Dosje javnega naročila 001593/2022
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana
Blago: Aparature za optične in akustične storitve
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 551.510,00 EUR

JN001593/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.03.2022
JN001593/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.03.2022
JN001593/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2022
JN001593/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN001593/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2022
JN001593/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001593/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 052-134786
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Metka Čretnik
metka.cretnik@nib.si
+386 059232712

Internetni naslovi
https://www.nib.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438303/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11747
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Aparature za optične in akustične storitve
Referenčna številka dokumenta: Apar.za opt. in akust.stor.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Aparature za optične in akustične meritve« je dobava in potrebna inštalacija aparatur za optične in akustične meritve, usposabljanje kadra naročnika ter drugih pripadajočih storitev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 3D laserski vibrometer
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sistema skenirajočih laserskih vibrometrov s programsko opremo za analizo upogibnih oblik (»deflection shapes«) ob nihanju v treh dimenzijah in sinhroniziranim generatorjem pulzov za vzbujanje (v nadaljevanju: oprema), potrebno inštalacijo, usposabljanje kadra naročnika ter druge pripadajoče storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski sklad za regionalni razvoj, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenosni laserski vibrometer
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava laserskega vibrometra za brezkontaktno točkovno merjenje vibracij v prenosnem dizajnu z zunanjim napajalnikom (v nadaljevanju: oprema), potrebno inštalacijo ter druge pripadajoče storitve.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropski sklad za regionalni razvoj, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.04.2022   11:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology
Večna pot 111
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2022   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v RD navajate 2 sklopa:
- SKLOP 1: 3D laserski vibrometer,
- SKLOP 2: Prenosni laserski vibrometer,
pri čemer so tehnične zahteve v obeh Excel datotekah (tako za sklop 1 kot 2) podane za sklop 1.

Ali lahko popravite napako in objavite tudi tehnične zahteve za sklop 2?

ODGOVOR
Naročnik je preveril objavljene tehnične zahteve in ugotovil, da sta objavljeni dve Excel datoteki, v katerih so podane tehnične zahteve ločeno za sklop 1 in sklop 2. Naročnik je objavil tehnične zahteve za oba sklopa.