Dosje javnega naročila 001421/2022
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Projektiranje in gradnja video-nadzornega sistema za tehnično varovanje potniških garnitur
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001421/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2022
JN001421/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001421/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Franci Šoško
franc.sosko@slo-zeleznice.si
+386 12914491
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437992/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437992/espd/Narocnik_ESPD_(4).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11635
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektiranje in gradnja video-nadzornega sistema za tehnično varovanje potniških garnitur
Referenčna številka dokumenta: JN-11635
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Projektiranje in gradnja video-nadzornega sistema za tehnično varovanje potniških garnitur
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ Postaja Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje in gradnja video-nadzornega sistema za tehnično varovanje potniških garnitur
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2022



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2022   15:22
VPRAŠANJE
Zakaj na postaji v Novi Gorici ni predvidena ureditev video - nadzornega sistema varovanja potniških garnitur?

ODGOVOR

Na železniški postaji Nova Gorica naročnik ni predvidel gradnje video - nadzornega sistema.


Datum objave: 11.03.2022   13:28
VPRAŠANJE
Naročnik predmetnega javnega naročila od ponudnikov v točki 5.1.2.3.3 zahteva, da je ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila uspešno izvedel vsaj 1 (en) projekt projektiranja in izvedbe video-nadzornega sistema, kot je predmet tega javnega naročila, katerega vrednost brez DDV znaša vsaj 70.000,00 EUR.
Naročil video-nadzornega sistema zahtevane finančne velikosti v zadnjih petih letih praktično ni ali pa jih ima en izvajalec, torej s takimi zahtevami naročnik zmanjšuje krog potencialnih ponudnikov, kar je v neskladju s temeljnimi načeli ZJN-3 (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov, itd... ).
Naročnika opozarjamo, da morajo zahteve naročnika zagotavljati primerno konkurenco. Finančna vrednost zahtevanih referenc mora biti glede na obseg in zahtevnost naročila smiselna.
Reference so dokazila o že uspešno zaključenih primerljivih poslih in naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik najmanj enkrat že uspešno izvedel primerljivi projekt, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za uspešno izvedbo naročila. Reference niso kapacitete v smislu opreme, kadra, mehanizacije, finančnih sredstev, temveč izkazujejo stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj, ki se ne morejo izposoditi. Kar pomeni, da če izvajalec (ponudnik/gospodarski subjekt) izvede projekt za vsaj 35.000,00 EUR brez DDV, da bo ravno tako lahko izvedel projekt za vsaj 70.000,00 EUR brez DDV.
Glede na pojasnjeno naročnika pozivamo, da spremeni pogoj iz točke 5.1.2.3.3 tako, da določi sorazmerni znesek reference na polovico (torej najmanj 35.000,00 EUR brez DDV). V nasprotnem primeru bomo primorani svoj pravni položaj zaščititi z zahtevkom za revizijo, saj način ravnanja naročnika daje vtis, da naročnik strokovne zahteve prilagaja določenemu izvajalcu, kar pa ne le da je nezakonito, ampak je zrelo tudi za obravnavo pred drugimi pristojnimi organi.


ODGOVOR

naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal


Datum objave: 14.03.2022   14:23
VPRAŠANJE
Naročnik v merilu za ocenjevanje ponudb navaja, da bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi:
- cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi in lahko zajema tudi najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter
- okoljske ali socialne vidike, povezane s predmetom javnega naročila, kakovost, tehnične prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, dostopnost, socialne, okoljske in inovativne značilnosti, organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, prijavljenega za izvajanje določenega javnega naročila, če lahko kakovost osebja bistveno vpliva na raven izvedbe javnega naročila, ali poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave, kot so datum dobave, postopek dobave in rok za dobavo ali dokončanje del.
Na zgoraj opisano naročnika pozivamo na podlagi česa bo upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kajti v primeru javnih naročil storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila?


ODGOVOR

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki je določena na podlagi najnižje cene. Projektiranje v konkretnem naročilu ni glavni predmet javnega naročila.