Dosje javnega naročila 001570/2022
Naročnik: Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci
Blago: Dobava goriva
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.285.848,28 EUR

JN001570/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001570/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2022
JN001570/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2022
JN001570/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2022
JN001570/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.06.2022
JN001570/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001570/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 051-132258
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Vaneča 81B
9201
SI
Puconci
Slovenija
info@cerop.si
+386 25459310

Internetni naslovi
http://www.cerop.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438220/NAKUP_IN_DOBAVA_GORIVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11664
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava goriva
Referenčna številka dokumenta: JN-11664
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava goriva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava goriva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 840.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2022   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2022   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2022   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
Vaneča 81B
9201
Puconci
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2022   14:43
VPRAŠANJE

Glavnina predmeta javnega naročila - to je dobrih 97% celotne količine, predstavlja dobave na lokacijo naročnika. Naročnika opozarjamo, da dobava na lokacijo ne predstavlja prodajo na bencinskem servisu. Prodajna cena za dobave na lokacijo naročnika ne predstavlja maloprodajne cene, ki je predmet objave na portalu Goriva.si. Ravno tako ne more biti prodaja na podlagi opravljenih dobav sestavni del zbirnega računa prodaje na bencinskih servisih z uporabo plačilne kartice izvajalca.
Naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo in sicer:
- predmet naročila določi po sklopih: 1. Sklop prodaja na bencinskih servisih, 2. Sklop prodaja na sedež naročnika
- spremeni način določitve cen tako, da oblikovanje cene in izdajo računa določi po posameznem sklopu.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik javnega naročila ne bo razdelil na sklope, je pa korigiral razpisno dokumentacijo v skladu z vašimi predlogi. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo spremembe razpisne dokumentacije (spremembe označene z rdečo).
Naročnik bo popravek razpisne dokumentacije objavil na svoji spletni strani (www.cerop.si), po objavi popravka obvestila o naročilu pa tudi na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.