Dosje javnega naročila 001560/2022
Naročnik: Dom na Krasu, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 245.823,66 EUR

JN001560/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001560/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2022
JN001560/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN001560/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.04.2022
JN001560/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2022
JN001560/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN001560/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2022
JN001560/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2022
JN001560/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001560/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 051-132255
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Dom na Krasu
Dutovlje 128
6221
SI
Dutovlje
Slovenija
Katja Marušič
info@domnakrasu.si
+386 57084100
+386 57640114

Internetni naslovi
https://www.domnakrasu.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438099/RD_Oprema_Dom_na_Krasu_marec_2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11677
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU
Referenčna številka dokumenta: 448-2022-PO-02
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15
stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za gibalno ovirane
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15
stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naročila izkaže, da so za naročnika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejši.
Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naročila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predloži novo ponudbo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kopalniška oprema
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15
stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naročila izkaže, da so za naročnika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejši.
Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naročila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predloži novo ponudbo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kuhinje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naročila izkaže, da so za naročnika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejši.
Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naročila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predloži novo ponudbo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pohištvo
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naročila izkaže, da so za naročnika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejši.
Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naročila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predloži novo ponudbo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Svetila
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naročila izkaže, da so za naročnika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejši.
Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naročila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predloži novo ponudbo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Bela tehnika in elektro aparati
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31700000
32300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico zamenjave artiklov z drugimi, v kolikor se med izvedbo naročila izkaže, da so za naročnika oziroma potrebe stanovalcev ustreznejši.
Za morebitne dodatne dobave, po katerih bi se izkazala potreba med izvedbo naročila, in ki niso navedene v ponudbi, izbrani ponudnik predloži novo ponudbo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Tekstil
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Kuhinjski inventar
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39221100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali drobni inventar
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kras in Goriška
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je sukcesivna dobava in montaža opreme stanovanjskih objektov za potrebe stanovalcev v okviru operacije Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu. Gre predvidoma za 15 stanovanjskih objektov na več lokacijah na Krasu in na Goriškem. Končne lokacije dobave in montaže bo naročnik posredoval izbranim dobaviteljem takoj, ko bodo znane, najkasneje pred dobavo in montažo.
Rok za dobavo in montažo: 60 dni od posamičnega naročila.
Za izmere na objektu je zadolžen izbrani dobavitelj za vsak sklop. Izmere za opremo za posamični objekt naredi izbrani dobavitelj, naročnik vsako posamično naročilo odda po opravljenih izmerah.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročene dobave blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam oziroma razpoložljivim sredstvom. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega oziroma do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 05.05.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z zakonodajo o javnem naročanju
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Pogodba št. C261120593102C261120593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu".
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v
državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.04.2022   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2022   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Dom na Krasu
Dutovlje 128
6221
Dutovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2022   17:24
VPRAŠANJE
spoštovani
ali lahko reference dokazujemo s podizvajalci.

hvala za odgovor


ODGOVOR

Da. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti dobavo oziroma montažo blaga v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.


Datum objave: 22.03.2022   17:24
VPRAŠANJE
reference
ali lahko priložimo potrjene reference na obrazcih iz prejšnjih poslov, ki pa imajo namanj vse podatke ki so zahtevani na vašem obrazcu.

hvala za odgovor

ODGOVOR
Da.Datum objave: 23.03.2022   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naprošamo, da za sklop 1. Oprema za gibalno ovirane, lahko predložimo referenčne posle za dobavo bolniških postelj,
ki so še bolj zahtevne in dodelane so pa primerljive z negovalnimi posteljami.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Referenčne posle za dobavo bolniških postelj lahko predložite.


Datum objave: 28.03.2022   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji piše, da je potrebno za vsak sklop posebej oddati svojo bianco menico za resnost ponudbe.


Če se prijavljamo na več sklopov, ali lahko damo eno bianco menico za vrednost, ki je zahtevana za vsak sklop?


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Ne, za vsak sklop je potrebno predložiti eno bianco menico in eno menično izjavo.


Datum objave: 28.03.2022   16:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za Sklop 1. Oprema za gibalno ovirane, vam lahko ponudimo nočne omarice z naslednjimi karakteristikami:
Širina 52cm, globina 50cm, višina, 87cm, nastavitev višine mizice od 82 do 12cm?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Ponujena oprema mora ustrezati vsem specifikacijam v popisih. Variantne rešitve niso možne


Datum objave: 30.03.2022   15:09
VPRAŠANJE
SKLOP 4 POHIŠTVO
POZ. 8 stol , prosimo za referenčni model ali sliko stola

ODGOVOR
Sliko stola bomo objavili kot popravek dokumentacije.Datum objave: 04.04.2022   08:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na trenutne razmere na trgu, kjer dobavitelju zelo težko predložimo ponudbe z veljavnostjo več mesecev, je praktično nemogoče podati ponudbo z veljavnostjo 20 mesecev in prosimo naročnika, da razpis korigira na način, da povprašuje po količinah, ki jih ima namen kupiti v letu 2022. V kolikor bomo ponudniki primorani podati veljavnost ponudbe 20 mesecev se zavedajte, da boste vse naročeno v letošnjem letu "preplačali" za pribitek potencialne podražitve, ki ga bomo ponudniki primorani vkalkulirati v ponudbeno ceno.

Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Naročnik naročila ne sme drobiti na tak način, kot predlagate. Ponudnike v primeru dviga cen vhodnih materialov in storitev varuje 112. člen Obligacijskega zakonika in 3. točka 1. odstavka 95. člena ZJN-3.

Datum objave: 05.04.2022   10:19
VPRAŠANJE
sklop 1 - nočna omarica
Naročnika prosimo, da pritrdi, da bo kot ustrezna priznana nočna omarica širine 52 cm, globine (celotne) 50 cm in višine 87 cm. Manjša odstopanja v dimenziji ne predstavljajo spremembe v uporabnosti ponujene omarice; ostale karakteristike ustrezajo zahtevanim.

ODGOVOR


Da, kot ustrezna bo priznana nočna omarica širine 52 cm, globine (celotne) 50 cm in višine 87 cm, če manjša odstopanja v dimenziji ne predstavljajo spremembe v uporabnosti ponujene omarice; ostale karakteristike ustrezajo zahtevanim.

Datum objave: 05.04.2022   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na morebitno predložitev BON obrazcev (zahtevate dve vsti v vaši razpisni dokumentaciji - točka 8.1.3 v točki 1 in 2). BON obrazci niso pogosta zahteva v dokumentaciji in jih naročamo sproti, po potrebi.- Ali se strinjate, da v kolikor boste želeli in nas pozvali k predložitvi BON obrazcev, jih ponudniki lahko naročimo in pridobimo šele po vašem pozivu (kar pomeni po roku za oddajo ponudb)? Hvala.

ODGOVOR

V točki 8.1.3.1 se ne zahteva predložitve BON obrazca, to bo ponudnik predložil samo v primeru, da v uradnih evidencah ne bo možno preveriti izpolnjevanja tega pogoja.
V točki 8.1.3.2 pa naročnik zahteva predložitev BON obrazca, s katerim ponudnik dokaže bonitetno oceno, že v sami ponudbi.Datum objave: 05.04.2022   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo potrdite, da je ustrezna tudi referenca v kateri smo zajeli več poslov z enim naročnikom v zadnjih 5 letih in ki v skupnem znesku dosegajo ali presegajo zahtevano vrednost referenčnega posla.

ODGOVOR

Ponudnik mora v ESPD obrazcu navesti ustrezno število referenc, od katerih mora vsaka dosegati zahtevano vrednost, ne glede na to, ali so pri različnih naročnikih ali pri enem naročniku.


Datum objave: 05.04.2022   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali prav razumemo, da v rubriko "Predračun" v sistemu eJN oddamo samo izpolnjen, podpisan in žigosan dokument "Predračun"? Hvala.

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 05.04.2022   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo potrdite, da lahko k ponudbi priložimo tehnično dokumentacijo (kataloge, prospekte, ipd.) v slovenskem ali angleškem jeziku. Hvala.

ODGOVOR

Vaša ponudba mora vsebovati vse zahtevane elemente, zato katalogov ni potrebno prilagati.


Datum objave: 05.04.2022   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali ponudbi sploh prilagamo kataloge?

ODGOVOR

Vaša ponudba mora vsebovati vse zahtevane elemente, zato katalogov ni potrebno prilagati.


Datum objave: 05.04.2022   10:26
VPRAŠANJE
glede na visok zahtevan znesek referenc za vsak sklop posebaj prosimo za zmanjšanje število le teh iz tri na eno referenco na sklop

ODGOVOR

Naročnik ostaja pri zahtevanem številu referenc.


Datum objave: 05.04.2022   10:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

lahko ponudimo postelje, ki imajo vidne dvižne motorje v končnicah ( pri vzglavju in nogah )
ali morajo biti motorji skriti v končnicah?

Lp


ODGOVOR
Načeloma so motorji lahko vidni, vendar ne smejo segati preko skrajnih robov postelje.Datum objave: 05.04.2022   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo vas za povratno informacijo ali mora ponudnik v ponudbeni ceni za sklop 1 upoštevati tudi montažo stenskih ročajev in stropnih nosilcev za tuš ali bo naročnik to izvedel sam in ponudnik izvede samo dobavo. (razumljivo je, da ponudnik izvede montažo negovalnih postelj; ročaje pa naročniki večkrat montirajo sami glede na specifične potrebe).

Vnaprej hvala za vaš odgovor in lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Montaža ni predvidena.