Dosje javnega naročila 001431/2022
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava pisarniškega materiala po sklopih z upoštevanjem okoljskih vidikov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 85.543,24 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001431/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2022
JN001431/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2022
JN001431/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2022
JN001431/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
JN001431/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001431/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Aškerčeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matija Vedenik
matija.vedenik@ff.uni-lj.si
+386 12411009

Internetni naslovi
http://www.ff.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438025/RD_UL_FF_tonerji_in_papir_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11647
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala po sklopih z upoštevanjem okoljskih vidikov
Referenčna številka dokumenta: JN 1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega javnega naročila je dobava potrošnega pisarniškega materiala, in sicer materiala za tiskanje (tonerji, kartuše, bobni in zbiralniki odpadnega tonerja) ter pisarniškega papirja. Naročilo se oddaja za obdobje 24 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: material za tiskanje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30124000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materiala za tiskanje (tonerji, kartuše, bobni in zbiralniki odpadnega tonerja).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: okoljsko manj obremenjujoč pisarniški papir
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30197643
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava okoljsko manj obremenjujočega pisarniškega papirja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2022
Konec: 30.04.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.03.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.03.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v sistemu e-JN dne 30. 3. 2022 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno prikaže podatke o ponudniku, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe in omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena« v del »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.03.2022   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,zahteve za obnovljen (remanufactured) ali kompatibilen (compatible/generic) material za tiskanje so precej ohlapne, zato bo naročnik posledično dobil ponudbe najcenejšega potrošnega materiala in tudi najslabše kakovosti.

Pod točko 2.2.1. Dodatno za sklop 1, točka 2, naročnik med drugim navaja:
- da je material za tiskanje primerljive kakovosti z originalnim (glede zmogljivosti natisnjenih strani, zanesljivosti delovanja, obstojnosti tiska, odsotnosti škodljivih vplivov na delovanje tiskalnika ipd.)...

Naročniku predlagamo, da od ponudnikov obnovljenega (remanufactured) ali kompatibilnega (compatible/generic) materiala za tiskanje zahteva, da predložijo testno poročilo ali drug enakovreden certifikat neodvisne institucije, s katerim se dokazuje, da ponujeno blago ustreza standardu ISO/IEC 19752:2004 (material za črno-bele stroje oz. naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oz. naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 24711:2007 (kartuše) in je po kakovosti enako originalnemu blagu (zmogljivost natisnjenih strani, zanesljivost delovanja tonerja, kakovost slike IQ in obstojnost tiska/slike).

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

hvala za vaš predlog, a naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
UL FF


Datum objave: 22.03.2022   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za potrditve:

4. PAPIR FOTOKOPIRNI, BEL, A3, 120 g/m1, 500/1 - Standarden 120g papir je pakiran v zavitku 250/1. Ali lahko ponudimo papir v pakiranju 250/1 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 500/1?

6. PAPIR FOTOKOPIRNI, BARVNI, A3, 160 g/m2, 100/1 - Standarden barvni 160g papir je pakiran v zavitku 250/1. Ali lahko ponudimo papir v pakiranju 250/1 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 100/1?

8. PAPIR FOTOKOPIRNI, BARVNI, MIX PASTELNIH BARV, A4, 80 g/m2, 250/1 - Ali lahko ponudimo papir v pakiranju 200/1 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 250/1?

13. PAPIR FOTOKOPIRNI, BARVNI, MIX PASTELNIH BARV, A4, 200 g/m2, 100/1 - Standarden barvni 200g papir je pakiran v zavitku 120/1. Ali lahko ponudimo papir v pakiranju 120/1 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 100/1?

16. PAPIR TRGOVSKI, A3, ČRTAN, 250/1 - Ali lahko ponudimo trgovski papir v pakiranju 200/1 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na zahtevanih 250/1?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se strinja, da ponudniki ponudijo tudi izdelke z drugačnim pakiranjem. Zaradi primerljivosti ponudb morajo ceno vselej preračunati na pakiranje, ki ga zahteva naročnik, v opisu ponujenega izdelka pa morajo zapisati dejansko pakiranje. Po sklenitvi pogodbe bo moral izbrani ponudnik naročniku sporočiti tudi cene za tiste izdelke, katerih pakiranje odstopa od zahtevanega, in za katere je v predračunu navedel preračunano ceno - pri naročanju bo naročnik upošteval nepreračunane cene.

Lep pozdrav,
UL FF


VPRAŠANJE
Spoštovani,

z izbranim dobaviteljem boste sklenili DVEletno pogodbo v kateri piše:

Cene brez DDV se v času trajanja tega sporazuma ne spreminjajo, veljajo pa tudi v primeru, če naročnik preseže okvirne količine iz Obrazca 4 - ponudbeni predračun.

Zanima me ali je naročnik v zadnjem letu kaj bral časopise, poslušal radio ali pa pogledal kakšen TV Dnevnik. Če je naročnik slučajno ujel kaj od naštetega, je mogoče opazil, da so se cene papirja, potrošnih materialov, transporta in storitev precej dvignile! Glede na trenutne okoliščine ni pričakovati, da se bodo stvari umirile in se bodo naštete stvari dražile še naprej.

Razumem, da se naročniku zdi, da če si sedaj zagotovi fiksno ceno artiklov za dve leti, da bo s tem na varni strani, s predvidljivimi stroški! Na prvi pogled je takšno gledanje racionalno za naročnika in bistveno manj za dobavitelje. Noben dobavitelj NIMA zagotovljenih nabavnih cen za dve leti (še za dva meseca ne) in zato ne more avtomatsko zagotavljati fiksnih cen na prodajni strani za takšno obdobje. Zavedam se, da naročnik misli, da to ni njegov problem in naj ga rešijo dobavitelji sami. Naročniku zagotavljam, da se mu ne bo mogel izogniti
Naročnikov možni nasvet dobaviteljem, naj blago naročijo na zalogo sedaj, ne zdraži, saj so naročnikove navedene količine za naročnika neobvezujoče, lahko jih preseže v eno ali drugo stran. To pomeni, da bo dobavitelju del blaga ostal, drugega pa bi zmanjkalo.
Predvidevam, da se bo zgodilo naslednje: dobavitelji bomo prisiljeni v ponujeno ceno vkalkulirati, poleg stroškov in zaslužka, še pričakovane prihodnje dveletne podražitve na nabavni strani (ne samo inflacije)! Ali bo to 6%, 30%, 60% ali pa še več % je odvisno od špekulacije dobavitelja, ampak točno za toliko bo naročnik v začetku preplačevali nabavljeno blago! Če kdo od dobaviteljev tega ne bo upošteval in vkalkuliral, potem ne bo dočakal konca dveletne pogodbe, ker bo prej zaprl štacuno. To pa najprej za naročnika ni niti najbolj racionalno in gospodarno!

V izgib temu predlagam, da v prvem koraku naročnik najprej izbere usposobljene dobavitelje, potem pa te vsake pol leta pozove k odpiranju konkurence in uskladitvi cen artiklov. Na ta način si bo naročnik zagotovili optimalne cene v vsakem trenutku veljavnosti razpisa.

S spoštovanjem!


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik se zaveda, da je daljše časovno obdobje težko poslovati z nespremenjenimi cenami, zato se je - zavoljo približanja željam ponudnikov - odločil javno naročilo oddati za dve leti, namesto štirih, kot je to počel doslej. Okvirnih količin si naročnik ni enostavno izmislil, temveč temeljijo na njegovi porabi v preteklih letih. Določba o fiksnosti cen naročniku omogoča vzdržno in predvidljivo finančno načrtovanje, zato vzorca pogodbe v temu delu ne spreminja. Naročnik še pripominja, da je fiksnost cen pri podobnih javnih naročilih povsem običajna praksa javnih naročnikov. Z istim pogojem (in to celo za tri leta!) je bilo, npr., oddano lanskoletno naročilo Ministrstva za javno upravo za dobavo potrošnega pisarniškega materiala za večino javne uprave, ki je vredno cca 2 milijona EUR. Svobodna poslovna odločitev vsakega ponudnika je, ali je zanj sodelovanje pri takšnem javnem naročilu smotrno ali ne.

Lep pozdrav,
UL FF

VPRAŠANJE
V vašem razpisu v točki 2.3.Kraj dobave ste zapisali:

»Naročnik bo pri posameznem naročilu poleg naslova navedel tudi številko pisarne oziroma prostora, kamor naj se dostavi naročeno blago. Izbrani ponudnik bo moral blago dostaviti tja. Dostava recepcijski službi na posameznem naslovu ni ustrezna in jo lahko naročnik zavrne.«

V zvezi s tem in glede na varnostne razmere v zadnjem času, imamo dve vprašanji:

- ali se lahko v vaših prostorih kurirji in dobavitelji prosto gibljejo od pisarne do pisarne
- ali je v navedenih pisarnah oziroma prostorih, kamor naj se dodstavi naročeno blago, ves čas kdo prisoten, ki bo blago prevzel in podpisal dobavo? Glede na odsotnost zaradi dela od doma, predavanj preko internetnih orodij in delovnih obveznosti vaših zaposlenih, me zanima ali boste objavil uradne ure za dostavo? V nasprotnem primeru bo potrebna večkratna dobava, kar pa ni sprejemljivo s strani dobavitelja.

Predlagam, da spremenite razpisne pogoje in sicer, da mora biti na pošiljki napisana točna pisarna in naročnik, ampak dostava pa je dovoljena do recepcijske službe!

Hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Spoštovani,

v naših prostorih se lahko kurirji in dobavitelji prosto gibljejo. V pisarnah ljudje seveda niso ves čas prisotni, zato bomo zaposlenim izrecno naročili, da v primeru pričakovane dobave in odsotnosti na vratih pustijo sporočilo o nadomestni lokaciji, kjer je mogoče pustiti naročene izdelke. Vaš predlog žal ni sprejemljiv, saj je naša recepcijska služba prostorsko omejena in ne more zagotoviti sprejemanja raznoraznih pošiljk. Poleg tega imamo leta izkušenj z iskanjem napačno dostavljenih izdelkov po vsej fakulteti. Še zlasti zunanje dostavne službe pošiljke zelo rade pustijo kjerkoli se jim to zdi primerno (pred recepcijo, v kateri od predavalnic, na hodniku in podobno) in to ne glede na to, ali je v pisarni kdo prisoten ali ne. Zato naročnik vzorca pogodbe ne spreminja.

Lep pozdrav,
UL FF


Datum objave: 24.03.2022   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanja se nanašajo na sklop 1.
Naslednji material je proizvajalec prenehal proizvajati. Prosim, da ta material izločite iz predračuna, ali ponudniki zanj ne oddamo cene. Prosim vas, da ne odgovorite, naj namesto originalnega ponudimo kompatibilen material, saj bi s tem onemogočili sodelovanje vsem ponudnikom, ki ponujajo le originalni material, kar bi pomenilo omejevanje oz. onemogočanje konkurence.
1. Material pod zaporedno št. 114, HP, 363 BLACK
2. Material pod zaporedno št. 115, HP, 363 CYAN
3. Material pod zaporedno št. 116, HP, 363 LIGHT CYAN
4. Material pod zaporedno št. 117, HP, 363 MAGENTA
5. Material pod zaporedno št. 118, HP, 363 YELLOW
6. Material pod zaporedno št. 138, HP, C4906AE 940XL
7. Material pod zaporedno št. 139, HP, C4907AE 940XL
8. Material pod zaporedno št. 140, HP, C4908AE 940XL
9. Material pod zaporedno št. 141, HP, C4909AE 940XL
10. Material pod zaporedno št. 144, HP, C7115A 15A
11. Material pod zaporedno št. 149, HP, C9352CE 22XL
12. Material pod zaporedno št. 150, HP, CB336E 350XL
13. Material pod zaporedno št. 213, HP, Q6000A 124A
14. Material pod zaporedno št. 214, HP, Q6001A 124A
15. Material pod zaporedno št. 215, HP, Q6002A 124A
16. Material pod zaporedno št. 216, HP, Q6003A 124A
17. Material pod zaporedno št. 271, SAMSUNG, ML-D1630A
18. Material pod zaporedno št. 280, SAMSUNG, SCX-D4725A
19. Material pod zaporedno št. 286, TOSHIBA, T-4520E, 6AJ00000036
20. Material pod zaporedno št. 313, XEROX, 106R01473
21. Material pod zaporedno št. 314, XEROX, 106R01474
22. Material pod zaporedno št. 315, XEROX, 106R01475
23. Material pod zaporedno št. 316, XEROX, 106R01476

Pri naslednjem materialu je navedena napačna koda.
24. Material pod zaporedno št. 262, RICOH ima navedeno kodo 842.211,00. Ali ste morda mislili kodo Ricoh 842211? Ali vam pod zaporedno številko ponudimo toner Ricoh 842211?
25. Material pod zaporedno št. 263, RICOH ima navedeno kodo 842.212,00. Ali ste morda mislili kodo Ricoh 842212? Ali vam pod zaporedno številko ponudimo toner Ricoh 842212?
26. Material pod zaporedno št. 264, RICOH ima navedeno kodo 842.213,00. Ali ste morda mislili kodo Ricoh 842213? Ali vam pod zaporedno številko ponudimo toner Ricoh 842213?
27. Material pod zaporedno št. 265, RICOH ima navedeno kodo 842.214,00. Ali ste morda mislili kodo Ricoh 842214? Ali vam pod zaporedno številko ponudimo toner Ricoh 842214?

hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

dejstvo je, da zaradi izjemne raznolikosti naprav (tiskalnikov, fotokopirnih strojev ), ki jih uporabljamo na fakulteti, naročamo kar 348 različnih vrst materiala za tiskanje. Zavedamo se, da za nekatere naše tiskalnike proizvajalci ne proizvajajo več originalnega materiala za tiskanje. Vendar to ni razlog za spremembo, ki jo predlagate. Naročnik takšne tiskalnike namreč uporablja, zanje pa je na trgu na voljo tudi ustrezen material za tiskanje - le da je ta obnovljen oziroma nadomesten (nekateri tonerji, ki ste jih našteli, pa so kljub vašim navedbam na voljo tudi v originalni različici). Tudi to je eden od razlogov, da takšen material za tiskanje dopuščamo poleg originalnega. Drug, enako pomemben razlog pa je v tem, da ravno s tako zastavljeno razpisno dokumentacijo omogočamo kar najširšo konkurenco in je ne omejujemo, kot to napačno zatrjujete vi. Ker dopuščamo tudi obnovljen in nadomesten material za tiskanje - logično -, omogočamo sodelovanje širšemu krogu ponudnikov, kot če bi sodelovanje omogočili samo ponudnikom originalnega materiala za tiskanje. Državna revizijska komisija je v več odločitvah zapisala, da je naročnik pri oblikovanju tehničnih specifikacij načeloma samostojen, kar pomeni, da tehnične zahteve določi ob upoštevanju lastnih potreb in pričakovanj glede na predmet javnega naročila. Zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje ponudnike, še ne pomeni, da je takšna zahteva že sama po sebi diskriminatorna. V naravi same zahteve je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot dopustno (takšno, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Takšno razlikovanje oziroma izločanje ponudnikov pa mora biti objektivno opravičljivo. Naročnik ponavlja, da uporablja tudi naprave, za katere proizvajalci ne proizvajajo več originalnega materiala za tiskanje. Vendar na trgu za takšne naprave kljub temu obstaja material za tiskanje. Naročnikova zahteva je torej objektivno opravičljiva in ne gre za omejevanje, še manj pa za onemogočanje konkurence. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal in zahteva, da ponudniki ponudijo tudi material za tiskanje, ki ste ga navedli pod točkami 1 do 23.

Drži pa vaša ugotovitev glede tonerjev za tiskalnike znamke Ricoh. Pri ustvarjanju predračuna je prišlo do nehotene napake, in sicer so bile celice pri tonerjih pod. št. 262-265 pomotoma oblikovane s tisočico in dvema decimalkama. Pravilne oznaka tonerjev so te, ki ste jih zapisali, torej 842211, 842212, 842213 in 842214. Ponudniki lahko celice z nepravilnimi oznakami tonerjev spremenijo in zapišejo pravilne oznake, vendar to ni pogoj za dopustnost ponudbe.

Lep pozdrav,
UL FF