Dosje javnega naročila 001433/2022
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001433/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2022
JN001433/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.03.2022
JN001433/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN001433/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2022
JN001433/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001433/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI
Velenje
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.sostanj.si/

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
Lea Hrastnik
lea.hrastnik@kp-velenje.si
+386 40334639

Internetni naslovi
https://www.smartnoobpaki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438066/Dokumenacija_za_oddajo_JN_Goriska.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11665
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju
Referenčna številka dokumenta: KPV-11-2022/III/SIR-105810-LH
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova vodovoda, kanalizacije ter toplovoda na Goriški cesti v Velenju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba obnove vodovodnega, kanalizacijskega in toplovodnega omrežja na Goriški cesti v Velenju in sicer:

o obnova vodovodnega omrežja v skupni dolžini cca 204,20 m in vodovodnih priključkov s prestavitvijo vodomerov iz objektov v dolžini cca 122,70 m,
o obnova kanalizacijskega omrežja za mešano kanalizacijo v skupni dolžini cca 169,50 m in kanalizacijskih priključkov s prevezavami v dolžini cca 118,30 m,
o obnova kanalizacije za komunalne odpadne vode v dolžini cca 165,30 m in prevezave ter peskolovi v dolžini cca 66,0 m,
o obnova toplovoda v dolžini cca 170,0 m,
o izgradnja koridorja za zaščitne cevi za telekomunikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.03.2022   11:15
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2022   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Cene se namreč tako spreminjajo, da od dobaviteljev ne dobimo ponudb oz. traja kar nekaj časa, da jih pridobimo. Prosimo za podaljšanje do 30.03.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe in sicer do 28.3.2022.

Lep pozdrav

Datum objave: 17.03.2022   12:13
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da spremeni referenčne pogoje. Namreč navajate podklasifikacije ipd. Primer vodovod in kanalizacija se lahko vgradita tudi v sklopu projekta zahtevnega gradbeno inženirskega objekta, a ker ne izpolnjujemo te podklasifikacije (projekt je namreč zaveden pod gradbeno inženirski objekt), ne moremo nastopati kot ponudniki. Izvedli pa dejansko smo ta dela, ki jih navajate kot reference. Redko kdo je izvedel 100m vodovoda kot samostojen projekt s podklasifikacijo 22221. Večinoma so projekti pod glavno klasifikacijo 2, pa se potem v sklopu tega projekta izvede vodovod.

Prosimo tudi za pojasnitev katere reference mora ponudnik izpolniti. Navajate vmes "ali". Katere so sedaj na voljo, da se jih izpolne, katere so ali, katere so nujne ipd. Iz vaše razpisne dokumentacije so referenčni pogoji zelo nejasno napisani.

ODGOVOR

Spoštovani.

1. Naročnik je definiral referenčni pogoj za posamezni vod s podklasifikacijo skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18). Naročnik s pogojem ne omejuje, da posamezni komunalni vod, ne sme biti izveden v okviru drugega večjega projekta z drugo klasifikacijo. Na referenčnem potrdilu naj se označi klasifikacija objekta v sklopu katerega je bil posel izveden in podklasifikacija posamezno izvedenega voda.

Naročnik bo priznal referenčno potrdilo, tudi v primeru, če je ponudnik v sklopu večjega projekta izvedel gradnjo komunalne infrastrukture (vodovod ali kanalizacija) dolžine vsaj 100 m, za vodovod premera vsaj DN 80 iz duktilne litine ali za kanalizacijo premera vsaj DN 250 iz PVC cevi v skladu z zahtevami navedenimi v Pogoju št. 8 in 9.


2. Naročnik ponuja opcijsko izpolnjevanje Pogoja 8:
- Prva opcija:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 (eno) referenčno potrdilo s katerim bo dokazal, da je v zadnjih petih (5) letih dnem objave javnega naročila izvedel:
o vsaj eno (1) gradnjo1 komunalne infrastrukture (vodovod ali kanalizacija) dolžine vsaj 100 m, za vodovod premera vsaj DN 80 iz duktilne litine ali za kanalizacijo premera vsaj DN 250 iz PVC cevi, ki je skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificiran pod CC-SI-2 - Gradbeno inženirski objekti, pod klasifikacija 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo ali pod klasifikacija 22231 - Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija), pri čemer je za investicijo bilo izdano uporabno dovoljenje oz. zapisnik o prevzemu del

in

o vsaj eno (1) gradnjo1 asfaltirane ceste dolžine vsaj 100 m, ki je skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificiran pod CC-SI-2 - Gradbeno inženirski objekti, pod klasifikacija 211 Ceste, pri čemer je za investicijo bilo izdano uporabno dovoljenje oz. zapisnik o prevzemu del
in
o vsaj eno (1) gradnjo1 vročevodnega omrežja iz togih predizoliranih cevi nazivnega premera vsaj DN 32 v dolžini trase vsaj 20 m (dolžina cevi vsaj 2x20 m) s pripadajočimi gradbenimi deli

ali

- Druga opcija:
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 (eno) referenčno potrdilo s katerim bo dokazal, da je v zadnjih petih (5) letih dnem objave javnega naročila izvedel:
o vsaj eno (1) gradnjo1 ceste dolžine vsaj 100 m ter širine najmanj 3,00m, pri čemer sta bila pod cesto izvedena v sklopu projekta vsaj dva cevovoda komunalne infrastrukture (kanalizacija - vodovod, kanalizacija - kanalizacija, vodovod - vodovod), ki je skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) klasificiran pod CC-SI 2- Gradbeno inženirski objekti, pod klasifikacija 21121 - Lokalne ceste, pri čemer je za investicijo bil izdan zapisnik o prevzemu del ali pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
in
o novogradnjo ali obnovo vsaj 1 (enega) vročevodnega omrežja iz togih predizoliranih cevi nazivnega premera vsaj DN 32 v dolžini trase vsaj 20 m (dolžina cevi vsaj 2x20 m) s pripadajočimi gradbenimi deli.

Lep pozdravDatum objave: 21.03.2022   07:44
VPRAŠANJE
Zaradi primanjkljaja naravnih virov ter zastoja dobaviteljskih verig, je v času koronakrize je prišlo do bistvenega dviga cen gradbenih materialov. Zaradi Ukrajinske vojne cene materiala še dodatno rastejo, predvsem cevi ter armaturno železo in druga konstrukcijska jekla. Cene so se zvišale od 20 do 44 odstotkov. Glede na trenutno stanje na trgu izvajalec kljub skrbnosti dobrega gospodarja ne more predvideti, kakšna bodo nihanja cen elementov na trgu, sodeč po trenutnem trendu in razmerah na trgu pa gre pričakovati še dodatno zvišanje. Iz tega razloga je verjetnost, da se bodo cene za materiale v obdobju med oddano ponudbo in sklenjeno pogodbo bistveno povišale.

Vsled zgoraj navedenim naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo oziroma vzorec gradbene pogodbe popravi na način, da skladno s 1. točko 1.odstavka 95.člena ZJN-3 jasno in nedvoumno določi, da se v primeru spremembe cen kalkulativnih elementov na trgu spremeni pogodbena cena ter hkrati določi, da podpis pogodbe o izvedbi javnega naročila s ceno, ki je veljala na dan oddaje ponudbe, , ne pomeni odpoved spremenjenim okoliščinam, v primeru da se ta zviša do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila.


ODGOVOR

Spoštovani.

30. člen vzorca pogodbe (obrazec št. 15) predvideva, da bosta pogodbeni stranki »za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in določil gradbenih uzanc.« Tako OZ kot gradbene uzance urejata možnosti spremembe cen zaradi spremenjenih okoliščin, če je s pogodbo določena »klavzula o nespremenljivosti cen«.

Skladno z navedenim je naročnik že predhodno upošteval trenutni trend na tržišču in je temu primerno v vzorcu pogodbe v poglavju VII. 11. člen - Pogodbena vrednot, jasno definiral način dokazovanja zvišanja cen na strani izvajalca, tako da je določil:

»Za celoten predmet pogodbe, kot je naveden v 2. členu, veljajo cene po načelu »cene na enoto« in po načelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«. Izključena je podražitev materialov med gradnjo. Izjemoma lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okoliščin, da bi morala biti posamezna cena na enoto za več kot 10% višja, upoštevajoč kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni na enoto, ki presega 10%. Izvajalec mora dvig cen pisno obrazložiti in izkazati s kalkulativnimi elementi, iz katerih nedvoumno izhaja povišanje cen. Vsako povišanje cen iz tega razloga, mora potrditi naročnik. O vsakem morebitnem povišanju, morata izvajalec in naročnik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu. Izključen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, če so se cene zvišale potem, ko je že prišel v zamudo.«

S podpisom pogodbe se torej izvajalec ne odpoveduje pravici do (dokazovanja) zvišanja cen zaradi spremenjenih okoliščin.

Lep pozdrav

Datum objave: 22.03.2022   13:06
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da od projektanta pridobi natančnejše popise:
Ni določeno razmerje med III in IV ktg, razmerje med strojnim in ročnim izkopom, koliko odvoza in koliko odmeta, širina kanala glede na cevi (DN 160 do DN 400), morebitno črpanje vode???

Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi kanalizacije širine dna DN cevi+30 cm na vsako stran, pod kotom 75° z odvozom na urejeno deponijo (manjši del z odmetom na rob gradbene jame), ter vključno z potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame. m3 826,10

Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi meteorne kanalizacije širine dna DN cevi+30 cm na vsako stran, pod kotom 75° z odvozom na urejeno deponijo (manjši del z odmetom na rob gradbene jame), ter vključno z potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame. m3 158,00
Takšen opis postavk je površen in nepopoln.
Od naročnikov oz. investitorjev pričakujemo, da bodo od projektantov zahtevali strokovne in nedvoumne popise, na podlagi katerih bomo ponudniki lahko pripravili korektne ponudbe.
ODGOVOR

Spoštovani.

V projektni dokumentaciji (tehničnem poročilu, detajlih) je jasno navedena širina kanala glede na predvidene cevi, prav tako je v postavkah potrebno zajeti črpanje vode. Kar se pa tiče III. in IV. kategorije zemljine, je pa med njima minimalna razlika, saj je med njima približno enaka stopnja težavnosti izkopa. Pri pripravi ponudbe je potrebno obdelati celotno projektno dokumentacijo in ne samo projektantskih popisov. Verjamemo, da potencialni ponudnik pozna klasifikacijo, zato naročnik ne dvomi v korektno pripravo ponudbe.

Lep pozdrav


Datum objave: 22.03.2022   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo, če lahko zaradi nepredvidljivih razmer na trgu skrajšate zahtevano veljavnost ponudbe iz 150 dni na 90 dni. Za vaše razumevanje se vam zahvaljujemo.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo skrajšal veljavnost ponudbe iz 120 na 90 dni. Skladno z navedenim bo objavil korigirano RD in obrazec.

Lep pozdrav