Dosje javnega naročila 001572/2022
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zaščitnih premazov vršičkov gozdnega drevja pred divjadjo za leti 2022 in 2023 - ponovitev JN sklop 2 - PRP sredstva
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.104,00 EUR

JN001572/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001572/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2022
JN001572/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.04.2022
JN001572/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001572/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 051-132317

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alojzija Korbar Tacar
alojzija.korbar@zgs.si
+386 14700055

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438236/Razpisna_dokumentacija_PRP_premazi_2022-11_(2).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11734
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zaščitnih premazov vršičkov gozdnega drevja pred divjadjo za leti 2022 in 2023 - ponovitev JN sklop 2 - PRP sredstva
Referenčna številka dokumenta: JN-11734 (430-87/2022 -ponovitev JN)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24450000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zaščitnih premazov vršičkov gozdnega drevja pred divjadjo za leti 2022 in 2023 - ponovitev JN sklop 2 - PRP sredstva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DPU območne in krajevne enote ZGS, oziroma druge lokacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zaščitnih premazov vršičkov gozdnega drevja pred divjadjo za leti 2022 in 2023 - ponovitev JN sklop 2 - PRP sredstva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, (Uradni list RS, št. 3/16 in nasl.) ter v Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu (Uradni list RS, št. 10/19 in nasl.) in v načrtih sanacije - Načrt sanacije gozdov poškod. v žledel
II.2.14 Dodatne informacije
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.
Ponudnik predloži naročniku do roka za oddajo ponudbe vzorce blaga tudi original menično izjavo z menico za zavarovanje za resnost ponudbe.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.
Ponudnik predloži naročniku do roka za oddajo ponudbe vzorce blaga tudi original menično izjavo z menico za zavarovanje za resnost ponudbe.


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2022   11:00
Kraj: Portal e-JN za dokumente ponudbe in sejna soba ZGS za pregled vzorcev ponudnika.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

JN000433/2022-B01 po odprtem postopku, oddanega v objavo na portal javnih naročil dne 20. 1. 2022 in objava na portalu EU z oznako 2022/S 017-040196 dne 25. 1. 2022, ponovi se le sklop 2, ki ni prejel nobene ponudbe
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2022   09:00

Dodatne informacije:
Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na podlagi vprašanj, prejetih preko portala javnih naročil: http://www.enarocanje.si.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2022