/obcinska-obvestila/684-javno-narocilo-male-vrednosti-dobava-in-montaza-zunanjih-igral-na-podruznicno-solo-in-vrtec-turjak


Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2022   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz ponudbe ste izločili postavko 4.b1, kjer so bila vključena gradbena oz. zemeljska dela. Nekaj zemeljskih del je upoštevanih tudi v postavki 11.1. Ali bo tudi za ta zemeljska dela poskrbel naročnik in kot ponudnik ponudimo pri tej postavki samo EPDM gumeno podlago?

lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

točka 11.1 se ne spreminja.

Nanaša se na sklop igrišča pri vrtcu in ne na točko 4 b.1, ki se je nanašala na sklop manjšega igrišča za šolske otroke.


Lep pozdrav.