Dosje javnega naročila 001394/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Rekonstrukcija občinskih cest v občini Krško v letu 2022 - 2. sklop
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 215.709,88 EUR

JN001394/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.03.2022
JN001394/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.04.2022
JN001394/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2022
JN001394/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
JN001394/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
JN001394/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001394/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437912/RD_RekonstrukcijaCestMOKK_2sklop_final.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437912/espd/Narocnik_ESPD_Rekon_cestMOKK_2sklop.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11616
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija občinskih cest v občini Krško v letu 2022 - 2. sklop
Referenčna številka dokumenta: NMV-JNES-0008/2022-G-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija občinskih cest v občini Krško v letu 2022 - 2. sklop
Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
SKLOP 1: Cesta Kladje - Handeja: Razširitev in asfaltiranje ceste JP1 691721
SKLOP 2: Cesta Jablance - Zalog: Rekonstrukcija in asfaltiranje ceste C 372131
SKLOP 3: Cesta vrh pri Površju - Videm: Rekonstrukcija in preplastitev JP1 694216
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: Cesta Kladje - Handeja: Razširitev in asfaltiranje ceste JP1 691721
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Cesta Kladje - Handeja: Razširitev in asfaltiranje ceste JP1 691721
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: Cesta Jablance - Zalog: Rekonstrukcija in asfaltiranje ceste C 372131
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Cesta Jablance - Zalog: Rekonstrukcija in asfaltiranje ceste C 372131
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: Cesta vrh pri Površju - Videm: Rekonstrukcija in preplastitev JP1 694216
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Cesta vrh pri Površju - Videm: Rekonstrukcija in preplastitev JP1 694216
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2022   11:05
Kraj: https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.03.2022