Dosje javnega naročila 001567/2022
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.348.734,32 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001567/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001567/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2022
JN001567/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2022
JN001567/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2022
JN001567/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.08.2022
JN001567/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2022
JN001567/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 25.08.2022
JN001567/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2023
JN001567/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2023
JN001567/2022-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2023
JN001567/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2023
JN001567/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.07.2023
JN001567/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001567/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 051-132256
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo zdr. materiala in storitev
dragan.selakovic@ukc-mb.si
+386 023212566

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438158/RD_Osteosintetski_mat_in_implantati.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11700
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-93/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava osteosintetskega materiala in implantatov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava osteosintetskega materiala in implantatov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95. člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.04.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.04.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2022   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je potrebno ponudbeni dokumentaciji priložiti prospektni material?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnikom ni potrebno v ponudbo priložiti prospektni material.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 7 delovnih dni. V kolikor ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Datum objave: 07.04.2022   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na vprašanja:

Skupina 26: Plošče rekonstrukcijske 3,5 mm:
ali vam lahko ponudimo plošče debeline 3,0mm in širine 10mm in ali so plošče lahko dolžine od 52 - 244 mm z luknjami od 4 do 20 ?
Skupina 29: Plošče za medenico 3,5 mm:
ali lahko ponudimo plošče dolžine od 5 - 20 lukenj?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Skupina 26: Plošče rekonstrukcijske 3,5 mm:
Ponudniki lahko ponudijo tudi plošče debeline 3,0mm in širine 10mm in tudi plošče dolžine od 52 - 244 mm z luknjami od 4 do 20.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Skupina 29: Plošče za medenico 3,5 mm:
Ponudniki lahko ponudijo tudi plošče dolžine od 5 - 20 lukenj.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 07.04.2022   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skupina 028: Plošče za petnico

ali vam lahko ponudimo plošče dolžine 57 mm oz. 67 mm ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Skupina 028: Plošče za petnico
Ponudniki lahko ponudijo tudi plošče dolžine 57 mm oz. 67 mm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 07.04.2022   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore:
Skupina 10: ali vam pri identu 914197 lahko ponudimo vijake dia 4,5 mm in pri identu 914198 dia 4,8mm ?
Skupina 14: vijaki spongiozni kratki navoj: identi914201,914202,914203: ali vijaki dolžine navoja 16 ali 32mm ?
Skupina 15: ali so vijaki lahko premera 2,4 mm ?
Skupina 18: kortikalne vijake imamo do 60mm v razmaku po 2mm, nad 60mm pa v razmaku po 5mm. Ali je to sprejemljivo ?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Skupina 10, identa 914197 in 914198
Ponudniki lahko pri identu 914197 ponudijo tudi vijake dia 4,5 mm in pri identu 914198 dia 4,8mm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Skupina 14: vijaki spongiozni kratki navoj: identi 914201, 914202, 914203:
Navojne dolžine 16mm oziroma 32mm ali prehodni navoj (pomeni ponudbo vijakov enega oz. drugega ali prehodnega navoja).

Skupina 15:
Ponudnik lahko ponudijo tudi vijake premera 2,4mm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.

Skupina 18:
Ponudniki lahko ponudijo tudi kortikalne vijake do 60mm v razmaku po 2mm, nad 60mm pa v razmaku po 5mm.
Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.
Datum objave: 07.04.2022   12:54
VPRAŠANJE
Pri Skupini 060 (Vijaki za artrodeze in osteosinteze) zahtevate tip vijakov za katere domnevamo, da morajo biti kanulirani, saj se pri tovrstnih indikacijah navadno uporablja tak tip vijakov, kar pomeni da je sestavni del potrošnega materiala in same operacije tudi K-žica. Skladno temu vas naprošamo, da v specifikaciji zahtev naročnika dodate dva nova identa, in sicer enega za K-žice za diameter vijakov 4,5 ali 5,0mm, drugega pa za K-žice za diameter vijakov 6,5 ali 7,0mm, saj vam lahko le na ta način podamo celovito ponudbo.

ODGOVOR
V skupin 60 gre za kanulirane vijake, pri čemer mora biti sestavni del potrošnega materiala tudi pripadajoča K-žica.
Naročnik v skupini 60 dodaja dva nova identa, in sicer:
Ident 908430 - K-žica za vijake s premerom 4,5mm ali 5mm;
Ident 908431 - K-žica za vijake s premerom 6,5mm ali 7mm.

Naročnik bo na Portalu javnih naročil in na svoji strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naročila/ objavil novi setup, dopolnjeno Specifikacijo zahtev naročnika in dopolnjeno Specifikacijo ponudbe s cenami.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2022.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozi excel-ovo datoteko PONUDBA.xls. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati novi setup, dopolnjeno Specifikacijo zahtev naročnika in dopolnjeno Specifikacijo ponudbe s cenami.
Datum objave: 07.04.2022   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali morajo biti ponujene plošče in vijaki sterilni ali nesterilni ?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
V spošnih pogojih je navedeno:
Dobavitelj mora:
- zagotoviti ustrezen inštrumentarij, pladnje za razporeditev instrumentov in materiala in kontejnerje za sterilizacijo
- ustrezen inštrumentarij, pladnje in kontejnerje za sterilizacijo nuditi v brezplačno uporabo.

V kolikor ponujate sterilizirane vijake to prosimo ustrezno ounačize.
Datum objave: 07.04.2022   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skupini 012 Prevotovi žeblji: tu so zraven tudi končne kapice. Ali vam jih ponudimo posebej zraven ?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Končne kapice niso v razpisnih pogojih. V kolikor jih ponujate, vljudno prosimo, da jih ponudite posebej.
Končne kapice lahko vpišete v dodatne opise, kjer navedete kataloško številko, opis in cemo artikla.
Datum objave: 07.04.2022   13:30
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11.03.2022, številka objave JN001567/2022-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 14..03.2022, številka objave 2022/S 051-132256, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, kot sledi:
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 22.04.2022 do 12.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 22.04.2022 in se bo začelo ob 14.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 14.04.2022.

2. V skupin 60 gre za kanulirane vijake, pri čemer mora biti sestavni del potrošnega materiala tudi pripadajoča K-žica.
Naročnik v skupini 60 dodaja dva nova identa, in sicer:
Ident 908430 - K-žica za vijake s premerom 4,5mm ali 5mm;
Ident 908431 - K-žica za vijake s premerom 6,5mm ali 7mm.

Naročnik je na Portalu javnih naročil in na svoji strani https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naročila/ objavil novi setup, dopolnjeno Specifikacijo zahtev naročnika in dopolnjeno Specifikacijo ponudbe s cenami. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati novi setup, dopolnjeno Specifikacijo zahtev naročnika in dopolnjeno Specifikacijo ponudbe s cenami.

Dodatno pojasnilo v zvezi s ponovno namestitvijo programa pri ponudniku (SETUP):

Ponudniki na svojih računalnikih že imajo praviloma nameščen program za oddajo ponudbe (stara verzija). Program s podatki se ob instalaciji privzeto namesti v mapo c:\UKC MB\JN2022.
Če pa je ponudnik izbral drugo mapo, se namestitev opravi v to drugo mapo.

Z novo verzijo namestitvenega programa (SETUP-a) bi se podatki seveda 'povozili', če bi za mapo izbrali mapo, kjer se že nahaja stara verzija s podatki.

Da se to ne zgodi, naj ponudnik iz stare verzije najprej podatke oz. ponudbo izvozi v excel. Izvoz mu omogoča aplikacija. Kreira se datoteka PONUDBA.xls.

Po končani namestitvi nove verzije, naj ponudnik uvozi excel-ovo datoteko PONUDBA.xls. Tudi uvoz mu omogoča aplikacija za pripravo ponudbe.

V primeru težav pri delu s programom se lahko obrnete na gospoda Janeza Krempla na telefonsko številko 02 321 27 30.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vsa pojasnila, dopolnitve in popravke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik posredoval preko portala javnih naročil. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.