Dosje javnega naročila 001561/2022
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Nakup klasičnih zagonskih akumulatorjev za različna vozila v podjetju Luka Koper d.d., za dobo štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 122.000,00 EUR

JN001561/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001561/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2022
JN001561/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.06.2022
JN001561/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001561/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 051-133920
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Lar Hernog
lar.hernog@luka-kp.si
+386 56656804

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438116/Objava_JN_26_2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11681
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup klasičnih zagonskih akumulatorjev za različna vozila v podjetju Luka Koper d.d., za dobo štirih let
Referenčna številka dokumenta: JN 26/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Nakup klasičnih zagonskih akumulatorjev za različna vozila v podjetju Luka Koper d.d., za dobo štirih let. Predvidena je sklenitev pogodbe o sukcesivni dobavi z enim ponudnikom po v naprej določenih pogojih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31400000
31431000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so 12 V zagonski akumulatorji z visokimi startnimi sposobnostmi, potrebni za delovanje delovnih strojev in vozil v Luki Koper d.d.
Zahteva se, da so zagonski akumulatorji narejeni po Ca/Ca tehnologiji, v t.i. »sealed« izvedbi (zaprta konstrukcija pokrova), kjer vzdrževanje ni potrebno in ni mogoče posegati v akumulator. Zagonski akumulatorji morajo biti visoke kakovosti, saj so na posameznih vozilih/delovnih strojih izpostavljeni težkim pogojem dela. Naročnik želi zagonske akumulatorje priznanih evropskih blagovnih znamk, narejenih v EU.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2022   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.04.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročilo je bilo predhodno objavljeno pod št. obvestila JN005276/2021-E01 (JN 102/2021), z dne 2.8.2021 in pod št. obvestila JN007812/2021-E01 (JN 200/2021), z dne 16.11.2021.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2022   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Tudi v tem razpisu navajate, da se bo cena usklajevala samo na podlagi cene svinca na LME, kar se nam zdi sporno, saj svinec predstavlja cca. 60% cene pri proizvodnji baterij, zato Vam tudi tokrat zastavljamo vprašanje kot v prejšnjem razpisu.
Kaj pa z ostalih 40% (v katerih je všteta predvsem cena plastike in ostalih surovin, delovna sila, logistični oz. transportni stroški, itd.)?

Predlagamo, da se cene usklajuje na podlagi proizvajalčevih sprememb cen, ki so edine merodajne!
Spremembe cen bi se dokazovale na podlagi uradnega dopisa proizvajalca o dvigu (ali znižanju) cen.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik dopušča dejstvo, da so še drugi parametri, ki vplivajo na ceno končnega izdelka. Na podlagi raziskave trga proizvajalcev zagonskih akumulatorjev, smo se odločili, da uporabimo pri korekciji cene indeks LME Lead (svinec), ker je svinec surovina, ki v veliki meri vpliva na ceno končnega izdelka. Ta podatek (indeks LME Lead (svinec)) je javno objavljen in merljiv. Ostali parametri, ki tudi lahko vplivajo na ceno, imajo manjši vpliv ter niso enostavno določljivi in merljivi, da bi natančno vedeli kako vplivajo na končno ceno izdelka. Zaradi pravil javnega naročanja, tekočega procesa nabave in poslovanja podjetja žal ne moremo uporabiti takih parametrov, za katere ne moremo zagotovo in ustrezno ugotoviti da in v kolikšni meri vplivajo na ceno končnega izdelka.
Naročnik predloga žal ne more sprejeti.